En guide till att bemästra Fibonacci Retracement
Hem
Artiklar
En guide till att bemästra Fibonacci Retracement

En guide till att bemästra Fibonacci Retracement

Avancerad
Publicerad Mar 20, 2020Uppdaterad Aug 30, 2023
7m

Introduktion

Det finns ett brett utbud av tekniska analysverktyg (TA) och indikatorer som handlare kan använda för att försöka förutsäga framtida prishändelser. Dessa kan inkludera kompletta ramverk för marknadsanalys, såsom Wyckoff-metoden, Elliott-vågteorin eller Dow-teorin. De kan också vara indikatorer, såsom glidande medelvärden, Relativt styrkeindex(RSI), Stokastisk RSI, Bollinger-band, Ichimoku-moln, Parabolisk SAR eller MACD

Fibonacci retracement-verktyget är en populär indikator som används av tusentals handlare på aktie-, valuta- och kryptovalutamarknaderna. Fascinerande nog är den baserad på Fibonacci-sekvensen som upptäcktes för mer än 700 år sedan.

Den här artikeln kommer att gå igenom vad Fibonacci retracement-verktyget är för något och hur du kan använda det för att hitta viktiga nivåer på ett diagram.


Vad för slags verktyg är Fibonacci retracement?

Fibonacci retracement (eller Fib retracement) är ett verktyg som används av tekniska analytiker och handlare i ett försök att förutsäga intresseområden på ett diagram. De gör detta genom att använda Fibonacci-förhållanden i procent. Fib retracement-verktyget kommer från en rad siffror som identifierades av matematikern Leonardo Fibonacci på 1200-talet. Dessa nummer kallas Fibonacci-sekvensen. Vissa matematiska relationer mellan tal i denna sekvens skapar förhållanden som sedan ritas ut på ett diagram. Dessa förhållanden är:

  • 0 %

  • 23.6 % 

  • 38,2 %

  • 61,8 %

  • 78,6 %

  • 100 %  

Även om den tekniskt sett inte är ett Fibonacci-förhållande, anser vissa handlare också att 50 %-nivån har viss betydelse, eftersom den representerar mittpunkten i prisklassen. Fibonacci-förhållanden utanför intervallet 0–100% kan också användas, såsom 161,8 %, 261,8 % eller 423,6 %.

Vi kommer att diskutera hur handlare kan använda dessa procentsatser, men huvudpoängen är att de nivåer som beskrivs av dem kan samverka med betydande nivåer på marknaden. När de ritas upp i ett prisdiagram kan Fibonacci-nivåerna användas för att identifiera intresseområden, såsom stöd, motstånd, retracement-områden, ingångspunkter, utgångsmål och nivåer för att stoppa förlust.


Så här beräknar du Fibonacci retracement

Eftersom dessa procentsatser är desamma i alla Fibonacci retracement-verktyg behöver du inte beräkna någonting manuellt. Sättet att få fram dem är dock att börja med Fibonacci-numren.

Låt oss skapa en nummersekvens som börjar med noll och ett och fortsätt att lägga till summan av de två föregående numren till det aktuella. Om vi fortsätter detta i oändligheten får vi en nummerserie som kallas Fibonacci-sekvensen. 


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... och så vidare. 


Dessa nummer är naturligtvis inte uppritade direkt på ett prisdiagram. Men nivåerna som används i Fibonacci retracement-verktyget kommer alla från dessa nummer på något sätt. 

Om du delar ett tal med talet som följer det får du alltid ett förhållande nära 0,618, förutom för de första talen. Om du till exempel delar 21 med 34 får du 0,6176. Och om du delar ett tal med talet som finns två platser till höger får du ett förhållande nära 0,382. Om du till exempel delar 21 med 55 får du 0,3818. Alla förhållanden (utom 50 %) i Fibonacci retracement-verktyget är baserade på vissa beräkningar som involverar denna metod.


Fibonacci-sekvensen och gyllene snittet

Som nämnts tidigare identifierades Fibonacci-sekvensen av matematikern Leonardo Fibonacci på 1200-talet. Det gyllene snittet (0,618 % eller 1,618 %) är ett matematiskt förhållande som kommer från dessa tal. Men varför är detta ett så viktigt tal? 

Det gyllene snittet beskriver proportionerna av en häpnadsväckande lång lista över fenomen i universum och finns överallt i naturen. Tänk på atomer, stjärnor, galaxformationer, skal, till och med honungsbin – allt från det minsta till det största på skalan kan ha exempel på denna andel. 

