Co je spotový trh a jak obchodovat na spotovém trhu?
Obsah
Úvod
Co je spotový trh?
Co je spotové obchodování?
Burzy vs. mimoburzovní obchody
Jaký je rozdíl mezi spotovými a futures trhy?
Jaký je rozdíl mezi spotovým obchodováním a maržovým obchodováním?
Jak provádět spotové obchody na platformě Binance
Výhody a nevýhody spotových trhů
Závěrem
Co je spotový trh a jak obchodovat na spotovém trhu?
DomůČlánky
Co je spotový trh a jak obchodovat na spotovém trhu?

Co je spotový trh a jak obchodovat na spotovém trhu?

Začátečníci
Zveřejněno Jul 21, 2021Aktualizováno Jun 29, 2022
9m

TL;DR

Spotové obchodování zahrnuje přímý nákup nebo prodej finančních nástrojů a aktiv, jako jsou kryptoměny, devizy, akcie nebo dluhopisy. Dodání aktiva je často okamžité. Spotové obchodování probíhá na spotových trzích, které jsou buď burzovní, nebo mimoburzovní (přímo mezi obchodníky). Při obchodování na spotových trzích můžete používat pouze aktiva, která vlastníte – neexistuje žádná páka ani marže.

Centralizované burzy pro spotové obchodování se starají o dodržování předpisů, bezpečnost, úschovu a další faktory, které usnadňují obchodování. Burzy si na oplátku účtují transakční poplatky. Decentralizované burzy poskytují podobné služby, ale prostřednictvím chytrých kontraktů na blockchainech.


Úvod

Spotové obchodování nabízí jednoduchý způsob investování a obchodování. Při investování do kryptoměn bude vaší první zkušeností pravděpodobně spotová transakce na spotovém trhu, například nákup BNB za tržní cenu a HODLing.

Spotové trhy existují napříč různými třídami aktiv, včetně kryptoměn, akcií, komodit, deviz a dluhopisů. Spotové trhy a spotové obchodování pravděpodobně znáte lépe, než si myslíte. Některé z nejoblíbenějších trhů, jako je NASDAQ nebo NYSE (New York Stock Exchange), jsou spotové trhy.


Co je spotový trh?

Spotový trh je veřejně přístupný finanční trh, na kterém se s aktivy obchoduje okamžitě. Kupující kupuje od prodávajícího aktivum za fiat měnu nebo jiný prostředek směny. Dodání aktiva je často okamžité, ale závisí i na tom, s čím se obchoduje.

Spotové trhy jsou také známé jako hotovostní trhy, protože obchodníci provádějí platby předem. Spotové trhy mají různé formy a obchodování na nich obvykle zprostředkovávají třetí strany známé jako burzy. Můžete také obchodovat přímo s ostatními v rámci mimoburzovního obchodování (OTC). Těm se budeme věnovat později.


Co je spotové obchodování?

Spotoví obchodníci se snaží dosáhnout zisku na trhu nákupem aktiv a doufají, že jejich hodnota vzroste. Později, když se cena zvýší, mohou svá aktiva prodat na spotovém trhu se ziskem. 

Aktuální tržní cena aktiva se nazývá spotová cena. Pomocí příkazu market na burze můžete okamžitě nakoupit nebo prodat svá držená aktiva za nejlepší dostupnou spotovou cenu. Neexistuje však žádná záruka, že se tržní cena během provádění vašeho příkazu nezmění. Může se také stát, že nebude k dispozici dostatečný objem, aby bylo možné uspokojit vaši objednávku za požadovanou cenu. Pokud je například vaše objednávka 10 ETH za spotovou cenu, ale v nabídce jsou pouze 3, budete muset zbytek objednávky na ETH realizovat za jinou cenu.
Spotové ceny se aktualizují v reálném čase a mění se podle toho, jak se objednávky párují. Mimoburzovní spotové obchodování funguje jinak. Můžete si zajistit pevnou částku a cenu přímo od jiné strany bez použití knihy objednávek. 

V závislosti na aktivu je dodávka okamžitá nebo obvykle do T+2 dnů. T+2 je datum obchodu plus dva pracovní dny. Původně se u akcií a podílů vyžadoval převod fyzických certifikátů. Na devizovém trhu se dříve měny převáděly také prostřednictvím fyzické hotovosti, převodu nebo vkladu. Nyní se díky digitalizovaným systémům doručuje téměř okamžitě. Kryptotrhy však fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a umožňují obvykle okamžité obchody. Peer-to-Peer obchodování nebo OTC však může trvat déle.


Burzy vs. mimoburzovní obchody

Spotové obchodování není omezeno pouze na jedno místo. Většina jednotlivců provádí spotové obchodování na burzách, ale můžete také obchodovat přímo s ostatními bez třetí strany. Jak již bylo uvedeno, tyto prodeje a nákupy se označují jako mimoburzovní obchody. Každý spotový trh má své vlastní odlišnosti.

