Iespēju līgumu tirdzniecība: kas ir grieķu indikatori?
Sākums
Raksti
Iespēju līgumu tirdzniecība: kas ir grieķu indikatori?

Iespēju līgumu tirdzniecība: kas ir grieķu indikatori?

Vidēji sarežģītas tēmas
Publicēts Feb 21, 2023Atjaunināts Dec 11, 2023
6m

Īsumā

Grieķu indikatori delta, gamma, tēta un vega ir finanšu aprēķini, ar ko mēra iespēju līgumu jutīgumu attiecībā pret noteiktiem parametriem. Delta (Δ) attēlo iespēju līguma cenas izmaiņas attiecībā pret pamata aktīva cenas kustību 1 $ apmērā. Gamma (Γ) mēra iespēju līguma deltas izmaiņas, pamatojoties uz pamata aktīva cenas izmaiņām 1 $ apmērā.

Tēta (θ) mēra iespēju līguma cenas jutīgumu attiecībā pret laiku, kas atlicis līdz tā termiņa beigām. Vega (ν) mēra iespēju līguma cenas jutīgumu, pamatojoties uz 1 % izmaiņām prognozētajā svārstīgumā.

Ievads

Lai iesaistītos atvasināto instrumentu tirdzniecībā, ir nepieciešamas plašākas zināšanas nekā tūlītējo darījumu tirgos. Grieķu indikatori ir viena no svarīgākajām rīku kopām, kas jāapgūst iespēju līgumu tirdzniecībā. Tie veido pamata sistēmu risku pārvaldībai un palīdz veikt pārdomātus tirdzniecības lēmumus.

Apgūstot grieķu indikatorus, tu gūsi labāku izpratni par iespēju līgumu tirgus analīzi un varēsi piedalīties plašākās diskusijās par pirkšanas un pārdošanas iespēju līgumiem un citām ar iespēju līgumiem saistītām tēmām.

Kas ir iespēju līgumi?

Iespēju līgums ir finanšu instruments, kas piešķir tiesības (bet ne pienākumu) iegādāties vai pārdot pamata aktīvu par konkrētu cenu (izpildes cenu), un tam ir noteikts termiņš. 

Iespēju līgumus var iedalīt divās kategorijās – pirkšanas un pārdošanas iespēju līgumos. Pirkšanas iespēju līgums piešķir tiesības tā turētājam noteiktā laika periodā iegādāties pamata aktīvu par izpildes cenu, bet pārdošanas iespēju līgums ļauj tā turētājam noteiktā laikā pamata aktīvu par izpildes cenu pārdot. Iespēju līguma pašreizējo tirgus cenu sauc par prēmiju, un pārdevējs (jeb līguma sastādītājs) to saņem kā ienākumu.

Iespējams, tu jau pamanīji zināmu līdzību ar nākotnes līgumiem, ja esi par tiem ko dzirdējis. Iespēju līgumi piedāvā riska ierobežošanas un spekulāciju iespējas, un iesaistītās puses izvieto pretējas negatīvi un pozitīvi orientētas pozīcijas.

Lai veiksmīgāk plānotu savu nākotnes līgumu finanšu pozīciju, tu varētu iesaldēt konkrētu pamata aktīva cenu. Tu varētu arī vēlēties iegādāties vai pārdot pamata aktīvu par izdevīgu cenu, ņemot vērā prognozētu cenas kustību.

Kādi grieķu indikatori pastāv?

Iespēju līgumu tirdzniecībā regulāri runā par grieķu indikatoriem. Ar šiem finanšu aprēķiniem tiek mērīts iespēju līguma jutīgums pret noteiktiem parametriem, piemēram, laiku un svārstīgumu. Grieķu indikatori palīdz iespēju līgumu tirgotājiem pieņemt pārdomātākus lēmumus par savām pozīcijām un novērtēt to risku. Četri populārākie grieķu indikatori iespēju līgumu tirdzniecībā ir delta, gamma, tēta un vega. 

Delta (Δ)

Delta (Δ) attēlo iespēju līguma cenas izmaiņas attiecībā pret pamata aktīva cenas kustību 1 $ apmērā. Šis aprēķins attēlo iespēju līguma cenas jutīgumu pret pamata aktīva cenas kustībām.

Delta atbilst diapazonam no 0 līdz 1 pirkšanas iespēju līgumiem un no 0 līdz -1 pārdošanas iespēju līgumiem. Ja pamata aktīva cena paaugstinās, pirkšanas iespēju līgumu prēmijas palielinās, bet, aktīva cenai pazeminoties, prēmijas samazinās. Turpretī pārdošanas iespēju līgumu prēmijas samazinās tad, ja pamata aktīva cena paaugstinās, un prēmijas palielinās, ja aktīva cena pazeminās.

