Piedāvātās/pieprasītās cenas starpības un novirzes skaidrojums
Sākums
Raksti
Piedāvātās/pieprasītās cenas starpības un novirzes skaidrojums

Piedāvātās/pieprasītās cenas starpības un novirzes skaidrojums

Iesācējiem
Publicēts Jun 10, 2021Atjaunināts Feb 10, 2023
8m

Īsumā 

Piedāvātās/pieprasītās cenas starpība ir starpība starp zemāko prasīto cenu un augstāko piedāvāto cenu par kādu aktīvu. Tādiem likvīdiem aktīviem kā Bitcoin šī starpība ir mazāka nekā aktīviem ar mazāku likviditāti un tirdzniecības apjomu.

Novirze veidojas tad, ja tirdzniecības darījuma vidējā izpildes cena atšķiras no sākotnēji prasītās. Tā bieži notiek, izpildot tirgus orderus. Ja likviditāte nav pietiekama, lai izpildītu tavu orderi, vai arī tirgus ir svārstīgs, galīgā ordera cena var mainīties. Lai cīnītos ar novirzi aktīviem ar zemu likviditāti, vari mēģināt sadalīt savu orderi vairākos mazākos.


Ievads

Pērkot un pārdodot aktīvus kriptovalūtu biržā, tirgus cenas ir tieši saistītas ar pieprasījumu un pieprasījumu. Papildus cenai ir jāņem vērā arī tādi faktori kā tirdzniecības apjoms, tirgus likviditāte un orderu veidi. Atkarībā no tirgus apstākļiem un taviem izmantotajiem orderu veidiem vienmēr nebūs iespējams iegūt vēlamo cenu tirdzniecības darījumā.

Starp pircējiem un pārdevējiem pastāvīgi norit pārrunas, kā rezultātā veidojas piedāvātās un pieprasītās cenas starpība. Atkarībā no aktīva apjoma, kādu tu vēlies tirgot, un tā svārstīguma var veidoties arī novirze (vairāk pievērsīsimies tai pēc brīža). Tāpēc, lai izvairītos no pārsteigumiem, būs lietderīgi iegūt pamatzināšanas par biržas orderu žurnālu.


Kas ir piedāvātās/pieprasītās cenas starpība?

Piedāvātās/pieprasītās cenas starpība ir starpība starp augstāko piedāvāto cenu un zemāko pieprasīto cenu orderu žurnālā. Tradicionālajos tirgos šo starpību bieži veido tirgus veidotāji vai brokeru likviditātes nodrošinātāji. Kriptovalūtu tirgos šo starpību veido atšķirība starp pircēju un pārdevēju izvietotajiem limita orderiem.

Ja vēlies veikt tūlītēju pirkumu par tirgus cenu, tev būs jāpieņem zemākā piedāvātā pārdošanas cena. Ja vēlies ātri pārdot, tu pieņemsi augstāko pircēja piedāvāto cenu. Likvīdākiem aktīviem (piemēram, Forex tirgū) piedāvātās/pieprasītās cenas starpība ir mazāka, kas nozīmē, ka pircēji un pārdevēji var izpildīt savus orderus, būtiski neietekmējot aktīva cenu. Tas ir saistīts ar lielo orderu apjomu orderu žurnālā. Lielas piedāvātās/pieprasītās cenas starpības gadījumā, izpildot apjomīgus orderus, tiks izraisītas būtiskākas cenas svārstības.


Tirgus veidotāji un piedāvātās/pieprasītās cenas starpība

Likviditātes jēdzienam ir liela nozīme finanšu tirgos. Ja mēģināsi veikt tirdzniecības darījumu tirgū ar zemu likviditāti, tev, iespējams, būs jāgaida stundām vai pat dienām ilgi, līdz tiks atrasts kāds tirgotājs, kurš atbildīs tava ordera nosacījumiem.

Ir svarīgi nodrošināt likviditāti, taču ne visos tirgos tiek nodrošināta pietiekama likviditāte, izmantojot privātos tirgotājus vien. Piemēram, tradicionālajos tirgos brokeri un tirgus veidotāji nodrošina likviditāti apmaiņā pret arbitrāžas peļņu.

Tirgus veidotājs var nopelnīt uz piedāvātās/pieprasītās cenas starpību, vienlaikus iegādājoties un pārdodot aktīvu. Vairākkārtēji pārdodot par augstāko pārdošanas cenu un iegādājoties par zemāko piedāvāto cenu, tirgus veidotāji var izmantot šo starpību kā arbitrāžas peļņu. Ievērojamu peļņu var gūt pat no nelielas cenu starpības, ja visu dienu tiek tirgoti lieli apjomi. Pieprasītiem aktīviem cenu starpības ir mazākas, jo starp tirgus veidotājiem valda sīva konkurence un tā rezultātā cenu starpība samazinās.

