Průvodce zvládnutím Fibonacciho retracementu
Domů
Články
Průvodce zvládnutím Fibonacciho retracementu

Průvodce zvládnutím Fibonacciho retracementu

Pokročilí
Zveřejněno Mar 20, 2020Aktualizováno Aug 30, 2023
7m

Úvod

Obchodníci se mohou pokusit předpovědět budoucí pohyb cen na základě široké řady nástrojů a ukazatelů technické analýzy (TA). Mohou mezi ně patřit například celkové rámce tržní analýzy, jako je Wyckoffova metoda, teorie Elliotových vln nebo Dowova teorie. Může jít také o ukazatele, jako například klouzavé průměry, index relativní síly (RSI) stochastic RSI, Bollingerova pásma, mraky ukazatele Ichimoku, parabolic SAR nebo MACD

Fibonacciho retracement je oblíbený ukazatel, který na akciových trzích, devizových trzích a kryptoměnových trzích používají tisíce obchodníků. Fascinující na něm je, že vychází z Fibonacciho posloupnosti, která byla objevena před více než 700 lety.

V tomto článku si vysvětlíme, co Fibonacciho retracement je a jak ho můžete použít k nalezení důležitých hladin grafu.


Co je Fibonacciho retracement?

Fibonacciho retracement je nástroj, který techničtí analytici a obchodníci používají ve snaze předpovědět oblasti zájmu. Používají k tomu Fibonacciho poměry v podobě procent na grafu. Fibonacciho retracement je odvozený z řady čísel, kterou ve 13. století objevil matematik Leonardo Fibonacci. Této řadě čísel se říká Fibonacciho posloupnost. Určité matematické vztahy mezi čísly v této posloupnosti vytváří poměry, které se pak vykreslují do grafu. Těmito poměry jsou:

  • 0 %
  • 23,6 % 
  • 38,2 %
  • 61,8 %
  • 78,6 %
  • 100 %  

Někteří obchodníci používají 50% hladinu, i když nejde o Fibonacciho poměr, protože jako střední hodnota cenového rozsahu má také určitý význam. A někdy používají i poměry mimo rozsah 0 až 100 %, jako například 161,8 %, 261,8 % a 423,6 %.

To, jak obchodníci tato procenta používají, si vysvětlíme, ale to nejpodstatnější je, že uvedená procenta korelují s významnými tržními hladinami. Když Fibonacciho hladiny vykreslíte na cenový graf, můžete podle nich identifikovat oblasti zájmu, jako jsou hladiny podpory a rezistence, oblasti ústupu, body pro vstup do pozice a výstup z ní a úrovně pro nastavení příkazu stop loss.


Jak Fibonacciho retracement vypočítat?

Vzhledem k tomu, že tato procenta má každý nástroj Fibonacciho retracementu stejná, nemusíte nic ručně vypočítávat. Pokud vás ale zajímá, odkud se vzala, musíte začít u Fibonacciho čísel.

Vytvoříme si posloupnost čísel, která začíná nulou a jedničkou a budeme k nim připočítávat součet dvou předcházejících čísel. Kdybychom takhle pokračovali donekonečna, získali bychom řadu čísel, které se říká Fibonacciho posloupnost. 


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... a tak dále. 


Tato čísla samozřejmě na cenovém grafu vykreslená nejsou, ale hladiny použité ve Fibonacciho retracementu jsou z těchto čísel odvozeny. 

Když nějaké číslo ve Fibonacciho posloupnosti vydělíte následujícím číslem (s výjimkou několika prvních čísel), získáte vždy poměr, který se blíží 0,618. Pokud například číslo 21 podělíte číslem 34, dostanete 0,6176. A když nějaké číslo podělíte číslem o dvě místa doprava, dostanete poměr blížící se 0,382. Pokud například číslo 21 podělíte číslem 55, dostanete 0,3818. Všechny poměry Fibonacciho retracementu (kromě 50 %) vychází z podobných výpočtů.


Fibonacciho posloupnost a zlatý řez

Jak už jsme zmiňovali, Fibonacciho posloupnost objevil ve 13. století matematik Leonardo Fibonacci. Zlatý řez (0,618 % nebo 1,618 %) je matematický poměr odvozený z těchto čísel. Ale proč je to tak důležité číslo? 

Zlatý řez popisuje proporce neuvěřitelně dlouhého seznamu různých jevů ve vesmíru a vyskytuje se i všude možně v přírodě. Vezměte si atomy, hvězdy, formace galaxií, ulity a dokonce i včely – u všeho od toho nejmenšího měřítka až po to největší najdete příklady tohoto poměru. 

