Giao Dịch Quyền Chọn: Phép tính Greeks Là Gì?
Trang chủ
Bài viết
Giao Dịch Quyền Chọn: Phép tính Greeks Là Gì?

Giao Dịch Quyền Chọn: Phép tính Greeks Là Gì?

Nâng cao
Đã đăng Feb 21, 2023Đã cập nhật Dec 11, 2023
6m

Tóm lược

The Greeks — Delta, Gamma, Theta và Vega - là các phép tính tài chính đo lường độ nhạy cảm của một lựa chọn đối với các thông số cụ thể. Delta (Δ) cho biết tỷ lệ thay đổi giữa giá của quyền chọn và biến động 1 USD trong giá của tài sản cơ bản. Gamma (Γ) đo tốc độ thay đổi của delta quyền chọn, dựa trên mức thay đổi 1 USD trong giá của tài sản cơ bản.

Theta (θ) đo lường mức độ nhạy cảm của giá quyền chọn so với thời gian còn lại để đáo hạn (hoặc hết hạn). Vega (ν) đo lường mức độ nhạy cảm về giá của quyền chọn dựa trên mức biến động 1% trong biến động ngụ ý.

Giới thiệu

Tham gia giao dịch phái sinh đòi hỏi nhiều kiến thức hơn so với thị trường giao ngay. Đối với giao dịch quyền chọn, phép tính The Greeks là một trong những bộ công cụ mới quan trọng nhất cần thành thạo. Chúng cung cấp một khuôn khổ cơ bản để quản lý rủi ro và giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Sau khi làm quen với The Greeks, bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về phân tích thị trường quyền chọn và tham gia vào các cuộc thảo luận rộng hơn về quyền chọn bán, quyền chọn mua và các chủ đề quyền chọn khác.

Hợp Đồng Quyền Chọn Là Gì?

Hợp đồng quyền chọn là một công cụ tài chính cung cấp cho bạn quyền — mặc dù không phải nghĩa vụ — mua hoặc bán một tài sản cơ bản ở một mức giá định trước (giá thực hiện); nó cũng có ngày hết hạn. 

Hợp đồng quyền chọn được chia thành hai loại chính: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Một quyền chọn mua cho phép chủ sở hữu mua tài sản cơ bản với giá thực hiện trong một khung thời gian giới hạn, trong khi quyền chọn bán cho phép chủ sở hữu bán tài sản cơ bản với giá thực hiện trong một khung thời gian giới hạn. Giá thị trường hiện tại của một quyền chọn được gọi là phí quyền chọn (premium), mà người bán của nó (được gọi là người viết) nhận được dưới dạng thu nhập.

Bạn có thể đã nhận thấy một số điểm tương đồng nếu bạn quen thuộc với hợp đồng tương lai. Quyền chọn cung cấp cả cơ hội phòng ngừa rủi ro và cơ hội đầu cơ, đồng thời các bên liên quan có các vị thế gấu đối lập nhau.

Bạn có thể muốn chốt một mức giá cụ thể cho một tài sản cơ bản để lập kế hoạch tốt hơn cho tình hình tài chính trong tương lai của mình. Bạn cũng có thể muốn mua hoặc bán tài sản cơ bản với mức giá có lợi dựa trên biến động giá được dự đoán.

The Greeks gồm các phép tính gì?

Khi giao dịch quyền chọn, bạn sẽ thường xuyên tìm thấy các cuộc thảo luận về The Greeks. Những phép tính tài chính này đo lường độ nhạy cảm của quyền chọn đối với các tham số cụ thể, chẳng hạn như thời gian và sự biến động. The Greeks giúp các nhà giao dịch quyền chọn đưa ra quyết định sáng suốt hơn về vị thế của họ và đánh giá rủi rocủa họ. Có bốn Người Hy Lạp chính được sử dụng trong giao dịch quyền chọn: Delta, Gamma, Theta và Vega. 

Delta (Δ)

Delta (Δ) cho biết tỷ lệ thay đổi giữa giá của quyền chọn và biến động 1 USD trong giá của tài sản cơ bản. Phép tính thể hiện mức độ nhạy cảm về giá của quyền chọn so với biến động giá của tài sản cơ sở.

Delta nằm trong khoảng từ 0 đến 1 đối với quyền chọn mua và 0 và -1 đối với quyền chọn bán. Phí quyền chọn mua tăng khi giá của tài sản cơ bản tăng và giảm khi giá của tài sản đó giảm. Mặt khác, phí quyền chọn giảm khi giá của tài sản cơ sở tăng và tăng khi giá của tài sản giảm.

