Na czym polega hedging w krypto, a tak偶e siedem strategii hedgingowych, kt贸re trzeba zna膰
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Na czym polega hedging w krypto, a tak偶e siedem strategii hedgingowych, kt贸re trzeba zna膰

Na czym polega hedging w krypto, a tak偶e siedem strategii hedgingowych, kt贸re trzeba zna膰

艢rednio zaawansowany
Opublikowane Jun 29, 2023Zaktualizowane Oct 13, 2023
9m

TL;DR

  • Hedging to strategia ograniczania ryzyka, kt贸ra s艂u偶y do kompensowania potencjalnych strat, jakie mo偶e ponie艣膰 osoba indywidualna lub organizacja.聽

  • Do popularnych metod hedgingowych mo偶na zaliczy膰 kontrakty futures i opcje, kontrakty na r贸偶nice kursowe (CFD) oraz kontrakty perpetual swap.聽

  • Strategie hedgingowe wi膮偶膮 si臋 ze specyficznym ryzykiem i kosztami. Przed wdro偶eniem strategii hedgingowej nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 r贸偶ne rodzaje ryzyka, np. ryzyko kontrahenta i ryzyko regulacyjne.聽

Czym jest hedging?

Hedging to strategia ograniczania ryzyka stosowana przez osoby indywidualne i instytucje w celu zrekompensowania potencjalnych strat, kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 w zwi膮zku z dan膮 inwestycj膮.聽

Koncepcja ta przypomina wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Je偶eli masz dom na terenie zalewowym i chcesz zabezpieczy膰 maj膮tek przed ryzykiem zalania, wykupujesz ubezpieczenie od powodzi. Na rynkach finansowych i kryptowalutowych podobn膮 rol臋 spe艂nia hedging. Polega na realizowaniu okre艣lonych inwestycji w celu zmniejszenie ryzyka zwi膮zanego z niekorzystnymi zmianami cen aktyw贸w.聽

Jak dzia艂a hedging?

Jest wiele r贸偶nych metod hedgingu, ale zazwyczaj sk艂adaj膮 si臋 z nast臋puj膮cych dzia艂a艅:聽

Krok 1: Ustalenie pozycji g艂贸wnej聽

Masz ju偶 pozycj臋 na okre艣lonym aktywie, np. na bitcoinie lub etherze. Oznacza to, 偶e albo masz kryptowalut臋, albo ekspozycj臋 na jej ceny.聽

Krok 2: Rozpoznanie zagro偶e艅

Nast臋pny etap to rozpoznanie ryzyka zwi膮zanego z pozycj膮 g艂贸wn膮. Przyk艂adowo 鈥 ryzyko zwi膮zane z posiadaniem bitcoina polega na tym, 偶e jego cena mo偶e spa艣膰.聽

Krok 3: Zaj臋cie pozycji przeciwnej

Przed ryzykiem mo偶na si臋 zabezpieczy膰, zajmuj膮c pozycj臋 na powi膮zanym instrumencie, kt贸ry prawdopodobnie b臋dzie si臋 porusza膰 w kierunku przeciwnym do rozpoznanego ryzyka.聽

Celem hedgingu nie jest zarabianie pieni臋dzy, ale ochrona przed stratami. Zysk z pozycji hedgingowej powinien kompensowa膰 straty z pozycji g艂贸wnej. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zabezpieczenia idealne to rzadko艣膰. Ponadto hedging cz臋sto wi膮偶e si臋 z kosztami, dlatego nale偶y rozwa偶y膰 op艂acalno艣膰 zabezpieczenia.

Jak wygl膮da hedging w kryptowalutach?

