Jak při obchodování kryptoměn funguje separátní marže a kombinovaná marže?
Domů
Články
Jak při obchodování kryptoměn funguje separátní marže a kombinovaná marže?

Jak při obchodování kryptoměn funguje separátní marže a kombinovaná marže?

Pokročilí
Zveřejněno Aug 7, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
11m

TL;DR

 • Separátní marže a kombinovaná marže jsou dva různé typy marží používané na mnoha platformách pro obchodování kryptoměn. 

 • V případě separátní marže se investoři rozhodují, kolik prostředků u konkrétní pozice vyčlení na zajištění. Zbytek zůstatku na účtu nebude daným obchodem ovlivněn. 

 • Kombinovaná marže využívá všechny dostupné prostředky na účtu k zajištění všech obchodů. Pokud se jedna pozice pohybuje ve váš neprospěch, ale jiná pozice je v zisku, je možné tento zisk použít k pokrytí ztráty, a udržet tím ztrátovou pozici otevřenou déle. 

 • Rozhodnutí mezi separátní a kombinovanou marží závisí na obchodní strategii jednotlivce, jeho toleranci k riziku a na tom, jak aktivně chce své pozice spravovat.

Co je maržové obchodování? 

Než se podíváme podrobněji na separátní a kombinovanou marži, měli bychom si stručně vysvětlit maržové obchodování. Při maržovém obchodování si investoři půjčují finanční prostředky od burzy nebo makléře, aby mohli nakoupit nebo prodat víc aktiv, než si mohou sami dovolit. Aktiva na svém účtu používají jako zajištění, aby se mohli zadlužit a otevírat větší pozice v naději, že dosáhnou většího zisku. 

Řekněme, že máte 5 000 USD a myslíte si, že cena bitcoinu poroste. Můžete si buď koupit za 5 000 USD přímo část bitcoinu, nebo využít pákový efekt a obchodovat s vypůjčenými prostředky. Předpokládejme, že cena bitcoinu vzroste o 20 %. Kdybyste investovali 5 000 USD bez pákového efektu, vaše investice by měla hodnotu 6 000 USD (původních 5 000 USD + 1 000 USD zisk). To je 20% zisk z počáteční investice.

Kdybyste ale na svých 5 000 USD použili pákový efekt 5:1, půjčili byste si čtyřikrát víc a mohli byste investovat 25 000 USD (5 000 USD z původního kapitálu a 20 000 USD jako půjčku). Při 20% nárůstu ceny bitcoinu by investice 25 000 USD měla hodnotu 30 000 USD (původních 25 000 USD + zisk 5 000 USD). Po splacení půjčky 20 000 USD vám zbyde 10 000 USD. To je 100% zisk z počáteční investice 5 000 USD.

Upozorňujeme, že maržové obchodování je vysoce rizikové. Podívejme se na opačný scénář, kdy cena bitcoinu o 20 % klesne. Vaše investice 5 000 USD bez pákového efektu by měla hodnotu 4 000 USD (původních 5 000 USD − 1 000 USD ztráta), což by znamenalo 20% ztrátu. S pákovým efektem 5:1 by ale vaše investice 25 000 USD měla hodnotu 20 000 USD (původních 25 000 USD − 5 000 USD ztráta). Po splacení půjčky 20 000 USD by vám nezbylo nic a přišli byste o 100 % své počáteční investice.

Tento zjednodušený příklad nepočítá s poplatky za obchodování ani úroky za vypůjčené prostředky, které by ve skutečném světě vaše zisky snížily. Musíte si uvědomit, že trh se může pohybovat rychle, což může vést ke ztrátám, které by mohly dokonce přesáhnout vaši počáteční investici. 

Co je separátní marže? 

Separátní marže a kombinovaná marže jsou dva různé typy marží používané na mnoha platformách pro obchodování kryptoměn. Každá marže má své využití a s každou souvisí určitá rizika. Pojďme se podívat, co tyto marže jsou a jak fungují. 