Piemēram, tirgus veidotājs var vienlaikus piedāvāt iegādāties BNB par vienības cenu 350 $ un pārdot BNB par 351 $, tādējādi veidojot cenu starpību 1 $ apmērā. Ja kāds vēlēsies veikt tūlītēju darījumu tirgū, tam būs jānodrošina atbilstība šīm pozīcijām. Šī cenu starpība nozīmē arī tīru arbitrāžas peļņu tirgus veidotājam, kurš pārdod to, ko citi pērk, un iegādājas to, ko citi pārdod.


Dziļuma grafiki un piedāvātās/pieprasītās cenas starpība

Apskatīsim dažus piemērus ar reālām kriptovalūtām un attiecību starp apjomu, likviditāti un piedāvātās/pieprasītās cenas starpību. Binance biržas lietotāja saskarnē var viegli apskatīt piedāvātās/pieprasītās cenas starpību, pārslēdzoties uz grafika skatu [Dziļums]. Šī poga atrodas grafika apgabala augšējā labajā stūrī.


Opcija [Dziļums] ļauj apskatīt grafisku aktīva orderu žurnāla attēlojumu. Tajā zaļā krāsā ir attēlots piedāvāto cenu apjoms un cena, bet sarkanā krāsā – pieprasīto cenu apjoms un cena. Starpība starp abām šīm zonām ir piedāvātās/pieprasītās cenas starpība, kuru iespējams aprēķināt, no sarkanā krāsā iezīmētās pārdošanas cenas atņemot zaļā krāsā iezīmēto piedāvāto cenu.


Kā jau minējām, pastāv netieša saistība starp likviditāti un mazu piedāvātās/pieprasītās cenas starpību. Tirdzniecības apjoms ir bieži izmantots likviditātes indikators, tāpēc pie mazākas piedāvātās/pieprasītās cenas starpības (procentuālā apmērā no aktīva cenas) ir sagaidāms lielāks tirdzniecības apjoms. Aktīvi tirgotām kriptovalūtām, akcijām un citiem aktīviem ir raksturīga daudz lielāka konkurence tirgotāju vidū, kuri vēlas nopelnīt uz piedāvātās/pieprasītās cenas starpību.


Piedāvātās/pieprasītās cenas starpības procentuālais apmērs

Lai salīdzinātu dažādu kriptovalūtu vai citu aktīvu piedāvātās/pieprasītās cenas starpību, ir jāsalīdzina to procentuālie rādītāji. Aprēķins ir vienkāršs:

(Pārdošanas cena – piedāvātā cena) / pārdošanas cena x 100 = piedāvātās/pieprasītās cenas starpība procentos

Kā piemēru aplūkosim BIFI. Šī raksta tapšanas brīdī BIFI pārdošanas cena bija 907 $, bet piedāvātā cena – 901 $. Tātad piedāvātās/pieprasītās cenas starpība ir 6 $, ko izdalot ar 907 $ un pēc tam sareizinot ar 100, iegūstam galīgo piedāvātās/pieprasītās cenas starpības procentuālo apmēru – 0,66 %.


Tagad pieņemsim, ka Bitcoin piedāvātās/pieprasītās cenas starpība ir 3 $. Lai gan tā ir puse no nupat piemērā apskatītās BIFI cenu starpības, tad, ja salīdzinām procentuālos rādītājus, Bitcoin piedāvātās/pieprasītās cenas starpība ir tikai 0,0083 %. Turklāt BIFI ir arī ievērojami mazāks tirdzniecības apjoms, kas apstiprina mūsu pieņēmumu, ka aktīviem ar mazāku likviditāti parasti ir lielāka piedāvātās/pieprasītās cenas starpība.

Bitcoin nelielā cenu starpība ļauj izdarīt dažus secinājumus. Aktīvs ar mazāku piedāvātās/pieprasītās cenas starpības procentuālo rādītāju, visticamāk, būs likvīdāks. Ja vēlēsies izpildīt apjomīgus tirgus orderus, risks samaksāt negaidītu cenu parasti būs mazāks.


Kas ir novirze?

Novirze ir ierasta parādība tirgos ar lielu svārstīgumu un zemu likviditāti. Novirze veidojas tad, ja tirdzniecības darījums tiek izpildīts ar atšķirīgu cenu, nekā pieprasīts. 

Pieņemsim, ka tu vēlies izvietot lielu pirkšanas tirgus orderi pie cenas 100 $, taču tirgū nav pietiekamas likviditātes, lai izpildītu tavu orderi ar šādu cenu. Tā rezultātā tev būs jāizmanto nākamie orderi (ar cenu virs 100 $), līdz tavs orderis būs pilnībā izpildīts. Tādējādi tava vidējā iegādes cena būs augstāka par 100 $, un to dēvē par novirzi.

