Vysvětlení pojmů market maker a market taker
Domů
Články
Vysvětlení pojmů market maker a market taker

Vysvětlení pojmů market maker a market taker

Začátečníci
Zveřejněno Nov 28, 2018Aktualizováno Apr 20, 2023
5m

TL;DR

Trhy jsou tvořeny makery a takery. Makeři (tvůrci trhu) vytvářejí nákupní nebo prodejní příkazy, které se neprovádějí okamžitě (např. „prodat BTC, až cena dosáhne 15 tisíc dolarů“). Tím se vytváří likvidita, což znamená, že pro ostatní je snazší okamžitě nakoupit nebo prodat BTC, když je taková podmínka splněna. Lidé, kteří nakupují nebo prodávají okamžitě, se nazývají takeři (příjemci trhu). Jinými slovy, takeři realizují příkazy vytvořené makery.


Úvod

Na jakékoliv burze (ať už jde o devizový trh, akcie nebo kryptoměny) jsou prodávající propojeni s kupujícími. Bez těchto míst setkávání byste museli inzerovat své nabídky na výměnu bitcoinů za ethery na sociálních sítích a doufat, že někdo projeví zájem.

V tomto článku se budeme zabývat pojmy makerů and takerů. Každý účastník trhu spadá alespoň do jedné z těchto kategorií – jako obchodník budete pravděpodobně v určité fázi vystupovat v obou rolích. Makeři a takeři jsou životní mízou mnoha obchodních platforem a jejich přítomnost (nebo nepřítomnost) odděluje silné burzy od těch slabých.


Promluvme si o likviditě

Než se budeme moci pořádně zabývat makery a takery, je důležité zmínit likviditu. Když od někoho slyšíte, že nějaké aktivum je likvidní nebo nelikvidní, mluví o tom, jak snadno ho můžete prodat. 

Unce zlata je velmi likvidní aktivum, protože ji lze v krátké době snadno vyměnit za hotovost. Desetimetrová socha generálního ředitele společnosti Binance na býkovi je bohužel vysoce nelikvidní aktivum. Ačkoli by se skvěle vyjímala na zahradě kohokoli, ve skutečnosti by ne každý měl zájem o takový předmět.

Související (ale poněkud odlišnou) myšlenkou je likvidita trhu. Likvidní trh je takový, na kterém můžete snadno nakupovat a prodávat aktiva za férovou hodnotu. Je zde vysoká poptávka ze strany těch, kteří chtějí aktivum získat, a vysoká nabídka ze strany těch, kteří se ho chtějí zbavit. 
Vzhledem k této aktivitě mají kupující a prodávající tendenci setkávat se uprostřed: nejnižší prodejní příkaz (nebo poptávková cena) bude přibližně stejný jako nejvyšší nákupní příkaz (nebo nabídková cena). V důsledku toho bude rozdíl mezi nejvyšší nabídkou a nejnižší poptávkou malý (nebo malý). Mimochodem, tento rozdíl se nazývá cenový spread (rozpětí mezi nabídkou a poptávkou).

Naopak nelikvidní trh nevykazuje žádnou z těchto vlastností. Pokud chcete aktivum prodat, budete mít problém prodat ho za férovou cenu, protože po něm není taková poptávka. V důsledku toho mají nelikvidní trhy často mnohem vyšší cenový spread.

To jsme tedy vysvětlili. A nyní, když jsme probrali likviditu, je čas přejít k makerům a takerům.


Market makeři a market takeři

Jak již bylo zmíněno, obchodníci, kteří přicházejí na burzu, působí buď jako makeři, nebo jako takeři. 


Makeři 

Burzy často vypočítávají tržní hodnotu aktiva pomocí knihy objednávek. Zde shromažďují všechny nabídky na nákup a prodej od svých uživatelů. Můžete zadat pokyn, který vypadá následovně: Například koupit 800 BTC za 4 000 USD. Tento pokyn se přidá do knihy objednávek a bude realizován, jakmile cena dosáhne 4 000 USD. 

