Τι είναι η Αγορά Spot και πώς γίνονται οι συναλλαγές Spot;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η Αγορά Spot και πώς γίνονται οι συναλλαγές Spot;

Τι είναι η Αγορά Spot και πώς γίνονται οι συναλλαγές Spot;

Έχει δημοσιευτεί Jul 21, 2021Έχει ενημερωθεί Jun 15, 2023
9m

TL;DR

Οι συναλλαγές Spot περιλαμβάνουν απευθείας αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων και στοιχείων ενεργητικού όπως κρυπτονομίσματα, συνάλλαγμα, μετοχές ή ομόλογα. Η παράδοση του στοιχείου ενεργητικού είναι συχνά άμεση. Οι συναλλαγές Spot πραγματοποιούνται σε αγορές Spot, οι οποίες είτε βασίζονται σε ανταλλακτήρια, είτε εξωχρηματιστηριακά (απευθείας μεταξύ επενδυτών). Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές σε αγορές Spot, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο στοιχεία ενεργητικού που κατέχετε - δεν υπάρχει μόχλευση ή περιθώριο.

Τα κεντρικά ανταλλακτήρια για άμεσες συναλλαγές Spot διαχειρίζονται την κανονιστική συμμόρφωση, την ασφάλεια, τη θεματοφύλαξη και άλλους παράγοντες για να διευκολύνουν τις συναλλαγές. Σε αντάλλαγμα, τα ανταλλακτήρια λαμβάνουν προμήθεια συναλλαγής. Τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια παρέχουν παρόμοια υπηρεσία, αλλά μέσω έξυπνων συμβάσεων blockchain.


Εισαγωγή

Οι συναλλαγές Spot προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο επένδυσης και συναλλαγών. Με τις επενδύσεις κρύπτο, η πρώτη σας εμπειρία θα είναι πιθανότατα μια συναλλαγή spot στην αγορά spot, για παράδειγμα αγορά BNB στην τιμή αγοράς και  διακράτηση (HODLing).

Οι αγορές Spot υπάρχουν σε διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων, των μετοχών, των εμπορευμάτων, του συναλλάγματος και των ομολόγων. Κατά πάσα πιθανότητα είστε πιο εξοικειωμένοι με τις αγορές Spot και τις συναλλαγές Spot από όσο νομίζετε. Κάποιες από τις πιο δημοφιλείς αγορές, όπως το NASDAQ ή το NYSE (Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης), είναι αγορές spot.


Τι είναι η αγορά Spot;

Η αγορά spot είναι μια χρηματοπιστωτική αγορά ανοιχτή στο κοινό, στην οποία οι συναλλαγές των στοιχείων ενεργητικού πραγματοποιούνται αμέσως. Ένας αγοραστής αγοράζει ένα στοιχείο ενεργητικού με παραστατικό χρήμα ή άλλο μέσο ανταλλαγής από έναν πωλητή. Η παράδοση του στοιχείου ενεργητικού είναι συχνά άμεση, αλλά εξαρτάται από το στοιχείο που ανταλλάσσεται.

Οι αγορές spot είναι επίσης γνωστές ως αγορές μετρητών, επειδή οι επενδυτές πραγματοποιούν πληρωμές εκ των προτέρων. Οι αγορές spot έχουν διάφορες μορφές και τρίτα μέρη, γνωστά και ως ανταλλακτήρια, που συνήθως διευκολύνουν τις συναλλαγές. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε απευθείας συναλλαγές με άλλους, σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (over-the-counter, ή OTC). Θα τις αναλύσουμε αργότερα.


Τι είναι οι συναλλαγές Spot;

Οι επενδυτές spot προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδη στην αγορά αγοράζοντας στοιχεία ενεργητικού και ελπίζοντας ότι θα αυξηθεί η αξία τους. Μπορούν να πουλήσουν τα στοιχεία ενεργητικού τους αργότερα στην αγορά Spot, για κέρδος, όταν αυξηθεί η τιμή. Οι επενδυτές Spot μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν ανοιχτή πώληση στην αγορά. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και την εκ νέου αγορά περισσότερων, όταν η τιμή μειώνεται.

