Επεξήγηση των βασικών στοιχείων της υποστήριξης και της ανοχής
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επεξήγηση των βασικών στοιχείων της υποστήριξης και της ανοχής

Επεξήγηση των βασικών στοιχείων της υποστήριξης και της ανοχής

Έχει δημοσιευτεί Jun 1, 2020Έχει ενημερωθεί Mar 29, 2023
8m

Εισαγωγή

Οι έννοιες της υποστήριξης και της ανοχής είναι από τα πιο θεμελιώδη θέματα που σχετίζονται με την τεχνική ανάλυση των χρηματοοικονομικών αγορών. Ισχύουν ουσιαστικά για οποιαδήποτε αγορά, είτε πρόκειται για μετοχές, συνάλλαγμα, χρυσό ή κρυπτονομίσματα.

Αν και είναι απλές έννοιες ως προς την κατανόηση, στην πραγματικότητα είναι αρκετά δύσκολο να τις κατακτήσεις. Η αναγνώρισή τους μπορεί να είναι εντελώς υποκειμενική, θα λειτουργούν διαφορετικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και θα πρέπει να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τύπους τους. Όμως, πάνω από όλα, θα χρειαστεί να μελετήσετε πολλά διαγράμματα και αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.


Τι είναι η υποστήριξη και η ανοχή;

Στο πιο θεμελιώδες επίπεδο, η υποστήριξη και η ανοχή είναι απλές έννοιες. Η τιμή βρίσκει ένα επίπεδο που δεν μπορεί να ξεπεράσει και αυτό το επίπεδο λειτουργεί ως ένα είδος φραγμού. Στην περίπτωση της υποστήριξης, η τιμή βρίσκει έναν "πυθμένα", ενώ στην περίπτωση της ανοχής βρίσκει ένα "ταβάνι". Στην ουσία, θα μπορούσατε να σκεφτείτε την υποστήριξη ως ζώνη ζήτησης και την ανοχή ως ζώνη προσφοράς.

Ενώ, πιο παραδοσιακά, η υποστήριξη και η ανοχή απεικονίζονται ως γραμμές, οι πραγματικές περιπτώσεις συνήθως δεν είναι τόσο ακριβείς. Λάβετε υπόψη ότι οι αγορές δεν καθοδηγούνται από κάποιο φυσικό νόμο που τις εμποδίζει να παραβιάσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Γι' αυτό και ίσως είναι πιο ωφέλιμο να σκεφτόμαστε την υποστήριξη και την ανοχή ως πεδία. Μπορείτε να σκεφτείτε αυτό το πεδίο ως ένα εύρος σε ένα διάγραμμα τιμών που πιθανότατα θα οδηγήσει σε αυξημένη δραστηριότητα από τους επενδυτές.

Ας δούμε ένα παράδειγμα επιπέδου υποστήριξης. Λάβετε υπόψη ότι η τιμή εισερχόταν συνεχώς σε ένα πεδίο στο οποίο αγοράστηκε το στοιχείο ενεργητικού. Σχηματίστηκε ένα εύρος υποστήριξης, καθώς το πεδίο ξαναδοκιμάστηκε πολλές φορές. Και δεδομένου ότι οι υποτιμητές (πωλητές) δεν κατάφεραν να πιέσουν την τιμή περαιτέρω προς τα κάτω, εκείνη τελικά ανέκαμψε – ξεκινώντας ενδεχομένως μια νέα ανοδική τάση.

Η ανάκαμψη της τιμής σε ένα πεδίο υποστήριξης πριν από μια έξοδο.

Η ανάκαμψη της τιμής σε ένα πεδίο υποστήριξης πριν από μια έξοδο.


