Τι είναι η εντολή Stop Limit;
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή
Εντολή με όριο, εντολή stop-loss, εντολή stop-limit
Πώς λειτουργεί η εντολή stop-limit;
Παραδείγματα εντολών αγοράς και πώλησης stop-limit
Πώς να καταχωρίσετε μια εντολή stop-limit στην Binance;
Πλεονεκτήματα χρήσης μια εντολής stop-limit
Μειονεκτήματα χρήσης μια εντολής stop-limit
Στρατηγικές καταχώρισης εντολών stop-limit
Συμπεράσματα
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η εντολή Stop Limit;

Τι είναι η εντολή Stop Limit;

Έχει δημοσιευτεί Dec 9, 2018Έχει ενημερωθεί Nov 11, 2022
8m

TL;DR

Μια εντολή stop-limit συνδυάζει μια εντολή με έναυσμα στοπ και μια εντολή με όριο. Οι εντολές stop-limit δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να ορίζουν το ελάχιστο ποσό του κέρδους που θέλουν να αποκομίσουν ή το μέγιστο ποσό που θέλουν να ξοδέψουν ή να χάσουν σε μια συναλλαγή. Μόλις ορίσετε μια εντολή stop-limit και επιτευχθεί η τιμή ενεργοποίησης, μια εντολή με όριο θα καταχωρισθεί αυτόματα ακόμα κι αν έχετε αποσυνδεθεί ή αν είστε εκτός σύνδεσης. Μπορείτε να καταχωρίσετε εντολές stop-limit βάσει στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα ανοχής και υποστήριξης καθώς και τη μεταβλητότητα του στοιχείου ενεργητικού.

Σε μια εντολή stop-limit, η τιμή στοπ είναι η τιμή ενεργοποίησης για να καταχωρίσει το ανταλλακτήριο την εντολή με όριο. Η τιμή ορίου είναι η τιμή στην οποία καταχωρείται η εντολή σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή ορίου, που συνήθως ορίζεται υψηλότερη από την τιμή στοπ για μια εντολή αγοράς και χαμηλότερη για μια εντολή πώλησης. Η διαφορά καλύπτει τις μεταβολές της τιμής αγοράς μεταξύ του χρόνου ενεργοποίησης της τιμής στοπ και της καταχώρισης της εντολής με όριο.


Εισαγωγή

Αν θέλετε να πραγματοποιείτε ενεργά συναλλαγές αντί για διακράτηση HODL, είναι πιθανό να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε περισσότερες ελεύθερες εντολές. Μια εντολή stop-limit παρέχει περισσότερο έλεγχο και δυνατότητα προσαρμογής. Η έννοιά της μπορεί να μπερδέψει τους αρχάριους χρήστες, επομένως ας δούμε τις βασικές διαφορές μεταξύ των εντολών με όριο, των εντολών stop-loss και stop-limit.


Εντολή με όριο, εντολή stop-loss, εντολή stop-limit

Οι εντολές με όριο, οι εντολές με stop-loss και οι εντολές stop-limit είναι μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τύπους εντολών. Οι εντολές με όριο σάς επιτρέπουν να ορίσετε το εύρος τιμών με το οποίο θέλετε να κάνετε συναλλαγές, η εντολή stop-loss ορίζει μια τιμή στοπ που ενεργοποιεί μια ελεύθερη εντολή και η εντολή stop-limit συνδυάζει πτυχές και των δύο. Ας το αναλύσουμε περαιτέρω:

Εντολή με όριο

Όταν ορίζετε μια εντολή με όριο, επιλέγετε μια μέγιστη τιμή αγοράς ή μια ελάχιστη τιμή πώλησης. Το ανταλλακτήριό σας θα προσπαθήσει αυτόματα να εκτελέσει την εντολή με όριο όταν η τιμή αγοράς φτάσει ή ξεπεράσει την τιμή ορίου. Αυτές οι εντολές χρησιμεύουν όταν έχετε μια ενδεικτική τιμή εισόδου ή δεν σας πειράζει να περιμένετε να ικανοποιήσει η αγορά τους όρους σας.