Po staletí ho k vytváření estetických kompozic používají i umělci, technici a konstruktéři. Mnoho slavných uměleckých děl a návrhů – od pyramid až po Mona Lisu a logo Twitteru – nějakým způsobem zlatý řez používá. A jak se ukazuje, tento poměr by mohl mít význam i na finančních trzích.


Jak se Fibonacciho retracement používá?

Když už teď víme, co Fibonacciho retracement je a jak funguje, podíváme se, jak se tento nástroj používá na finančních trzích. 

Většinou se tento nástroj vykresluje mezi dvěma významnými cenovými úrovněmi, jako je například nejvyšší a nejnižší cena. Toto rozpětí se pak použije jako základ pro další analýzu. Fibonacciho retracement se obvykle používá ke zmapování úrovní uvnitř vybraného rozpětí, ale může vám pomoct odhalit i důležité cenové úrovně mimo toto rozpětí. 

Zpravidla se toto rozpětí vykresluje podle příslušného trendu. Při vzestupném trendu by nejnižším bodem byla 1 (nebo 100 %) a nejvyšším bodem by byla 0 (0 %). Vykreslením úrovní Fibonacciho retracementu na graf se vzestupným trendem mohou obchodníci získat představu o potenciálních úrovních podpory, které mohou být otestovány, kdyby trh začal ustupovat (anglicky retrace, proto Fibonacciho retracement).Během klesajícího trendu by byl nejnižší bod naopak 0 (0 %) a nejvyšší bod by byl 1 (100 %). Ústup v případě klesající tendence poukazuje na pohyb ze dna (odraz). V tomto kontextu vám Fibonacciho retracement může dát představu o potenciálních hladinách rezistence, kdyby se trh začal pohybovat směrem vzhůru.
Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!Co Fibonacciho hladiny obchodníkům ukazují? 

Obchodníci mohou Fibonacciho hladiny používat k určení potenciálních oblastí pro vstup, cenových cílů nebo bodů pro vytvoření příkazu stop loss. V závislosti na strategii a obchodním stylu každého obchodníka se to může výrazně lišit. 

Některé strategie se zaměřují na vytváření zisku mezi dvěma konkrétními Fibonacciho hladinami. Představte si například stoupající trend, po kterém následuje ústup. V takovém případě by nákup na 38,2% hladině a následný prodej na 23,6% hladině mohl být zajímavou strategií. To samozřejmě velmi závisí na individuální strategii a mnoha dalších technických faktorech.

Fibonacciho hladiny se také často kombinují s teorií Elliottových vln, kdy hledáte korelace mezi strukturami vln a potencionálními oblastmi zájmu. Touto strategií je možné předpovídat rozsah ústupů v různých vlnách konkrétní tržní struktury.
Stejně jako jiné techniky i Fibonacciho retracement je nejefektivnější, když ho zkombinujete s dalšími ukazateli technické analýzy. Signál, který nemusí být sám o sobě důvodem k nákupu nebo prodeji, může být jinými ukazateli jasně potvrzen. V takovém případě se směr ceny po dosažení konkrétní Fibonacciho hladiny může otočit, ale taky nemusí. Proto je nezbytné řídit riziko a zároveň zohlednit tržní prostředí a další faktory.


Fibonacciho rozšíření

Jak už jsme zmiňovali, Fibonacciho hladiny je možné použít k vyhodnocení oblastí ústupu nebo odrazu (číslo 1 na animaci dole). Kromě toho je ale možné Fibonacciho posloupnost použít také jako způsob, jak odhadnout potenciálně důležité hladiny mimo aktuální rozmezí. Jsou to takzvané hladiny rozšíření (viz číslo 2).Na Fibonacciho hladiny rozšíření můžete nahlížet jako na potenciální obchodní cíle. Každý obchodník si může za cíl stanovit jinou hladinu rozšíření (nebo si může stanovit i více cílů). První hladiny rozšíření jsou 138,6 %, 150 % a 161,8 %. Následuje je 261,8 % a 423,6 %. Fibonacciho hladiny rozšíření tak mohou naznačovat, jaké ceny může podkladové aktivum dosáhnout.


Závěrem

Fibonacciho čísla se v přírodě nachází naprosto všude a mnozí obchodníci se domnívají, že mají význam i při mapování finančních trhů.

Jejich vztah mezi cenovou akcí, formacemi grafu a ukazateli, stejně jako u ostatních technických indikátorů, nevychází z žádného vědeckého principu ani fyzikálního zákona. Proto může užitečnost Fibonacciho retracementu souviset s tím, kolik účastníků trhu mu věnuje pozornost. Takže i když hladiny Fibonacciho retracementu nevychází z ničeho hmatatelného, mohou fungovat jako nástroj k předvídání oblastí zájmu.