Kas ir zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņi, un kā tos aprēķināt?
Sākums
Raksti
Kas ir zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņi, un kā tos aprēķināt?

Kas ir zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņi, un kā tos aprēķināt?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Aug 12, 2022Atjaunināts Nov 16, 2023
5m

Īsumā

Zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņi ir divi pamatjēdzieni, ko daudzi tirgotāji izmanto, lai noteiktu savu tirdzniecības pozīciju aizvēršanas stratēģijas atkarībā no tā, cik lielu riski viņi ir gatavi uzņemties. Šīs sliekšņvērtības tiek izmantotas gan tradicionālajos, gan kriptovalūtu tirgos, un tās ir īpaši populāras to tirgotāju vidū, kas dod priekšroku tehniskajai analīzei.

Ievads

Darījuma laika prognozēšana tirgū ir stratēģija, saskaņā ar kuru investori un tirgotāji cenšas prognozēt tirgus cenas nākotnē un noteikt optimālo cenas līmeni, pie kura pirkt vai pārdot aktīvus. Izmantojot šo pieeju, ir ļoti būtiski izvērtēt, kad aizvērt savas pozīcijas. Šim mērķim tiek izmantoti zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņi. 

Zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņi ir mērķa cenas, ko tirgotāji sev iepriekš nosaka. Šie iepriekš iestatītie cenas līmeņi, kas bieži tiek izmantoti disciplinētu tirgotāju izejas stratēģiju ietvaros, ir paredzēti, lai samazinātu emociju vadītu darījumu iespējamību, un ir nozīmīgi risku pārvaldības procesā.

Zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņi

Zaudējumu apturēšanas (ZA) līmenis ir iepriekš noteikta aktīva cena, kas ir zemāka par pašreizējo cenu un pie kuras pozīcija tiek aizvērta, lai ierobežotu investora zaudējumus attiecīgajā pozīcijā. Un otrādi –peļņas izņemšanas (PI) līmenis ir iepriekš iestatīta cena, pie kuras tirgotājs aizver ienesīgu pozīciju.

Tā vietā, lai izmantotu tirgus orderus reāllaikā, tirgotāji var iestatīt šos līmeņus automātiskai aktīvu pārdošanai bez nepieciešamības nepārtraukti sekot līdzi tirgum. Piemēram, Binance nākotnes līgumiem ir pieejama apturēšanas ordera funkcija, kas apvieno zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas orderus. Sistēma izvērtē, vai orderis ir zaudējumu apturēšanas vai peļņas izņemšanas orderis, balstoties uz sliekšņa cenas līmeņiem un pēdējo cenu vai atsauces cenu brīdī, kad orderis tiek izvietots. 

Kāpēc izmantot zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņus?

Risku pārvaldības nolūkā

ZA un PI līmeņi atspoguļo aktuālo tirgus dinamiku, un, zinot, kā pareizi identificēt optimālas šo rādītāju vērtības, būtībā tiek mēģināts identificēt labvēlīgas tirdzniecības iespējas un pieņemamus riska līmeņus. Riska novērtējumam, izmantojot ZA un PI līmeņus, var būt izšķirīga nozīme, cenšoties saglabāt un palielināt savu ieguldījumu portfeli. Tādējādi tu ne tikai sistemātiski aizsargā savus līdzekļus, augstāku prioritāti piešķirot mazāk riskantiem darījumiem, bet arī novērs sava portfeļa pilnīgu iznīcināšanu. Līdz ar to daudzi tirgotāji iekļauj ZA un PI līmeņus savās riska pārvaldības stratēģijās.

Lai novērstu emocijās balstītu tirdzniecību

Tirgotāja emocionālais stāvoklis konkrētajā brīdī var būtiski ietekmēt pieņemtos lēmumus, tādēļ daļa tirgotāju izmanto iepriekš izstrādātu stratēģiju, lai izvairītos no darījumu veikšanas stresa, baiļu, alkatības vai citu spēcīgu emociju iespaidā. Iemācoties identificēt piemērotākos brīžus pozīciju aizvēršanai, tu vari novērst impulsīvu tirdzniecību un pārvaldīt savus tirdzniecības darījumus stratēģiski.  

Lai aprēķinātu riska un atlīdzības attiecību

Zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņi tiek izmantoti, lai aprēķinātu tirgotāja riska un atlīdzības attiecību.

Riska un atlīdzības attiecība ir rādītājs, kas atspoguļo, cik lielu risku tirgotājs ir uzņēmies apmaiņā pret iespējamo atlīdzību. Parasti ir ieteicams atvērt tirdzniecības darījumus tad, kad riska un atlīdzības attiecība ir zemāka, jo tas nozīmē, ka iespējamā peļņa atsver iespējamos riskus. 