Συνήθως, οι επενδυτές καταχωρούν εντολές πώλησης με όριο πάνω από την τρέχουσα τιμή αγοράς και εντολές αγοράς με όριο κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς. Αν καταχωρίσετε μια εντολή με όριο στην τρέχουσα τιμή αγοράς, είναι πιθανό να εκτελεστεί σε μερικά δευτερόλεπτα (εκτός αν πρόκειται για αγορά χαμηλής ρευστότητας).

Για παράδειγμα, αν η τιμή αγοράς του Bitcoin είναι 32.000 $ (BUSD), θα μπορούσατε να ορίσετε μια εντολή αγοράς με όριο στα 31.000 $ για να αγοράσετε BTC μόλις η τιμή φτάσει στα 31.000 $ ή σε λιγότερα. Επίσης, μπορεί να καταχωρίσετε μια εντολή πώλησης με όριο στα 33.000 $, πράγμα που σημαίνει ότι το ανταλλακτήριο θα πουλήσει το BTC σας αν η τιμή φτάσει ή ξεπεράσει τα 33.000 $.

Εντολή stop limit

Όπως αναφέραμε, μια εντολή stop-limit συνδυάζει μια εντολή με έναυσμα στοπ και μια εντολή με όριο.  Η εντολή στοπ προσθέτει μια τιμή ενεργοποίησης για το ανταλλακτήριο για να καταχωρίσει την εντολή σας με όριο. Ας δούμε πώς λειτουργεί.


Πώς λειτουργεί η εντολή stop-limit;

Ο καλύτερος τρόπος να κατανοήσετε μια εντολή stop-limit είναι να τη σπάσετε σε μέρη. Η τιμή στοπ ενεργεί ως ένα έναυσμα για την καταχώριση μιας εντολής με όριο. Όταν η αγορά φτάσει την τιμή στοπ, δημιουργεί αυτόματα μια εντολή με όριο με μια προσαρμοσμένη τιμή (τιμή ορίου).

Παρόλο που οι τιμές στοπ και ορίου μπορεί να είναι ίδιες, αυτό δεν είναι απαίτηση. Στην πραγματικότητα, θα ήταν πιο ασφαλές για εσάς να ορίσετε την τιμή στοπ (τιμή ενεργοποίησης) λίγο πιο υψηλά από την τιμή ορίου για τις εντολές πώλησης. Για τις εντολές αγοράς, μπορείτε να ορίσετε την τιμή στοπ λίγο πιο χαμηλά από την τιμή ορίου. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες εκτέλεσης της εντολής με όριο αφού ενεργοποιηθεί.


Παραδείγματα εντολών αγοράς και πώλησης stop-limit

Εντολή αγοράς stop-limit

Φανταστείτε ότι η τρέχουσα τιμή του BNB είναι στα 300 $ (BUSD) και ότι θέλετε να αγοράσετε όταν αρχίσει να έχει ανατιμητική τάση. Ωστόσο, δεν θέλετε να πληρώσετε πάρα πολλά για το BNB αν αρχίσει να αυξάνεται γρήγορα. Επομένως, πρέπει να περιορίσετε την τιμή που θα πληρώσετε.

Ας υποθέσουμε ότι η τεχνική σας ανάλυση σάς λέει ότι μια ανοδική τάση μπορεί να ξεκινήσει αν η αγορά διασπάσει περισσότερα από τα 310 δολάρια. Αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή αγοράς stop-limit για να ανοίξετε μια θέση, σε περίπτωση που συμβεί η έξοδος. Ορίζετε την τιμή στοπ σας στα 310 $ και την τιμή ορίου σας στα 315 $. Μόλις το BNB φτάσει στα 310 $, καταχωρείται μια εντολή με όριο για αγορά του BNB στα 315 $. Η εντολή σας μπορεί να εκτελεστεί με τιμή 315 ή λιγότερα. Λάβετε υπόψη ότι τα 315 $ είναι η τιμή ορίου σας. Επομένως, αν η αγορά ανέβει πολύ γρήγορα πάνω από αυτή, η εντολή σας μπορεί να μην εκτελεστεί εντελώς.

