Optsioonidega kauplemine: mis on „kreeklased“?
Avaleht
Artiklid
Optsioonidega kauplemine: mis on „kreeklased“?

Optsioonidega kauplemine: mis on „kreeklased“?

Edasijõudnud
Avaldatud Feb 21, 2023Värskendatud Aug 11, 2023
6m

TL;DR

„Kreeklased“ – Delta, Gamma, Theta ja Vega – on finantsarvutused, mis mõõdavad optsiooni tundlikkust konkreetsete parameetrite suhtes. Delta (Δ) näitab optsiooni hinna ja alusvara hinna liikumise 1 dollari vahelist muutust. Gamma (Γ) mõõdab optsioonide muutuse määra, mis põhineb alusvara hinna 1 dollari suurusel muutusel.

Theta (θ) mõõdab optsiooni hinna tundlikkust ajaga, mis on jäänud optsiooni lõpphinnani jõudmiseks (või aegumiseks). Vega (ν) mõõdab optsiooni hinnatundlikkust eeldatud volatiilsuse 1% muutuse põhjal.

Sissejuhatus

Tuletisinstrumentidega kauplemisega tegelemine nõuab rohkem teadmisi kui spot-turgudel. Optsioonidega kauplemisel on kreeklased üks tähtsamaid uusi tööriistu, mida selgeks õppida. Need pakuvad riskide juhtimise põhiraamistikku ja aitavad sul teha teadlikumaid kauplemisotsuseid.

Pärast „kreeklastega“ tutvumist on sul võimalik paremini mõista optsioonide turuanalüüsi ja osaleda laiemates aruteludes ostude, müükide ja teiste optsioonidega seotud teemadel.

Mis on optsioonilepingud?

Optsioonileping on finantsinstrument, mis annab sulle õiguse, kuid mitte kohustuse, osta või müüa alusvara eelnevalt kindlaks määratud hinnaga (algatushind). Sellel on ka aegumiskuupäev. 

Optsioonilepingud jagunevad kahte põhikategooriasse: ostu- ja müügioptsioonid. Ostuoptsioon võimaldab selle omanikul osta piiratud aja jooksul alusvara alghinnaga, samas kui müügioptsioon võimaldab selle omanikul müüa piiratud aja jooksul alusvara alghinnaga. Optsiooni praegust turuhinda nimetatakse selle preemiaks, mille selle müüja (tuntud kui väljakirjutaja) saab tuluna.

Kui oled tuttav futuurilepingutega, siis võib-olla oled juba märganud mõningaid sarnasusi. Optsioonid pakuvad nii riskimaandamis- kui ka spekulatiivseid võimalusi ning asjaosalised võtavad vastandlikud langus- ja tõusupositsioonid .

Võimalik, et soovid fikseerida oma tulevase finantsseisundi paremaks planeerimiseks alusvara jaoks kindla hinna. Samuti võid tahta osta või müüa alusvara soodsa hinnaga, mis põhineb prognoositud hinnamuutustel.

Mis on erinevad „kreeklased“?

Optsioonidega kauplemisel on võimalik leida regulaarselt „kreeklaste“ teemal arutelusid. Need finantsarvutused mõõdavad optsiooni tundlikkust konkreetsete parameetrite suhtes, nagu aeg ja volatiilsus. „Kreeklased“ aitavad optsioonidega kauplejatel teha seoses oma positsioonidega teadlikumaid otsuseid ja hinnata oma riske. Optsioonidega kauplemisel kasutatakse nelja peamist „kreeklast“: Delta, Gamma, Theta ja Vega. 

Delta (Δ)

Delta (Δ) näitab optsiooni hinna ja alusvara hinna liikumise 1 dollari vahelist muutust. Arvutus kajastab optsiooni hinnatundlikkust alusvara hinnaliikumise suhtes.

Delta jääb ostuoptsioonide puhul vahemikku 0 kuni 1 ning müügioptsioonide puhul 0 kuni -1. Ostupreemiad tõusevad, kui alusvara hind tõuseb, ja langevad, kui vara hind langeb. Müügipreemiad seevastu langevad, kui alusvara hind tõuseb, ja tõusevad, kui vara hind langeb.

