Czym S膮 Poziomy Stop-Loss i Take-Profit i Jak Je Obliczy膰?
Strona G艂贸wna
Artyku艂y
Czym S膮 Poziomy Stop-Loss i Take-Profit i Jak Je Obliczy膰?

Czym S膮 Poziomy Stop-Loss i Take-Profit i Jak Je Obliczy膰?

艢rednio zaawansowany
Opublikowane Aug 12, 2022Zaktualizowane Nov 16, 2023
5m

TL;DR

Poziomy stop-loss i take-profit to dwie podstawowe koncepcje, na kt贸rych wielu trader贸w opiera si臋 przy okre艣laniu strategii wyj艣cia z transakcji w zale偶no艣ci od tego, jak du偶e ryzyko s膮 sk艂onni podj膮膰. Progi te s膮 stosowane zar贸wno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptowalutowych oraz s膮 szczeg贸lnie popularne w艣r贸d trader贸w, kt贸rych preferowanym podej艣ciem jest analiza techniczna.

Wprowadzenie

Timing the market to strategia, w kt贸rej inwestorzy i traderzy pr贸buj膮 przewidzie膰 przysz艂e ceny rynkowe i znale藕膰 optymalny poziom cen, aby kupi膰 lub sprzeda膰 aktywa. Przy takim podej艣ciu kluczowe znaczenie ma ustalenie, kiedy nale偶y wyj艣膰 z rynku. W tym miejscu w gr臋 wchodz膮 poziomy stop-loss i take-profit.聽

Poziomy stop-loss i take-profit s膮 celami cenowymi, kt贸re traderzy ustalaj膮 dla siebie z wyprzedzeniem. Cz臋sto u偶ywane jako cz臋艣膰 strategii wyj艣cia zdyscyplinowanego tradera, te z g贸ry ustalone poziomy maj膮 na celu utrzymanie emocjonalnego handlu do minimum i s膮 niezb臋dne do zarz膮dzania ryzykiem.

Poziomy stop-loss i take-profit

Poziom stop-loss (SL) to z g贸ry okre艣lona cena aktyw贸w, ustalona poni偶ej ceny bie偶膮cej, po kt贸rej pozycja zostaje zamkni臋ta w celu ograniczenia straty inwestora na tej pozycji. I odwrotnie, poziom take-profit (TP) to ustalona cena, po kt贸rej inwestor zamyka zyskown膮 pozycj臋.

Zamiast u偶ywa膰 zlece艅 market w czasie rzeczywistym, traderzy mog膮 ustawi膰 te poziomy, aby uruchomi膰 automatyczn膮 sprzeda偶 bez konieczno艣ci monitorowania rynk贸w 24/7. Binance Futures, na przyk艂ad, posiada funkcj臋 Zlecenia Stop, kt贸re 艂膮czy zlecenia stop-loss i take-profit. System decyduje, czy zlecenie jest stop-loss, czy take-profit na podstawie poziom贸w cenowych trigger贸w i ostatniej ceny lub ceny mark w momencie sk艂adania zlecenia.聽

Dlaczego warto u偶ywa膰 poziom贸w stop-loss i take-profit?

膯wiczenie zarz膮dzania ryzykiem

Poziomy SL i TP odzwierciedlaj膮 bie偶膮c膮 dynamik臋 rynku, a ci, kt贸rzy wiedz膮, jak prawid艂owo okre艣li膰 ich optymalne warto艣ci, zasadniczo identyfikuj膮 korzystne mo偶liwo艣ci handlowe i akceptowalne poziomy ryzyka. Ocena ryzyka za pomoc膮 poziom贸w SL i TP mo偶e odegra膰 kluczow膮 rol臋 w zachowaniu i wzro艣cie Twojego portfela. Nie tylko systematycznie chronisz swoje udzia艂y poprzez priorytetowe traktowanie mniej ryzykownych transakcji, ale r贸wnie偶 zapobiegasz ca艂kowitemu zniszczeniu portfela. Dlatego wielu trader贸w wykorzystuje poziomy SL i TP w swoich strategiach zarz膮dzania ryzykiem.

Zapobiegaj emocjonalnemu handlowi

Stan emocjonalny w danym momencie mo偶e mie膰 du偶y wp艂yw na podejmowanie decyzji, dlatego te偶 niekt贸rzy traderzy polegaj膮 na ustalonej strategii, aby unikn膮膰 handlu pod wp艂ywem stresu, strachu, chciwo艣ci lub innych silnych emocji. Nauka rozpoznawania momentu zamkni臋cia pozycji mo偶e pom贸c unikn膮膰 handlu pod wp艂ywem impulsu, pozwalaj膮c na zarz膮dzanie transakcjami w spos贸b strategiczny, a nie kapry艣ny.聽聽

Obliczanie stosunku ryzyka do zysku

Poziomy stop-loss i take-profit s膮 wykorzystywane do obliczania stosunku ryzyka do zysku dla danej transakcji.