Εντολή πώλησης stop-limit

Φανταστείτε ότι αγοράσατε BNB στα 285 $ (BUSD) και ότι τώρα κοστίζει 300 $. Για να αποφύγετε τη ζημία, αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή stop-limit για να πουλήσετε BNB αν η τιμή πέσει στην τιμή εισόδου σας. Ορίζετε μια εντολή πώλησης stop-limit με τιμή στοπ στα 289 $ και τιμή ορίου στα 285 $ (η τιμή που αγοράσατε το BNB). Αν η τιμή φτάσει τα 289 $, θα καταχωρισθεί μια εντολή με όριο για να αγοράσετε BNB στα 285 $. Η εντολή σας μπορεί να εκτελεστεί με τιμή 285 ή περισσότερα.


Πώς να καταχωρίσετε μια εντολή stop-limit στην Binance;

Ας υποθέσουμε ότι μόλις αγοράσατε πέντε BTC στα 31.820,50 δολάρια (BUSD) επειδή πιστεύετε ότι η τιμή θα αρχίσει να αυξάνεται σύντομα.

πώς να καταχωρίσετε μια εντολή stop-limit στην Binance


Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θέλετε να ορίσετε μια εντολή πώλησης stop-limit για να μειώσετε τις ζημίες σας εάν η υπόθεσή σας είναι λανθασμένη και η τιμή αρχίσει να πέφτει. Για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην αγορά BTC/BUSD. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα [Stop-limit] και ορίστε την τιμή στοπ και ορίου μαζί με το ποσό του BTC προς πώληση.

Αν πιστεύετε ότι τα 31.820 δολάρια είναι ένα αξιόπιστο επίπεδο στήριξης, μπορείτε να ορίσετε μια εντολή stop-limit ακριβώς κάτω από αυτή την τιμή (σε περίπτωση που δεν διατηρηθεί). Σε αυτό το παράδειγμα, θα καταχωρίσουμε μια εντολή stop-limit για 5 BTC με την τιμή στοπ στα 31.790 $ και την τιμή ορίου στα 31.700 $. Ας το δούμε αναλυτικά, βήμα προς βήμα.

παράδειγμα εντολής stop-limit στην binance


Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή [Πώληση BTC], θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό και πατήστε [Καταχώριση εντολής] για επιβεβαίωση. Αφού καταχωρίσετε την εντολή stop-limit, θα δείτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Μπορείτε επίσης να κάνετε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε και να διαχειριστείτε τις ανοιχτές εντολές σας.

ανοιχτές εντολές διεπαφή χρήστη binance


Λάβετε υπόψη ότι η εντολή stop-limit θα εκτελεστεί μόνο εάν και όταν επιτευχθεί η τιμή στοπ. Αυτό σημαίνει ότι η εντολή με όριο θα εκτελεστεί μόνο αν η τιμή αγοράς φτάσει ή ξεπεράσει την τιμή ορίου σας. Αν ενεργοποιηθεί η εντολή με όριο (από την τιμή στοπ), αλλά η τιμή αγοράς δεν φτάσει ούτε ξεπεράσει την τιμή που ορίσατε, η εντολή με όριο θα παραμείνει ανοιχτή.

Μερικές φορές μπορεί να βρεθείτε σε μια κατάσταση όπου η τιμή πέφτει πολύ γρήγορα και η εντολή stop-limit σας παρακάμπτεται χωρίς να εκτελεστεί. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να κάνετε προσφυγή για τις ελεύθερες εντολές για να βγείτε γρήγορα από τη συναλλαγή.


Πλεονεκτήματα χρήσης μια εντολής stop-limit

Μια εντολή stop-limit σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε και να προγραμματίζετε τις συναλλαγές σας. Δεν γίνεται να ελέγχουμε πάντα τις τιμές, ειδικά στην αγορά κρύπτο που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μια εντολή stop-limit σάς επιτρέπει να ορίζετε ένα κατάλληλο ποσό του κέρδους που θα λάβετε. Χωρίς όριο, η εντολή σας θα μπορούσε να εκτελεστεί σε οποιαδήποτε τιμή αγοράς. Μερικοί επενδυτές προτιμούν να διατηρούν παρά να πουλούν, ανεξάρτητα με το κόστος.