Hedging w kryptowalutach dzia艂a na tej samej zasadzie, co hedging na tradycyjnych rynkach finansowych. Polega na zaj臋ciu pozycji na powi膮zanym aktywie, kt贸re ma si臋 porusza膰 w kierunku przeciwnym ni偶 pozycja podstawowa.聽

Oto siedem metod hedgingowych, kt贸re mo偶na stosowa膰 na rynkach krypto. Niekt贸re lub wszystkie te metody mog膮 by膰 niedost臋pne w niekt贸rych jurysdykcjach, dlatego nale偶y pami臋ta膰, aby wszelkie stosowane strategie hedgingowe by艂y zgodne z miejscowymi przepisami.聽

Ka偶da z tych strategii wi膮偶e si臋 z okre艣lonym ryzykiem i kosztami, dlatego wa偶ne jest, aby je zrozumie膰 przed podj臋ciem dzia艂a艅.聽

Kontrakty futures聽

Kontrakty futures na kryptowaluty daj膮 inwestorom mo偶liwo艣膰 zakupu lub sprzeda偶y kryptowalut po z g贸ry okre艣lonej cenie w okre艣lonym terminie w przysz艂o艣ci. Mo偶na si臋 w ten spos贸b zabezpieczy膰 przed ewentualnymi zmianami cen. Je偶eli np. posiadasz bitcoina i masz obawy, 偶e jego cena spadnie, mo偶esz sprzeda膰 kontrakt futures na bitcoina. Je偶eli cena bitcoina spadnie, zysk z kontraktu futures zr贸wnowa偶y strat臋 na posiadanych aktywach.

Kontrakty opcyjne

Opcje krypto daj膮 posiadaczowi prawo, ale nie obowi膮zek, zakupu (opcja kupna) lub sprzeda偶y (opcja sprzeda偶y) kryptowaluty bazowej po ustalonej cenie w okre艣lonym czasie. Je偶eli posiadasz bitcoina i obawiasz si臋 spadku ceny, mo偶esz kupi膰 opcj臋 sprzeda偶y. Je偶eli cena bitcoina spadnie, wzrost warto艣ci opcji sprzeda偶y zr贸wnowa偶y utrat臋 warto艣ci bitcoina.

Kontrakt r贸偶nicy kursowej (CFD)聽

Ekspozycj臋 na kryptowaluty mo偶na zabezpiecza膰 kontraktami CFD. Kontrakt CFD to derywat, kt贸ry daje mo偶liwo艣膰 spekulowania na ruchach cen aktyw贸w bazowych bez faktycznego posiadania tych aktyw贸w.聽Zazwyczaj zawiera si臋 z brokerem kontrakt na wymian臋 r贸偶nicy w cenie aktyw贸w od chwili otwarcia kontraktu do chwili jego zamkni臋cia.

Je偶eli np. posiadasz bitcoina i chcesz si臋 zabezpieczy膰 przed spadkami cen, otwierasz pozycj臋 short (sprzeda偶) na kontrakcie CFD na bitcoina. Zysk osi膮gni臋ty na pozycji CFD powinien zr贸wnowa偶y膰 strat臋 poniesion膮 na posiadanych zasobach bitcoina w razie spadku ceny.

Kontrakty perpetual swap

Kontrakty perpetual swap odzwierciedlaj膮 cen臋 aktywa bazowego, np. bitcoina, i maj膮 dawa膰 ci膮g艂膮 mo偶liwo艣膰 handlu bez daty wyga艣ni臋cia. Zazwyczaj maj膮 d藕wigni臋, co umo偶liwia traderom otwieranie wi臋kszych pozycji przy ni偶szym wymogu w zakresie marginu pocz膮tkowego.

Je偶eli np. spodziewasz si臋 ewentualnego spadku ceny bitcoina, mo偶esz otworzy膰 pozycj臋 short na kontrakcie perpetual swap na bitcoina. Je偶eli cena bitcoina spadnie, zyski z kontraktu perpetual swap powinny zr贸wnowa偶y膰 straty na posiadanym bitcoinie.