Ja pirkšanas iespēju līguma delta ir 0,75, tad, pamata aktīva cenai paaugstinoties par 1 $, iespēju līguma prēmija teorētiski paaugstinātos par 75 centiem. Ja tava pārdošanas iespēju līguma delta ir -0,4, tad, pamata aktīva cenai paaugstinoties par 1 $, prēmija samazinātos par 40 centiem.

Gamma (Γ)

Gamma (Γ) mēra iespēju līguma deltas izmaiņas, pamatojoties uz pamata aktīva cenas izmaiņām 1 $ apmērā. Tādējādi tas ir pirmais delta atvasinātais instruments, un jo lielāka ir iespēju līguma gamma, jo svārstīgāka ir tā prēmijas cena. Gamma palīdz saprast iespēju līgumu deltas stabilitāti, un pārdošanas un pirkšanas iespēju līgumiem tā vienmēr ir pozitīva.

Pieņemsim, ka tava pirkšanas iespēju līguma delta ir 0,6, bet gamma ir 0,2. Pamata aktīva cena paaugstinās par 1 $, bet pirkšanas iespēju līguma prēmija – par 60 centiem. Tad iespēju līguma delta arī paaugstinās par 0,2, sasniedzot 0,8.

Tēta (θ)

Tēta (θ) mēra iespēju līguma cenas jutīgumu attiecībā pret laiku, kas atlicis līdz iespēju līguma termiņa beigām. Konkrētāk, iespēju līguma tēta parāda prēmijas cenas izmaiņas dienā, tuvojoties līguma termiņam. 

Garajām (jeb pirkšanas) pozīcijām tēta ir negatīva, bet īsajām (pārdošanas) pozīcijām tā ir pozitīva. Iespēju līguma turētājam līguma vērtība "ceteris paribus" apstākļos (t.i., ja pārējie nosacījumi paliek nemainīgi) vienmēr laika gaitā samazinās – tas attiecas kā uz pirkšanas, tā arī uz pārdošanas līgumiem. Ja iespēju līguma tēta ir -0,2, tā cena katru dienu mainīsies par 20 centiem, tuvojoties līguma termiņam.

Vega (ν)

Vega (ν) mēra iespēju līguma cenas jutīgumu, pamatojoties uz 1 % izmaiņām prognozētajā svārstīgumā. Tam tiek izmantots prognozētā svārstīguma aprēķins – tirgus prognozes par to, kāda varētu būt iespējamā pamata aktīva cenas kustība. Vega vienmēr ir pozitīva vērtība, jo, paaugstinoties iespēju līguma cenai, palielinās arī tā prognozētais svārstīgums pie nosacījuma, ka pārējie nosacījumi paliek nemainīgi. 

Kopumā lielāks svārstīgums sadārdzina iespēju līgumus, jo ir lielāka iespējamība, ka tiks sasniegta izpildes cena. Iespēju līguma pārdevējam izdevīgs būs prognozētā svārstīguma samazinājums, bet pircējam – pretēji. Apskatīsim vienkāršu piemēru – ja tava iespēju līguma vega ir 0,2 un prognozētais svārstīgums palielinās par 1 %, tad prēmijai būtu jāpalielinās par 20 centiem.

Vai grieķu indikatorus var izmantot kriptovalūtu iespēju līgumiem?

Kriptovalūtas bieži tiek izmantotas kā iespēju līgumu pamata aktīvi. Tas, ka tiek izmantota kriptovalūta, nekā neietekmē grieķu indikatoru izmantošanu vai aprēķinus. Taču ir jāņem vērā, ka kriptovalūtas mēdz būt ļoti svārstīgas, kas nozīmē, ka grieķu indikatorus, kas atkarīgi no svārstīguma vai virzības, arī var skart ievērojamas svārstības.

Noslēgumā

Apgūstot četrus populārākos grieķu indikatorus, tu varēsi efektīvāk novērtēt savu riska profilu. Iespēju līgumu tirdzniecībai ir raksturīga samērā augsta sarežģītība, un atbildīgai tirdzniecībai ir svarīgi izprast tādus rīkus kā grieķu indikatori. Turklāt šajā rakstā apskatītie grieķu indikatori nav vienīgie pastāvošie. Vari turpināt iespēju līgumu izpēti, apgūstot retāk izmantotos grieķu indikatorus.

Turpini lasīt

Atruna un brīdinājums par risku: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finanšu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, kā arī tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finanšu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.