Jak funguje zajištění v oblasti kryptoměn a sedm zajišťovacích strategií, které musíte znát
Domů
Články
Jak funguje zajištění v oblasti kryptoměn a sedm zajišťovacích strategií, které musíte znát

Jak funguje zajištění v oblasti kryptoměn a sedm zajišťovacích strategií, které musíte znát

Pokročilí
Zveřejněno Jun 29, 2023Aktualizováno Oct 13, 2023
9m

TL;DR

  • Zajištění je strategie řízení rizik, která slouží ke kompenzaci případných ztrát, které mohou vzniknout jednotlivci nebo organizaci. 

  • Mezi běžné způsoby zajištění patří futures a opce, rozdílové smlouvy (CFD) a permanentní swapové kontrakty. 

  • Zajišťovací strategie mají vlastní rizika a náklady. Před použitím zajišťovací strategie musíte zvážit různá rizika, včetně rizik protistrany a regulatorních rizik. 

Co je zajištění?

Zajištění neboli hedging je strategie řízení rizik používaná jednotlivci a institucemi ke kompenzaci potenciálních ztrát, které mohou u investic vzniknout. 

Koncept se podobá uzavření pojistné smlouvy. Pokud vlastníte dům v povodňové oblasti, budete ho chtít uzavřením protipovodňového pojištění chránit před rizikem povodní. Zajištění funguje na finančních a kryptoměnových trzích podobným způsobem. Jedná se o investici, která má snížit riziko nepříznivých cenových pohybů aktiva. 

Jak zajištění funguje?

Existuje mnoho různých metod zajištění, ale obvykle se u nich postupuje následovně: 

1. krok: stanovení primární pozice 

U určitého aktiva, například bitcoinu nebo etheru, držíte nějakou pozici. Kryptoměnu buď vlastníte, nebo máte vůči její ceně expozici. 

2. krok: identifikace rizik

Dalším krokem je identifikovat rizika spojená s primární pozicí. Riziko vlastnictví bitcoinu může spočívat například v tom, že jeho cena může klesnout. 

3. krok: zaujetí opačné pozice

Riziko můžete zajistit tím, že zaujmete pozici v souvisejícím nástroji, u kterého se očekává opačný pohyb než u identifikovaného rizika. 

Cílem zajištění není vydělat peníze, ale chránit se před ztrátami. Zisk ze zajišťovací pozice by měl kompenzovat ztráty z hlavní pozice. Dokonalá zajištění jsou ale vzácná. Zajištění s sebou také nese určité náklady, takže musíte zvážit i jeho nákladovou efektivnost.

Jak funguje zajištění v oblasti kryptoměn?

Zajištění v oblasti kryptoměn se řídí stejným principem jako zajištění na tradičních finančních trzích. Musíte zaujmout pozici u souvisejícího aktiva, u kterého se očekává pohyb v opačném směru než u primární pozice. 

V následující části uvádíme sedm způsobů, jak se investor může na kryptoměnových trzích zajistit. Některé tyto postupy nemusí být v určitých jurisdikcích dostupné, takže si musíte ověřit, jestli zajišťovací strategie, které používáte, jsou v souladu s místními předpisy. 

S každou z těchto strategií souvisí určitá rizika a náklady. Proto je důležité jim porozumět, než je začnete používat. 

Futures kontrakty 

Kryptoměnové futures umožňují investorům koupit nebo prodat kryptoměnu k určitému budoucímu datu za předem stanovenou cenu. Můžete se tím zajistit proti potenciálním změnám cen. Pokud například vlastníte bitcoin a obáváte se, že by jeho cena mohla klesnout, můžete prodat bitcoinový futures kontrakt. Když cena bitcoinu klesne, zisk z futures kontraktu vyrovná ztrátu u držených bitcoinů.

Opční kontrakty

Kryptoměnové opce dávají držiteli právo (ne ale povinnost) koupit (call opce) nebo prodat (put opce) podkladovou kryptoměnu v daném období za stanovenou cenu. Pokud držíte bitcoin a obáváte se poklesu ceny, můžete si koupit put opci. Když cena bitcoinu klesne, zvýšení hodnoty prodejní opce vykompenzuje ztrátu hodnoty bitcoinu.

