Kas ir trīspusēja arbitrāža, un kā to izmantot?
Sākums
Raksti
Kas ir trīspusēja arbitrāža, un kā to izmantot?

Kas ir trīspusēja arbitrāža, un kā to izmantot?

Vidēji sarežģītas tēmas
Publicēts Mar 23, 2023Atjaunināts Jun 15, 2023
7m

Īsumā

Trīspusēja arbitrāža ir sarežģīta tirdzniecības stratēģija, kurā tiek izmantotas trīs aktīvu cenas atšķirības. Tirgotājs apmaina vienu aktīvu pret otru, otro aktīvu apmaina pret trešo un trešo aktīvu apmaina pret pirmo, lai nopelnītu no cenas atšķirībām. 

Ievads

Arbitrāža ir tirdzniecības pieeja, kas pārvērš tirgus neefektivitāti par finanšu iespējām. Ir vairākas arbitrāžas stratēģijas, ko izmanto kriptovalūtas tirgotāji, tostarp vienkārša arbitrāža, starptautiska arbitrāža, vienādranga (P2P) arbitrāža un trīspusēja arbitrāža – to visu mērķis ir mēģināt izmantot cenas atšķirības vairākos tirgos.

Lai gan vairumā arbitrāžas stratēģiju tirdzniecība parasti notiek divos tirgos, ir kāds arbitrāžas veids, kas izmanto trīs aktīvu kategoriju cenas atšķirības – tā ir trīspusēja arbitrāža.

Kas ir trīspusēja arbitrāža kriptovalūtu tirgū?

Trīspusēja arbitrāža izmanto trīs dažādu aktīvu – parasti kriptovalūtu – cenas atšķirības tirgū. Ideja ir vienkārša: tirgotājs maina vienu kriptovalūtas aktīvu pret otru, otro aktīvu maina pret trešo un trešo – pret pirmo. Pēc tam tas tiek atkārtots tik ilgi, kamēr pastāv cenas atšķirības. 

Tomēr izpilde nav tik vienkārša. Lai veiksmīgi veiktu trīspusēju arbitrāžu, jānosaka cenas atšķirības, vienlaikus jātirgo dažādi aktīvu pāri, kā arī jānodrošina pienācīga risku pārvaldība. Tā kā kriptovalūtu tirgus ir svārstīgs un cenas ātri mainās, arī trīspusējās arbitrāžas darījumi jāveic ātri.

Lūk, kā tiek pamanīta trīspusējās arbitrāžas iespēja un kā tirgotāji to izmanto.

Trīspusējās arbitrāžas darbība kriptovalūtu tirgū

Trīspusējās arbitrāžas iespējas pamanīšana

Pieņemsim, ka pieredzējis tirgotājs pamana trīs dažādu aktīvu cenas atšķirības – Bitcoin (BTC), Ether (ETH) un Tether (USDT). Kā noteikt, vai pastāv arbitrāžas iespējas?

Tirgotājs ar saviem USDT nopērk BTC 50 000 $ vērtībā. Pēc tam viņš šos BTC izmanto, lai iegādātos ETH. Visbeidzot, viņš ar ETH nopērk USDT. Ja beigās īpašumā esošā USDT relatīvā vērtība ievērojami atšķiras no sākotnējā 50 000 $ kapitāla, tad pastāv arbitrāžas iespēja.

Trīspusējās arbitrāžas iespējas izmantošana kredītplecam

Ņem vērā, ka kriptovalūtu tirgotājiem bieži vien darījumi jāveic ātri, lai no cenas atšķirībām nopelnītu ievērojamu summu.

Atkarībā no cenas atšķirībām tirgotāji var izmantot dažādas stratēģijas, lai izmantotu šīs neatbilstības. Piemēram, viņi var izveidot pērc-pērc-pārdod vai pērc-pārdod-pārdod orderi.

Lūk, piemērs pērc-pērc-pārdod stratēģijai ar USDT, BTC un ETH.

Kriptovalūtu trīspusējā arbitrāža

Šajā pērc-pērc-pārdod piemērā tirgotājs nopelnītu 2000 USDT. Tirgotājam jārīkojas ātri, lai atkārtotu darbības un iegādātos BTC par 52 000 USDT, tad par BTC iegādātos ETH un tā tālāk.

Šajā piemērā, izmantojot pērc-pārdod-pārdod stratēģiju, tirgotājs ar savu USDT kapitālu iegādātos BTC par zemāku cenu, pārdotu to par augstāku cenu pret ETH un tad pārdotu savu ETH par vēl augstāku cenu apmaiņā pret USDT.

Trīspusēja arbitrāža ir sarežģīta stratēģija, kas aizņem daudz laika un kuru var būt grūti manuāli izpildīt. Tāpēc daudzi arbitrāžas veicēji izmanto tirdzniecības botus, kas veic trīspusējo arbitrāžu viņu vietā. Šī programmatūra ir paredzēta cenas atšķirību pamanīšanai un ļauj tirgotājiem automatizēt trīspusējas arbitrāžas procesu. Ar tirdzniecības botiem tirgotāji retāk palaidīs garām izdevības pat tad, ja neuzraudzīs tirgus.

