Czym Jest Arbitraż Trójstronny i Jak Go Używać?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Arbitraż Trójstronny i Jak Go Używać?

Czym Jest Arbitraż Trójstronny i Jak Go Używać?

Zaawansowany
Opublikowane Mar 23, 2023Zaktualizowane Apr 21, 2023
7m

TL;DR

Arbitraż trójstronny to złożona strategia handlowa, wykorzystująca rozbieżności cenowe pomiędzy trzema aktywami. Trader wymienia jeden składnik aktywów na drugi, drugi na trzeci, a trzeci na pierwszy, aby zarobić na różnicach cenowych. 

Wprowadzenie

Arbitrage is a trading approach that turns market inefficiencies into financial opportunities. There are several types of arbitrage strategies used by crypto traders, including simple arbitrage, cross-border arbitrage, peer-to-peer (P2P) arbitrage, and triangular arbitrage – all of which seek to take advantage of price differences across multiple markets.

Podczas gdy w większości strategii arbitrażowych powszechnie handluje się dwoma rynkami, istnieje rodzaj arbitrażu, który wykorzystuje różnicę cen trzech klas aktywów – arbitraż trójstronny.

Czym Jest Arbitraż Trójstronny dla Krypto

Triangular arbitrage takes advantage of price discrepancies between three different assets – usually cryptocurrencies – in the market. The concept is simple: A trader exchanges one crypto asset for a second, the second for a third, and the third for the first. This is then repeated for as long as the price differences remain. 

Wykonanie to jednak zupełnie inna sprawa. Arbitraż trójstronny, aby był skuteczny, wymaga identyfikacji różnic cenowych, jednoczesnego handlu różnymi parami aktywów oraz właściwego zarządzania ryzykiem. Ponieważ rynek krypto jest zmienny, ceny wahają się szybko; traderzy muszą równie szybko realizować trójstronne transakcje arbitrażowe.

Oto jak dostrzega się okazję do arbitrażu trójstronnego i co robią traderzy, aby ją wykorzystać.

Jak Arbitraż Trójstronny Działa w Krypto

Jak dostrzec okazję do arbitrażu trójstronnego

Let’s assume an experienced trader notices mismatched pricings among three different assets – Bitcoin (BTC), Ether (ETH), and Tether (USDT). How can we tell if there’s an arbitrage opportunity?

Trader kupuje BTC o wartości 50 000 $ za pomocą swoich USDT. Następnie używa swoich BTC do zakupu ETH. Na koniec, wykorzystuje ETH do zakupu USDT. Jeśli względna wartość USDT posiadanych na koniec znacznie różni się od kapitału początkowego 50 000 $, to istnieje możliwość arbitrażu.

Jak wykorzystać okazję do arbitrażu trójstronnego

Note that crypto traders often have to make trades at a high frequency to make a significant amount from the pricing mismatches.

W zależności od różnic cenowych, traderzy mogą stosować różne strategie, aby wykorzystać te rozbieżności. Na przykład, mogą złożyć zlecenie kupuj-kupuj-sprzedaj albo zlecenie kupuj-sprzedaj-sprzedaj.

Oto przykład strategii kupuj-kupuj-sprzedaj z USDT, BTC i ETH:

Arbitraż Trójstronny w Krypto

W tym przykładzie kupuj-kupuj-sprzedaj, trader zarobiłby 2000 USDT. Trader będzie musiał szybko pracować, aby powtórzyć kroki i kupić BTC za 52 000 USDT, następnie ETH za BTC itd.

W strategii kupuj-sprzedaj-sprzedaj dla tego przykładu, trader kupiłby BTC po niższej cenie, przy użyciu swojego kapitału USDT, sprzedałby go po wyższej cenie za ETH, a następnie sprzedałby swoje ETH po jeszcze wyższej cenie w zamian za USDT.

Arbitraż trójstronny jest złożoną, czasochłonną strategią, która może być trudna do wykonywania ręcznie. Stąd też, wielu arbitrażystów korzysta z botów handlowych, zaprojektowanych do wykonywania za nich trójstronnego handlu arbitrażowego. Takie oprogramowanie jest zaprogramowane na dostrzeganie rozbieżności cenowych i pozwala traderom zautomatyzować proces arbitrażu trójstronnego. Dzięki botom handlowym, traderzy będą mieli mniejsze szanse na przegapienie okazji nawet wtedy, gdy nie monitorują rynków.

Korzyści z Trójstronnej Strategii Arbitrażowej w Krypto 

Możliwości finansowe

Arbitrażyści trójstronni poruszają się inną drogą zarabiając na handlu krypto, niż traderzy, którzy handlują na jednym rynku. Skuteczni traderzy, którzy potrafią zidentyfikować i zrealizować tego typu transakcje, mogą generować zyski korzystając z niedopasowania cen, a nie tylko z ruchów cenowych.