Granie na zni偶k臋

Niekt贸re platformy umo偶liwiaj膮 granie na zni偶k臋, co oznacza, 偶e mo偶na po偶yczy膰 kryptowalut臋, sprzeda膰 j膮, a nast臋pnie odkupi膰 w celu jej zwrotu. Je偶eli cena spadnie zgodnie z przewidywaniami, osi膮gasz zysk, kt贸ry mo偶e zrekompensowa膰 straty na innych inwestycjach.

Stablecoiny聽

Stablecoiny to kryptowaluty, kt贸rych cena jest powi膮zana z rezerw膮 aktyw贸w, zazwyczaj walut膮 fiat. Je偶eli obawiasz si臋 spadku koniunktury na rynku, mo偶esz zamieni膰 cz臋艣膰 swoich zmiennych aktyw贸w kryptowalutowych na stablecoiny. Wprawdzie nie odniesiesz korzy艣ci ze wzrost贸w na rynku, ale zabezpieczysz si臋 przed spadkiem.

Aktyw贸w

Posiadanie szeregu r贸偶nych kryptowalut, czyli dywersyfikacja, mo偶e r贸wnie偶 pe艂ni膰 rol臋 zabezpieczenia. R贸偶ne kryptowaluty mog膮 r贸偶nie reagowa膰 na zmiany rynkowe. Je偶eli jedna z nich spadnie, druga mo偶e wzrosn膮膰 i zr贸wnowa偶y膰 t臋 strat臋.聽

Przyk艂ady hedgingu pozycji na bitcoinie

Za艂贸偶my, 偶e posiadasz BTC o warto艣ci 10 000 $ i chcesz si臋 zabezpieczy膰 przed ewentualnym spadkiem jego ceny. Aby zabezpieczy膰 swoj膮 pozycj臋, mo偶esz rozwa偶y膰 wykonanie poni偶szych czynno艣ci.聽

Za艂贸偶my, 偶e bitcoin jest aktualnie notowany po 50 000 $. Mo偶esz kupi膰 opcj臋 sprzeda偶y, kt贸ra daje Ci prawo do sprzeda偶y bitcoina za 50 000 $ w przysz艂o艣ci. Za艂贸偶my, 偶e p艂acisz za t臋 opcj臋 premi臋 w wysoko艣ci 500 $ (faktyczne ceny zale偶膮 od warunk贸w rynkowych).聽

Je偶eli cena bitcoina spadnie do 40 000 $, mo偶esz wykona膰 opcj臋 i sprzeda膰 bitcoina za 50 000 $, znacznie zmniejszaj膮c swoje straty. Kosztem tego zabezpieczenia b臋dzie premia zap艂acona za opcj臋. W tym przyk艂adzie do pokrycia portfolio potrzebne by艂oby 0,2 BTC. Koszt wyni贸s艂by 0,01 BTC (500 $/50 000 $).

Mo偶esz r贸wnie偶 sprzeda膰 kontrakt futures na bitcoina. Za艂贸偶my, 偶e sprzedajesz kontrakt futures za 0,2 BTC, zgadzaj膮c si臋 na sprzeda偶 bitcoina po 50 000 $ w terminie miesi膮ca. Je艣li cena bitcoina spadnie do 40 000 $, mo偶esz kupi膰 0,2 BTC po ni偶szej cenie, aby wype艂ni膰 sw贸j kontrakt, a tym samym skutecznie sprzeda膰 bitcoina za 50 000 $ i zr贸wnowa偶y膰 straty w swoim portfolio. Je偶eli jednak cena bitcoina wzro艣nie, nadal masz obowi膮zek sprzeda偶y po cenie 50 000 $, co oznacza potencjaln膮 strat臋 ewentualnych zysk贸w cenowych.

