Obchodování s opcemi: co jsou řecké proměnné?
Domů
Články
Obchodování s opcemi: co jsou řecké proměnné?

Obchodování s opcemi: co jsou řecké proměnné?

Středně pokročilí
Zveřejněno Feb 21, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
6m

TL;DR

Řecké proměnné – delta, gama, théta a vega – jsou finanční výpočty, které měří citlivost opce na vybrané parametry. Delta (Δ) udává míru změny mezi cenou opce a pohybem ceny podkladového aktiva o 1 USD. Gama (Γ) měří míru změny hodnoty delta opce na základě změny ceny podkladového aktiva o 1 USD.

Theta (θ) měří citlivost ceny opce vzhledem k době, která zbývá do její splatnosti (nebo expirace). Vega (ν) měří cenovou citlivost opce na základě 1% pohybu implikované volatility.

Úvod

Obchodování derivátů vyžaduje víc znalostí než obchodování na spotových trzích. Při obchodování s opcemi patří mezi nejdůležitější nástroje, které byste měli ovládat, řecké proměnné. Poskytují základní rámec pro řízení rizik a pomáhají vám se při obchodování informovaně rozhodnout.

Jakmile se seznámíte s řeckými proměnnými, dokážete lépe porozumět analýze opčního trhu a zapojit se do širších diskusí o prodejních a kupních opcích a dalších opčních tématech.

Co jsou opční smlouvy?

Opční smlouva je finanční nástroj s datem expirace, který vám dává právo – ne ale povinnost – koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu (realizační cenu). 

Opční smlouvy se dělí do dvou hlavních kategorií: kupní a prodejní. Kupní (call) opce umožňuje držiteli podkladové aktivum v omezeném časovém rámci za realizační cenu koupit a prodejní (put) opce umožňuje držiteli podkladové aktivum v omezeném časovém rámci za realizační cenu prodat. Aktuální tržní ceně opce se říká prémie, kterou její prodávající (tzv. upisovatel) obdrží jako příjem.

Pokud znáte futures kontrakty, asi jste si už všimli některých podobností. Obchodníci mohou opce používat jak k zajištění, tak i ke spekulativním příležitostem a zúčastněné strany zaujímají protichůdné medvědí a býčí pozice.

Můžete chtít uzamknout konkrétní cenu podkladového aktiva, abyste mohli lépe plánovat budoucí finanční situaci. Anebo můžete chtít na základě předpokládaného pohybu ceny koupit nebo prodat podkladové aktivum za výhodnou cenu.

K čemu slouží jednotlivé řecké proměnné?

Při obchodování s opcemi se běžně setkáte s diskusemi o řeckých proměnných. Tyto finanční výpočty měří citlivost opce na vybrané parametry, jako je čas a volatilita. Řecké proměnné pomáhají obchodníkům s opcemi informovaně se rozhodovat o pozicích a vyhodnocovat riziko. Při obchodování s opcemi se používají čtyři hlavní řecké proměnné: delta, gama, theta a vega. 

Delta (Δ)

Delta (Δ) udává míru změny mezi cenou opce a pohybem ceny podkladového aktiva o 1 USD. Výpočet představuje cenovou citlivost opce ve vztahu k cenovému pohybu podkladového aktiva.

Delta se u kupních opcí pohybuje mezi 0 a 1 a u prodejních opcí mezi 0 a −1. Prémie kupních opcí roste, když cena podkladového aktiva roste, a klesá, když cena aktiva klesá. Prémie prodejních opcí ale naopak klesá, když cena podkladového aktiva roste, a roste, když cena aktiva klesá.

Pokud je hodnota delta kupní opce 0,75, zvýšení ceny podkladového aktiva o 1 USD by teoreticky zvýšilo opční prémii o 75 centů. Pokud je hodnota delta prodejní opce −0,4, zvýšení ceny podkladového aktiva o 1 USD by snížilo prémii o 40 centů.

Gama (Γ)

Gama (Γ) měří míru změny hodnoty delta opce na základě změny ceny podkladového aktiva o 1 USD. To z ní dělá první derivát hodnoty delta a čím vyšší má opce hodnotu gama, tím volatilnější je její prémie. Gama pomáhá pochopit stabilitu delty opce a u kupních i prodejních opcí je vždy kladná.

Představte si, že vaše kupní opce má hodnotu delta 0,6 a gama 0,2. Cena podkladového aktiva vzroste o 1 USD a prémie kupní opce se tedy zvýší o 60 centů. Hodnota delta se pak zároveň upraví směrem nahoru o 0,2 na 0,8.

Theta (θ)

Theta (θ) měří citlivost ceny opce vzhledem k době, která zbývá do její splatnosti (nebo expirace). Přesněji řečeno, hodnota theta ukazuje s blížící se expirací změnu ceny prémie za den. 

Theta je u dlouhých (neboli nakoupených) pozic záporná a u krátkých (neboli prodaných) pozic kladná. Pro držitele se hodnota opce v čase vždy snižuje (za předpokladu, že všechny ostatní podmínky jsou stejné), a to platí jak pro kupní, tak i prodejní smlouvy. Pokud má vaše opce hodnotu theta −0,2, její cena se bude s blížící se splatností denně měnit o 20 centů.

Vega (ν)

Vega (ν) měří cenovou citlivost opce na základě 1% pohybu implikované volatility. Opírá se o výpočet implikované volatility, což je tržní předpověď pravděpodobného pohybu ceny podkladového aktiva. Vega má vždy kladnou hodnotu, protože s růstem ceny opce roste i její implikovaná volatilita (za předpokladu, že všechny ostatní podmínky jsou stejné). 

Obecně platí, že vyšší volatilita prodražuje opce, protože existuje větší pravděpodobnost dosažení realizační ceny. Prodejce opcí na poklesu implikované volatility vydělá, zatímco kupující prodělá. Podívejme se na obecný příklad: pokud má vaše opce hodnotu vega 0,2 a implikovaná volatilita vzroste o 1 %, prémie by se měla zvýšit o 20 centů.

Můžu řecké proměnné používat u kryptoměnových opčních smluv?

Opce běžně používají kryptoměny jako podkladová aktiva. Použití kryptoměny nevede při výpočtu nebo používání řeckých proměnných k žádnému rozdílu. Upozorňujeme ale, že kryptoměny mohou být velmi volatilní, takže řecké proměnné závislé na volatilitě nebo směru mohou zažívat velké výkyvy.

Závěrem

Když teď rozumíte čtyřem hlavním řeckým proměnným, dokážete svůj rizikový profil lépe posoudit už na první pohled. Obchodování s opcemi je poměrně složité a bez pochopení nástrojů, jako jsou řecké proměnné, se neobejdete, pokud chcete obchodovat zodpovědně. Tyto čtyři řecké proměnné navíc nejsou jediné. Ve svém studiu proto můžete pokračovat zkoumáním dalších řeckých proměnných.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Nejedná se o finanční poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.