Co je ukazatel RSI?
Domů
Články
Co je ukazatel RSI?

Co je ukazatel RSI?

Pokročilí
Zveřejněno Dec 9, 2018Aktualizováno Dec 12, 2022
4m

Index relativní síly

Technická analýza (TA) v podstatě zkoumá předchozí události na trhu, a snaží se tak předvídat budoucí trendy a cenové akce. Většina obchodníků na tradičních i kryptoměnových trzích se při provádění těchto analýz spoléhá na specializované nástroje, a ukazatel RSI je jedním z nich.

Index relativní síly (RSI) je ukazatel technické analýzy vyvinutý koncem 70. let jako nástroj, který by obchodníci mohli používat ke zkoumání toho, jak si akcie v určitém období vedou. Je to v podstatě momentový oscilátor, který měří rozsah a rychlost cenových pohybů. Ukazatel RSI může být v závislosti na profilu obchodníka a jeho způsobu obchodování velmi užitečným nástrojem.

Index relativní síly vytvořil v roce 1978 J. Welles Wilder. Spolu s dalšími ukazateli technické analýzy, jako je parabolic SAR, průměrný skutečný rozsah (ATR) nebo průměrný směrový index (ADX), ho představil ve své knize New Concepts in Technical Trading Systems (Nové koncepty v systémech technického obchodování).

Než se Wilder stal technickým analytikem, pracoval jako strojní inženýr a realitní developer. Akcie začal obchodovat kolem roku 1972, ale příliš se mu nedařilo. O pár let později svůj výzkum a zkušenosti z obchodování zpracoval do matematických vzorců a ukazatelů, které později převzala řada obchodníků po celém světě. Kniha byla vydána za pouhých šest měsíců, a přestože pochází ze 70. let, mnozí burzovní analytici a obchodníci se k ní dodnes vrací.


Jak ukazatel RSI funguje? 

Ukazatel RSI standardně měří změny v ceně aktiva v průběhu 14 období (14 dní na denních grafech, 14 hodin na hodinových grafech a tak dále). Jeho vzorec vydělí průměrný výnos, ke kterému u ceny za dané období došlo, průměrnou ztrátou za stejné období a data pak vykreslí na stupnici od 0 do 100. 

Jak už jsme zmínili, RSI je momentový ukazatel, což je typ nástroje pro technické obchodování, který měří rychlost, jakou se cena (nebo data) mění. Když se dynamika zvýší a cena stoupá, znamená to, že se akcie na trhu aktivně nakupuje. Když se dynamika zvyšuje směrem dolů, je to známka toho, že se zvyšuje prodejní tlak.

Ukazatel RSI je zároveň oscilátorem, který obchodníkům usnadňuje rozpoznávat překoupené nebo přeprodané tržní podmínky. Cenu aktiva během 14 období hodnotí na stupnici od 0 do 100. Hodnota RSI 30 a nižší naznačuje, že se aktivum v daném období blíží ke dnu (je přeprodané), a hodnota nad 70 naznačuje, že se aktivum v daném období pravděpodobně blíží k vrcholu (je překoupené).

Přestože ve výchozím nastavení používá RSI 14 období, obchodníci se mohou rozhodnout toto období upravit, a zvýšit tím citlivost (méně období) nebo naopak citlivost snížit (více období). Sedmidenní RSI tak bude vůči cenovým pohybům citlivější než 21denní RSI. Obchodníci obchodující v krátkodobém horizontu si mohou u ukazatele RSI snížit pravděpodobnost falešných signálů tím, že jeho přeprodané a překoupené hladiny změní na hodnoty 20 a 80 (místo 30 a 70).


Jak používat ukazatel RSI podle divergencí?

Kromě hodnot 30 a 70 ukazatele RSI, které ukazují na potenciálně přeprodané a překoupené tržní podmínky, mohou obchodníci používat RSI i k předvídání obratů trendu nebo zjišťování hladin podpory a rezistence. Tento přístup vychází z takzvaných býčích a medvědích divergencí.

Býčí divergence je podmínka, při které se cena a hodnoty RSI pohybují v opačných směrech. To znamená, že hodnota RSI stoupá a vytváří vyšší minima, zatímco cena klesá a vytváří nižší minima. Býčí divergence naznačuje, že kupní síla navzdory klesajícímu trendu ceny posiluje.

Naopak medvědí divergence mohou naznačovat, že navzdory stoupající ceně ztrácí trh dynamiku. Proto hodnota RSI klesá a vytváří nižší maxima, zatímco cena aktiva stoupá a vytváří vyšší maxima.

Upozorňujeme ale, že divergence ukazatele RSI nejsou během silných tržních trendů příliš spolehlivé. Při silném klesajícím trendu může dojít k mnoha býčím divergencím, než trh dosáhne skutečného dna. Kvůli tomu jsou divergence ukazatele RSI vhodnější pro méně volatilní trhy (s pohyby do stran nebo mírnými trendy).


Závěrem

Při používání indexu relativní síly je třeba brát v úvahu několik důležitých faktorů, jako je nastavení období, hodnoty (30 a 70) a býčí/medvědí divergence. Vždy byste ale měli mít na paměti, že žádný technický ukazatel není stoprocentně účinný – zvlášť když se používá samostatně. Proto by obchodníci měli zvážit použití ukazatele RSI spolu s dalšími indikátory, aby se vyhnuli falešným signálům.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.