Obchodovanie s opciami: Čo označujú grécke písmená?
Domov
Články
Obchodovanie s opciami: Čo označujú grécke písmená?

Obchodovanie s opciami: Čo označujú grécke písmená?

Rozšírené
Zverejnené Feb 21, 2023Aktualizované Aug 11, 2023
6m

Zhrnutie

Grécke písmená (delta, gama, théta a vega) označujú finančné výpočty, ktoré merajú citlivosť opcie na konkrétne parametre. Delta (Δ) znázorňuje rýchlosť zmeny medzi cenou opcie a pohybom ceny podkladového aktíva o 1 USD. Gamma (Γ) meria rýchlosť zmeny hodnoty delta opcií na základe zmeny ceny podkladového aktíva o 1 USD.

Théta (θ) meria citlivosť ceny opcie vzhľadom na čas, ktorý zostáva do splatnosti (alebo exspirácie). Vega (ν) meria citlivosť opcie na cenu na základe pohybu implikovanej volatility o 1 %.

Úvod

Účasť na obchodovaní s derivátmi si vyžaduje viac znalostí ako pri spotových trhoch. Čo sa týka obchodovania s opciami, ukazovatele označené gréckymi písmenami patria medzi najdôležitejšiu sadu nových nástrojov, ktoré je potrebné zvládnuť. Poskytujú základný rámec pre riadenie rizík a pomáhajú vám robiť informovanejšie obchodné rozhodnutia.

Po oboznámení s ukazovateľmi označenými gréckymi písmenami budete môcť lepšie porozumieť analýze trhu opcií a zúčastniť sa širších diskusií o predajoch, kúpach a iných témach týkajúcich sa opcií.

Čo sú opčné zmluvy?

Opčná zmluva je finančný nástroj, ktorý vám dáva právo (nie však povinnosť) kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu (realizačná cena). Má aj dátum vypršania platnosti. 

Opčné zmluvy rozdeľujeme na dve hlavné kategórie: kúpne a predajné. Kúpna opcia umožňuje jej držiteľovi kúpiť podkladové aktívum za realizačnú cenu v obmedzenom časovom rámci, zatiaľ čo predajná opcia umožňuje jej držiteľovi predať podkladové aktívum za realizačnú cenu v obmedzenom časovom rámci. Aktuálna trhová cena opcie je známa ako opčná prémia, ktorú jej predajca (známy ako vypisovateľ) dostáva ako príjem.

Ak sa orientujete v terminológii futures kontraktov, možno ste si už všimli nejaké podobnosti. Opcie ponúkajú možnosti na zaistenie rizika aj špekulácie a zúčastnené strany zaujímajú protichodné medvediebýčie pozície.

Možno chcete uzamknúť konkrétnu cenu podkladového aktíva, aby ste si lepšie naplánovali svoju budúcu finančnú pozíciu. Možno tiež chcete kúpiť alebo predať podkladové aktívum za výhodnú cenu na základe predpokladaného pohybu ceny.

Aké poznáme ukazovatele označené gréckymi písmenami?

Pri obchodovanís opciami pravidelne nájdete diskusie týkajúce sa ukazovateľov označených gréckymi písmenami. Tieto finančné výpočty merajú citlivosť opcie na špecifické parametre, ako je čas a volatilita. Ukazovatele označené gréckymi písmenami pomáhajú obchodníkom s opciami robiť informovanejšie rozhodnutia o svojich pozíciách a vyhodnocovať ich riziko. Pri obchodovaní s opciami sa používajú štyri hlavné ukazovatele označené gréckymi písmenami: delta, gama, théta a vega. 

Delta (Δ)

Delta (Δ) znázorňuje rýchlosť zmeny medzi cenou opcie a pohybom ceny podkladového aktíva o 1 USD. Výpočet predstavuje cenovú citlivosť opcie vo vzťahu k cenovému pohybu podkladového aktíva.

Hodnota delta sa pohybuje v rozsahu 0 až 1 pre kúpne opcie a 0 až -1 pre predajné opcie. Kúpna prémia sa zvyšuje, keď sa cena podkladového aktíva zvýši, a klesá, keď cena aktíva klesá. Na druhej strane, predajná prémia klesá, keď cena podkladového aktíva stúpa, a stúpa, keď cena aktíva klesá.