Kui sinu ostuoptsiooni delta on 0,75, tõstaks alusvara hinna 1 dollarine tõus teoreetiliselt optsioonipreemiat 75 sendi võrra. Kui sinu müügioptsiooni delta on -0,4, vähendaks alusvara hinna 1 dollarine tõus preemiat 40 sendi võrra.

Gamma (Γ)

Gamma (Γ) mõõdab optsiooni delta muutuse määra, mis põhineb alusvara hinna 1 dollari suurusel muutusel. See muudab selle esimeseks delta derivaadiks ja mida kõrgem on optsiooni gamma, seda volatiilsem on selle lisatasu. Gamma aitab sul mõista optsiooni delta stabiilsust ning on müükide ja ostude puhul alati positiivne.

Kujuta ette, et sinu ostuoptsiooni delta on 0,6 ja gamma 0,2. Alusvara hind tõuseb 1 dollari võrra ja selle ostupreemia 60 senti. Seejärel kohandub optsiooni delta 0,2 kuni 0,8 võrra ülespoole.

Theta (θ)

Theta (θ) mõõdab optsiooni hinna tundlikkust ajaga, mis on jäänud optsiooni lõpphinnani jõudmiseks (või aegumiseks). Täpsemalt näitab optsiooni theta lisatasu muutust päevas, kui see liigub aegumise poole. 

Theta on negatiivne pikkade (või ostetud) positsioonide puhul ja positiivne lühikeste (või müüdud) positsioonide puhul. Optsiooni väärtus omanikule aja jooksul alati väheneb ceteris paribus (eeldusel, et kõik muud asjaolud on samad). See kehtib nii ostu- kui müügilepingute kohta. Kui sinu optsiooni theta on -0,2, muutub selle hind iga päev 20 sendi võrra, mida lähemale selle lõpphind jõuab.

Vega (ν)

Vega (ν) mõõdab optsiooni hinnatundlikkust eeldatud volatiilsuse 1% muutuse põhjal. See tugineb turu prognoosile alusvara hinna tõenäolise liikumis eeldatava volatiilsuse arvutustele. Vega on alati positiivne väärtus, sest kui optsiooni hind tõuseb, suureneb ka selle kaudne volatiilsus ceteris paribus

Üldiselt muudab suurem volatiilsus optsioonid kallimaks, kuna on tõenäoline, et täitmishind saavutatakse. Optsioonide müüja saab kasu eeldatava volatiilsuse langusest, samas kui ostja satub ebasoodsasse olukorda. Vaatame põhinäidet: kui sinu optsiooni vega on 0,2 ja eeldatav volatiilsus tõuseb 1%, peaks preemia tõusma 20 senti.

Kas ma saan krüptoraha optsioonilepingute puhul „kreeklasi“ kasutada?

Krüptorahasid kasutatakse tavaliselt optsioonide alusvarana. Krüptoraha kasutamisel pole „kreeklaste“ arvutamisel ega kasutamisel mingit vahet. Kuid pea meeles, et krüptorahad võivad olla väga volatiilsed, mis tähendab, et volatiilsusest või suunast sõltuvad „kreeklased“ võivad samuti läbida suuri kõikumisi.

Lõppmärkused

Kui neli suuremat „kreeklast“ on selgeks saadud, oskad sa paremini oma riskiprofiili ühe hetkega hinnata. Optsioonidega kauplemine on suhteliselt keerukas ja vastutustundlikult kauplemiseks on oluline mõista sellist tööriista nagu „kreeklased“. Lisaks pole siin käsitletud neli „kreeklast“ ainsad, kes eksisteerivad. Saad jätkata optsioonide kohta õppimist, uurides väikeste „kreeklaste“ kohta.

Lisalugemist

Lahtiütlus ja riskihoiatus: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult üldiseks teabeks ning hariduslikel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada finantsnõustamisena ega kui soovitust konkreetse toote või teenuse ostmiseks. Lisateabe saamiseks loe meie täielikku lahtiütlust siit. Digitaalsete varade hinnad võivad olla volatiilsed. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Oma investeerimisotsuste eest vastutad ainult sina ja Binance'i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. See pole finantsnõustamine. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.