Τώρα ας δούμε ένα επίπεδο ανοχής. Όπως βλέπουμε, η τιμή ήταν σε πτωτική τάση. Αλλά μετά από κάθε ανάκαμψη, δεν κατάφερνε να διαπεράσει το ίδιο πεδίο πολλές φορές. Το επίπεδο ανοχής σχηματίζεται επειδή οι υπερτιμητές (αγοραστές) δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο της αγοράς και να οδηγήσουν την τιμή υψηλότερα, προκαλώντας τη συνέχιση της πτωτικής τάσης.


Η τιμή δεν μπορεί να διαπεράσει ένα πεδίο ανοχής.

Η τιμή δεν μπορεί να διαπεράσει ένα πεδίο ανοχής.


Με ποιον τρόπο μπορούν οι επενδυτές να χρησιμοποιήσουν τα επίπεδα υποστήριξης και ανοχής

Οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν τα επίπεδα υποστήριξης και ανοχής για να προσδιορίσουν τα πεδία ενδιαφέροντος σε ένα διάγραμμα τιμών. Αυτά είναι τα επίπεδα στα οποία η πιθανότητα αντιστροφής ή παύσης της υποκείμενης τάσης ενδέχεται να είναι υψηλότερη. 

Η ψυχολογία της αγοράς παίζει τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση των επιπέδων υποστήριξης και ανοχής. Οι επενδυτές θα θυμούνται τα επίπεδα τιμών που προηγουμένως είχαν παρουσιάσει αυξημένο ενδιαφέρον και δραστηριότητα συναλλαγών. Δεδομένου ότι πολλοί επενδυτές μπορεί να εξετάζουν τα ίδια επίπεδα, αυτά τα πεδία ενδέχεται να φέρουν αυξημένη ρευστότητα. Αυτό συχνά κάνει τις ζώνες στήριξης και ανοχής ιδανικές για τους επενδυτές μεγάλου όγκου (ή αλλιώς φάλαινες) να εισέρχονται ή να εξέρχονται από θέσεις.

Η υποστήριξη και η ανοχή είναι βασικές έννοιες όταν πρόκειται για την άσκηση σωστής διαχείρισης κινδύνου. Η ικανότητα να αναγνωρίζονται με συνέπεια αυτές οι ζώνες μπορεί να παρουσιάσει ευνοϊκές ευκαιρίες συναλλαγών. Συνήθως, δύο πράγματα μπορούν να συμβούν όταν η τιμή φτάσει σε ένα πεδίο υποστήριξης ή ανοχής. Είτε βγαίνει εκτός του πεδίου, είτε το διασχίζει και συνεχίζει προς την κατεύθυνση της τάσης – πιθανώς προς το επόμενο πεδίο υποστήριξης ή ανοχής.

Η είσοδος σε μια συναλλαγή κοντά σε ένα επίπεδο υποστήριξης ή ένα πεδίο ανοχής μπορεί να είναι μια ευνοϊκή στρατηγική. Κυρίως λόγω του σχετικά κοντινού σημείου ακύρωσης – όπου συνήθως καταχωρούμε μια εντολή stop-loss. Εάν το πεδίο παραβιαστεί και η συναλλαγή ακυρωθεί, οι επενδυτές μπορούν να περιορίσουν τη ζημία τους και να βγουν με μια μικρή απώλεια. Υπό αυτήν την έννοια, όσο πιο μακριά είναι η είσοδος από τη ζώνη προσφοράς ή ζήτησης, τόσο πιο μακριά είναι το σημείο ακύρωσης.

Κάτι ακόμη που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι πώς μπορεί να αντιδράσουν αυτά τα επίπεδα στην αλλαγή του πλαισίου. Κατά γενικό κανόνα, ένα πεδίο υποστήριξης που έχει παραβιαστεί μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο ανοχής μετά την παραβίαση. Αντιστρόφως, εάν ένα πεδίο ανοχής παραβιαστεί, μπορεί να μετατραπεί σε επίπεδο υποστήριξης αργότερα, όταν δοκιμαστεί ξανά. Αυτά τα μοτίβα ονομάζονται μερικές φορές ανατροπή υποστήριξης-ανοχής.

