Какво представлява къс скуиз?
Начало
Статии
Какво представлява къс скуиз?

Какво представлява къс скуиз?

Напреднал
Публикувано Aug 3, 2020Актуализирано Jan 31, 2023
7m

Въведение

Късата продажба позволяват на търговците да печелят от спада на цената на актива. Това е много често срещан начин за управление на риска от спад, хеджиране на съществуващи притежания или просто изразяване на меча перспектива на пазара. 
Късата продажба обаче понякога може да бъде изключително рискова стратегия за търговия. Не само защото няма горна граница за цената на даден актив, но и поради къс скуиз. Късият скуиз може да се опише като внезапно увеличение на цената. Когато това се случи, много продавачи на къси позиции попадат в капан и бързо се втурват към изхода, за да се опитат да покрият позициите си.
Естествено, ако искате да разберете какво е къс скуиз, първо трябва да разберете какво е къса продажба. Ако не сте запознати с късата продажба и как работи, вижте Какво е къса продажба на финансовите пазари?.
В тази статия ще обсъдим какво представлява късият скуиз, как можете да се подготвите за него и дори да спечелите от него в дълга позиция.


Какво представлява къс скуиз?

Къс скуиз се случва, когато цената на даден актив рязко нараства поради много продавачи на къси позиции, които са принудени да напуснат позициите си.

Продавачите на къси позиции залагат, че цената на даден актив ще намалее. Ако вместо това цената се повиши, късите позиции започват да трупат нереализирана загуба. Тъй като цената се покачва, има вероятност продавачите на къси позиции да бъдат принудени да затворят позициите си. Това може да се случи чрез задействане на стоп-загуба, ликвидации (за маржин и фючърсни договори). Това може да се случи и просто защото търговците ръчно затварят позициите си, за да избегнат още по-големи загуби.
И така, как продавачите на късите позиции затварят позициите си? Те купуват. Ето защо късият скуиз води до рязък скок на цената. Тъй като продавачите на къси позиции затварят позициите си, каскадният ефект на поръчките за покупка налива повече масло в огъня. Например късият скуиз обикновено е придружен от еквивалентен скок в обема на търговия.
Ето още нещо, което трябва да имате предвид. Колкото по-голям е интересът за къса продажба, толкова по-лесно е да хванете продавачите на къси позиции и да ги принудите да затворят позициите си. С други думи, колкото повече ликвидност има за улавяне, толкова по-голямо може да бъде увеличението на волатилността благодарение на късия скуиз. В този смисъл късият скуиз е временно увеличение на търсенето при намаляване на предлагането.

Обратното на късия скуиз е дългият скуиз – макар да е по-рядко явление. Дългият скуиз е подобен ефект, който се случва, когато дългите продажби попаднат в капан от каскаден натиск за продажба, което води до рязък спад на цената.


Как се получава къс скуиз?

Късият скуиз се случва, когато има внезапно увеличаване на натиска при купуване. Ако сте чели нашата статия за къса продажба, знаете, че късата продажба може да бъде високорискова стратегия. И все пак, това, което прави късия скуиз особено променливо събитие, е внезапният прилив за бързо покриване на къси позиции (чрез поръчки за покупка). Това включва много поръчки за стоп-загуба, които се задействат на значително ценово ниво и много продавачи на къси позиции ръчно затварят позициите си по едно и също време.

Късият скуиз може да се случи на всеки финансов пазар, където може да се заеме къса позиция. В същото време, липсата на опции на пазара за къса продажба може също да доведе до големи ценови балони. В крайна сметка, ако няма подходящ начин за залагане срещу актив, той може да продължи да расте за продължителен период от време.

Предпоставка за къс скуиз могат да бъдат по-големият брой къси позиции пред дълги позиции. Естествено, численото превъзходство на къси позиции пред дълги, осигурява повече ликвидност, която да подклажда огъня. Ето защо съотношението дълго/късо може да бъде полезен инструмент за търговците, които искат да следят пазарните настроения. Ако искате да проверите съотношението дълго/късо в реално време за фючърси на Binance, можете да го направите на тази страница.

Някои напреднали търговци ще търсят потенциални възможности за къс скуиз, за да заемат дълга позиция и да спечелят от бързия скок в цената. Тази стратегия ще включва натрупване на позиция преди да се случи скуизът и използване на бързия скок за продажба на по-висока цена.Примери за къс скуиз

Късият скуиз се среща много често на фондовия пазар. Това обикновено води до ниски настроения около една компания, възприемана висока цена на акциите и голям брой къси позиции. Ако, да речем, излязат някои неочаквани положителни новини, всички тези къси позиции са принудени да купуват, което води до повишаване на цената на акциите. Въпреки това, късият скуиз е по-скоро технически модел, отколкото фундаментално събитие.

Според някои оценки акциите на Tesla (TSLA) са били едни от най-късите акции в историята. Въпреки това цената е претърпяла редица резки покачвания, което вероятно е уловили много продавачи на къси позиции.

Късият скуиз също е доста често срещан на пазарите на криптовалути, най-вече на Биткойн пазарите. Биткойн пазарът на деривати използва позиции с висок ливъридж и те могат да бъдат уловени или изпаднали в ликвидност с относително малки движения на цените. Като такива, къси и дълги скуизове се случват често на Биткойн пазарите. Ако искате да избегнете ликвидация или попадане в капан в подобни ходове, внимателно обмислете размера на ливъриджа, който използвате. Трябва също така да приемете правилна стратегия за управление на риска.
Разгледайте този ценови диапазон на Биткойн по-долу от началото на 2019 г. Цената се задържа в диапазон след рязко движение надолу. Пазарните настроения вероятно са били твърде ниски, тъй като много инвеститори биха търсили къси позиции, очаквайки продължаване на низходящия тренд.

Потенциален къс скуиз на пазара на BTC/USD.


Цената обаче прелетя през диапазона с такава бързина, че дълго време зоната дори не беше повторно тествана. Той получи повторно тестване години по-късно, по време на пандемията от коронавирус (известно още като „черен четвъртък“). Този бърз ход беше доста вероятен поради обширното покритие на къси продажби.


Заключителни мисли

Да обобщим, къс скуиз се случва, когато продавачите на къси позиции попадат в капан и са принудени да покрият позициите си, което води до рязко увеличение на цената. 
Късите скуизове могат да бъдат особено нестабилни на пазари с голям ливъридж. Когато много търговци и инвеститори използват висок ливъридж, движението на цената също е по-рязко, тъй като каскадните ликвидации могат да доведат до ефект на водопад.
Уверете се, че разбирате последиците от късия скуиз, преди да влезете в къса позиция. В противен случай можете да приключите с огромни загуби. Ако искате да научите повече за късите продажби и много други техники за търговия, вижте Пълно ръководство за търговия с криптовалути за начинаещи.