Η τρέχουσα τιμή αγοράς ενός στοιχείου ενεργητικού είναι γνωστή ως τιμή spot. Χρησιμοποιώντας μια ελεύθερη εντολή σε ένα ανταλλακτήριο, μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία αμέσως, στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή spot. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η τιμή αγοράς δεν θα αλλάξει όσο εκτελείται η εντολή σας. Επίσης, ενδέχεται να μην υπάρχει αρκετός όγκος για να πραγματοποιήσετε την εντολή σας στην τιμή που θέλατε. Για παράδειγμα, εάν η εντολή σας είναι για 10 ETH στην τιμή spot, αλλά μόνο 3 είναι σε προσφορά, θα πρέπει να συμπληρώσετε την υπόλοιπη εντολή σας με ETH σε διαφορετική τιμή.

Οι τιμές spot ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και αλλάζουν ανάλογα με τις εντολές. Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές Spot λειτουργούν διαφορετικά. Μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα σταθερό ποσό και τιμή απευθείας από άλλο μέρος, χωρίς βιβλίο εντολών. 

Ανάλογα με το στοιχείο ενεργητικού, η παράδοση είναι άμεση ή συνήθως εντός T+2 ημερών. T+2 είναι η ημερομηνία συναλλαγής συν δύο εργάσιμες ημέρες. Παραδοσιακά, οι μετοχές και η μετοχική αξία απαιτούσαν τη μεταβίβαση φυσικών πιστοποιητικών. Η αγορά συναλλάγματος, επίσης, προηγουμένως μετέφερε νομίσματα μέσω μετρητών, τραπεζικών μεταφορών ή καταθέσεων. Τώρα με τα ψηφιοποιημένα συστήματα, η παράδοση πραγματοποιείται σχεδόν αμέσως. Ωστόσο, οι αγορές κρύπτο λειτουργούν συνέχεια (24/7) επιτρέποντας, συνήθως, τις στιγμιαίες συναλλαγές. Ωστόσο, οι συναλλαγές peer-to-peer ή οι συναλλαγές OTC μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την παράδοση.


Ανταλλακτήρια ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές

Οι συναλλαγές Spot δεν περιορίζονται σε ένα μόνο μέρος. Παρόλο που οι περισσότεροι θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές Spot σε ανταλλακτήρια, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε απευθείας συναλλαγές με άλλους, χωρίς τρίτους. Όπως προαναφέρθηκε, αυτές οι πωλήσεις και αγορές είναι γνωστές ως εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. Κάθε αγορά spot έχει τις δικές της διαφορές.

Κεντρικά ανταλλακτήρια

Τα ανταλλακτήρια έχουν δύο μορφές: κεντρικά και αποκεντρωμένα. Ένα κεντρικό ανταλλακτήριο διαχειρίζεται συναλλαγές στοιχείων ενεργητικού όπως κρυπτονομίσματα, συνάλλαγμα και εμπορεύματα. Το ανταλλακτήριο ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά και ως θεματοφύλακας των στοιχείων ενεργητικού σε συναλλαγή. Για να χρησιμοποιήσετε ένα κεντρικό ανταλλακτήριο, πρέπει να φορτώσετε τον λογαριασμό σας με το παραστατικό χρήμα ή τα κρύπτο με τα οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές.

Ένα σοβαρό κεντρικό ανταλλακτήριο πρέπει να διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ομαλά. Άλλες ευθύνες περιλαμβάνουν την κανονιστική συμμόρφωση, το KYC (Γνώριζε τον πελάτη σου), τη δίκαιη τιμολόγηση, την ασφάλεια και την προστασία των πελατών. Σε αντάλλαγμα, το ανταλλακτήριο χρεώνει προμήθεια για συναλλαγές, καταχωρίσεις και άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Λόγω αυτού, τα ανταλλακτήρια μπορούν να αποκομίσουν κέρδος τόσο σε υπερτιμητικές όσο και σε υποτιμητικές αγορές, εφόσον έχουν αρκετούς χρήστες και όγκο συναλλαγών.

Αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια

Ένα αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο (decentralized exchange, ή DEX) είναι ένας άλλος τύπος ανταλλακτηρίου που εμφανίζεται συχνότερα με κρυπτονομίσματα. Ένα DEX προσφέρει πολλές ίδιες βασικές υπηρεσίες με ένα κεντρικό ανταλλακτήριο. Ωστόσο, τα DEX αντιστοιχίζουν τις εντολές αγοράς και πώλησης μέσω της τεχνολογίας blockchain. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι χρήστες των DEX δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν λογαριασμό και μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές απευθείας μεταξύ τους, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουν στοιχεία ενεργητικού στο DEX.

