Det hÀr Àr finansiell risk
Hem
Artiklar
Det hÀr Àr finansiell risk

Det hÀr Àr finansiell risk

Avancerad
Publicerad Oct 28, 2019Uppdaterad Feb 9, 2023
6m

Vad Àr finansiell risk?

Kort sagt Àr finansiell risk risken att förlora pengar eller vÀrdefulla tillgÄngar. I sammanhangen för finansiella marknader kan vi definiera risk som hur mycket pengar du kan förlora nÀr du handlar eller investerar. Risken Àr inte den faktiska förlusten, utan vad som eventuellt kan förloras.

Med andra ord innehÄller mÄnga finansiella tjÀnster eller transaktioner en inneboende risk för förlust och det Àr vad vi kallar finansiell risk. I stora drag kan begreppet appliceras pÄ en rad scenarier, sÄsom finansmarknader, företagsekonomi och styrande organisationer. 

Processen att bedöma och hantera finansiella risker kallas ofta för riskhantering. Men innan du lÀr dig mer om riskhantering Àr det viktigt att ha en grundlÀggande kunskap om finansiella risker och dess olika typer.

Det finns flera sÀtt att klassificera och definiera finansiella risker. Investeringsrisk, operativ risk, efterlevnadsrisk och systemrisk Àr nÄgra framtrÀdande exempel.


Typer av finansiella risker

Som nÀmnts tidigare finns det olika sÀtt att kategorisera finansiella risker och deras definitioner kan skilja sig vÀsentligt beroende pÄ sammanhanget. Den hÀr artikeln ger en kort översikt över investerings-, operativa, efterlevnads- och systemrisker.


Investeringsrisk

Som namnet antyder Àr investeringsriskerna relaterade till investerings- och handelsaktiviteter. Det finns flera former av investeringsrisker, men de flesta av dem Àr relaterade till fluktuerande marknadspriser. Vi kan betrakta marknads-, likviditets- och kreditrisker som en del av riskgruppen för investering.


Marknadsrisk

Marknadsrisk Àr risken förknippad med det fluktuerande priset pÄ en tillgÄng. Om Alice till exempel köper bitcoin utsÀtts hon för en marknadsrisk eftersom volatilitet kan fÄ priset att sjunka. 

Marknadsriskhantering börjar med att övervÀga hur mycket Alice kan förlora om priset pÄ bitcoin rör sig bort frÄn hennes positioner. NÀsta steg Àr att skapa en strategi som definierar hur Alice ska agera som svar pÄ marknadsrörelserna.

Vanligtvis stÄr investerare inför bÄde direkta och indirekta marknadsrisker. Direkt marknadsrisk relaterar till den förlust som en handlare kan drabbas av genom en negativ förÀndring av priset pÄ en tillgÄng. Det föregÄende exemplet illustrerar en direkt marknadsrisk (Alice köpte bitcoin före ett prisfall).

Å andra sidan avser indirekt marknadsrisk en tillgĂ„ng som har en sekundĂ€r eller accessorisk risk (det vill sĂ€ga, en mindre uppenbar risk). PĂ„ aktiemarknaderna pĂ„verkar rĂ€nterisken ofta kursen pĂ„ aktier indirekt, vilket gör det till en indirekt risk.

Om Bob till exempel köper aktier i ett företag kan hans innehav indirekt pÄverkas av fluktuerande rÀntor. Det blir svÄrare för bolaget att vÀxa eller förbli lönsamt pÄ grund av stigande rÀntor. Utöver detta uppmuntrar högre kurser andra investerare att sÀlja sina aktier. PÄ sÄ sÀtt kan de anvÀnda pengarna för att betala skulderna som nu Àr dyrare att inneha.

Det Ă€r dock vĂ€rt att uppmĂ€rksamma att rĂ€ntorna pĂ„verkar finansmarknaderna bĂ„de direkt eller indirekt. Även om kurserna pĂ„verkar aktier indirekt, orsakar de en direkt inverkan pĂ„ obligationer och andra rĂ€ntebĂ€rande vĂ€rdepapper. Beroende pĂ„ tillgĂ„ngen kan rĂ€nterisk dĂ€rför betraktas som en direkt eller indirekt risk.


Likviditetsrisk

Likviditetsrisk Àr risken för att investerare och handlare inte kan köpa eller sÀlja en viss tillgÄng snabbt utan en drastisk prisförÀndring.

FörestÀll dig till exempel att Alice köpte 1 000 enheter av en kryptovaluta för 10 kronor styck. LÄt oss anta att priset förblir stabilt efter nÄgra mÄnader och att kryptovalutan fortfarande handlas runt 10 kronor.

PÄ en likvid marknad med stora volymer kan Alice snabbt sÀlja sitt innehav pÄ 10 000 kronor, eftersom det finns tillrÀckligt mÄnga köpare som Àr villiga att betala 10 kronor för varje enhet. Men om marknaden Àr inte Àr likvid skulle det bara finnas ett fÄtal köpare som Àr villiga att betala 10 kronor för varje aktie. DÀrför skulle Alice förmodligen behöva sÀlja en stor del av sina coins till ett mycket lÀgre pris.