Ograniczone ryzyko

Theoretically, arbitrageurs can spread their risk across multiple assets, reducing their exposure to any one currency instead. Diversifying risk can help mitigate the impact of price changes, especially in volatile markets where prices can change rapidly. 

However, there are other risks involved in triangular arbitrage, which are highlighted in the section below. Therefore, traders who attempt triangular arbitrage trading should also employ risk management strategies to assess and mitigate risks.

Zwiększona płynność rynku

Since triangular arbitrage involves three trading pairs, it increases the trading activity in these crypto markets, potentially increasing the market's liquidity. Because it measures the ability of a crypto asset to be bought or sold without affecting its price, market liquidity is a sign of a crypto market’s financial health. Liquid markets tend to be less volatile, which makes trading more profitable as risks like slippage are reduced.

Poprawiona efektywność rynku

Podobnie jak inne formy handlu arbitrażowego, arbitraż trójstronny celuje i koryguje nierówności cen rynkowych. Może to pomóc w stabilizacji cen rynkowych, zwiększając efektywność rynku i obniżając ryzyko handlowe.

Wady Arbitrażu Trójstronnego

Chociaż arbitraż trójstronny może przynieść pewne korzyści, należy również rozważyć jego wady. 

Ryzyko poślizgu

Triangular arbitrage brings a higher risk for slippage as it involves frequent trading when the opportunity arises. Slippage describes the difference between the target and realized price that an asset is bought or sold for and often occurs when a market moves too quickly.

Ponieważ arbitraż trójstronny obejmuje wiele transakcji i jest wrażliwy na czas, różnice w cenie mogą ulec zmianie w momencie, gdy trader próbuje ręcznie wykonać ostatnią z trzech transakcji w arbitrażu trójstronnym. Skutkowałoby to zmniejszeniem zarobków lub nawet stratą.

Wyczucie czasu

Arbitraż trójstronny może być opłacalny w idealnych sytuacjach, ale traderzy mają do czynienia z niekontrolowanymi czynnikami, które mogą wpłynąć na wyczucie czasu transakcji. To na przykład nieefektywność giełdy, powodującą opóźnienia w realizacji transakcji oraz zmienność rynku, prowadzącą do wahań cen przed zakończeniem transakcji.

Ryzyko Płynności

Jeśli rynek nie jest wystarczająco płynny lub brakuje na nim traderów, możesz nie być w stanie zrealizować transakcji potrzebnych do ukończenia trójstronnego arbitrażu. Jeśli aktywa nie są kupowane lub sprzedawane po pożądanych cenach, możesz ponieść stratę.

Jaka jest Przyszłość Arbitrażu Trójstronnego?

Rozwój technologii i powstawanie nowych rynków finansowych, może wpłynąć na zastosowanie arbitrażu trójstronnego. Arbitraż trójstronny mógłby ewoluować w bardziej wyrafinowaną formę, prowadząc do większej skuteczności i precyzji w realizacji takich transakcji. 

Jednak w miarę jak coraz więcej traderów przyjmuje arbitraż trójstronny jako strategię, przewiduje się, że konkurencja o te możliwości wzrośnie, potencjalnie utrudniając wypracowywanie zysku. Dodatkowe czynniki – takie jak zmiany na rynkach walutowych i regulacje – mogą również wpłynąć na rentowność arbitrażu trójstronnego. 

Wraz z rozwojem rynków finansowych, traderzy będą musieli być w stanie szybko się dostosować, aby korzystając z możliwości arbitrażu trójstronnego wypracowywać zyski.

Wnioski Końcowe

Arbitraż trójstronny jest złożonym podejściem handlowym, stosowanym przez kompetentnych traderów, którzy muszą brać pod uwagę różne strategie i ryzyko. Chociaż istnieje kilka korzyści, ten rodzaj handlu nie powinien być wykonywany przez początkujących, którzy nie są wystarczająco biegli lub doświadczeni w zarządzaniu ryzykiem.

Dalsza Lektura

Disclaimer and Risk Warning: This content is presented to you on an “as is” basis for general information and educational purposes only, without representation or warranty of any kind. It should not be construed as financial, legal or other professional advice, nor is it intended to recommend the purchase of any specific product or service. You should seek your own advice from appropriate professional advisors. Where the article is contributed by a third party contributor, please note that those views expressed belong to the third party contributor, and do not necessarily reflect those of Binance Academy. Please read our full disclaimer here for further details. Digital asset prices can be volatile. The value of your investment may go down or up and you may not get back the amount invested. You are solely responsible for your investment decisions and Binance Academy is not liable for any losses you may incur. This material should not be construed as financial, legal or other professional advice. For more information, see our Terms of Use and Risk Warning.