Οι συναλλαγές γίνονται απευθείας από τα πορτοφόλια των επενδυτών, μέσω έξυπνων συμβάσεων. Οι έξυπνες συμβάσεις είναι κομμάτια κώδικα που εκτελούνται αυτόματα σε ένα blockchain. Πολλοί χρήστες προτιμούν την εμπειρία ενός DEX, καθώς παρέχει περισσότερη προστασία απορρήτου και ελευθερία από ένα τυπικό ανταλλακτήριο. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται έναν συμβιβασμό. Για παράδειγμα, η έλλειψη KYC και υποστήριξης πελατών μπορεί να είναι πρόβλημα εάν τυχαίνει να αντιμετωπίζετε ζητήματα.

Ορισμένα DEX χρησιμοποιούν ένα μοντέλο βιβλίου εντολών, όπως το Binance DEX. Μια πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι το μοντέλο αυτοματοποιημένου ειδικού διαπραγματευτή (Automated Market Maker, ή AMM) όπως το Pancake Swap και το Uniswap. Οι AMM χρησιμοποιούν επίσης έξυπνες συμβάσεις, αλλά εφαρμόζουν ένα διαφορετικό μοντέλο για τον καθορισμό των τιμών. Οι αγοραστές χρησιμοποιούν κεφάλαια σε μια δεξαμενή ρευστότητας για να ανταλλάξουν τα token τους. Οι πάροχοι ρευστότητας οι οποίοι παρέχουν τα κεφάλαια της δεξαμενής χρεώνουν προμήθεια συναλλαγής για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τη δεξαμενή.

Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές

Από την άλλη πλευρά, έχουμε τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, μερικές φορές γνωστές ως συναλλαγές εκτός ανταλλακτηρίου. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι τίτλοι είναι μέρος άμεσων συναλλαγών μεταξύ μεσαζόντων, επενδυτών και διαπραγματευτών. Οι συναλλαγές Spot στην αγορά OTC χρησιμοποιούν πολλαπλές μεθόδους επικοινωνίας για την οργάνωση συναλλαγών, όπως αριθμούς τηλεφώνου και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

Οι συναλλαγές OTC έχουν ορισμένα οφέλη από το γεγονός ότι δεν χρειάζονται να χρησιμοποιούν βιβλίο εντολών. Εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές με ένα στοιχείο ενεργητικού με χαμηλή ρευστότητα, όπως νομίσματα χαμηλής κεφαλαιοποίησης, μια μεγάλη εντολή μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση. Το ανταλλακτήριο συχνά δεν μπορεί να καλύψει πλήρως την εντολή σας στην επιθυμητή τιμή, επομένως πρέπει να λάβετε υψηλότερες τιμές για την ολοκλήρωση της εντολής. Για αυτόν τον λόγο, οι μεγάλες συναλλαγές OTC έχουν συχνά καλύτερες τιμές. 

Λάβετε υπόψη ότι ακόμη και ρευστά στοιχεία ενεργητικού όπως το BTC μπορεί να παρουσιάσουν ολίσθηση, όταν οι εντολές είναι πολύ μεγάλες. Επομένως, οι μεγάλες εντολές BTC μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις συναλλαγές OTC. 


Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των αγορών spot και των αγορών ΣΜΕ;

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι οι αγορές spot πραγματοποιούν άμεσες συναλλαγές με σχεδόν άμεση παράδοση. Από την άλλη πλευρά, η αγορά ΣΜΕ έχει συμβόλαια τα οποία πληρώνονται σε μελλοντική ημερομηνία. Ένας αγοραστής και ένας πωλητής συμφωνούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγή με μια ορισμένη ποσότητα αγαθών για μια συγκεκριμένη τιμή στο μέλλον. Όταν το συμβόλαιο λήγει κατά την ημερομηνία διακανονισμού, ο αγοραστής και ο πωλητής συνήθως προχωρούν σε εξόφληση σε ρευστό, αντί να παραδώσουν το στοιχείο ενεργητικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΣΜΕ, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια και τα ΣΜΕ.


Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των συναλλαγών Spot και των συναλλαγών μέσω περιθωρίων;

Οι συναλλαγές μέσω περιθωρίων είναι διαθέσιμες σε κάποιες αγορές spot, αλλά δεν είναι το ίδιο με τις συναλλαγές spot. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι συναλλαγές spot απαιτούν να αγοράζετε πλήρως το στοιχείο ενεργητικού αμέσως και να το παραλαμβάνετε. Αντίθετα, οι συναλλαγές μέσω περιθωρίων σάς επιτρέπουν να δανείζεστε κεφάλαια με τόκο από τρίτους, κάτι που σας επιτρέπει να εισάγετε μεγαλύτερες θέσεις. Ως εκ τούτου, ο δανεισμός δίνει στον επενδυτή περιθωρίου τη δυνατότητα για πιο σημαντικά κέρδη. Ωστόσο, ενισχύει επίσης τις πιθανές ζημίες, επομένως θα πρέπει να προσέχετε να μην χάσετε όλη την αρχική σας επένδυση.


Πώς να πραγματοποιείτε συναλλαγές Spot στην Binance

Οι συναλλαγές Spot στην Binance είναι μια απλή διαδικασία, αφού κάνετε εγγραφή για λογαριασμό στην Binance. Ας ρίξουμε μια ματιά στην προβολή ανταλλακτηρίου της Binance και ας εξερευνήσουμε πώς γίνεται μια συναλλαγή spot. Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα συναλλαγών Spot τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την επιλογή [Συναλλαγές] και κάνοντας κλικ στην επιλογή [Spot] στην αρχική σελίδα της Binance.


Θα δείτε τώρα την προβολή συναλλαγών, η οποία περιέχει μερικές διαφορετικές ενότητες ενδιαφέροντος.

1. Στο επάνω μέρος, μπορείτε να δείτε το ζεύγος συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και άλλες πληροφορίες αγοράς, όπως η ημερήσια αλλαγή τιμής και ο όγκος.

2. Το βιβλίο εντολών παραθέτει όλες τις ανοιχτές εντολές αγοράς και πώλησης ενός στοιχείου ενεργητικού, οργανωμένες ανά τιμή. Οι πράσινες εντολές είναι εντολές αγοράς και οι κόκκινες εντολές πώλησης. Όταν πραγματοποιείτε μια εντολή αγοράς για να αγοράσετε ένα στοιχείο ενεργητικού, αποδέχεστε τη χαμηλότερη τιμή που προσφέρεται. Εάν η εντολή σας εξακολουθεί να χρειάζεται περισσότερο όγκο για να εκτελεστεί, θα ανέβει στην επόμενη χαμηλότερη τιμή ζήτησης.

3. Εδώ θα δείτε την προβολή διαγράμματος με προσαρμόσιμα δεδομένα ιστορικού τιμής. Ενσωματωμένο στο παράθυρο είναι το TradingView, το οποίο σας παρέχει μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων τεχνικής ανάλυσης για να χρησιμοποιήσετε.

4. Στην επάνω δεξιά γωνία, μπορείτε να αναζητήσετε διαφορετικά ζεύγη συναλλαγών. Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε το ζεύγος κρυπτονομισμάτων με το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές στην αγορά spot και επίσης να προσθέσετε σελιδοδείκτες στα αγαπημένα σας ζεύγη, κάνοντας κλικ στα μικρά αστέρια. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε κρυπτονομίσματα με παραστατικό χρήμα. Εάν τυχαίνει να έχετε άλλα κρυπτονομίσματα, μπορείτε επίσης να τα ανταλλάξετε με άλλα νομίσματα και token στην αγορά spot.

5. Σε αυτήν την ενότητα θα δημιουργήσετε τις εντολές αγοράς ή πώλησης. Μπορείτε να δείτε ότι αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στην ενότητα [Spot]. Από κάτω, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών [Εντολή με όριο], [Ελεύθερη εντολή] και [Εντολή Stop-limit].

Ας δούμε την πιο απλή συναλλαγή spot που μπορείτε να κάνετε: μια ελεύθερη εντολή. Στο παράδειγμά μας, θέλετε να αγοράσετε bitcoin (BTC) αξίας 1.000 $ (BUSD). Για να το κάνετε αυτό, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εισαγάγετε τον αριθμό 1.000 στο πεδίο [Σύνολο] και να κάνετε κλικ στην επιλογή [Αγορά BTC]. Το ανταλλακτήριο θα παραδώσει τα BUSD αμέσως στον πωλητή και θα λάβετε BTC αξίας 1.000 $ (BUSD).


Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αγορών spot

Κάθε τύπος συναλλαγών και στρατηγικής που θα συναντήσετε έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Η κατανόηση αυτών θα σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο και να πραγματοποιείτε συναλλαγές με μεγαλύτερη σιγουριά. Οι συναλλαγές spot είναι ένας από τους πιο απλούς τύπους, αλλά εξακολουθεί να έχει πλεονεκτήματα και αδυναμίες.

Πλεονεκτήματα των αγορών spot

1. Οι τιμές είναι διαφανείς και βασίζονται μόνο στην προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά. Αυτή η πτυχή έρχεται σε αντίθεση με την αγορά ΣΜΕ, η οποία συχνά περιέχει πολλαπλές τιμές αναφοράς. Για παράδειγμα, η τιμή αναφοράς στην αγορά ΣΜΕ της Binance προκύπτει από άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου χρηματοδότησης, του δείκτη τιμών και της βάσης του κινητού μέσου όρου (Moving Average, ή MA). Σε κάποιες παραδοσιακές αγορές, η τιμή αναφοράς μπορεί επίσης να επηρεαστεί από τα επιτόκια.

2. Η συμμετοχή σε συναλλαγές Spot είναι απλή, λόγω των απλών κανόνων, των ανταμοιβών και των κινδύνων τους. Όταν επενδύετε ΒΝΒ αξίας 500 $ στην αγορά spot, μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα τον κίνδυνο με βάση την είσοδο σας και την τρέχουσα τιμή.

3. Μπορείτε να "ορίσετε και να ξεχάσετε". Σε αντίθεση με τις συναλλαγές παραγώγων και τις συναλλαγές μέσω περιθωρίων, στις συναλλαγές spot δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη ρευστοποίηση ή τη λήψη μιας κοινοποίησης απαίτησης περιθωρίου. Μπορείτε να εισέλθετε ή να εξέλθετε από μια συναλλαγή όποτε θέλετε. Επίσης, δεν χρειάζεται να ελέγχετε συνέχεια την επένδυσή σας, εκτός εάν θέλετε να πραγματοποιείτε βραχυπρόθεσμες συναλλαγές.

Μειονεκτήματα των αγορών spot

1. Ανάλογα με τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε, οι αγορές spot μπορεί να σας αφήσουν με στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι εύκολο να διακρατήσετε. Τα εμπορεύματα είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα. Εάν αγοράσετε μέσω Spot αργό πετρέλαιο, θα πρέπει να παραλάβετε φυσικά το στοιχείο ενεργητικού. Με τα κρυπτονομίσματα, η διακράτηση token και νομισμάτων σάς καθιστά υπεύθυνους για την ασφάλειά τους. Με τις συναλλαγές παραγώγων ΣΜΕ, μπορείτε ακόμα να έχετε έκθεση σε αυτά τα στοιχεία ενεργητικού, αλλά να κάνετε τον διακανονισμό σε μετρητά.

2. Για κάποια στοιχεία ενεργητικού, πρόσωπα και εταιρείες, η σταθερότητα είναι πολύτιμη. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό χρειάζεται πρόσβαση σε ξένο νόμισμα στην αγορά συναλλάγματος. Εάν βασιστεί στην αγορά spot, ο προγραμματισμός δαπανών και τα έσοδα θα ήταν πολύ ασταθή. 

3. Τα πιθανά κέρδη από τις συναλλαγές spot είναι πολύ λιγότερα από ό,τι στις συναλλαγές ΣΜΕ ή στις συναλλαγές μέσω περιθωρίων. Μπορείτε να κάνετε μόχλευση του ίδιου ποσού κεφαλαίου για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μεγαλύτερων θέσεων.


Συμπεράσματα

Οι συναλλαγές spot σε αγορές spot είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους συναλλαγών, ειδικά για αρχάριους. Αν και είναι μια απλή διαδικασία, είναι πάντα καλό να έχετε επιπλέον γνώση για τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις πιθανές στρατηγικές τους. Εκτός από τα βασικά, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να συνδυάσετε τις γνώσεις σας με καλή τεχνική ή  θεμελιώδη ανάλυση, καθώς και ανάλυση περιστάσεων.