V režimu separátní marže je výše marže omezena na konkrétní pozici. To znamená, že se rozhodnete, jak velkou část svých prostředků chcete u dané pozice vyčlenit na zajištění, a zbytek prostředků nebude daným obchodem ovlivněn. 

Řekněme, že na účtu máte celkově 10 BTC. Rozhodnete se otevřít dlouhou pákovou pozici na ether (ETH) a vsadíte na to, že cena ETH poroste. Jako separátní marži pro tento konkrétní obchod s pákovým efektem 5:1 přidělíte 2 BTC. To znamená, že v podstatě obchodujete s ethery v hodnotě 10 BTC (2 BTC z vlastních peněz + 8 BTC z pákového efektu). 

Pokud cena etheru vzroste a vy se rozhodnete pozici uzavřít, veškerý dosažený zisk se přičte k původní marži 2 BTC pro tento obchod. Pokud se ale cena etheru drasticky propadne, můžete přijít maximálně o separátní marži 2 BTC. I když dojde k likvidaci vaší pozice, zbylých 8 BTC na vašem účtu zůstane nedotčeno. Proto se tato marže nazývá „separátní“. 

Co je kombinovaná marže?  

Kombinovaná marže využívá k zajištění obchodů všechny dostupné prostředky na účtu. Pokud se jedna pozice pohybuje ve váš neprospěch, ale jiná pozice je v zisku, je možné tento zisk použít k pokrytí ztráty, a udržet tím ztrátovou pozici otevřenou déle. 

Jak to funguje, si ukážeme na příkladu. Na svém účtu máte celkem 10 BTC. Rozhodnete se otevřít dlouhou pákovou pozici na ether (ETH) a krátkou pákovou krátkou pozici na kryptoměnu, kterou si označíme jako Z, a použijete k tomu kombinovanou marži. U etheru obchodujete s hodnotou 4 BTC s pákovým efektem 2:1 a u kryptoměny Z s hodnotou 6 BTC, také s pákovým efektem 2:1. Jako kolaterál (zajištění) pro obě pozice slouží celý váš zůstatek na účtu ve výši 10 BTC.

Řekněme, že se cena etheru propadne, což způsobí potenciální ztrátu, ale zároveň klesne i cena kryptoměny Z, což u krátké pozice povede k zisku. Zisk z obchodu kryptoměny Z je možné použít k pokrytí ztráty u obchodu s etherem a ponechat obě pozice otevřené. 

Pokud ale cena etheru klesne a cena kryptoměny Z vzroste, mohou se do ztráty dostat obě pozice. Pokud tyto ztráty přesáhnou celkový zůstatek na účtu, dojde k likvidaci těchto pozic a vy přijdete o celý zůstatek na účtu v hodnotě 10 BTC. Tím se tato marže zásadně liší od separátní marže, u které můžete přijít maximálně o 2 BTC, které jste na obchod přidělili. 

Připomínáme, že se jedná o velmi zjednodušené příklady, které nepočítají s poplatky za obchodování a dalšími náklady. Reálné obchodní situace jsou obvykle mnohem složitější. 

Hlavní rozdíly mezi separátní a kombinovanou marží

Z výše uvedených příkladů jasně vyplývají podobnosti a rozdíly mezi obchodováním se separátní a kombinovanou marží. Hlavní rozdíly mezi nimi můžeme shrnout následovně:   

 1. Zajištění a mechanismy likvidace

U separátní marže se na konkrétní obchod vyčleňuje pouze určitá část prostředků, která je pak ohrožena. To znamená, že pokud obchodujete s 2 BTC v režimu separátní marže, likvidací jsou ohroženy pouze tyto 2 BTC. 