Riska un atlīdzības attiecību var aprēķināt, izmantojot šādu formulu:

Riska un atlīdzības attiecība = (sākuma cena – zaudējumu apturēšanas cena) / (peļņas izņemšanas cena – sākuma cena)

Kā aprēķināt zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņus?

Ir pieejamas dažādas metodes, kas palīdz tirgotājiem noteikt zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņus. Šīs pieejas var izmantot atsevišķi vai kombinējot ar citām metodēm, taču gala mērķis ir viens – izmantot esošos datus, lai pieņemtu informētākus lēmumus par to, kad aizvērt pozīciju.

Atbalsta un pretestības līmeņi

Atbalsts un pretestība ir pamatjēdzieni, kas zināmi visiem tehniskajiem tirgotājiem kā tradicionālajos, tā arī kriptovalūtu tirgos. 

Atbalsta un pretestības līmeņi ir apgabali cenas grafikā, kuros ir lielāka iespējamība sagaidīt lielāku tirdzniecības aktivitāti (pirkšanu vai pārdošanu). Ir paredzams, ka atbalsta līmenī lejupejošā tendence apstāsies sakarā ar palielinātu pirkšanas aktivitāti. Savukārt pretestības līmenī ir paredzams, ka apstāsies augšupejošā tendence saistībā ar palielinātu pārdošanas aktivitāti.

Izmantojot šo metodi, tirgotāji parasti iestata savu peļņas izņemšanas līmeni tieši virs atbalsta līmeņa, bet zaudējumu apturēšanas līmeni – tieši zem identificētā pretestības līmeņa.

Detalizēts skaidrojums ir pieejams rakstā Atbalsta un pretestības līmeņu pamataspekti.

Mainīgās vidējās vērtības

Šis tehniskais indikators atsijā nebūtisko tirgus informāciju un izlīdzina cenas kustības datus, parādot tendences virzienu. 

Mainīgās vidējās vērtības (MVV) var aprēķināt īsākā vai ilgākā laika periodā – atkarībā no tirgotāja vēlmēm. Tirgotāji rūpīgi seko līdzi mainīgajām vidējām vērtībām, cenšoties identificēt pirkšanas vai pārdošanas iespējas, par ko liecina kurstojumu signāli, divām dažādām MVV līknēm krustojoties grafikā. Ja vēlies, vari lasīt vairāk par mainīgajām vidējām vērtībām.

Parasti tirgotāji, izmantojot MVV, identificē zaudējumu apturēšanas līmeņus zem ilgtermiņa mainīgās vidējās vērtības. 

Procentuālā metode

Tā vietā, lai ar tehnisko indikatoru palīdzību aprēķinātu iepriekš noteiktu līmeni, daļa tirgotāju nosaka ZA un PI līmeņus, izmantojot fiksētu procentuālo vērtību. Piemēram, viņi var izvēlēties aizvērt savu pozīciju brīdī, kad aktīva cena ir par 5 % augstāka vai zemāka par sākotnējo cenu. Tā ir vienkārša pieeja, kas ir piemērota tirgotājiem, kuri nepārzina tehniskos indikatorus.

Citi indikatori

Mēs pieminējām dažus populārus TA rīkus, kas tiek izmantoti, lai identificētu ZA un PI līmeņus, taču tirgotāji izmanto arī daudzus citus indikatorus. Piemēram, relatīvā spēka indeksu (RSI), kas ir dinamisks indikators, kurš norāda, vai aktīvs ir pārvērtēts vai pienācīgi nenovērtēts, kā arī Bolindžera joslas (BB), kas mēra tirgus svārstīgumu, un mainīgo vidējo konverģences atšķirību (MACD), kas kā datu punktus izmanto eksponenciālās mainīgās vidējās vērtības.

Noslēgumā

Daudzi tirgotāji un investori izmanto vienu no šīm pieejām vai vairāku kombināciju, lai aprēķinātu zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņus. Šie līmeņi kalpo par tehnisko motivāciju, lai aizvērtu darījumu, neatkarīgi no tā, vai runa ir par pozīciju ar zaudējumiem vai peļņu. Jāņem vērā, ka katram tirgotājam šie līmeņi ir unikāli un negarantē veiksmīgus rezultātus.  Tie drīzāk palīdz pieņemt lēmumus, padarot šo procesu sistemātiskāku un stabilāku. Līdz ar to risku izvērtēšana, identificējot zaudējumu apturēšanas un peļņas izņemšanas līmeņus vai izmantojot citas riska pārvaldības stratēģijas, ir vērtīgs tirdzniecības ieradums.