Centralizované burzy

Existují dvě formy burzy: centralizovaná a decentralizovaná. Centralizovaná burza řídí obchodování s aktivy, jako jsou kryptoměny, devizy a komodity. Burza působí jako zprostředkovatel mezi účastníky trhu a jako správce obchodovaných aktiv. Chcete-li používat centralizovanou burzu, musíte mít na svém účtu fiat měnu nebo kryptoměny, se kterými chcete obchodovat.

Seriózní centralizovaná burza musí zajistit hladký průběh transakcí. Mezi další povinnosti patří dodržování právních předpisů, ověření KYC (Know Your Customer), férové ceny, zabezpečení a ochrana zákazníků. Na oplátku si burza účtuje poplatky za transakce, zařazení do nabídky a další obchodní aktivity. Z tohoto důvodu mohou burzy profitovat na býčích i medvědích trzích, pokud mají dostatek uživatelů a objem obchodování.

Decentralizované burzy

Dalším typem burzy, který se nejčastěji vyskytuje u kryptoměn, je decentralizovaná burza (DEX). DEX nabízí mnoho stejných základních služeb jako centralizovaná burza. DEX burzy však párují nákupní a prodejní příkazy pomocí technologie blockchainu. Ve většině případů si uživatelé DEX nemusí zakládat účet a mohou obchodovat přímo mezi sebou, aniž by bylo nutné převádět aktiva na DEX.
Obchodování probíhá přímo z peněženky obchodníků prostřednictvím chytrých kontraktů. Jedná se o samospustitelné části kódu v blockchainu. Mnoho uživatelů dává přednost DEX burzám, protože poskytují více soukromí a svobody než standardní burza. To je však spojeno s určitým kompromisem. Problémem může být například absence KYC a zákaznické podpory, pokud máte problémy.
Některé DEX burzy používají model knihy objednávek, jako například Binance DEX. Novějším vývojem je model automatizovaného tvůrce trhu (AMM) jako Pancake Swap a Uniswap. AMM také používají chytré kontrakty, ale k určování cen používají jiný model. Kupující používají prostředky v poolu likvidity ke směně svých tokenů. Poskytovatelé likvidity, kteří poskytují prostředky poolu, účtují poplatky za transakci každému, kdo pool využívá.

Mimoburzovní obchodování

Na druhé straně máme obchodování „over-the-counter“ někdy označované jako mimoburzovní obchodování. S finančními aktivy a cennými papíry se obchoduje přímo mezi makléři, obchodníky a prodejci. Spotové obchodování na mimoburzovním trhu využívá k organizaci obchodů více komunikačních metod, včetně telefonů a zasílání okamžitých zpráv.

Mimoburzovní obchody mají určité výhody v tom, že nemusíte používat knihu objednávek. Pokud obchodujete s aktivem s nízkou likviditou, například s coiny s malou kapitalizací, může velký příkaz způsobit prokluz (slippage). Burza často nemůže zcela realizovat váš příkaz za požadovanou cenu, takže musíte přijmout vyšší ceny, abyste příkaz provedli. Z tohoto důvodu se u velkých mimoburzovních obchodů často dosahuje lepších cen. 

Všimněte si, že i u likvidních aktiv, jako je BTC, může dojít k prokluzu, pokud jsou příkazy příliš velké. Velké příkazy s BTC tak mohou těžit i z mimoburzovních obchodů. 


Jaký je rozdíl mezi spotovými a futures trhy?

Již jsme zmínili, že spotové trhy umožňují okamžité obchody s téměř okamžitým dodáním. Na druhé straně futures trh má kontrakty zaplacené k nějakému budoucímu datu. Kupující a prodávající se dohodnou, že v budoucnu vymění určité množství zboží za určitou cenu. Když je kontrakt splatný v den vypořádání, kupující a prodávající se obvykle dohodnou na vypořádání v hotovosti, místo dodání aktiva.

Další informace o futures naleznete v článku Co jsou forwardové a futures kontrakty.


Jaký je rozdíl mezi spotovým obchodováním a maržovým obchodováním?

Maržové obchodování je k dispozici na některých spotových trzích, ale není to totéž jako spotové obchodování. Jak jsme již zmínili, spotové obchodování vyžaduje, abyste aktivum okamžitě a plně zakoupili a převzali. Naproti tomu maržové obchodování vám umožňuje půjčit si prostředky s úrokem od třetí strany, což vám umožňuje vstupovat do větších pozic. Vypůjčování jako takové dává obchodníkovi s marží potenciál k výraznějším ziskům. Zvyšuje však také potenciální ztráty, takže byste měli být opatrní, abyste nepřišli o celou svou počáteční investici.


Jak provádět spotové obchody na platformě Binance

Spotové obchodování na Binance je jednoduchý proces poté, co si zaregistrujete účet Binance. Podívejme se na klasický pohled na burzu Binance a prozkoumejme, jak provést spotový obchod. Obchodní platformu najdete tak, že na domovské stránce Binance najedete na [Obchodování] a kliknete na [Klasické]. Kliknutím na [Pokročilé] získáte přístup k dalším obchodním nástrojům.