Příkaz maker (post only), jako je výše popsaný, vyžadují, abyste své záměry oznámili předem tím, že je přidáte do knihy objednávek. Jste maker, protože jste v jistém smyslu „vytvořili“ (made) trh. Burza je jako obchod s potravinami, který vybírá poplatek od jednotlivců za to, že mohou zboží umístit do regálů, a vy jste osoba, která přidává své vlastní zásoby.

Je běžné, že velcí obchodníci a instituce (například ty, které se specializují na vysokofrekvenční obchodování) přebírají roli market makerů. Alternativně se market makery mohou stát i drobní obchodníci, a to jednoduše tak, že zadají určité typy příkazů, které nejsou okamžitě provedeny.

Upozorňujeme, že použití příkazu limit nezaručuje, že váš příkaz bude příkazem makera. Pokud chcete mít jistotu, že se příkaz dostane do knihy objednávek ještě před jeho realizací, vyberte při zadávání příkazu možnost „post only“ (v současné době je k dispozici pouze ve webové a počítačové verzi).


Takeři

Pokud zachováme analogii s obchodem, pak zcela jistě vystavujete své zásoby na pulty, aby si je někdo přišel koupit. Ten někdo je taker. Avšak místo toho, aby si z obchodu bral plechovky fazolí, spotřebovává vámi poskytovanou likviditu.

Zamyslete se nad tím: umístěním nabídky do knihy objednávek zvyšujete likviditu burzy, protože uživatelům usnadňujete nákup nebo prodej. Na druhé straně taker část této likvidity odebere, a to příkazem market – pokynem k nákupu nebo prodeji za aktuální tržní cenu. Když tak učiní, stávající příkazy v knize příkazů jsou okamžitě realizovány.

Pokud jste někdy zadali k obchodování na Binance nebo jiné kryptoměnové burze příkaz market, dá se říct, že jste vystupovali jako taker. Všimněte si však, že takerem můžete být i pomocí příkazů limit. Takerem jste vždy, když realizujete příkaz někoho jiného. Poplatky pro makery a takery

Mnohé burzy generují značnou část svých příjmů tím, že u daných uživatelů vybírají poplatky za obchodování. To znamená, že kdykoli vytvoříte příkaz a ten je proveden, zaplatíte malou částku na poplatcích. Tato částka se však na jednotlivých burzách liší a může se také lišit v závislosti na velikosti vašeho obchodu a vaší roli.

Makerům se obvykle nabízí určitý druh slevy, protože zvyšují likviditu burzy. To je dobré pro obchod – potenciální obchodníci si říkají: páni, podívejte se na tuhle platformu a její vysokou likviditu, tady bych měl obchodovat. Koneckonců takové místo bude lákavější než místo s nižší likviditou, protože obchody se na něm provádějí snáze. V mnoha případech platí takeři vyšší poplatky než makeři, protože neposkytují takovou likviditu jako makeři.
Jak již bylo zmíněno, struktura poplatků tvůrce a příjemce závisí na platformě. Rozdíl v cenách pro makery a takery na platformě Binance si můžete prohlédnout například na její stránce se sazebníkem poplatků.


Závěrem

Když to shrneme, makeři jsou obchodníci, kteří vytvářejí příkazy a čekají na jejich splnění, zatímco takeři jsou ti, kteří plní příkazy někoho jiného. Klíčovým poznatkem je, že market makeři jsou poskytovateli likvidity

Pro burzy, které používají model makerů a takerů, jsou tvůrci zásadní pro atraktivitu platformy jako obchodního místa. Burzy obecně odměňují tvůrce nižšími poplatky, protože poskytují likviditu. Naproti tomu takeři tuto likviditu využívají ke snadnému nákupu nebo prodeji aktiv. Za to však často platí vyšší poplatky.