Ak je hodnota delta vašej kúpnej opcie 0,75, zvýšenie ceny podkladového aktíva o 1 dolár teoreticky zvýši opčnú prémiu o 75 centov. Ak je hodnota delta vašej predajnej opcie -0,4, zvýšenie ceny podkladového aktíva o 1 dolár zníži prémiu o 40 centov.

Gama (Γ)

Gama (Γ) meria rýchlosť zmeny hodnoty delta opcií na základe zmeny ceny podkladového aktíva o 1 USD. To z nej robí prvý derivát hodnoty delta. Čím vyššia je hodnota gama opcie, tým je jej prémiová cena volatilnejšia. Gama vám pomáha porozumieť stabilite hodnoty delta opcie. Jej hodnota je vždy kladná pre kúpnu aj predajnú opciu.

Predstavte si, že vaša kúpna opcia má hodnoty delta 0,6 a gama 0,2. Cena podkladového aktíva sa zvýši o 1 USD a jeho kúpna prémia o 60 centov. Hodnota delta opcie sa potom tiež upraví smerom nahor o 0,2 na 0,8.

Théta (θ)

Théta (θ) meria citlivosť ceny opcie vzhľadom na čas, ktorý zostáva do splatnosti (alebo exspirácie). Presnejšie povedané, hodnota théta opcie ukazuje zmenu ceny prémie za deň, keď sa blíži smerom k exspirácii. 

Hodnota théta je záporná pre dlhé (alebo kúpené) pozície a kladná pre krátke (alebo predané) pozície. Pre držiteľa sa hodnota opcie v priebehu času vždy znižuje za predpokladu ceteris paribus (všetky ostatné veci sú rovnaké); to platí pre kúpne aj predajné kontrakty. Ak je hodnota théta vašej opcie -0,2, s blížiacou splatnosťou sa jej cena bude meniť o 20 centov denne.

Vega (ν)

Vega (ν) meria citlivosť opcie na cenu na základe pohybu implikovanej volatility o 1 %. Spolieha sa na výpočet implikovanej volatility, predpovede trhu o pravdepodobnom pohybe ceny podkladového aktíva. Vega je vždy kladná hodnota, pretože ako cena opcie rastie, jej implikovaná volatilita sa tiež zvyšuje (za predpokladu ceteris paribus). 

Vo všeobecnosti platí, že vyššia volatilita zdražuje opcie, pretože je väčšia pravdepodobnosť splnenia realizačnej ceny. Predajca opcií bude profitovať z poklesu implikovanej volatility, zatiaľ čo kupujúci bude znevýhodnený. Pozrime sa na základný príklad: ak má vaša opcia hodnotu vega 0,2 a implikovaná volatilita stúpne o 1 %, prémia by sa mala zvýšiť o 20 centov.

Môžem použiť ukazovatele označené gréckymi písmenami na opčné zmluvy s kryptomenami?

Kryptomeny sa bežne používajú ako podkladové aktíva s opciami. Použitie kryptomeny nemá žiadny vplyv na výpočet alebo použitie ukazovateľov označených gréckymi písmenami. Upozorňujeme však, že kryptomeny môžu byť veľmi volatilné, čo znamená, že ukazovatele označované gréckymi písmenami závislé od volatilty alebo smeru môžu tiež zažiť veľké výkyvy.

Záverečné myšlienky

Po zvládnutí štyroch hlavných ukazovateľov označených gréckymi písmenami budete lepšie vybavení na to, aby ste okamžite zhodnotili svoj rizikový profil. Obchodovanie s opciami má relatívne vysoký stupeň zložitosti a pochopenie nástrojov ako ukazovatele označované gréckymi písmenami je nevyhnutné pre zodpovedné obchodovanie. Navyše, štyri ukazovatele označené gréckymi písmenami nie sú jediné. Vo vašom štúdiu opcií môžete pokračovať skúmaním vedľajších ukazovateľov označených gréckymi písmenami.

Prečítajte si tiež

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Toto nie je finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.