V případě kombinované marže ale slouží jako zajištění obchodů všechny prostředky na účtu. Když se ve váš neprospěch pohne jedna pozice, systém může využít celý zůstatek na vašem účtu, aby zabránil její likvidaci. Pokud se ale situace zásadně zhorší u více obchodů, riskujete ztrátu celého zůstatku. 

 1. Řízení rizik 

Separátní marže umožňuje strukturovanější řízení rizik. Na jednotlivé obchody můžete přidělit konkrétní částky, které jste ochotni riskovat, aniž by to ovlivnilo zbytek vašeho účtu. Kombinovaná marže naopak slučuje riziko všech otevřených pozic. Může to být výhodné při správě více pozic, které se vzájemně kompenzují, ale toto kombinované riziko může také vést k vyšším ztrátám.

 1. Flexibilita

Při obchodování se separátní marží musíte do této separátní maržové pozice ručně přidávat další prostředky, pokud ji chcete zvýšit. Kombinovaná marže na druhou stranu automaticky využívá dostupný zůstatek na vašem účtu, aby nedošlo k likvidaci žádné pozice, takže z hlediska udržování marže je pasivnější. 

 1. Možnosti využití 

Separátní marže je vhodná pro obchodníky, kteří chtějí řídit riziko u jednotlivých obchodů, zvlášť pokud mají u vybraných obchodů vysokou míru přesvědčení a chtějí rizika oddělit. Kombinovaná marže je vhodnější pro obchodníky držící více pozic, které se mohou vzájemně kompenzovat, nebo pro ty, kteří chtějí využít pákový efekt u celého zůstatku účtu a zároveň mít pasivnější přístup k udržování marže. 

Klady a zápory separátní marže 

Toto jsou klady a zápory separátní marže: 

 1. Klady separátní marže

Řízené riziko: rozhodujete o tom, jakou část svých prostředků chcete u konkrétní pozice riskovat. V ohrožení je pouze tato částka a zbytek prostředků je u daného obchodu před možnými ztrátami v bezpečí.

Jasnější zisk a ztráta: výpočet zisku a ztráty u konkrétní pozice je snadnější, když znáte přesnou výši alokovaných prostředků.

Předvídatelnost: díky oddělení prostředků dokáží obchodníci předvídat maximální ztrátu, která jim hrozí v tom nejhorším případě, což napomáhá k lepšímu řízení rizik.

 1. Zápory separátní marže

Vyžaduje pečlivé sledování: vzhledem k tomu, že pozice je zajištěna pouze určitou částí prostředků, musíte obchod pečlivěji sledovat, pokud nechcete, aby došlo k jeho likvidaci.

Omezené zajištění: pokud se obchod začne vyvíjet proti vám a blíží se k likvidaci, nemůžete automaticky využít zbytku prostředků na účtu, abyste tomu zabránili. U separátní marže musíte přidat prostředky ručně.

Náročnost správy: pro začátečníky nebo obchodníky, kteří spravují mnoho pozic, může být správa různých obchodů s více separátními maržemi náročná.

Abychom to shrnuli, separátní marže sice při obchodování s pákovým efektem nabízí regulované prostředí pro řízení rizik, ale vyžaduje aktivnější správu, a pokud se nevyužívá správně, může občas omezit potenciální zisk. 

Klady a zápory separátní marže 

Toto jsou klady a zápory kombinované marže:

 1. Klady kombinované marže

Flexibilita při alokaci marží: na rozdíl od separátní marže se u kombinované marže využívá automaticky jakýkoli dostupný zůstatek na účtu, aby se zabránilo likvidaci libovolné otevřené pozice, což zajišťuje větší plynulost.

Kompenzování pozic: zisky u jedné pozice mohou pomoct vyrovnat ztráty u jiné pozice, což je potenciálně užitečné pro zajišťovací strategie.

Snížené riziko likvidace: díky sdružování celého zůstatku je riziko předčasné likvidace u každé jednotlivé pozice nižší, protože výzvu na doplnění marže může pokrýt větší objem prostředků.

