Ръководство за търговия с тримесечни фючърсни договори на Binance
Начало
Статии
Ръководство за търговия с тримесечни фючърсни договори на Binance

Ръководство за търговия с тримесечни фючърсни договори на Binance

Начинаещ
Публикувано Jun 24, 2020Актуализирано Nov 16, 2023
6m

Въведение

Търговията с фючърсни договори е удобен начин да се спекулира с цената на финансов актив. Що се отнася до търговията с криптовалути, Binance Futures е една от най-големите фючърсни борси. Binance предлага стабилен механизъм за търговия, който позволява на търговците и хеджерите да спекулират с много различни криптовалути. Тя също така предлага търговия с висок ливъридж и множество опции за обезпечение.
Повечето фючърсни продукти в Binance Futures са безсрочни фючърсни договори, което означава, че договорите нямат срок на изтичане. Въпреки това, има много начини да се спекулира с цената на финансовите инструменти, използвайки фючърсни договори, и един от тях са тримесечните фючърси.
В тази статия ще разгледаме как работят тримесечните фючърси и какво трябва да знаете, ако искате да търгувате с тях в Binance.
Ако искате първо да прочетете повече за фючърсните и форуърдните договори, вижте нашата статия за тях.


Какво представляват тримесечните фючърсни договори?

Фючърсният договор е споразумение за покупка или продажба на актив на предварително определена цена на бъдеща дата. Тази дата се нарича изтичане – това е датата, когато договорите се уреждат и активите се доставят. 
Сетълментът на тримесечните фючърси на Binance е в кеш. Какво означава това? Сетълментът в кеш просто означава, че основният актив се доставя под формата на валута. В случая на тримесечните фючърси на Binance този актив е BTC.
Тримесечните фючърсни договори на Binance изтичат в последния петък на всяко тримесечие. Например договорът BTCUSD 0925 изтича в последния петък на 3-то тримесечие на 2020 г. – 25 септември 2020 г. Това може да се нарече и дата на доставка, тъй като тогава се доставя основният актив (BTC). 
На традиционните финансови пазари, като фондовия пазар, деривативните продукти привличат значително по-голям обем на търговия от спот пазарите. Виждаме това и на пазарите на криптовалути. На фючърсните пазари има по-голям обем и по-дълбока ликвидност в сравнение със спот пазарите. Така че, ако търговците смятат, че определен актив ще се представи добре, фючърсите за търговия могат да бъдат чудесен начин да се спекулира с бъдещи движения на цените. 


Как работят тримесечните фючърсни договори?

Маржинът, използван за тримесечните фючърси на Binance, е BTC, договорите се уреждат в BTC, а таксите за търговия също се плащат в BTC.
Подобно на други продукти на Binance, тримесечните фючърсни договори следват система от многостепенни такси. Има обаче допълнителна полза. Някои нива предлагат и отрицателни такси (или отстъпки за такси) за мейкърите. Това означава, че търговците, които осигуряват ликвидност на пазара, по същество получават заплащане за това.
Ако имате отворена позиция след изтичане, ще трябва да платите такса за доставка. Моля, обърнете внимание, че няма да можете да отваряте тримесечни фючърсни позиции 10 минути преди изтичането. Таксата за сетълмент следва График на таксите и се начислява като такса за получател за всички позиции, уредени на датата на доставка.
Размерът на стъпката за тримесечните фючърсни продукти е 0,10 долара. Това означава, че промените в цената в договора се случват на стъпки от 0,10 долара. За разлика от това, размерът на стъпката на безсрочните фючърсни продукти на Binance е 0,01 долара. Също така трябва да сте изключително наясно с ликвидацията. Внимателно следете изискванията за маржин на поддръжка и се уверете, че упражнявате правилно управление на риска
Също така трябва да се отбележи, че колкото по-голям ливъридж използвате, толкова по-малък е максималният размер на позицията, кооято можете да отворите. Искате ли да знаете за проста формула за оразмеряване на позицията? Вижте Как да изчислите размера на позицията при търговия.


Тримесечни фючърси срещу безсрочни фючърси – каква е разликата?

И така, вече знаем основната разлика – тримесечните фючърси изтичат, безсрочните не. Но какво друго е различното при тях?

