Czym Są Poziomy Stop-Loss i Take-Profit i Jak Je Obliczyć?
Strona Główna
Artykuły
Czym Są Poziomy Stop-Loss i Take-Profit i Jak Je Obliczyć?

Czym Są Poziomy Stop-Loss i Take-Profit i Jak Je Obliczyć?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Aug 12, 2022Zaktualizowane Aug 24, 2023
5m

TL;DR

Poziomy stop-loss i take-profit to dwie podstawowe koncepcje, na których wielu traderów opiera się przy określaniu strategii wyjścia z transakcji w zależności od tego, jak duże ryzyko są skłonni podjąć. Progi te są stosowane zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptowalutowych oraz są szczególnie popularne wśród traderów, których preferowanym podejściem jest analiza techniczna.

Wprowadzenie

Timing the market to strategia, w której inwestorzy i traderzy próbują przewidzieć przyszłe ceny rynkowe i znaleźć optymalny poziom cen, aby kupić lub sprzedać aktywa. Przy takim podejściu kluczowe znaczenie ma ustalenie, kiedy należy wyjść z rynku. W tym miejscu w grę wchodzą poziomy stop-loss i take-profit. 

Poziomy stop-loss i take-profit są celami cenowymi, które traderzy ustalają dla siebie z wyprzedzeniem. Często używane jako część strategii wyjścia zdyscyplinowanego tradera, te z góry ustalone poziomy mają na celu utrzymanie emocjonalnego handlu do minimum i są niezbędne do zarządzania ryzykiem.

Poziomy stop-loss i take-profit

Poziom stop-loss (SL) to z góry określona cena aktywów, ustalona poniżej ceny bieżącej, po której pozycja zostaje zamknięta w celu ograniczenia straty inwestora na tej pozycji. I odwrotnie, poziom take-profit (TP) to ustalona cena, po której inwestor zamyka zyskowną pozycję.

Zamiast używać zleceń market w czasie rzeczywistym, traderzy mogą ustawić te poziomy, aby uruchomić automatyczną sprzedaż bez konieczności monitorowania rynków 24/7. Binance Futures, na przykład, posiada funkcję Zlecenia Stop, które łączy zlecenia stop-loss i take-profit. System decyduje, czy zlecenie jest stop-loss, czy take-profit na podstawie poziomów cenowych triggerów i ostatniej ceny lub ceny mark w momencie składania zlecenia. 

Dlaczego warto używać poziomów stop-loss i take-profit?

Ćwiczenie zarządzania ryzykiem

Poziomy SL i TP odzwierciedlają bieżącą dynamikę rynku, a ci, którzy wiedzą, jak prawidłowo określić ich optymalne wartości, zasadniczo identyfikują korzystne możliwości handlowe i akceptowalne poziomy ryzyka. Ocena ryzyka za pomocą poziomów SL i TP może odegrać kluczową rolę w zachowaniu i wzroście Twojego portfela. Nie tylko systematycznie chronisz swoje udziały poprzez priorytetowe traktowanie mniej ryzykownych transakcji, ale również zapobiegasz całkowitemu zniszczeniu portfela. Dlatego wielu traderów wykorzystuje poziomy SL i TP w swoich strategiach zarządzania ryzykiem.

Zapobiegaj emocjonalnemu handlowi

Stan emocjonalny w danym momencie może mieć duży wpływ na podejmowanie decyzji, dlatego też niektórzy traderzy polegają na ustalonej strategii, aby uniknąć handlu pod wpływem stresu, strachu, chciwości lub innych silnych emocji. Nauka rozpoznawania momentu zamknięcia pozycji może pomóc uniknąć handlu pod wpływem impulsu, pozwalając na zarządzanie transakcjami w sposób strategiczny, a nie kapryśny.  

Obliczanie stosunku ryzyka do zysku

Poziomy stop-loss i take-profit są wykorzystywane do obliczania stosunku ryzyka do zysku dla danej transakcji.

Ryzyko-do-nagrody jest miarą ryzyka podejmowanego w zamian za potencjalne korzyści. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest wchodzić w transakcje, które mają niższy stosunek ryzyka do zysku, ponieważ oznacza to, że potencjalne zyski przeważają nad potencjalnym ryzykiem. 