Ryzyko zwi膮zane z hedgingiem w krypto

Strategie hedgingowe og贸lnie rzecz bior膮c wi膮偶膮 si臋 z ryzykiem i kosztami. Premie opcyjne mog膮 by膰 drogie, kontrakty futures mog膮 ogranicza膰 potencjalne zyski, a stablecoiny s膮 uzale偶nione od wyp艂acalno艣ci emitenta. Dywersyfikacja mo偶e u艂atwia膰 roz艂o偶enie ryzyka, ale nie musi zapobiega膰 stratom.聽

Pami臋taj, aby przed wdro偶eniem hedgingu wzi膮膰 pod uwag臋 poni偶sze czynniki ryzyka.聽

Koszty

Hedging zazwyczaj wi膮偶e si臋 z kosztami. Np. zakup opcji wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 zap艂aty premii, kt贸ra mo偶e by膰 znacz膮ca w zale偶no艣ci od warunk贸w rynkowych. Podobnie kontrakty futures mog膮 si臋 wi膮za膰 m.in. z op艂atami maklerskimi.

Ograniczenie potencja艂u wzrostowego

Strategie hedgingowe cz臋sto ograniczaj膮 potencjalne zyski. Je偶eli np. zabezpieczysz si臋 przed spadkiem ceny kontraktami futures, a cena jednak wzro艣nie, Twoje zyski b臋d膮 ograniczone do ceny kontraktu futures.

Ryzyko kontrahenta

Ryzyko kontrahenta jest szczeg贸lnie istotne w przypadku derywat贸w pozagie艂dowych lub kiedy funkcj臋 zabezpieczenia pe艂ni膮 stablecoiny. Je偶eli kontrahent nie dotrzyma warunk贸w umowy, mo偶e to prowadzi膰 do strat. W przypadku stablecoin贸w istnieje ryzyko, 偶e emitent mo偶e nie by膰 w stanie utrzyma膰 parytetu z aktywem bazowym.

Ryzyko wykonania

Istnieje ryzyko, 偶e strategia hedgingowa mo偶e nie zadzia艂a膰 zgodnie z oczekiwaniami ze wzgl臋du na warunki rynkowe. Np. na bardzo niestabilnych rynkach opcje i kontrakty futures mog膮 nie zapewnia膰 oczekiwanej ochrony z powodu skrajnych ruch贸w cenowych.

Ryzyko regulacyjne

Sytuacja regulacyjna bran偶y krypto oraz powi膮zanych z ni膮 instrument贸w finansowych ewoluuje i r贸偶ni si臋 w zale偶no艣ci od jurysdykcji. Zmiany w przepisach mog膮 mie膰 wp艂yw na warto艣膰 i dost臋pno艣膰 niekt贸rych instrument贸w hedgingowych. Nale偶y w pe艂ni rozumie膰 wymogi regulacyjne obowi膮zuj膮ce w danej jurysdykcji lokalnej i zawsze dba膰 o zgodno艣膰 z przepisami.聽

Ryzyko P艂ynno艣ci

Niekt贸re instrumenty hedgingowe mog膮 by膰 niep艂ynne, co oznacza, 偶e nie da si臋 ich 艂atwo kupi膰 ani sprzeda膰, nie powoduj膮c znacz膮cej zmiany ceny. Mo偶e to utrudnia膰 wchodzenie i wychodzenie z pozycji.

Z艂o偶ono艣膰

Wreszcie 鈥 strategie hedgingowe bywaj膮 z艂o偶one i wymagaj膮 dog艂臋bnego zrozumienia rynk贸w finansowych, zw艂aszcza rynk贸w z d藕wigni膮. B艂臋dy lub nieporozumienia mog膮 prowadzi膰 do znacznych strat.

Wskaz贸wki na temat hedgingu w krypto

Hedging jest skomplikowany i wymaga dog艂臋bnej znajomo艣ci rynk贸w finansowych. Z pewno艣ci膮 nie jest to rozwi膮zanie dla pocz膮tkuj膮cych, ale nawet do艣wiadczeni traderzy musz膮 zachowa膰 ostro偶no艣膰 podczas hedgingu. Oto kilka wskaz贸wek na temat stosowania strategii hedgingowych w krypto.聽

Zrozum ryzyko

Pami臋taj, aby przed wdro偶eniem jakiejkolwiek strategii hedgingowej w pe艂ni zrozumie膰 zwi膮zane z ni膮 ryzyko i potencjalne straty. Ka偶dy instrument finansowy i strategia ma swoje wady oraz zalety, a przed podj臋ciem decyzji nale偶y wiedzie膰, w co wchodzimy.