Rozdílové smlouvy (CFD) 

Rozdílové smlouvy je možné používat jako zajišťovací nástroj k expozici vůči kryptoměnám. Rozdílová smlouva je derivátový produkt, který umožňuje spekulovat na pohyb ceny podkladového aktiva, aniž byste toto aktivum vlastnili. S brokerem obvykle uzavíráte smlouvu o výměně rozdílu v ceně aktiva od okamžiku sjednání smlouvy do okamžiku jejího ukončení.

Pokud například držíte bitcoin a chcete se zajistit proti poklesu ceny, otevřeli byste si na bitcoinové rozdílové smlouvě krátkou (prodejní) pozici. Zisk z pozice rozdílové smlouvy by měl vykompenzovat ztrátu, která by vám mohla u držených bitcoinů případně vzniknout.

Permanentní swapové kontrakty

Permanentní swapové kontrakty sledují cenu podkladového aktiva, jako je bitcoin, a jejich cílem je poskytovat nepřetržitou obchodní příležitost bez data vypršení platnosti. Obvykle využívají pákový efekt, který obchodníkům umožňuje otevřít větší pozice s menší počáteční marží.

Pokud například očekáváte potenciální pokles ceny bitcoinu, můžete na bitcoinovém permanentním swapovém kontraktu otevřít krátkou pozici. Pokud cena bitcoinu klesne, zisky z permanentního swapového kontraktu by měly vykompenzovat ztráty z držených bitcoinů.

Shortování

Některé platformy umožňují shortování (prodej nakrátko), kdy si můžete kryptoměnu půjčit, prodat ji a později ji koupit zpět a vrátit. Pokud cena klesne, jak předpokládáte, dosáhnete zisku, který může kompenzovat ztráty z jiných investic.

Stablecoiny 

Stablecoiny jsou kryptoměny, jejichž cena je navázaná na nějakou rezervu – obvykle ve fiat měně. Pokud se obáváte poklesu trhu, můžete část svých volatilních kryptoměnových aktiv převést na stablecoiny. Sice byste na vzestupu trhu nic nevydělali, ale zároveň ani neproděláte na jeho poklesu.

Diverzifikace

Jako zajištění může fungovat i diverzifikace, neboli držení různých kryptoměn. Různé kryptoměny mohou na změny na trhu reagovat různě. Pokud cena jedné z kryptoměn klesne, cena jiné může stoupnout a ztrátu vyrovnat. 

Příklad zajištění bitcoinové pozice

Řekněme, že vlastníte BTC v hodnotě 10 000 USD a chcete se zajistit proti případnému poklesu ceny. Svou pozici můžete zajistit následovně. 

Budeme předpokládat, že se bitcoin v současné době obchoduje za 50 000 USD. Můžete si koupit put opci, která vám dává právo prodat k budoucímu datu bitcoin za 50 000 USD. Řekněme, že prémie za tuto možnost je 500 USD (skutečné ceny závisí na tržních podmínkách). 

Pokud cena bitcoinu klesne na 40 000 USD, můžete uplatnit opci a prodat svůj bitcoin za 50 000 USD, a výrazně tak snížit ztráty. Náklady na toto zajištění jsou ta prémie, kterou jste zaplatili za opci. V tomto příkladu byste na pokrytí portfolia potřebovali 0,2 BTC a stálo by vás to 0,01 BTC (500 USD / 50 000 USD).

Případně můžete prodat bitcoinový futures kontrakt. Řekněme, že prodáte futures kontrakt za 0,2 BTC, a zavážete se tak prodat za měsíc bitcoin za 50 000 USD. Pokud cena bitcoinu klesne na 40 000 USD, můžete s ohledem na dodržení kontraktu koupit 0,2 BTC za nižší cenu, takže v podstatě prodáte svůj bitcoin za 50 000 USD a vykompenzujete ztráty. Pokud ale cena bitcoinu vzroste, pořád ho budete muset prodat za 50 000 USD, a přijdete tak potenciálně o veškerý zisk.

Rizika zajišťování kryptoměn

Se strategiemi zajištění obecně souvisí rizika a náklady. Opční prémie mohou být drahé, futures mohou omezit potenciální zisky a stablecoiny se spoléhají na solventnost emitenta. Diverzifikace může pomoct rozložit riziko, ale nemusí nutně zabránit ztrátám. 

