Průvodce obchodováním s čtvrtletními futures kontrakty Binance
Domů
Články
Průvodce obchodováním s čtvrtletními futures kontrakty Binance

Průvodce obchodováním s čtvrtletními futures kontrakty Binance

Začátečníci
Zveřejněno Jun 24, 2020Aktualizováno Nov 16, 2023
6m

Úvod

Obchodování s futures kontrakty je výhodný způsob, jak spekulovat o ceně finančního aktiva. Pokud jde o obchodování s kryptoměnami, Binance Futures je jednou z největších burz s futures. Binance nabízí robustní obchodní platformu, která umožňuje obchodníkům a zajišťovatelům spekulovat o množství různých kryptoměn. Nabízí také obchodování s vysokou pákou a několik možností zajištění.
Většina futures produktů uvedených na Binance Futures jsou permanentní futures kontrakty, což znamená, že kontrakty nemají datum vypršení. Existuje však mnoho způsobů, jak spekulovat o ceně finančních nástrojů pomocí futures kontraktů, a jedním z nich jsou čtvrtletní futures.
V tomto článku si projdeme, jak čtvrtletní futures fungují a co byste měli vědět, pokud s nimi chcete obchodovat na Binance.
Pokud si chcete nejdříve přečíst více o futures a forwardových kontraktech, podívejte se na náš článek.


Co jsou to čtvrtletní futures kontrakty?

Futures kontrakt je dohoda o nákupu nebo prodeji aktiva za předem stanovenou cenu k budoucímu datu. Toto datum se nazývá expirace – tehdy se kontrakty vypořádají a aktiva jsou dodána. 
Čtvrtletní futures na Binance se vypořádávají v hotovosti. Co to znamená? Hotovostní vypořádání jednoduše znamená, že podkladové aktivum je dodáno ve formě měny. V případě čtvrtletních futures na Binance je tímto aktivem BTC.
Čtvrtletní futures kontrakty na Binance vyprší poslední pátek každého čtvrtletí. Například kontrakt BTCUSD 0925 vyprší poslední pátek třetího čtvrtletí roku 2020 – 25. září 2020. Tomuto datu lze také říkat datum dodání, protože tehdy je dodáno podkladové aktivum (BTC). 
Na tradičních finančních trzích, jako je trh s akciemi, přitahují derivátové produkty podstatně vyšší objem obchodování než spotové trhy. To vidíme i na trzích s kryptoměnami. Na trzích s futures je ve srovnání se spotovými trhy vyšší objem a hlubší likvidita. Pokud se tedy obchodníci domnívají, že se určitému aktivu bude dařit, může být obchodování s futures skvělým způsobem, jak spekulovat o budoucích cenových pohybech. 


Jak čtvrtletní futures kontrakty fungují?

Marže používaná pro čtvrtletní futures na Binance je v BTC, kontrakty se vypořádávají v BTC a poplatky za obchodování se rovněž platí v BTC.
Stejně jako ostatní produkty Binance se i čtvrtletní futures kontrakty řídí víceúrovňovým systémem poplatků. Je tu však i další výhoda. Některé úrovně nabízejí také záporné poplatky (nebo slevy z poplatků) pro makery. To znamená, že obchodníci, kteří poskytují trhu likviditu, za ni v podstatě dostávají zaplaceno.
Pokud máte po vypršení platnosti otevřenou pozici, budete muset zaplatit poplatek za dodání. Vezměte prosím na vědomí, že 10 minut před vypršením platnosti nebudete moci otevírat pozice čtvrtletních futures. Poplatek za vypořádání se řídí sazebníkem poplatků a je účtován jako poplatek takera za všechny pozice vypořádané v den dodání.
Velikost ticku je u produktů čtvrtletních futures 0,10 USD. To znamená, že změny ceny v kontraktu probíhají v přírůstcích po 0,10 USD. Naproti tomu velikost ticku u produktů permanentních futures Binance je 0,01 USD. Také byste si měli být velmi dobře vědomi likvidace. Pečlivě sledujte požadavky na udržovací marži a provádějte řádné řízení rizik
Za zmínku také stojí, že čím vyšší páku používáte, tím menší je maximální velikost pozice, kterou můžete otevřít. Chtěli byste znát jednoduchý vzorec pro stanovení velikosti pozice? Podívejte se na článek Jak vypočítat velikost pozice při obchodování.


Čtvrtletní futures versus permanentní futures – v čem spočívá rozdíl?

Hlavní rozdíl už tedy známe – čtvrtletní futures vyprší, permanentní futures nikoli. Ale co je na nich ještě jiného?