Μειονεκτήματα χρήσης μια εντολής stop-limit

Οι εντολές stop-limit έχουν τα ίδια μειονεκτήματα με τις εντολές με όριο, κυρίως επειδή δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα εκτελεστούν. Μια εντολή με όριο θα αρχίσει να εκτελείται μόνο όταν φτάσει ή ξεπεράσει μια καθορισμένη τιμή. Ωστόσο, μπορεί να μην επιτευχθεί ποτέ αυτή η τιμή. Παρόλο που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χάσμα μεταξύ των τιμών ορίου και στοπ, το χάσμα μπορεί να μην είναι αρκετό μερικές φορές. Τα εξαιρετικά ευμετάβλητα στοιχεία ενεργητικού μπορούν να υπερβούν τη διαφορά που ορίζετε στην εντολή σας.

Και η ρευστότητα μπορεί να είναι πρόβλημα αν δεν υπάρχουν αρκετοί λήπτες για να εκτελέσουν την εντολή σας. Αν ανησυχείτε ότι οι εντολές θα εκτελεστούν μόνο εν μέρει, εξετάστε το ενδεχόμενο να ακολουθήσετε την τακτική Fill Or Kill (Εκπλήρωση ή ακύρωση). Αυτή η επιλογή καθορίζει ότι η εντολή σας θα πρέπει να εκτελείται μόνο αν μπορεί να εκτελεστεί πλήρως. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι όσες περισσότερες προϋποθέσεις προσθέτετε στην εντολή σας, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εκτελεστεί.


Στρατηγικές καταχώρισης εντολών stop-limit

Τώρα που έχουμε δει αναλυτικά τις εντολές stop-limit, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τις χρησιμοποιήσετε; Δείτε εδώ μερικές από τις βασικές στρατηγικές συναλλαγών για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των εντολών σας stop-limit και να αποφύγετε κάποια από τα πλεονεκτήματά τους.  

1. Μελετήστε τη μεταβλητότητα ενός στοιχείου ενεργητικού με το οποίο καταχωρείτε μια εντολή stop-limit. Έχουμε ήδη προτείνει να ορίσετε μια μικρή διαφορά μεταξύ της εντολής στοπ και εντολής με όριο για να αυξήσετε τις πιθανότητες να εκτελεστεί η εντολή σας με όριο. Ωστόσο, αν το στοιχείο ενεργητικού με το οποίο πραγματοποιείτε τη συναλλαγή είναι ευμετάβλητο, πρέπει να ορίσετε μια μεγαλύτερη διαφορά. 

2. Λάβετε υπόψη τη ρευστότητα του στοιχείου ενεργητικού με τι οποίο πραγματοποιείτε τη συναλλαγή. Οι εντολές stop-limit χρησιμεύουν πολύ όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές με στοιχεία ενεργητικού με μεγάλη διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης ή με χαμηλή ρευστότητα (για να αποφύγετε ανεπιθύμητες τιμές που προκαλούνται από την ολίσθηση).

3. Χρησιμοποιήστε τεχνική ανάλυση για να προσδιορίσετε τα επίπεδα τιμών. Είναι καλή ιδέα να ορίσετε την τιμή στοπ σε επίπεδο υποστήριξης ή ανοχής ενός στοιχείου ενεργητικού. Ένας τρόπος προσδιορισμού αυτών των επιπέδων είναι μέσω τεχνικής ανάλυσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή αγοράς stop-limit με τιμή στοπ ακριβώς πάνω από ένα σημαντικό επίπεδο ανοχής για να επωφεληθείτε από μια έξοδο. Ή μια εντολή πώλησης stop-limit ακριβώς κάτω από ένα επίπεδο υποστήριξης για να βεβαιωθείτε ότι θα βγείτε πριν πέσει περαιτέρω η αγορά.

Αν δεν είστε σίγουροι ποια είναι τα επίπεδα υποστήριξης και ανοχής, ρίξτε μια ματιά στο άρθρο Επεξήγηση των βασικών στοιχείων της υποστήριξης και της ανοχής.


Συμπεράσματα

Μια εντολή stop-limit είναι ένα ισχυρό μέσο που μπορεί να σας προσφέρει περισσότερες δυνατότητες συναλλαγών από τις απλές ελεύθερες εντολές. Επίσης, έχει και το επιπλέον πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να κάνετε ενεργά συναλλαγές για να ολοκληρωθεί η εντολή. Συνδυάζοντας πολλαπλές εντολές stop-limit, είναι εύκολο να διαχειριστείτε τα στοιχεία που διατηρείτε, είτε πέφτει είτε αυξάνεται η τιμή.