Dessutom har talet använts av konstnärer, ingenjörer och designers i århundraden för att skapa estetiskt tilltalande kompositioner. Pyramiderna, Mona Lisa och Twitter-logotypen är bara några kända konstverk som använder gyllene snittet på något sätt. Detta förhållande har händelsevis också betydelse på finansmarknaderna.


Så här beräknar du Fibonacci retracement

Nu när vi vet vad Fibonacci retracement-verktyget är och hur det fungerar ska vi prata om dess användning som ett verktyg på finansmarknaderna. 

Vanligtvis dras verktyget mellan två viktiga prispunkter, till exempel en hög och en låg. Detta intervall används sedan som ett underlag för vidare analys. Vanligtvis används verktyget för att kartlägga nivåer inom intervallet, men det kan också ge statistik om viktiga prisnivåer utanför intervallet. 

Vanligtvis dras detta intervall enligt den underliggande trenden. Så i en uppåtgående trend skulle den lägsta punkten vara 1 (eller 100 %), medan den högsta punkten skulle vara 0 (0 %). Genom att dra Fib retracement-linjer över en uppåtgående trend kan handlarna få en uppfattning om potentiella stödnivåer som kan testas om marknaden börjar spåra – därav termen retracement (spåra).


Fib-diagram 1


Omvänt skulle den lägsta punkten under en nedåtgående trend vara 0 (0 %) och den högsta punkten 1 (100 %). Observera att priset är i en nedåtgående trend. Så denna retracement eller spårningen hänvisar i detta fall till rörelsen från botten (en retur). I detta sammanhang kan Fibonacci retracement-verktyget ge information om potentiella motståndsnivåer ifall marknaden börjar röra sig uppåt.


Fib-diagram 2Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!Vad Fibonacci-nivåerna berättar för handlare 

Handlare kan använda Fibonacci-nivåerna för att bestämma potentiella ingångsområden, prismål eller punkter för att att stoppa förlust. Detta kan variera avsevärt beroende på den individuella inställningen, strategin och handelsstilen. 

Vissa strategier innebär att det går att dra nytta av intervallet mellan två specifika Fibonacci-nivåer. Tänk dig till exempel en uppåtgående trend, följt av en retracement. Att köpa på retracement-nivån 38,2 % och sedan sälja på 23,6 %-nivån kan vara en intressant strategi. Detta beror naturligtvis mycket på individuell strategi och många andra tekniska faktorer.

Fibonacci-nivåerna kombineras även ofta med Elliotts vågteori för att hitta samband mellan vågstrukturer och potentiella intresseområden. Detta kan vara en kraftfull strategi för att förutsäga omfattningen av retracements i olika vågor av en viss marknadsstruktur.

Som med många andra tekniker är Fibonacci retracement-verktyget som mest kraftfullt när det kombineras med andra tekniska analysindikatorer. Vad som kanske inte är en köp- eller säljsignal på egen hand kan förvandlas till en om den bekräftas av andra indikatorer. Om priset når en specifik Fibonacci-nivå kan det komma att vända, eller så gör det inte det. Så det är viktigt att hantera risker, samtidigt som du tar hänsyn till marknadsmiljön och andra faktorer.


Fibonacci-tillägg

Som nämnts tidigare kan Fibonacci-nivåerna användas för att utvärdera retracement- eller returområden (nummer 1 i animationen nedan). Men utöver detta kan Fibonacci-sekvensen även användas som ett sätt att mäta potentiellt viktiga nivåer utanför det aktuella intervallet. Dessa kallas förlängningsnivåer (se nummer 2).


Fib-diagram 3


Fibonacci-förlängningsnivåerna kan ses som potentiella handelsmål. Varje handlare kan välja en annan förlängningsnivå som mål (eller flera andra mål). De första förlängningsnivåerna är 138,6 %, 150 % och 161,8 % – följt av 261,8 % och 423,6 %. Därför kan Fibonacci-förlängningsnivåerna indikera områden där nästa prisrörelser kan komma att hamna.


Sammanfattningsvis

Fibonacci-nummer finns överallt i naturen och många handlare tror att dessa är relevanta när de kartlägger finansmarknaderna.

Men precis som med alla tekniska indikatorer är förhållandet mellan prishändelser, diagrammönster och indikatorer inte baserat på någon vetenskaplig princip eller någon fysisk lag. Därför kan Fibonacci retracement-verktygets användbarhet relateras till antalet marknadsaktörer som uppmärksammar det. Så även om Fibonacci retracement-nivåerna inte nödvändigtvis samverkar med något konkret kan de fungera som ett verktyg för att försöka förutsäga intresseområden.