Какво е технически анализ?
Начало
Статии
Какво е технически анализ?

Какво е технически анализ?

Начинаещ
Публикувано Mar 14, 2019Актуализирано Dec 28, 2022
7m

Техническият анализ (ТА), често наричан диаграмиране, е вид анализ, който има за цел да предскаже бъдещо пазарно поведение въз основа на предишни ценови действия и данни за обема. Подходът на TA се прилага широко за акции и други активи на традиционните финансови пазари, но също така е неразделна част от търговията с цифрови валути на пазара на криптовалути.

За разлика от фундаменталния анализ (FA), който отчита множество фактори около цената на даден актив, TA е строго фокусиран върху историческото ценово движение. Следователно, той се използва като инструмент за изследване на колебанията в цените на актива и данните за обема и много търговци го използват в опит да идентифицират тенденциите и благоприятните възможности за търговия.

Въпреки че примитивните форми на техническия анализ се появяват през 17. век в Амстердам и 18. век в Япония, съвременният TA често се проследява до работата на Чарлз Дау. Финансов журналист и основател на The Wall Street Journal, Дау беше сред първите, които забелязаха, че отделните активи и пазари често се движат в тенденции, които могат да бъдат сегментирани и изследвани. По-късно работата му роди теорията на Дау, която насърчи по-нататъшното развитие на техническия анализ.

В ранните етапи елементарният подход на техническия анализ се основаваше на ръчно изработени листове и ръчни изчисления, но с напредването на технологиите и съвременните изчисления, TA стана широко разпространен и сега е важен инструмент за много инвеститори и търговци.


Как работи техническият анализ?

Както споменахме, TA е основно изследване на текущите и предишни цени на актива. Основното предположение на техническия анализ е, че колебанията в цената на даден актив не са случайни и обикновено се развиват в разпознаваеми тенденции във времето.

В основата си TA е анализът на пазарните сили на търсенето и предлагането, които са представяне на цялостното пазарно настроение. С други думи, цената на даден актив е отражение на противоположните сили за продажба и купуване и тези сили са тясно свързани с емоциите на търговците и инвеститорите (по същество страх и алчност). 

Трябва да се отбележи, че TA се счита за по-надежден и ефективен на пазари, които работят при нормални условия, с голям обем и ликвидност. Пазарите с голям обем са по-малко податливи на манипулиране на цените и необичайни външни влияния, които могат да създадат фалшиви сигнали и да направят TA безполезен.

За да проучат цените и в крайна сметка да открият благоприятни възможности, търговците използват различни инструменти за графики, известни като индикатори. Индикаторите за технически анализ могат да помогнат на търговците да идентифицират съществуващите тенденции и също така да предоставят проницателна информация за тенденциите, които могат да се появят в бъдеще. Тъй като индикаторите за TA могат да бъдат подвеждащи, някои търговци използват множество индикатори като начин за намаляване на рисковете.


Общи индикатори за TA

Обикновено търговците, които използват TA, използват множество различни индикатори и показатели, за да се опитат да определят пазарните тенденции, въз основа на графики и исторически ценови движения. Сред многобройните индикатори за технически анализ, обикновените пълзящи средни (SMA) са един от най-използваните и добре познати примери. Както подсказва името, SMA се изчислява въз основа на цените на затваряне на актив в рамките на определен период от време. Експоненциалната пълзяща средна (EMA) е модифицирана версия на SMA, която претегля последните цени на затваряне по-силно от по-старите.
Друг често използван индикатор е индексът на относителната сила (RSI), който е част от клас индикатори, известни като осцилатори. За разлика от обикновените пълзящи средни, които просто проследяват промените в цените във времето, осцилаторите прилагат математически формули към данните за ценообразуването и след това произвеждат показания, които попадат в предварително определени диапазони. В случай на RSI, този диапазон е от 0 до 100.
Индикаторът ленти на Болинджър (BB) е друг тип осцилатор, който е доста популярен сред търговците. Индикаторът BB се състои от две странични ленти, които протичат около линията на пълзяща средна. Използва се за откриване на потенциални пазарни условия на свръхкупуване и свръхпродаване, както и за измерване на пазарната волатилност.
Освен по-основните и прости инструменти за ТА, има някои индикатори, които разчитат на други индикатори за генериране на данни. Например стохастичният RSI се изчислява чрез прилагане на математическа формула към обикновения RSI. Друг популярен пример е индикаторът подвижна средна конвергенция дивергенция (MACD). MACD се генерира чрез изваждане на две EMA, за да се създаде основната линия (линията MACD). След това първата линия се използва за генериране на друга EMA, което води до втора линия (известна като сигнална линия). Освен това има MACD хистограма, която се изчислява въз основа на разликите между тези две линии.


