Какво представляват нивата на стоп загуба и прибиране на печалба и как да ги изчислим?
Начало
Статии
Какво представляват нивата на стоп загуба и прибиране на печалба и как да ги изчислим?

Какво представляват нивата на стоп загуба и прибиране на печалба и как да ги изчислим?

Напреднал
Публикувано Aug 12, 2022Актуализирано Nov 16, 2023
5m

Резюме

Нивата на стоп загуба и прибиране на печалба са две основни концепции, на които много търговци разчитат, за да определят своите стратегии за излизане от търговията в зависимост от това колко риск са готови да поемат. Тези прагове се използват както на традиционните, така и на крипто пазарите и са особено популярни сред търговците, чийто предпочитан подход е техническият анализ.

Въведение

Подбирането на точния момент на пазара е стратегия, при която инвеститорите и търговците се опитват да предвидят бъдещи пазарни цени и да намерят оптимално ценово ниво за покупка или продажба на активи. При този подход решаването кога да излезете от пазара е жизненоважно. Това е мястото, където нивата на стоп загуба и прибиране на печалба влизат в действие. 

Нивата на стоп загуба и прибиране на печалба са ценови цели, които търговците си поставят предварително. Често използвани като част от стратегията за излизане от дисциплинираните търговци, тези предварително определени нива са предназначени да сведат емоционалната търговия до минимум и са от съществено значение за управлението на риска.

Нива на стоп загуба и прибиране на печалба

Нивото на стоп загуба (SL) е предварително определената цена на актив, зададена под текущата цена, при която позицията се затваря, за да се ограничи загубата на инвеститора по тази позиция. Обратно, нивото на прибиране на печалба (TP) е предварително зададена цена, на която търговците затварят печеливша позиция.

Вместо да използват пазарни поръчки в реално време, търговците могат да задават тези нива, за да задействат автоматични продажби, без да се налага да наблюдават пазарите денонощно. Binance Futures, например, има функция стоп-поръчка, която комбинира поръчки от тип стоп загуба и прибиране на печалба. Системата решава дали дадена поръчка от тип стоп загуба и прибиране на печалба на базата на задействащи ценови нива и последната цена или маркираната цена, когато поръчката е направена. 

Защо да използвате нивата на стоп загуба и прибиране на печалба?

Упражнявайте управление на риска

Нивата на SL и TP отразяват текущата динамика на пазара и тези, които знаят как правилно да идентифицират техните оптимални стойности, по същество идентифицират благоприятни възможности за търговия и приемливи нива на риск. Оценяването на риска с помощта на нивата на SL и TP може да изиграе решаваща роля за запазването и разрастването на вашето портфолио. Вие не само систематично защитавате притежанията си, като приоритизирате по-малко рискови сделки, но също така предотвратявате пълното заличаване на портфолиото ви. Поради това много търговци използват нива на SL и TP в своите стратегии за управление на риска.

Предотвратете емоционалната търговия

Нечие емоционално състояние във всеки един момент може силно да повлияе на вземането на решения и затова някои търговци разчитат на предварително зададена стратегия, за да избегнат търговията под стрес, страх, алчност или други силни емоции. Да се научите да определяте кога да затворите позиция може да ви помогне да избегнете импулсивната търговия, което ви позволява да управлявате сделките си стратегически, а не хаотично.  

Изчислете съотношението риск-възнаграждение

Нивата на стоп-загуба и прибиране на печалба се използват за изчисляване на съотношението риск-възнаграждение на сделката.

Риск към възнаграждение е мярката за риск, поет в замяна на потенциални награди. Като цяло е по-добре да влизате в сделки, които имат по-ниско съотношение риск-възнаграждение, тъй като това означава, че вашите потенциални печалби надвишават потенциалните рискове. 

Можете да изчислите съотношението риск-възнаграждение с тази формула:

Съотношение риск-възнаграждение = (цена на влизане - цена на стоп загуба) / (цена на прибиране на печалба - цена на излизане)

Как да изчислите нивата на стоп загуба и прибиране на печалба

Има различни методи, които търговците могат да използват, за да определят оптималните нива на стоп загуба и прибиране на печалба. Тези подходи могат да се използват самостоятелно или в комбинация с други методи, но крайната цел все още е същата: да се използват съществуващите данни, за да се вземат по-информирани решения за това кога да се затвори позиция.

Нива на подкрепа и съпротива

Подкрепата и съпротивата са основни понятия, познати на всеки технически търговец както на традиционните, така и на крипто пазарите. 

Нивата на подкрепа и съпротива са области на ценовата диаграма, които са по-склонни да изпитат повишена търговска активност, независимо дали става дума за покупка, или продажба. При нивата на подкрепа се очаква низходящите трендове да спрат поради повишени нива на покупателна активност. При нивата на съпротива се очаква възходящите трендове да спрат поради повишени нива на продажби.

Търговците, които използват този метод, обикновено определят своето ниво на печалба точно над нивото на подкрепа и нивото на стоп-загуба точно под нивото на съпротива, което са идентифицирали.

Ето подробно обяснение на Основите на подкрепата и съпротивата.

Пълзящи средни

Този технически индикатор филтрира пазарния шум и изглажда данните за ценовото движение, за да представи посоката на тренда. 

Пълзящите средни (MA) могат да бъдат изчислени за по-кратък или по-дълъг период, в зависимост от предпочитанията на отделните търговци. Търговците следят отблизо пълзящите средни стойности, търсейки възможности за продажба или покупка, представени в кръстосани сигнали, където две различни МА се пресичат на диаграма. Можете да прочетете подробно за пълзящите средни стойности.

Обикновено търговците, използващи MA, идентифицират нива на стоп-загуба под по-дългосрочна пълзяща средна. 

Процентен метод

Вместо предварително определено ниво, изчислено с помощта на технически индикатори, някои търговци използват фиксиран процент, за да определят нивата на SL и TP. Например, те могат да изберат да затворят позицията си, след като цената на даден актив е с 5% над или под цената, при която са влезли. Това е ясен подход, който работи добре за търговци, които не са много запознати с техническите индикатори.

Други индикатори

Споменахме няколко често срещани TA инструмента, използвани за установяване на нива на SL и TP, но търговците използват много други индикатори. Това включва индекса на относителна сила (RSI), който е индикатор за инерция, който сигнализира дали даден актив е свръхкупен или свръхпродаден, линиите на Болинджър (BB), които измерват пазарната волатилност и дивергенцията на конвергенцията на пълзящите средни (MACD), които използват експоненциални пълзящи средни като точки за данни.

Заключителни мисли

Много търговци и инвеститори използват един или комбинация от горните подходи, за да изчислят нивата на стоп-загуба и прибиране на печалба. Тези нива служат като техническа мотивация за тях да напуснат сделка, било то за изоставяне на губеща позиция или реализиране на потенциални печалби. Имайте предвид, че тези нива са уникални за всеки търговец и не гарантират успешно представяне.  Вместо това те ръководят вземането на решения, като го правят по-систематично и стабилно. Затова оценяването на риска чрез идентифициране на нивата на стоп-загуба и прибиране на печалба или използване на други стратегии за управление на риска е добър търговски навик.