Snadnější správa více obchodů: zjednodušuje proces současného spravování více obchodů, protože nemusíte zvlášť upravovat marži každého obchodu.

 1. Zápory kombinované marže

Vyšší riziko úplné likvidace: pokud se všechny pozice vyvíjí nepříznivě a kombinované ztráty přesáhnou celkový zůstatek na účtu, hrozí ztráta veškerého zůstatku.

Horší kontrola nad jednotlivými obchody: vzhledem k tomu, že kombinovaná marže je společná pro všechny obchody, je obtížnější přiřadit jednotlivým obchodům konkrétní poměr rizika a výnosu.

Potenciál nadměrného zadlužení: díky snadnosti využití pákového efektu celého zůstatku mohou být obchodníci v pokušení otevírat větší pozice, než by otevírali při použití separátní marže, což může vést k větším ztrátám.

Menší přehlednost expozice vůči riziku: na první pohled je obtížnější odhadnout celkovou expozici vůči riziku, zejména pokud máte otevřeno víc pozic s různou mírou zisku a ztráty.

Příklad využití separátní a kombinované marže

Použití separátní a kombinované marže v jedné strategii může být skvělý způsob, jak při obchodování s kryptoměnami maximalizovat výnos a minimalizovat rizika. Jak to funguje, si ukážeme na následujícím příkladu. 

Řekněme, že vzhledem k nadcházejícím vylepšením sítě máte býčí pohled na ether (ETH), ale zároveň se chcete zajistit proti potenciálním rizikům plynoucím z celkové volatility trhu. Předpokládáte, že pokud ether bude růst, bitcoin (BTC) by mohl zažít pokles.

Můžete k tomu vyčlenit určitou část portfolia, například 30 %, a použít u etheru separátní marži na dlouhou pákovou pozici. V případě, že se ether nebude vyvíjet podle vašich očekávání, omezíte tímto způsobem potenciální ztráty na 30 %. Pokud ale ether posílí, můžete na této části svého portfolia značně vydělat.

U zbývajících 70 % portfolia použijete kombinovanou marži tak, že otevřete krátkou pozici na bitcoin a dlouhou pozici na altcoin Z, o kterém se domníváte, že se bude bez ohledu na pohyby bitcoinu vyvíjet pozitivně. 

Tímto způsobem využíváte potenciální zisky z jedné pozice k vyrovnání potenciálních ztrát z druhé. Pokud se bitcoin propadne (jak jste předpovídali), zisky z něj mohou kompenzovat případné ztráty z altcoinu Z a naopak.

Po nastavení těchto pozic je třeba obě strategie průběžně sledovat. Pokud ether začne klesat, zvažte zmenšení pozice se separátní marží, abyste omezili ztráty. Podobně můžete zvážit úpravu pozic, pokud strategie kombinované marže u altcoinu Z začne výrazně zaostávat.

Současným využitím separátní a kombinované marže se aktivně snažíte vytvořit zisk ze svých předpovědí trhu a zároveň se jistíte proti rizikům. I když vám kombinace těchto strategií může pomoct s řízením rizik, nezaručuje zisky ani ochranu před ztrátami. 

Závěrem 

Maržové obchodování přináší potenciál vyšších zisků, ale nese s sebou stejnou, ne-li vyšší míru rizika. Rozhodnutí mezi separátní a kombinovanou marží závisí na obchodní strategii jednotlivce, jeho toleranci k riziku a na tom, jak aktivně chce své pozice spravovat.

Při obchodování s kryptoměnami, kde volatilita hraje prim, je nejdůležitější porozumět složitostem obou typů marží. Informované rozhodnutí spolu s pečlivým řízením rizik může obchodníkům pomoct proplout neklidnými vodami kryptoměnového trhu. Než se do obchodování s marží pustíte, udělejte si jako vždy důkladný průzkum, a pokud je to možné, poraďte se s odborníky.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.