Сигнали за търговия

Въпреки че индикаторите са полезни за идентифициране на общи тенденции, те могат да се използват и за предоставяне на представа за потенциални входни и изходни точки (сигнали за покупка или продажба). Тези сигнали могат да се генерират, когато се появят специфични събития в графиката на индикатора. Например, когато RSI дава показания от 70 или повече, това може да предполага, че пазарът работи при условия на свръхкупуване. Същата логика важи, когато RSI спада до 30 или по-малко, което обикновено се възприема като сигнал за пазарни условия на свръхпродаване.

Както беше обсъдено по-рано, сигналите за търговия, предоставени от техническия анализ, невинаги са точни и има значително количество шум (фалшиви сигнали), произвеждани от индикаторите TA. Това е особено тревожно за пазарите на криптовалути, които са много по-малки от традиционните и като такива са по-нестабилни.


Критики

Въпреки че се използва широко на всички видове пазари, TA се смята от много специалисти като противоречив и ненадежден метод и често се нарича „самоизпълняващо се пророчество“. Такъв термин се използва за описание на събития, които се случват само защото голям брой хора предполагат, че ще се случат.

Критиците твърдят, че в контекста на финансовите пазари, ако голям брой търговци и инвеститори разчитат на едни и същи типове индикатори, като линии на подкрепа или съпротива, шансовете тези индикатори да работят се увеличават. 

От друга страна, много поддръжници на TA твърдят, че всеки чартист има определен начин да анализира графиките и да използва множеството налични индикатори. Това би означавало, че е практически невъзможно голям брой търговци да използват една и съща конкретна стратегия.


Фундаментален анализ срещу технически анализ

Основна предпоставка на техническия анализ е, че пазарните цени вече отразяват всички фундаментални фактори, свързани с конкретен актив. Но за разлика от подхода TA, който е фокусиран главно върху исторически данни за цени и обем (пазарни графики), фундаменталният анализ (FA) приема по-широка стратегия за изследване, която поставя по-голям акцент върху качествените фактори.

Фундаменталният анализ счита, че бъдещата ефективност на даден актив зависи от много повече от исторически данни. По същество FA е метод, използван за оценка на присъщата стойност на компания, бизнес или актив въз основа на широк спектър от микро и макроикономически условия, като управление и репутация на компанията, пазарна конкуренция, темпове на растеж и здравословност на отрасъла.

Следователно можем да считаме, че за разлика от TA, който се използва главно като инструмент за прогнозиране на ценово движение и пазарно поведение, FA е метод за определяне дали даден актив е надценен или не, в зависимост от неговия контекст и потенциал. Докато техническият анализ се използва предимно от краткосрочни търговци, фундаменталният анализ обикновено се предпочита от мениджърите на фондове и дългосрочните инвеститори.

Едно забележително предимство на техническия анализ е фактът, че той разчита на количествени данни. Като такъв, той осигурява рамка за обективно изследване на историята на цените, елиминирайки някои от догадките, които идват с по-качествения подход на фундаменталния анализ.

Въпреки това, въпреки че се занимава с емпирични данни, TA все още се влияе от лични пристрастия и субективност. Например, търговец, който е силно предразположен да достигне до определено заключение за даден актив, вероятно ще може да манипулира своите инструменти за TA, за да поддържа пристрастията си и да отразява техните предразсъдъци и в много случаи това се случва без неговото съзнание. Освен това техническият анализ може да се провали и през периоди, в които пазарите не представят ясен модел или тенденция.


Заключителни мисли

Освен критиките и дългогодишния спорен дебат за това кой метод е по-добър, комбинацията от TA и FA подходи се счита от мнозина за по-рационален избор. Докато FA обикновено се отнася до дългосрочни инвестиционни стратегии, TA може да предостави проницателна информация за краткосрочните пазарни условия, която може да бъде полезна както за търговците, така и за инвеститорите (например, когато се опитват да определят благоприятни точки за влизане и излизане).

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.