Vi förklarar marknadens Makers och Takers
Hem
Artiklar
Vi förklarar marknadens Makers och Takers

Vi förklarar marknadens Makers och Takers

Nybörjare
Publicerad Nov 28, 2018Uppdaterad Apr 20, 2023
5m

TL;DR

Marknader består av makers och takers. Makers skapar köp- eller säljorder som inte utförs omedelbart (till exempel, "sälj BTC när priset når 15 000 USD"). Detta skapar likviditet, vilket innebär att det är lättare för andra att omedelbart köpa eller sälja BTC när villkoret är uppfyllt. Personer som köper eller säljer omedelbart kallas för takers. Med andra ord fyller takers de order som skapats av makers.


Introduktion

På alla slags börser (vare sig det handlar om valuta, aktier eller kryptovaluta) matchas säljare med köpare. Utan dessa mötespunkter skulle du behöva annonsera dina erbjudanden om att handla bitcoin mot Ethereum på sociala medier och hoppas att någon var intresserad.

I den här artikeln kommer vi att diskutera begreppet makers och takers. Alla marknadsdeltagare ingår i minst en av dessa kategorier – som handlare kommer du förmodligen att agera som båda i något skede. Makers och takers är livsnerven för många handelsplattformar och deras närvaro (eller brist på den) skiljer starka börser från svaga.


Låt oss prata om likviditet

Innan vi kan fördjupa oss i makers och takers ordentligt är det viktigt att prata om likviditet. En tillgång är likvid eller illikvid beroende på hur lätt du kan sälja den. 

Ett gram guld är en mycket likvid tillgång, eftersom det enkelt kan handlas mot kontanter på kort tid. En tio meter hög staty av Binance vd som rider på en tjur är tyvärr en illikvid tillgång. Även om den skulle kunna se bra ut i någons trädgård, skulle inte så många vara intresserade av föremålet som sådant.

En relaterad (men något annorlunda) idé är marknadslikviditet. En likvid marknad är en marknad där du enkelt kan köpa och sälja tillgångar till ett rättvist värde. Det finns stor efterfrågan från dem som vill förvärva tillgången och stort utbud från dem som inte längre vill ha den. 
Med tanke på mängden aktivitet tenderar köpare och säljare att mötas i mitten: den lägsta säljordern (eller säljpriset) blir ungefär densamma som den högsta köpordern (eller köppriset). Som ett resultat skulle skillnaden mellan det högsta budet och det lägsta budet vara liten (eller snäv). Det här är skillnaden mellan köp- och säljkurs.

En illikvid marknad har dock ingen av dessa egenskaper. Om du vill sälja en tillgång har du problem med att sälja den till ett rättvist pris, eftersom det inte finns lika stor efterfrågan. Som en följd av detta har illikvida marknader ofta en mycket högre skillnad mellan köp- och säljkurs.

Okej! Nu när vi har gått igenom vad likviditet kan vi gå vidare till makers och takers.


Marknadens makers och takers

Som nämnts ovan agerar handlarna på en börs antingen som makers eller som takers. 


Makers 

Börser beräknar ofta marknadsvärdet på en tillgång med en orderbok. Här samlas alla erbjudanden om att köpa och sälja från användarna. Du kan skicka en instruktion som till exempel ser ut så här: Köp 800 BTC för 4 000 USD. Detta läggs till i orderboken och fylls när priset når 4 000 USD. 

En maker-order (endast inlägg) som den som beskrivs kräver att du meddelar dina avsikter i förväg genom att lägga till info i orderboken. På sätt och vis är du en maker för att du har "skapat" marknaden. Börsen är som en livsmedelsbutik som tar ut en avgift av personer för att lägga varor på hyllorna och du själv är den som lägger till ditt eget lager.

Det är vanligt att större handlare och institutioner (som de som specialiserar sig på högfrekvent handel) tar på sig rollen som marknadens maker. Alternativt kan en småhandlare bli en maker, helt enkelt genom att placera vissa ordertyper som inte går igenom omedelbart.

Observera att användningen av en gränsorder inte garanterar att din order blir en makerorder. Om du vill försäkra dig om att ordern hamnar i orderboken innan den fylls, väljer du "Endast inlägg" när du gör din order (för närvarande endast tillgänglig på webb- och datorversionen).


Takers

Om vi fortsätter med butiksliknelsen, så ställer du antagligen ut ditt lager på hyllorna för att någon kan komma och köpa det. Denna någon är en taker. Men, istället för burkar med bönor från affären konsumerar de den likviditet du tillhandahåller.

Tänk så här: genom att lägga ut ett erbjudande i orderboken ökar du likviditeten på börsen, eftersom du gör det lättare för användare att köpa eller sälja. Å andra sidan tar en taker bort en del av likviditeten med en marknadsorder – en instruktion att köpa eller sälja till det aktuella marknadspriset. När detta görs går befintliga order i orderboken omedelbart igenom.

Om du någonsin har lagt en marknadsorder på Binance eller en annan kryptovalutabörs för att handla, så har du varit en taker. Men observera att du också kan vara en taker genom att använda gränsorder. Sammanfattnignsvis är du en taker när du fyller någon annans beställning. Maker och taker-avgifter

Många börser genererar en stor del av sina intäkter genom att ta ut handelsavgifter för matchande användare. Detta innebär att varje gång du skapar en order och den utförs så betalar du ett litet avgiftsbelopp. Men beloppet skiljer sig åt mellan börser och kan också variera beroende på din handelsstorlek och roll.

I allmänhet erbjuds makers någon form av rabatt, eftersom de tillför likviditet till börsen. Det är bra för affärerna – blivande handlare tänker: "Wow, titta på den här plattformen och dess höga likviditet, jag borde handla här." Trots allt är en sådan plats mer lockande än en med mindre likviditet, eftersom handeln är lättare att genomföra. I många fall betalar en taker högre avgifter än en maker, eftersom denne inte tillhandahåller den likviditet som en maker gör.
Som nämnts ovan beror avgiftsstrukturen för en maker och taker på plattformen. Till exempel kan du se skillnaden i priser för en maker och taker på Binance på sidan med avgiftsschemat.


Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis är makers handlare som skapar order och väntar på att de ska fyllas, medan takers fyller någon annans order. Det viktigaste här är att marknadens makers är likviditetsleverantörerna

För börser som använder en maker och taker-modell är tillverkarna avgörande för plattformens attraktionskraft som handelsplats. I allmänhet belönar börser makers med lägre avgifter, eftersom de ger likviditet. Takers använder däremot sig av denna likviditet för att enkelt köpa eller sälja tillgångar. Men de betalar då ofta en högre avgift för detta.