Обяснение на линиите на Болинджър
Начало
Статии
Обяснение на линиите на Болинджър

Обяснение на линиите на Болинджър

Напреднал
Публикувано Dec 8, 2018Актуализирано Aug 17, 2023
5m

Какво представляват линиите на Болинджър?

Линиите на Болинджър (BB) са създадени в началото на 80-те години от финансовия анализатор и търговец Джон Болинджър. Те се използват широко като инструмент за технически анализ (TA). По принцип линиите на Болинджър работят като измерител на осцилации. Те показват дали пазарът има висока или ниска волатилност, както и условия за свръхкупуване или свръхпродажба.

Основната идея зад индикатора BB е да подчертае как цените са разпръснати около средна стойност. По-конкретно, той се състои от горна линия, долна линия и средна линия на пълзяща средни (известна също като средна линия). Двете странични линии реагират на движението на пазарната цена, като се разширяват, когато волатилността е висока (отдалечавайки се от средната линия) и се свиват, когато волатилността е ниска (движат се към средната линия).

Стандартната формула за линиите на Болинджър задава средната линия като 20-дневна проста пълзяща средна (SMA), докато горната и долната линии се изчисляват въз основа на пазарната волатилност по отношение на SMA (което се нарича стандартно отклонение). Стандартните настройки за индикатора линии на Болинджър биха изглеждали така:

  • Средна линия: 20-дневна проста пълзяща средна (SMA)

  • Горна линия: 20-дневна SMA + (20-дневно стандартно отклонение x2)

  • Долна линия: 20-дневна SMA - (20-дневно стандартно отклонение x2)

Настройката приема 20-дневен период и настройва горната и долната линия на две стандартни отклонения (x2) от средната линия. Това се прави, за да се гарантира, че най-малко 85% от ценовите данни ще се движат между тези две линии, но настройките могат да бъдат коригирани според различни нужди и стратегии за търговия.


Как да използваме линиите на Болинджър в търговията?

Въпреки че линиите на Болинджър се използват широко на традиционните финансови пазари, те могат да се използват и за настройки за търговия с криптовалута. Естествено, има различни начини за използване и тълкуване на индикатора BB, но човек трябва да избягва използването му като самостоятелен инструмент и не трябва да се счита за индикатор за възможности за покупка/продажба. За предпочитане е BB да се използва заедно с други индикатори за технически анализ

Имайки това предвид, нека си представим как може потенциално да се интерпретират данните, предоставени от индикатора линии на Болинджър.

Ако цената си проправи път над пълзящата средна и надхвърли горната линия на Болинджър, вероятно е безопасно да се предположи, че пазарът е преувеличен (състояние на свръхкупуване). Или пък, ако цената докосне горната линия няколко пъти, това може да означава значително ниво на съпротива.

За разлика от това, ако цената на определен актив спадне значително и надвиши или докосне долната линия многократно, има вероятност пазарът или да е в състояние на свръхпродажба, или да е намерил силно ниво на подкрепа.

Следователно търговците могат да използват BB (заедно с други TA индикатори), за да определят своите цели за продажба или покупка. Или просто да получат преглед на предишните точки, където пазарът е представил условия за свръхкупуване и свръхпродажба.

Освен това разширяването и свиването на линиите на Болинджър може да бъде полезно, когато се опитвате да предвидите моменти на висока или ниска волатилност. Линиите могат или да се отдалечат от средната линия, когато цената на актива стане по-волатилна (разширяване), или да се придвижат към нея, когато цената стане по-малко волатилна (свиване или скуиз).

И така, линиите на Болинджър са по-подходящи за краткосрочна търговия като начин за анализиране на променливостта на пазара и опит за прогнозиране на предстоящите движения. Някои търговци приемат, че когато линиите са прекалено разширени, текущият пазарен тренд може да е близо до период на консолидация или обръщане на тренда. Като алтернатива, когато линиите станат твърде стегнати, търговците са склонни да приемат, че пазарът се готви да направи експлозивно движение.

Когато пазарната цена се движи настрани, BB има тенденция да се стеснява към линията на простата пълзяща средна в средата. Обикновено (но не винаги), ниската волатилност и нивата на тесни отклонения предшестват големи и експлозивни движения, които обикновено се случват веднага след като волатилността се повиши. 

За отбелязване е, че има търговска стратегия, известна като скуиз на линиите на Болинджър. Състои се от намиране на зони с ниска волатилност, подчертани от свиването на BB. Стратегията за скуиз е неутрална и не дава ясна представа за посоката на пазара. Така че търговците обикновено я комбинират с други TA методи, като линии на подкрепа и съпротива.


Линии на Болинджър срещу канали на Келтнер

За разлика от линиите на Болинджър, които се основават на SMA и стандартни отклонения, модерната версия на индикатора канали на Келтнер (KC) използва среден действителен диапазон (ATR), за да зададе ширината на канала около 20-дневна EMA. Следователно формулата за канала на Келтнер би изглеждала така:

  • Средна линия: 20-дневна експоненциална пълзяща средна (EMA)

  • Горна линия: 20-дневна EMA + (10-дневна ATR x2)

  • Долна линия: 20-дневна EMA - (10-дневна ATR x2)

Обикновено каналите на Келтнер са по-тесни от линиите на Болинджър. Така че в някои случаи индикаторът KC може да е по-подходящ от BB за забелязване на обръщане на тренда и пазарни условия на свръхкупуване/свръхпродажба (по-очевидни признаци). Освен това, KC обикновено дава сигнали за свръхкупуване и свръхпродажба по-рано, отколкото BB.

От друга страна, линиите на Болинджър са склонни да представят по-добре пазарната волатилност, тъй като движенията на разширяване и свиване са много по-широки и ясни в сравнение с KC. Освен това, като се използват стандартни отклонения, индикаторът BB е по-малко вероятно да предостави фалшиви сигнали, тъй като ширината му е по-голяма и следователно е по-трудно да бъде надвишен.

Между двата индикаторът BB е по-популярен. Но и двата инструмента могат да бъдат полезни по свой начин - особено за краткосрочни настройки за търговия. Освен това, двата индикатора могат да се използват заедно като начин за осигуряване на по-надеждни сигнали.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.