Stosunek ryzyka do zysku można obliczyć za pomocą tego wzoru:

Stosunek ryzyka do zysku = (Cena wejścia - Cena Stop-loss) / (Cena take-profit - cena wejścia)

Jak obliczyć poziomy stop-loss i take-profit

Istnieją różne metody, które inwestorzy mogą wykorzystać do określenia optymalnych poziomów stop-loss i take-profit. Te podejścia mogą być stosowane niezależnie lub w połączeniu z innymi metodami, ale cel końcowy jest wciąż ten sam: wykorzystanie istniejących danych do podejmowania bardziej świadomych decyzji o tym, kiedy zamknąć pozycję.

Poziomy wsparcia i oporu

Wsparcie i opór to podstawowe pojęcia znane każdemu traderowi technicznemu zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptowalutowych. 

Poziomy wsparcia i oporu są obszarami na wykresie cenowym, które są bardziej prawdopodobne, że doświadczą zwiększonej aktywności handlowej, czy to kupna, czy sprzedaży. Na poziomach wsparcia oczekuje się, że trendy spadkowe będą pauzować ze względu na zwiększony poziom aktywności kupujących. Na poziomach oporu oczekuje się, że trendy wzrostowe wstrzymają się z powodu zwiększonej aktywności sprzedających.

Traderzy, którzy używają tej metody zazwyczaj ustawiają swój poziom take-profit tuż powyżej poziomu wsparcia i poziom stop-loss tuż poniżej poziomu oporu, który zidentyfikowali.

Oto szczegółowe wyjaśnienie Podstaw Wsparcia i Oporu.

Średnie Kroczące

Ten wskaźnik techniczny filtruje szumy rynkowe i wygładza dane dotyczące akcji cenowych, aby przedstawić kierunek trendu. 

Średnie kroczące (MA) mogą być obliczane w krótszym lub dłuższym okresie, w zależności od indywidualnych preferencji traderów. Inwestorzy uważnie monitorują średnie kroczące, szukając okazji do sprzedaży lub kupna przedstawionych w sygnałach krzyżowania, gdzie dwie różne MA krzyżują się na wykresie. Możesz przeczytać o średnich kroczących na Akademii.

Zazwyczaj traderzy używający MA identyfikują poziomy stop-loss poniżej długoterminowej średniej kroczącej. 

Metoda procentowa

Zamiast z góry określonego poziomu obliczanego za pomocą wskaźników technicznych, niektórzy traderzy używają stałego procentu do określenia poziomów SL i TP. Na przykład, mogą wybrać, aby zamknąć pozycję, gdy cena aktywów jest 5% powyżej lub poniżej ceny, po której weszli. Jest to proste podejście, które sprawdza się w przypadku traderów, którzy nie są zbytnio zaznajomieni ze wskaźnikami technicznymi.

Inne wskaźniki

Wspomnieliśmy o kilku popularnych narzędziach TA używanych do ustalania poziomów SL i TP, ale traderzy używają także wielu innych wskaźników. Obejmuje to Relative Strength Index (RSI), który jest wskaźnikiem momentum, który sygnalizuje, czy aktywa są wykupione lub wyprzedane, Wstęgi Bolingera (BB), które mierzą zmienność rynku oraz Konwergencja / Dywergencja Średnich Kroczących (MACD), która wykorzystuje wykładnicze średnie kroczące jako punkty danych.

Przemyślenia końcowe

Wielu traderów i inwestorów wykorzystuje jedno lub kombinację powyższych podejść do obliczania poziomów stop-loss i take-profit. Poziomy te służą im jako techniczna motywacja do wyjścia z transakcji, czy to w celu porzucenia stratnej pozycji, czy też realizacji potencjalnych zysków. Należy pamiętać, że te poziomy są unikalne dla każdego inwestora i nie gwarantują udanych wyników.  Zamiast tego kierują procesem decyzyjnym, czyniąc go bardziej systematycznym i solidnym. Dlatego też ocena ryzyka poprzez określenie poziomów stop-loss i take-profit lub zastosowanie innych strategii zarządzania ryzykiem jest dobrym nawykiem handlowym.