Dywersyfikuj

Nie stawiaj wszystkiego na jedn膮 kart臋. Rozwa偶 inwestycj臋 w r贸偶ne kryptowaluty, a nawet roz艂o偶enie inwestycji na r贸偶ne kategorie aktyw贸w. Mo偶e to u艂atwi膰 ochron臋 przed zmienno艣ci膮 jednego konkretnego aktywa.

Nie komplikuj nadmiernie procesu

Stosowanie z艂o偶onych strategii hedgingowych w celu maksymalizacji zysk贸w lub minimalizacji strat mo偶e by膰 kusz膮ce. Jednak komplikacja cz臋sto oznacza wi臋ksze ryzyko. Je偶eli nie jeste艣 zaawansowanym inwestorem, zazwyczaj lepsze s膮 prostsze strategie.

Przemy艣lenia Ko艅cowe聽

Hedging skutecznie kompensuje potencjalne straty portfela pod warunkiem sprawnego stosowania, ale wymaga g艂臋bokiej wiedzy i nie nadaje si臋 dla ka偶dego. Stosuj膮c strategie hedgingowe, nale偶y dok艂adnie przeanalizowa膰 warunki, wymogi zwi膮zane z marginem, op艂atami i opcjami d藕wigni.聽

Pami臋taj, aby dobrze zrozumie膰 zwi膮zane z tym ryzyko i potencjalne koszty. Musisz stale kontrolowa膰 warunki rynkowe i ogranicza膰 ekspozycj臋 na ryzyko, nieustannie koryguj膮c swoje pozycje.聽

Warto r贸wnie偶 korzysta膰 z narz臋dzi s艂u偶膮cych do ograniczania ryzyka, np. zlece艅 stop-loss, aby ograniczy膰 potencjalne straty lub zabezpieczy膰 zyski. I wreszcie przed przyst膮pieniem do tych dzia艂a艅 handlowych nale偶y rozwa偶y膰 uzyskanie porady doradcy finansowego.

Dalsza lektura:聽


Wy艂膮czenie Odpowiedzialno艣ci i Ostrze偶enie o Ryzyku: Niniejsza tre艣膰 jest prezentowana w stanie, w jakim si臋 znajduje, wy艂膮cznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie nale偶y jej interpretowa膰 jako porady finansowej, prawnej lub innej porady profesjonalnej, ani te偶 nie ma ona na celu zalecania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub us艂ugi. U偶ytkownik powinien zasi臋gn膮膰 w艂asnej porady u odpowiednich profesjonalnych doradc贸w. W przypadku, gdy artyku艂 zosta艂 napisany przez osob臋 zewn臋trzn膮, nale偶y pami臋ta膰, 偶e wyra偶one pogl膮dy nale偶膮 do osoby zewn臋trznej i nie musz膮 odzwierciedla膰 pogl膮d贸w Akademii Binance. Prosz臋 przeczyta膰 nasze pe艂ne zastrze偶enie tutaj w celu uzyskania dalszych szczeg贸艂贸w. Ceny aktyw贸w cyfrowych mog膮 by膰 zmienne. Warto艣膰 Twojej inwestycji mo偶e spa艣膰 lub wzrosn膮膰 i mo偶esz nie odzyska膰 zainwestowanej kwoty. Jeste艣 wy艂膮cznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek straty, kt贸re mo偶esz ponie艣膰. Ten materia艂 nie powinien by膰 interpretowany jako doradztwo finansowe, prawne lub inne profesjonalne doradztwo. Wi臋cej informacji mo偶na znale藕膰 w naszych Warunkach U偶ytkowania i Ostrze偶eniu o Ryzyku.