Než se pustíte do zajišťování svých investic, nezapomeňte zvážit následující rizika. 

Náklady

Zajištění obvykle něco stojí. Například nákup opcí vyžaduje zaplacení prémie, která může být v závislosti na tržních podmínkách vysoká. Podobně i futures kontrakty mohou zahrnovat poplatky za zprostředkování a další poplatky.

Omezený potenciál růstu

Zajišťovací strategie často omezují potenciální zisky. Pokud například k zajištění proti poklesu ceny použijete futures kontrakty a cena naopak vzroste, váš zisk bude omezený cenou futures kontraktu.

Riziko protistrany

Riziko protistrany je významné zejména u mimoburzovních derivátů nebo při zajištění pomocí stablecoinů. Pokud protistrana nedodrží svou část dohody, může to vést ke ztrátám. V případě stablecoinů existuje riziko, že emitent nedokáže udržet vazbu na podkladové aktivum.

Riziko realizace

Existuje riziko, že vaše zajišťovací strategie nebude v důsledku tržních podmínek fungovat podle očekávání. Například na vysoce volatilních trzích nemusí opce a futures v důsledku extrémních cenových pohybů poskytovat očekávanou ochranu.

Regulatorní riziko

Regulatorní prostředí v oblasti kryptoměn a souvisejících finančních nástrojů se vyvíjí a liší podle jurisdikce. Změny předpisů mohou ovlivnit hodnotu a dostupnost některých zajišťovacích nástrojů. Regulačním požadavkům v místní jurisdikci musíte zcela rozumět a být s nimi neustále v souladu. 

Riziko likvidity

Některé zajišťovací nástroje mohou být nelikvidní, což znamená, že je nelze snadno koupit nebo prodat, aniž by došlo k výrazné změně ceny. To může ztěžovat vstup do pozic nebo výstup z nich.

Složitost

Zajišťovací strategie mohou být složité a vyžadují hluboké znalosti finančních trhů, zejména těch s pákovým efektem. Chyby nebo nedorozumění mohou vést ke značným ztrátám.

Tipy k zajišťování v oblasti kryptoměn

Zajištění je složité a vyžaduje hluboké znalosti finančních trhů. Rozhodně není pro začátečníky a i zkušení obchodníci musí být při zajišťování obezřetní. Připravili jsme pro vás několik tipů, jak zajišťovací strategie využívat v oblasti kryptoměn. 

Seznamte se s riziky

Než se pustíte do jakékoli zajišťovací strategie, důvěrně se seznamte se souvisejícími riziky a možnými nevýhodami. Každý finanční nástroj a každá strategie mají své výhody a nevýhody, takže než se nějak rozhodnete, měli byste vědět, do čeho jdete.

Diverzifikujte

Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku. Zvažte investici do různých kryptoměn nebo dokonce rozložení portfolia mezi různé třídy aktiv. Můžete se tak lépe ochránit před volatilitou jednoho konkrétního aktiva.

Zbytečně si zajišťování nekomplikujte

Používání složitých zajišťovacích strategií ve snaze maximalizovat zisky nebo minimalizovat ztráty může být lákavé, ale s přibývající složitostí často přichází další rizika. Pokud nejste zkušený investor, jednodušší strategie jsou obvykle lepší.

Závěrem 

Pokud se zajištění používá efektivně, jedná se o účinný nástroj ke kompenzaci případných ztrát, které může vaše portfolio utrpět. Zajištění ale zároveň vyžaduje hluboké znalosti a není pro každého. Pokud chcete používat zajišťovací strategie, měli byste si pečlivě prostudovat podmínky, požadavky na marži, poplatky a možnosti pákového efektu. 

Měli byste dobře znát související rizika a potenciální náklady. Musíte neustále sledovat tržní podmínky, řídit své vystavení riziku a zároveň neustále upravovat pozice. 

K omezení potenciálních ztrát nebo realizaci zisků byste měli také používat nástroje řízení rizik, jako jsou příkazy stop-loss. Nakonec zvažte, jestli by nebylo vhodné se před zahájením těchto obchodních aktivit obrátit na finančního poradce.

Související články: 


Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.