Ryzyko-do-nagrody jest miar膮 ryzyka podejmowanego w zamian za potencjalne korzy艣ci. Og贸lnie rzecz bior膮c, lepiej jest wchodzi膰 w transakcje, kt贸re maj膮 ni偶szy stosunek ryzyka do zysku, poniewa偶 oznacza to, 偶e potencjalne zyski przewa偶aj膮 nad potencjalnym ryzykiem.聽

Stosunek ryzyka do zysku mo偶na obliczy膰 za pomoc膮 tego wzoru:

Stosunek ryzyka do zysku = (Cena wej艣cia - Cena Stop-loss) / (Cena take-profit - cena wej艣cia)

Jak obliczy膰 poziomy stop-loss i take-profit

Istniej膮 r贸偶ne metody, kt贸re inwestorzy mog膮 wykorzysta膰 do okre艣lenia optymalnych poziom贸w stop-loss i take-profit. Te podej艣cia mog膮 by膰 stosowane niezale偶nie lub w po艂膮czeniu z innymi metodami, ale cel ko艅cowy jest wci膮偶 ten sam: wykorzystanie istniej膮cych danych do podejmowania bardziej 艣wiadomych decyzji o tym, kiedy zamkn膮膰 pozycj臋.

Poziomy wsparcia i oporu

Wsparcie i op贸r to podstawowe poj臋cia znane ka偶demu traderowi technicznemu zar贸wno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptowalutowych.聽

Poziomy wsparcia i oporu s膮 obszarami na wykresie cenowym, kt贸re s膮 bardziej prawdopodobne, 偶e do艣wiadcz膮 zwi臋kszonej aktywno艣ci handlowej, czy to kupna, czy sprzeda偶y. Na poziomach wsparcia oczekuje si臋, 偶e trendy spadkowe b臋d膮 pauzowa膰 ze wzgl臋du na zwi臋kszony poziom aktywno艣ci kupuj膮cych. Na poziomach oporu oczekuje si臋, 偶e trendy wzrostowe wstrzymaj膮 si臋 z powodu zwi臋kszonej aktywno艣ci sprzedaj膮cych.

Traderzy, kt贸rzy u偶ywaj膮 tej metody zazwyczaj ustawiaj膮 sw贸j poziom take-profit tu偶 powy偶ej poziomu wsparcia i poziom stop-loss tu偶 poni偶ej poziomu oporu, kt贸ry zidentyfikowali.

Oto szczeg贸艂owe wyja艣nienie Podstaw Wsparcia i Oporu.

艢rednie Krocz膮ce

Ten wska藕nik techniczny filtruje szumy rynkowe i wyg艂adza dane dotycz膮ce akcji cenowych, aby przedstawi膰 kierunek trendu.聽

艢rednie krocz膮ce (MA) mog膮 by膰 obliczane w kr贸tszym lub d艂u偶szym okresie, w zale偶no艣ci od indywidualnych preferencji trader贸w. Inwestorzy uwa偶nie monitoruj膮 艣rednie krocz膮ce, szukaj膮c okazji do sprzeda偶y lub kupna przedstawionych w sygna艂ach krzy偶owania, gdzie dwie r贸偶ne MA krzy偶uj膮 si臋 na wykresie. Mo偶esz przeczyta膰 o 艣rednich krocz膮cych na Akademii.

Zazwyczaj traderzy u偶ywaj膮cy MA identyfikuj膮 poziomy stop-loss poni偶ej d艂ugoterminowej 艣redniej krocz膮cej.聽

Metoda procentowa

Zamiast z g贸ry okre艣lonego poziomu obliczanego za pomoc膮 wska藕nik贸w technicznych, niekt贸rzy traderzy u偶ywaj膮 sta艂ego procentu do okre艣lenia poziom贸w SL i TP. Na przyk艂ad, mog膮 wybra膰, aby zamkn膮膰 pozycj臋, gdy cena aktyw贸w jest 5% powy偶ej lub poni偶ej ceny, po kt贸rej weszli. Jest to proste podej艣cie, kt贸re sprawdza si臋 w przypadku聽trader贸w, kt贸rzy nie s膮 zbytnio zaznajomieni ze wska藕nikami technicznymi.

Inne wska藕niki

Wspomnieli艣my o kilku popularnych narz臋dziach TA u偶ywanych do ustalania poziom贸w SL i TP, ale traderzy u偶ywaj膮 tak偶e wielu innych wska藕nik贸w. Obejmuje to Relative Strength Index (RSI), kt贸ry jest wska藕nikiem momentum, kt贸ry sygnalizuje, czy aktywa s膮 wykupione lub wyprzedane, Wst臋gi Bolingera (BB), kt贸re mierz膮 zmienno艣膰 rynku oraz Konwergencja / Dywergencja 艢rednich Krocz膮cych (MACD), kt贸ra wykorzystuje wyk艂adnicze 艣rednie krocz膮ce jako punkty danych.

Przemy艣lenia ko艅cowe

Wielu trader贸w i inwestor贸w wykorzystuje jedno lub kombinacj臋 powy偶szych podej艣膰 do obliczania poziom贸w stop-loss i take-profit. Poziomy te s艂u偶膮 im jako techniczna motywacja do wyj艣cia z transakcji, czy to w celu porzucenia stratnej pozycji, czy te偶 realizacji potencjalnych zysk贸w. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e te poziomy s膮 unikalne dla ka偶dego inwestora i nie gwarantuj膮 udanych wynik贸w.聽 Zamiast tego kieruj膮 procesem decyzyjnym, czyni膮c go bardziej systematycznym i solidnym. Dlatego te偶 ocena ryzyka poprzez okre艣lenie poziom贸w stop-loss i take-profit lub zastosowanie innych strategii zarz膮dzania ryzykiem jest dobrym nawykiem handlowym.