Някои фючърсни договори автоматично ще се „прехвърлят“ към следващия договор след изтичането им. Това означава, че когато текущият договор изтече, отворените позиции по същество се прехвърлят към следващия договор. Всъщност по същество това е начинът, по който работят безсрочните фючърсни договори, а не на тримесечна база. Това обаче не е така с тримесечните фючърси на Binance. След като настъпи датата на изтичане, тримесечните договори изтичат до средната цена за последния час и се уреждат в BTC.
За разлика от безсрочните фючърси, ценовият индекс за тримесечните фючърси се основава на пазара на BTC/USD, а не на пазара на BTC/USDT. Това позволява на търговците да хеджират срещу риска от отделяне на USDT от USD. 
Индексната цена се състои от пълзяща средна стойност на пазарната цена на BTC/USD на следните борси: Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex и Binance. Всички тези пазари са еднакво претеглени в индекса. Този индекс се използва за изчисляване на маркираната цена, която се използва за ликвидации. Не сте сигурни каква е маркираната цена? Вижте нашата глава за това в нашето ръководство за фючърси.
Друга ключова разлика е таксите, които ще трябва да платите. Ако търгувате с безсрочни фючърси, ще трябва да плащате такса за финансиране на всеки 8 часа. Това финансиране се изплаща между участниците на пазара, за да поддържа пазарната цена на безсрочните фючърси близо до спот цената. Можете да мислите за това като за нещо подобно на лихвения процент, но се плаща между търговците.
Когато финансирането е положително, дългите позиции плащат на късите позиции, а когато финансирането е отрицателно, късите плащат на дългите. Тримесечните фючърси обаче нямат свързани с тях такси за финансиране. Това ги прави идеални за дългосрочно държане, тъй като таксата за финансиране няма да намалява постепенно позицията на малки дялове с течение на времето. В същото време безсрочните фючърси може да са по-подходящи за вас, ако търсите краткосрочна търговия. Всичко зависи от вашия рисков профил и стил на търговия.
Ако искате да прочетете повече за безсрочните договори, вижте Какво представляват безсрочните фючърсни договори?.


Ползите от търговията с тримесечни фючърсни договори на Binance

Едно от предимствата на тримесечните фючърсни договори на Binance е, че можете да използвате BTC като маржин и че те се уреждат в BTC. Това означава, че трябва да ангажирате и първоначалния си маржин в BTC.
Защо това е полза? Използването на BTC позволява на големи търговци (китове) или дори търговци на дребно да хеджират своите притежания в BTC. Как биха направили това? Например, те могат да отворят къса позиция. Ако цената на BTC спадне, те могат да противодействат на загубите си в щатски долари с печалбите си от BTC. С други думи, стойността на BTC в щатски долари може да намалее, но те биха спечелили повече BTC, като печелят от късата позиция.

Освен това тези договори са чудесен начин просто да увеличите притежанията си в BTC. Тъй като се уреждат в BTC, печалбите могат да увеличат вашите дългосрочни BTC средства.

Тримесечните фючърси на Binance също могат да отворят благоприятни възможности за арбитраж за по-големите търговци. Нека научим как работи това.

Има две понятия, които трябва да разберем тук: контанго и обратно развитие . Контанго е, когато фючърсните договори се търгуват по-високо от спот цената на базовия актив. Обратно развитие е, когато фючърсните договори се търгуват по-ниско от спот пазара.
И в двата случая големите търговци (като китове или хедж фондове) могат да печелят от разликата между спот цената и фючърсната цена, колкото и малка да е тази разлика. Те правят това, като купуват фючърсни договори и продават спот притежания едновременно или обратно. Това обаче обикновено изисква сложни стратегии за хеджиране и управление на риска и не се препоръчва за начинаещи търговци.


Заключителни мисли

Тримесечните фючърси на Binance позволяват на търговците да спекулират с цената на финансов актив, използвайки своите биткойни. Тримесечните фючърсни договори се уреждат в BTC и може да са идеални за суинг сделки, тъй като няма такса за финансиране, свързана с тях.
Търговията с фючърси може да бъде чудесен начин да спекулирате на крипто пазарите. Ако искате да прочетете изчерпателно ръководство за това, разгледайте Изчерпателното ръководство за търговия с фючърси на Binance.