Trīspusējās arbitrāžas stratēģijas priekšrocības kriptovalūtu tirgū 

Finanšu iespējas

Trīspusējās arbitrāžas veicējiem ir papildu veids, kā nopelnīt no kriptovalūtu tirdzniecības, salīdzinot ar tirgotājiem, kas darbojas vienā tirgū. Veiksmīgi tirgotāji, kuri var identificēt un izpildīt šāda veida darījumus, var gūt peļņu no cenas atšķirībām, ne tikai no cenas svārstībām.

Mazāks risks

Arbitrāžas veicēji teorētiski var sadalīt risku uz vairākiem aktīviem, tādējādi mazinot vienas valūtas radīto risku. Riska diversifikācija palīdz mazināt cenas izmaiņu ietekmi, it īpaši svārstīgos tirgos, kur cenas var ātri mainīties. 

Tomēr ar trīspusējo arbitrāžu ir saistīti citi riski, kas aplūkoti nākamajā sadaļā. Tāpēc tirgotājiem, kas mēģina veikt trīspusējo arbitrāžu, jāizmanto arī riska pārvaldības stratēģijas, lai novērtētu un mazinātu riskus.

Lielāka tirgus likviditāte

Tā kā trīspusējā arbitrāža ietver trīs tirdzniecības pārus, tā palielina tirdzniecības apjomu attiecīgajā kriptovalūtu tirgū un var palielināt tirgus likviditāti. Tirgus likviditāte nosaka iespēju pirkt vai pārdot kriptovalūas aktīvu, neietekmējot tā cenu, un tā ir kriptovalūtas tirgus finanšu stāvokļa pazīme. Likvīdi tirgi ir mazāk svārstīgi, tāpēc tirdzniecība ir ienesīgāka, jo samazinās daži riski, piemēram, novirzes risks.

Efektīvāks tirgus

Tāpat kā cita veida arbitrāžas tirdzniecība, arī trīspusēja arbitrāža izmanto un koriģē tirgus cenu līdzsvara trūkumu. Tas var palīdzēt stabilizēt tirgus cenas, palielinot tirgus efektivitāti un mazinot tirdzniecības riskus.

Trīspusējās arbitrāžas trūkumi

Lai gan trīspusējai arbitrāžai ir zināmas priekšrocības, ir svarīgi aplūkot arī tās trūkumus. 

Novirzes risks

Trīspusēja arbitrāža rada lielāku novirzes risku, jo tā ietver biežu tirgošanos, kad rodas izdevība. Novirze atspoguļo atšķirību starp mērķa un realizēto cenu, par kuru aktīvs tiek pirkts vai pārdots. Tā bieži rodas tad, ja tirgus svārstības ir pārāk straujas.

Tā kā trīspusēja arbitrāža ietver vairākus darījumus un tajā ir svarīgs laiks, cenas atšķirības var būt mainījušās brīdī, kad tirgotājs mēģina manuāli veikt pēdējo no trim trīspusējās arbitrāžas darījumiem. Tas varētu radīt mazākus ienākumus vai pat zaudējumus.

Laiks

Trīspusējā arbitrāža var būt ienesīga ideālās situācijās, bet tirgotāji saskaras ar nekontrolējamiem faktoriem, kas var ietekmēt tirdzniecības veikšanas laiku. Tie ietver biržas efektivitātes trūkumu, kas izraisa kavējumus darījumu izpildē, un tirgus svārstīgumu, kas rada cenas svārstības pirms darījuma pabeigšanas.

Likviditātes risks

Ja tirgus nav pietiekami likvīds vai tajā trūkst tirgotāju, var būt neiespējami veikt darījumus, kas nepieciešami trīspusējās arbitrāžas pabeigšanai. Ja aktīvi netiek nopirkti vai pārdoti par vēlamajām cenām, var rasties zaudējumi.

Kāda ir trīspusējās arbitrāžas nākotne?

Tehnoloģiju attīstība un jaunu finanšu tirgus rašanās varētu ietekmēt trīspusējās arbitrāžas lietojumu. Trīspusējā arbitrāža var attīstīties, ieņemot sarežģītāku formu, kas palielinās efektivitāti un precizitāti attiecībā uz šādu darījumu veikšanu. 

Tomēr, ja trīspusējo arbitrāžu kā stratēģiju sāks izmantot vairāk tirgotāju, palielināsies konkurence uz šīm iespējām un peļņas iespējas var mazināties. Arī papildu faktori – piemēram, valūtas tirgu izmaiņas un regulējums – var ietekmēt trīspusējās arbitrāžas ienesīgumu. 

Finanšu tirgiem attīstoties, tirgotājiem būs ātri jāpielāgojas, lai tie joprojām gūtu peļņu, izmantojot kredītplecu trīspusējas arbitrāžas iespējām.

Noslēgumā

Trīspusējā arbitrāža ir sarežģīta tirdzniecības pieeja, kuru izmanto prasmīgi tirgotāji, kas apsver vairākas stratēģijas un riskus. Lai gan tai ir vairākas priekšrocības, šī veida tirdzniecību nebūtu jāveic iesācējiem, kuri nav pietiekami prasmīgi vai pieredzējuši attiecībā uz risku pārvaldību.

Turpini lasīt

Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi konsultēties pie atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.