Nyní se zobrazí standardní obchodní zobrazení, které obsahuje několik různých zajímavých sekcí.


1. Tato možnost vám umožní vybrat si kryptoměnový pár, se kterým chcete obchodovat na spotovém trhu. Kryptoměny nemusíte kupovat jen za fiat měnu. Můžete je také směnit za jiné coiny a tokeny na spotovém trhu.

2. Zde uvidíte zobrazení grafu s přizpůsobitelnými historickými cenovými údaji. V okně je zabudována platforma TradingView, která vám nabízí širokou škálu nástrojů technické analýzy. Pokud se chcete naučit některé základní techniky TradingView, podívejte se na našeho průvodce zde.

3. V knize objednávek jsou uvedeny všechny otevřené příkazy k nákupu a prodeji aktiva uspořádané podle ceny. Zelené příkazy jsou příkazy k nákupu a červené příkazy k prodeji. Když zadáváte příkaz market k nákupu aktiva, přijímáte nejnižší nabízenou cenu. Pokud váš příkaz stále potřebuje k vykonání větší objem, přesune se na nejbližší nejnižší poptávkovou cenu. 

4. V této části vytvoříte příkazy k nákupu nebo prodeji. Vidíte, že se aktuálně nachází v sekci [Spot]. Pod ní si můžete vybrat mezi příkazy [Limit], [Market], [Stop limit] a [OCO]. 

Můžete také použít nástroje gridového obchodování, které vám pomohou využít volatilní trhy.

Podívejme se na nejjednodušší spotový obchod, který můžete provést: příkaz market. V našem příkladu chcete koupit Bitcoin (BTC) v hodnotě 1 000 USD (BUSD). Stačí, když do pole [Celkem] zadáte 1 000 a kliknete na tlačítko [Koupit BTC]. Burza okamžitě doručí BUSD prodávajícímu a vy obdržíte BTC v hodnotě 1 000 USD (BUSD).

 

Výhody a nevýhody spotových trhů

Každý typ obchodování a strategie, se kterými se setkáte, má své výhody a nevýhody. Jejich pochopení vám pomůže snížit riziko a obchodovat s větší jistotou. Spotové obchodování patří k těm jednodušším, ale přesto má své silné i slabé stránky.

Výhody spotových trhů

1. Ceny jsou transparentní a závisí pouze na nabídce a poptávce na trhu. Tento aspekt kontrastuje s futures trhem, který často obsahuje více referenčních cen. Například referenční cena na futures trhu na Binance je odvozena z dalších informací, včetně míry financování, cenového indexu a klouzavého průměru (MA). Na některých tradičních trzích může být referenční cena ovlivněna také úrokovými mírami.

2. Spotové obchodování je jednoduché díky svým jednoduchým pravidlům, odměnám a rizikům. Když investujete 500 USD na spotovém trhu v BNB, můžete si snadno vypočítat své riziko na základě svého vstupu a aktuální ceny.

3. Můžete to „nastavit a zapomenout“. Na rozdíl od obchodování s deriváty a na marži se při spotovém obchodování nemusíte obávat likvidace nebo výzvy k dodatkové úhradě (margin call). Do obchodu můžete vstoupit nebo z něj vystoupit, kdykoli se vám zachce. Svou investici také nemusíte neustále kontrolovat, pokud nechcete provádět krátkodobé obchody.

Nevýhody spotových trhů

1. V závislosti na tom, s čím obchodujete, vás spotové trhy mohou zanechat s aktivy, která je nevýhodné držet. Nejlepším příkladem jsou asi komodity. Pokud nakoupíte ropu na spotovém trhu, budete muset aktivum fyzicky převzít. V případě kryptoměn vám držení tokenů a coinů dává odpovědnost za jejich zabezpečení. Obchodováním s futures deriváty můžete stále získat expozici vůči těmto aktivům, ale vypořádání provádět v hotovosti.

2. U některých aktiv, osob a společností je cenná stabilita. Například společnost, která chce působit v zahraničí, potřebuje přístup k cizí měně na devizovém trhu. Pokud by se spoléhala na spotový trh, plánování výdajů a příjmů by bylo velmi nestabilní. 

3. Potenciální zisky při spotovém obchodování jsou mnohem nižší než při obchodování s futures nebo při maržovém obchodování. Stejné množství kapitálu můžete využít k obchodování větších pozic.


Závěrem

Spotové obchodování na spotových trzích je jedním z nejběžnějších způsobů obchodování, zejména pro začátečníky. Ačkoli je to jednoduché, vždy je dobré mít další znalosti o jeho výhodách, nevýhodách a možných strategiích. Kromě základů byste měli zvážit kombinaci svých znalostí s důkladnou technickou analýzou, fundamentální analýzou a analýzou sentimentu.