Citiem vārdiem sakot, kad tu veido tirgus orderi, birža automātiski saskaņo tavu pirkšanas vai pārdošanas darījumu ar orderu žurnālā izvietotajiem limita orderiem. Orderu žurnālā tev tiks piemeklēta izdevīgākā cena, taču tad, ja pie tavas vēlamās cenas apjoms nebūs pietiekams, tiks izmantoti tālāk orderu ķēdē esošie piedāvājumi. Šī procesa rezultātā tavs orderis tirgū var tikt izpildīts par negaidītām, atšķirīgām cenām.

Kriptovalūtu tirgū novirze ir ierasta parādība automatizētajos tirgus veidotājos un decentralizētajās biržās. Novirze var pārsniegt 10 % no paredzamās cenas svārstīgām vai zemas likviditātes alternatīvajām kriptovalūtām.


Pozitīva novirze

Novirze ne vienmēr nozīmē to, ka tu iegūsi mazāk izdevīgu cenu, nekā sākotnēji plānoji. Pozitīva novirze var veidoties tad, ja cena pazeminās laikā, kamēr tu izpildi savu pirkšanas orderi, vai paaugstinās, kamēr tu izpildi pārdošanas orderi. Lai gan tā nav ierasta parādība, pozitīva novirze var veidoties arī dažos ļoti svārstīgos tirgos.


Novirzes tolerance

Dažās biržās pastāv iespēja manuāli iestatīt novirzes tolerances līmeni, lai ierobežotu iespējamo novirzi. Šāda iespēja ir pieejama tādos automatizētajos tirgus veidotājos kā PancakeSwap BNB Smart Chain tīklā un Uniswap Ethereum tīklā.


Tavs iestatītais novirzes apjoms var būtiski ietekmēt laiku, kāds nepieciešams tava ordera izpildei. Iestatot mazu novirzi, var paiet ilgs laiks, līdz tavs orderis tiks izpildīts, kā arī tas var palikt neizpildīts. Ja iestatīsi pārāk lielu novirzi, kāds cits tirgotājs vai bots var pamanīt tavu neizpildīto orderi un tevi apsteigt. 

Šajā gadījumā apsteigšana nozīmē, ka kāds cits tirgotājs iestata augstāku gāzes komisijas maksu par tavējo un pirmais iegādājas attiecīgo aktīvu. Pēc tam tevi apsteigušais tirgotājs izvieto citu tirdzniecības darījumu, lai pārdotu šo aktīvu tev par augstāko cenu, kādu tu esi gatavs maksāt, ņemot vērā tavu novirzes toleranci.


Negatīvas novirze mazināšana

Lai gan dažkārt no novirzes nav iespējams izvairīties, ir dažas stratēģijas, kas var palīdzēt to mazināt.

1. Tā vietā, lai izpildītu vienu lielu orderi, sadali to vairākās mazākās daļās. Sadalot savus orderus, rūpīgi seko līdzi orderu žurnālam, lai neizvietotu orderus, kas ir lielāki par pieejamo apjomu.

2. Ja tu izmanto decentralizētu biržu, atceries ierēķināt arī darījumu komisijas maksas. Atkarībā no blokķēdes noslodzes dažos tīklos komisijas maksas mēdz būt visai prāvas, kā rezultātā tu zaudē to, ko nopelni, izvairoties no novirzes.

3. Ja izmantosi aktīvus ar zemu likviditāti, piemēram, mazu likviditātes fondu, tavas tirdzniecības aktivitātes var būtiski ietekmēt aktīva cenu. Vienam darījumam novirze var būt maza, bet, veicot daudz mazu darījumu, tiks ietekmēta nākamā tavu darījumu bloka cena.

4. Izmanto limita orderus. Ar šiem orderiem tev ir iespēja iegūt tādu tirdzniecības cenu, kādu tu vēlies, vai pat izdevīgāku. Lai gan nākas upurēt tirgus ordera izpildes ātrumu, tu vari būt drošs, ka tevi neskar negatīva novirze.


Noslēgumā

Tirgojot kriptovalūtas, atceries, ka piedāvātās/pieprasītās cenas starpība vai novirze var mainīt tavu tirdzniecības darījumu galīgo cenu. Ne vienmēr ir iespējams no tā izvairīties, taču ir vērts to ņemt vērā, pieņemot savus lēmumus. Mazāku darījumu gadījumā ietekme var būt minimāla, taču atceries, ka apjomīgākiem orderiem vidējā vienības cena var būt augstāka par plānoto.

Ikvienam, kurš eksperimentē ar decentralizēto finanšu risinājumiem, ir svarīgi gūt izpratni par tirdzniecības pamatjēdzieniem, tostarp par novirzi. Bez pamatzināšanām pastāv ievērojams risks zaudēt savu naudu, saskaroties ar pārmērīgu novirzi vai tirgotājiem, kam izdodas tevi apsteigt.