Kreditrisk

Kreditrisk Àr risken att en lÄngivare förlorar pengar pÄ grund av motparten inte kan betala. Om Bob exempelvis lÄnar pengar av Alice stÀller det henne inför en kreditrisk. Det finns med andra ord en risk att Bob inte betalar tillbaka lÄnet till Alice och denna risk Àr vad vi kallar kreditrisk. Om Bob försummar att betala tillbaka lÄnet till Alice förlorar hon pengar.

Ur ett bredare perspektiv kan en ekonomisk kris uppstÄ om en nations kreditrisker expanderar till orimliga nivÄer. Den vÀrsta finanskrisen de senaste 90 Ären intrÀffade delvis pÄ grund av en global kreditriskexpansion.

DÄ hade banker frÄn USA miljontals kvittningstransaktioner med hundratals motparter. NÀr Lehman Brothers gick i konkurs expanderade kreditrisken snabbt över hela vÀrlden, vilket skapade en finanskris som ledde till den stora lÄgkonjunkturen.


Operativ risk

Operativ risk Àr risken för ekonomiska förluster orsakade av fel i interna processer, system eller rutiner. Dessa fel orsakas ofta av oavsiktliga mÀnskliga misstag eller av avsiktliga bedrÀgliga aktiviteter. 

För att minska de operativa riskerna bör varje företag utföra periodiska sÀkerhetsrevisioner och införa hÄllbara rutiner och effektiv intern förvaltning.

Det har förekommit mĂ„nga incidenter dĂ€r anstĂ€llda har utfört otillĂ„tna affĂ€rer med företagstillgĂ„ngar. Denna typ av verksamhet kallas ofta för oseriös handel och har orsakat enorma ekonomiska förluster över hela vĂ€rlden – sĂ€rskilt inom banksektorn.

Driftsfel kan ocksÄ orsakas av externa hÀndelser som indirekt pÄverkar verksamheten i ett företag, sÄsom jordbÀvningar, ÄskvÀder och andra naturkatastrofer.


Efterlevnadsrisk

Efterlevnadsrisk avser förluster som kan uppstÄ nÀr ett företag eller en institution inte följer lagar och regler i sina respektive jurisdiktioner. För att undvika sÄdana risker anvÀnder mÄnga företag specifika procedurer, sÄsom bekÀmpning av penningtvÀtt (AML) och Know Your Customer (KYC).

Om en tjÀnsteleverantör eller ett företag inte följer reglerna kan de stÀngas ned eller stÀllas inför allvarliga pÄföljder. MÄnga vÀrdepappersföretag och banker har stÀllts inför rÀttegÄngar och sanktioner pÄ grund av bristande efterlevnad (exempelvis vid arbete utan giltig licens). Insiderhandel och korruption Àr ocksÄ vanliga exempel pÄ efterlevnadsrisker.


Systemrisk

Systemrisk avser risken att en viss hÀndelse utlöser en negativ effekt pÄ en viss marknad eller bransch. Till exempel utlöste Lehman Brothers-kollapsen 2008 en allvarlig finanskris i USA som till slut drabbade mÄnga andra lÀnder.

Systemrisker bevisas av den starka korrelationen mellan företag som ingÄr i samma bransch. Om Lehman Brothers-företaget inte var sÄ djupt involverat i hela USA:s finansiella system skulle dess konkurs inte haft lika stor pÄverkan som den hade.

Ett enkelt sÀtt att komma ihÄg begreppet systemrisk Àr att förestÀlla sig en dominoeffekt, dÀr pjÀsen som faller först fÄr andra pjÀser att falla.

Ädelmetallindustrin fick en betydande tillvĂ€xt efter finanskrisen 2008. Diversifiering kan dĂ€rför vara ett sĂ€tt att minska systemrisker.


System- kontra systematisk risk

Systemrisk ska inte förvĂ€xlas med systematisk eller övergripande risk. Den senare Ă€r svĂ„rare att definiera och hĂ€nvisar till ett bredare spektrum av risker – inte bara de finansiella. 

Systematiska risker relaterar till ett antal ekonomiska och sociopolitiska faktorer, sÄsom inflation, rÀntor, krig, naturkatastrofer och stora förÀndringar i regeringars politik.

I huvudsak relaterar systematiska risker till hĂ€ndelser som pĂ„verkar ett land eller ett samhĂ€lle pĂ„ flera omrĂ„den. Detta kan exempelvis omfatta industrierna jordbruk, konstruktion, gruvdrift, tillverkning, finans. Även om systemrisker kan mildras genom att kombinera lĂ„gkorrelerade tillgĂ„ngar kan systematiska risker inte mildras genom en diversifiering av portfölj.


Sammanfattningsvis

I den hÀr artikeln tog vi upp nÄgra av de olika typerna av finansiella risker, inklusive investeringsrisker, operationella, efterlevnads- och systemrisker. Inom investeringsriskgruppen presenterade vi begreppen marknadsrisk, likviditetsrisk och kreditrisk.

NÀr det gÀller finansiella marknader Àr det praktiskt taget omöjligt att helt undvika risker. Det bÀsta en handlare eller investerare kan göra Àr att pÄ nÄgot sÀtt minska eller kontrollera dessa risker. Att förstÄ nÄgra av huvudtyperna av finansiella risker Àr dÀrför ett bra första steg mot skapandet av en effektiv riskhanteringsstrategi.