Některé futures kontrakty se po vypršení platnosti automaticky „překlopí“ do dalšího kontraktu. To znamená, že po vypršení platnosti aktuálního kontraktu se otevřené pozice v podstatě převedou na další kontrakt. Ve skutečnosti takto v podstatě fungují permanentní futures kontrakty, jen ne na čtvrtletní bázi. To však není případ čtvrtletních futures kontraktů na Binance. Jakmile nastane datum vypršení platnosti, čtvrtletní kontrakty vyprší na průměrnou cenu za poslední hodinu a jsou vypořádány v BTC.
Na rozdíl od permanentních futures je cenový index čtvrtletních futures založen na trhu BTC/USD, nikoliv na trhu BTC/USDT. To umožňuje obchodníkům zajistit se proti riziku odpoutání USDT od USD. 
Cena indexu je tvořena klouzavým průměrem tržní ceny BTC/USD na následujících burzách: Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex a Binance. Všechny tyto trhy mají v indexu stejnou váhu. Tento index se používá k výpočtu referenční ceny, která se aplikuje při likvidacích. Nejste si jisti, co je referenční cena? Podívejte se na kapitolu o referenční ceně v našem průvodci futures.
Dalším zásadním rozdílem jsou poplatky, které budete muset zaplatit. Pokud obchodujete s permanentními futures, budete muset každých 8 hodin zaplatit poplatek za financování. Tento poplatek za financování se platí mezi účastníky trhu, aby se cena na trhu s permanentními futures udržela blízko spotové ceny. Můžete si to představit jako něco, co se podobá úrokové míře, ale platí se mezi obchodníky.
Když je financování kladné, dlouhé pozice platí krátké pozice, když je financování záporné, krátké pozice platí dlouhé pozice. Se čtvrtletními futures však nejsou spojeny žádné poplatky za financování. To je činí ideálními pro dlouhodobější držení, protože poplatek za financování nebude v průběhu času postupně po malých částech pozici snižovat. Zároveň pro vás mohou být vhodnější permanentní futures, pokud se ohlížíte po krátkodobém obchodování. Vše záleží na vašem rizikovém profilu a stylu obchodování.
Pokud si chcete o permanentních kontraktech přečíst více, podívejte se na článek Co jsou permanentní futures kontrakty?


Výhody obchodování s čtvrtletními futures kontrakty na Binance

Jednou z výhod čtvrtletních futures kontraktů na Binance je, že jako marži můžete použít BTC a že se vypořádávají v BTC. To znamená, že počáteční marži musíte také vložit v BTC.
Proč je to výhoda? Používání BTC umožňuje velkým obchodníkům (velrybám) nebo i maloobchodníkům zajistit své držené BTC. Jak by to mohli udělat? Mohli by například otevřít krátkou pozici. Pokud cena BTC klesne, mohou své ztráty v USD kompenzovat zisky z BTC. Jinými slovy, hodnota BTC v USD může klesnout, ale ziskem z krátké pozice by získali více BTC.

Kromě toho jsou tyto kontrakty skvělým způsobem, jak jednoduše navýšit své držené BTC. Protože jsou vypořádány v BTC, zisky mohou zvýšit vaši dlouhodobou zásobu BTC.

Čtvrtletní futures na Binance mohou také přinést výhodné arbitrážní příležitosti pro větší obchodníky. Podívejme se, jak to funguje.

Je třeba porozumět dvěma pojmům: contango a backwardation. Contango je situace, kdy se s futures kontrakty obchoduje na vyšší úrovni než spotová cena podkladového aktiva. Backwardation je situace, kdy se s futures kontrakty obchoduje na nižší úrovni než spotový trh.
V obou těchto případech mohou velcí obchodníci (jako velryby nebo hedgeové fondy) profitovat z rozdílu mezi spotovou cenou a cenou futures, ať už je tento rozdíl jakkoli malý. Dělají to tak, že nakupují futures kontrakty a zároveň prodávají spotové držby, nebo naopak. To však obvykle vyžaduje složité strategie hedgingu a řízení rizik a nedoporučuje se to začínajícím obchodníkům.


Závěrem

Čtvrtletní futures na Binance umožňují obchodníkům spekulovat o ceně finančního aktiva pomocí jejich bitcoinů. Čtvrtletní futures kontrakty se vypořádávají v BTC a mohou být ideální pro swingové obchody, protože s nimi není spojen žádný poplatek za financování.
Obchodování s futures může být skvělým způsobem, jak spekulovat na kryptoměnovém trhu. Pokud chcete obchodovat s futures na Binance, určitě si přečtěte Velkého průvodce obchodováním na Binance Futures.