Nếu quyền chọn mua của bạn có delta là 0,75, thì giá của tài sản cơ bản tăng 1 USD về mặt lý thuyết sẽ làm tăng phí quyền chọn thêm 75 cent. Nếu quyền chọn bán của bạn có delta là -0,4, thì giá của tài sản cơ sở tăng 1 USD sẽ làm giảm phí quyền chọn 40 cent.

Gamma (Γ)

Gamma (Γ) đo tốc độ thay đổi của delta quyền chọn dựa trên mức thay đổi 1 USD trong giá của tài sản cơ bản. Điều này làm cho nó trở thành công cụ phái sinh đầu tiên của delta và hệ số gamma của quyền chọn càng cao thì giá phí quyền chọn của nó càng biến động. Hệ số gamma giúp bạn hiểu được tính ổn định của delta của một quyền chọn và luôn tích cực đối với quyền chọn mua và quyền chọn bán.

Hãy tưởng tượng quyền chọn mua của bạn có delta là 0,6 và gamma là 0,2. Giá của tài sản cơ bản tăng thêm 1 USD và phí mua lại của nó tăng 60 cent. Delta của quyền chọn sau đó cũng điều chỉnh tăng từ 0,2 đến 0,8.

Theta (θ)

Theta (θ) đo độ nhạy cảm của giá quyền chọn so với thời gian quyền chọn còn lại để đáo hạn (hoặc hết hạn). Cụ thể hơn, theta của một quyền chọn cho thấy sự thay đổi giá phí quyền chọn mỗi ngày khi nó sắp hết hạn. 

Theta âm đối với các vị thế long (mua) và dương đối với các vị thế short (bán). Đối với người nắm giữ, giá trị của một quyền chọn luôn giảm dần trong suốt thời gian ceteris paribus (điều kiện tất cả các yếu tố khác đều không thay đổi); điều này áp dụng cho cả hợp đồng mua và bán. Nếu quyền chọn của bạn có theta là -0,2, thì giá của nó sẽ thay đổi 20 cent mỗi ngày khi nó gần đến ngày đáo hạn.

Vega (ν)

Vega (ν) đo lường mức độ nhạy cảm về giá của quyền chọn dựa trên mức biến động 1% trong biến động bao hàm. Nó dựa trên tính toán về sự biến động hàm ý, dự báo của thị trường về khả năng biến động giá của tài sản cơ bản. Vega luôn là một giá trị dương bởi vì khi giá của một quyền chọn tăng lên, sự biến động hàm ý của nó cũng làm tăng các yếu tố khác không thay đổi (ceteris paribus). 

Nhìn chung, độ biến động cao hơn làm cho quyền chọn đắt hơn vì có nhiều khả năng đáp ứng giá thực hiện hơn. Người bán quyền chọn sẽ được hưởng lợi từ việc giảm biến động hàm ý, trong khi người mua sẽ bị thiệt thòi. Hãy xem xét một ví dụ cơ bản: nếu quyền chọn của bạn có vega là 0,2 và độ biến động hàm ý tăng 1%, thì phí quyền chọn sẽ tăng thêm 20 cent.

Có thể sử dụng The Greeks cho các hợp đồng quyền chọn tiền mã hóa không?

Tiền mã hóa thường được sử dụng làm tài sản cơ bản trong các quyền chọn. Sử dụng tiền mã hóa không tạo ra sự khác biệt khi tính toán hoặc sử dụng The Greeks. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tiền mã hóa có thể biến độngmạnh, điều đó có nghĩa là The Greeks phụ thuộc vào sự biến động hoặc hướng cũng có thể trải qua những biến động lớn.

Tổng kết

Với việc thông thạo bốn phép tính The Greeks chính, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để đánh giá hồ sơ rủi ro một cách nhanh chóng. Giao dịch quyền chọn có mức độ phức tạp tương đối cao và việc hiểu các công cụ như The Greeks là điều cần thiết để giao dịch có trách nhiệm. Hơn nữa, bốn phép tính The Greeks được đề cập ở đây không phải là những phép tính duy nhất tồn tại. Bạn có thể tiếp tục nghiên cứu các quyền chọn bằng cách tìm hiểu thêm về các phép tính The Greeks nhỏ khác.

Đọc thêm:

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Cảnh báo rủi ro: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng”, chỉ là các thông tin chung và với mục đích giáo dục, không đại diện hay bảo đảm cho bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Đây không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, cũng như không nhằm mục đích đề xuất mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi tại đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đây không phải lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.