Przewodnik po Handlu Kwartalnymi Kontraktami Futures na Binance
Strona Główna
Artykuły
Przewodnik po Handlu Kwartalnymi Kontraktami Futures na Binance

Przewodnik po Handlu Kwartalnymi Kontraktami Futures na Binance

Początkujący
Opublikowane Jun 24, 2020Zaktualizowane Mar 9, 2023
6m

Wprowadzenie

Handel kontraktami futures jest wygodnym sposobem spekulacji na ceny aktywów finansowych. Jeśli chodzi o handel kryptowalutami, Binance Futures jest jedną z największych giełd futures na rynku. Binance oferuje solidny silnik transakcyjny, który pozwala traderom i hedgerom spekulować na wielu różnych kryptowalutach. Oferuje także transakcje o dużej dźwigni i wiele opcji zabezpieczeń.
Większość produktów futures dostępnych na Binance Futures to perypetualne kontrakty futures, co oznacza, że nie mają one daty wygasania. Istnieje jednak wiele sposobów spekulacji na ceny instrumentów finansowych przy użyciu kontraktów futures, a jednym z nich są kwartalne kontrakty.
W tym artykule omówimy, jak działają kwartalne kontrakty futures i co musisz wiedzieć, jeśli chcesz handlować nimi na Binance.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontraktach futures i forward, zapoznaj się z naszym artykułem na ich temat.


Czym są kwartalne kontrakty futures?

Kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży danego aktywa po z góry określonej cenie w przyszłości. Tę przyszłą datę nazywa się wygaśnięciem - wtedy rozliczane są kontrakty, a aktywa zostają dostarczone. 

Kwartalne kontrakty furures od Binance są rozliczane gotówkowo. Co to znaczy? Rozrachunek gotówkowy polega na tym, że instrument bazowy jest dostarczany w formie określonej waluty. W przypadku kwartalnych kontraktów futures od Binance tym aktywem jest BTC.
Kwartalne kontrakty futures na Binance wygasają w ostatni piątek każdego kwartału. Na przykład umowa BTCUSD 0925 wygaśnie w ostatni piątek 3 kwartału 2020 r. - 25 września 2020 r. Można to również nazwać datą dostawy, ponieważ wtedy następuje przekazanie aktywów bazowych (BTC). 
Na tradycyjnych rynkach finansowych, takich jak giełda, produkty pochodne wytwarzają znacznie większy wolumen obrotu niż rynki spot. Widzimy to również na rynkach kryptowalut. Na rynkach futures występuje większy wolumen i głębsza płynność w porównaniu do rynków spotowych. Jeśli więc inwestorzy uważają, że cena danego aktywa będzie rosła, handel kontraktami futures może być świetnym sposobem na spekulacje na temat przyszłych jej zmian. 


W jaki sposób działają kwartalne kontrakty futures?

Zabezpieczeniem którego używa się przy kwartalnych kontraktach futures od Binance jest BTC. Również opłaty handlowe oraz rozliczanie kontraktów jest wykonywane w BTC.
Podobnie jak inne produkty Binance, kwartalne kontrakty futures są oparte na wielopoziomowym systemie opłat. Jest jednak dodatkowa korzyść. Niektóre poziomy oferują makerom ujemne opłaty (z ang. rebates). Oznacza to, że handlowcy, którzy zapewniają płynność na rynku, zasadniczo otrzymują za to wynagrodzenie.
Jeśli w momencie wygasania masz otwartą pozycję, będziesz musiał(-a) uiścić opłatę za dostawę. Pamiętaj, że nie będziesz mógł(-ogła) otwierać kwartalnych pozycji futures na 10 minut przed wygaśnięciem. Opłata rozliczeniowa jest zgodna z Harmonogramem Opłat i jest pobierana jako opłata biorcy za wszystkie pozycje rozliczane w dniu dostawy.
Rozmiar ticku w kwartalnych produktach futures wynosi 0.10$. Oznacza to, że zmiany cen w umowie następują w krokach co 0.10$. Natomiast wielkość ticku perpetualnych produktów futures wynosi 0.01$. Uważnie obserwuj wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i upewnij się, że właściwie zarządzasz ryzykiem
Warto również zauważyć, że im wyższy poziom dźwigni, tym mniejszy maksymalny rozmiar pozycji można otworzyć. Jeśli chciałbyś poznać prostą formułę do określania wielkości pozycji, sprawdź, Jak Obliczyć Wielkość Pozycji w Handlu.


Czym różnią się kontrakty perpetualne futures od kwartalnych?

Znamy już główną różnicę - kwartalne kontrakty wygasają, a perpetualne nie. Czym jeszcze się różnią?

Niektóre kontrakty futures automatycznie „przechodzą” do następnego kontraktu po wygaśnięciu. Oznacza to, że po wygaśnięciu bieżącego kontraktu otwarte pozycje są zasadniczo przenoszone do następnego. W rzeczywistości tak właśnie działają perpetualne kontrakty futures, ale nie na zasadzie kwartalnej. Nie dotyczy to jednak kwartalnych kontraktów futures od Binance. Po upływie terminu wygaśnięcia, umowy kwartalne wygasają do średniej ceny z ostatniej godziny i są rozliczane w BTC.
W przeciwieństwie do kontraktów futures, indeks cen kontraktów kwartalnych oparty jest na rynku BTC/USD, a nie BTC/USDT. Pozwala to handlowcom zabezpieczyć się przed ryzykiem oddzielenia wartości USDT od USD. 
Cena indeksu składa się ze średniej ruchomej ceny rynkowej BTC/USD na następujących giełdach: Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex i Binance. Rynki te są na równi ważone w indeksie. Indeks ten służy do obliczenia ceny Mark, która jest używana do likwidacji. Nie wiesz, czym jest cena Mark? Sprawdź nasz rozdział na ten temat w przewodniku dotyczącym kontraktów futures.
Kolejną kluczową różnicą są opłaty, które musisz uiścić. Jeśli handlujesz perpetualnymi kontraktami futures, musisz płacić opłatę za finansowanie co 8 godzin. Ta opłata jest uiszczana przez uczestników rynku, aby cena rynkowa perpetualnych kontraktów futures była zbliżona do ceny spot. Możesz myśleć o tym jak o stopie procentowej, która jest płacona między traderami.
Kiedy finansowanie jest dodatnie, longi płacą shortom, a gdy finansowanie jest ujemne, shorty płacą longom, natomiast kwartalne kontrakty futures nie wiążą się z żadnymi opłatami za finansowanie. Dzięki temu idealnie nadają się do przechowywania długoterminowego, ponieważ opłata za finansowanie nie zmniejsza stopniowo pozycji z upływem czasu. Jednocześnie perpetualne kontrakty futures mogą być bardziej odpowiednie dla Ciebie, jeśli szukasz krótkoterminowych transakcji. Wszystko zależy od twojego profilu ryzyka i stylu handlu.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat umów perpetualnych, sprawdź Czym Są Kontrakty Perpetual Futures?.


Korzyści z handlu kwartalnymi kontraktami futures od Binance

Jedną z zalet kwartalnych kontraktów futures Binance jest to, że możesz używać BTC jako zabezpieczenia (margin) i są one rozliczane w BTC. Oznacza to, że musisz również zatwierdzić swój początkowy depozyt zabezpieczający w BTC.
Dlaczego jest to korzyść? Korzystanie z BTC pozwala dużym handlowcom (wielorybom), a nawet handlowcom detalicznym, zabezpieczyć swoje zasoby BTC. Jak? Na przykład mogą otworzyć pozycję short. Jeśli cena BTC spadnie, mogą przeciwdziałać stratom w USD dzięki zyskom BTC. Innymi słowy, wartość BTC w USD może spaść, ale zyskaliby więcej BTC dzięki zyskowi z wyżej wymienionej pozycji.

Ponadto umowy te są świetnym sposobem na zwiększenie posiadanych oszczędności BTC. Ponieważ są rozliczane w BTC, zyski mogą zwiększyć Twój długoterminowy stos Bitcoinów.

Kwartalne kontrakty futures od Binance mogą również otworzyć korzystne możliwości arbitrażowe dla większych traderów. Dowiedzmy się, jak to działa.

Musimy tu zrozumieć dwa pojęcia: contango i backwardation. Contango ma miejsce wtedy, gdy kontrakty futures są wyżej niż cena spot instrumentu bazowego. Backwardation ma miejsce wtedy, gdy kontrakty futures są notowane niżej niż na rynku spot.
W obu tych przypadkach duzi inwestorzy (np. wieloryby lub fundusze hedgingowe) mogą czerpać korzyści z różnicy między ceną spotową a ceną futures, jakkolwiek niewielka byłaby ta różnica. Robią to, kupując kontrakty futures i jednocześnie sprzedając pakiety spot lub odwrotnie. Zwykle wymaga to jednak złożonych <0>strategii zabezpieczających i dobrego zarządzania ryzykiem, nie jest to zalecane dla początkujących traderów.Chcesz zacząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kub Bitcoiny na Binance!Przemyślenia końcowe

Kwartalne kontrakty futures od Binance pozwalają traderom spekulować na przyszłe ceny aktywów finansowych za pomocą swoich bitcoinów. Kwartalne kontrakty futures są rozliczane w BTC i mogą być idealne dla transakcji typu swing, ponieważ nie wiąże się z nimi żadna opłata za finansowanie.
Handel kontraktami futures może być świetnym sposobem na spekulacje na rynkach kryptowalut. Jeśli chcesz przeczytać obszerny przewodnik na ten temat, zapoznaj się z artykułem pt.: Kompleksowy Poradnik Handlu na Binance Futures.