Το πεδίο υποστήριξης παραβιάζεται και μετατρέπεται σε πεδίο ανοχής όταν δοκιμάζεται ξανά.

Το πεδίο υποστήριξης παραβιάζεται και μετατρέπεται σε πεδίο ανοχής όταν δοκιμάζεται ξανά.


Το γεγονός ότι η προηγούμενη ζώνη υποστήριξης λειτουργεί ως ζώνη ανοχής τώρα (ή το αντίστροφο) επιβεβαιώνει το μοτίβο. Ως εκ τούτου, η εκ νέου δοκιμασία του πεδίου μπορεί να είναι ένα ευνοϊκό σημείο για την είσοδο σε μία θέση.

Κάτι ακόμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η αντοχή ενός πεδίου υποστήριξης ή ανοχής. Συνήθως, όσες περισσότερες φορές πέσει η τιμή και ξαναδοκιμάσει ένα πεδίο υποστήριξης, τόσο πιο πιθανό είναι να το παραβιάσει προς τα κάτω. Ομοίως, όσες περισσότερες φορές αυξηθεί η τιμή και ξαναδοκιμάσει ένα πεδίο ανοχής, τόσο πιο πιθανό είναι να το παραβιάσει προς τα πάνω.

Λοιπόν, εξετάσαμε πώς λειτουργεί η υποστήριξη και η ανοχή όσον αφορά την κίνηση των τιμών. Όμως ποιοι άλλοι τύποι υποστήριξης και ανοχής υπάρχουν; Ας δούμε μερικούς από αυτούς.


Ψυχολογική υποστήριξη και ανοχή

Ο πρώτος τύπος που θα συζητήσουμε ονομάζεται ψυχολογική υποστήριξη και ανοχή. Αυτά τα πεδία δεν συσχετίζονται απαραίτητα με κάποιο τεχνικό πρότυπο, αλλά υπάρχουν λόγω του τρόπου με τον οποίο το ανθρώπινο μυαλό προσπαθεί να κατανοήσει τον κόσμο.

Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, ζούμε σε έναν απίστευτα πολύπλοκο κόσμο. Επομένως, προσπαθούμε άθελά μας να απλοποιήσουμε τον κόσμο γύρω μας, ώστε να καταφέρουμε να τον κατανοήσουμε καλύτερα – και αυτό περιλαμβάνει τη στρογγυλοποίηση των αριθμών προς τα πάνω. Έχετε λιγουρευτεί ποτέ 0,7648 ενός μήλου; Ή ζητήσατε από έναν έμπορο 13.678.254 κόκκους ρυζιού;

Ένα αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται στις χρηματοοικονομικές αγορές. Ισχύει ιδιαιτέρως για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν εύκολα διαιρετές ψηφιακές μονάδες. Η διαδικασία της αγοράς ενός στοιχείου ενεργητικού στα 8,0674 $ και της πώλησής του στα 9,9765 $ δεν είναι η ίδια με τη διαδικασία αγοράς του στα 8 $ και πώλησής του στα 10 $. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ακέραιοι αριθμοί μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως υποστήριξη ή ανοχή σε ένα διάγραμμα τιμών.

Μακάρι να ήταν τόσο απλό! Αυτό το φαινόμενο έχει γίνει πολύ γνωστό με τα χρόνια. Ως εκ τούτου, ορισμένοι επενδυτές μπορεί να προσπαθήσουν να "πρωτοστατήσουν" σε προφανή πεδία ψυχολογικής υποστήριξης ή ανοχής. Οι πρωτοστάτες, σε αυτήν την περίπτωση, είναι οι επενδυτές που υποβάλουν εντολές οι οποίες βρίσκονται λίγο υψηλότερα ή χαμηλότερα από ένα πεδίο υποστήριξης ή ανοχής.

Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω παράδειγμα. Καθώς το DXY πλησιάζει το 100, κάποιοι επενδυτές υποβάλλουν εντολές πώλησης ακριβώς κάτω από αυτό το επίπεδο, για να βεβαιωθούν ότι αυτές οι εντολές θα εκπληρωθούν. Επειδή τόσοι πολλοί επενδυτές αναμένουν την αντιστροφή στο 100 και πολλοί πρωτοστατούν στο επίπεδο, η αγορά δεν το φτάνει ποτέ και αντιστρέφεται λίγο πριν.

Ο Δείκτης δολαρίου ΗΠΑ (DXY) αντιστρέφεται πριν φτάσει το 100.

Ο Δείκτης δολαρίου ΗΠΑ (DXY) αντιστρέφεται πριν φτάσει το 100.


Υποστήριξη και ανοχή γραμμής τάσης

Εάν έχετε διαβάσει το άρθρο μας σχετικά με τα κλασικά μοτίβα διαγραμμάτων, θα γνωρίζετε ότι τα μοτίβα θα λειτουργήσουν και ως εμπόδια για την τιμή. Στο παρακάτω παράδειγμα, ένα αύξον τρίγωνο συγκρατεί την τιμή έως ότου το μοτίβο παραβιαστεί προς τα πάνω.

Οι γραμμές τάσης λειτουργούν ως υποστήριξη και ανοχή για τον δείκτη S&P 500.

Οι γραμμές τάσης λειτουργούν ως υποστήριξη και ανοχή για τον δείκτη S&P 500.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μοτίβα προς όφελός σας και να εντοπίσετε πεδία υποστήριξης και ανοχής τα οποία συμπίπτουν με τις γραμμές τάσης. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα εάν καταφέρετε να τα εντοπίσετε νωρίς, πριν αναπτυχθεί πλήρως το μοτίβο.


Υποστήριξη και ανοχή κινητού μέσου όρου

Πολλοί δείκτες μπορεί επίσης να παρέχουν υποστήριξη ή ανοχή όταν αλληλεπιδρούν με την τιμή. 

Ένα από τα πιο απλά παραδείγματα αυτού είναι οι κινητοί μέσοι όροι. Καθώς ένας κινητός μέσος όρος λειτουργεί ως υποστήριξη ή ανοχή για την τιμή, πολλοί επενδυτές τον χρησιμοποιούν ως βαρόμετρο για τη συνολική ευρωστία της αγοράς. Οι κινητοί μέσοι όροι μπορεί επίσης να είναι χρήσιμοι όταν προσπαθείτε να εντοπίσετε αντιστροφές τάσεων ή σημεία καμπής.

Κινητός μέσος όρος 200 εβδομάδων ο οποίος λειτουργεί ως υποστήριξη για την τιμή του Bitcoin.

Κινητός μέσος όρος 200 εβδομάδων ο οποίος λειτουργεί ως υποστήριξη για την τιμή του Bitcoin.


Υποστήριξη και ανοχή Fibonacci

Τα επίπεδα που περιγράφονται από το εργαλείο υποχώρησης τιμών Fibonacci μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως υποστήριξη και ανοχή.

Στο παρακάτω παράδειγμα, το επίπεδο Fibonacci 61,8% λειτουργεί ως υποστήριξη πολλές φορές, ενώ το επίπεδο 23,6% λειτουργεί ως ανοχή.

Τα επίπεδα Fibonacci λειτουργούν τόσο ως υποστήριξη όσο και ως ανοχή για την τιμή του Bitcoin.

Τα επίπεδα Fibonacci λειτουργούν τόσο ως υποστήριξη όσο και ως ανοχή για την τιμή του Bitcoin.


Τι είναι η συμβολή στην τεχνική ανάλυση;

Μέχρι στιγμής, έχουμε συζητήσει τι είναι η υποστήριξη και η ανοχή και αναλύσαμε κάποιους από τους διαφορετικούς τύπους τους. Ποιος είναι όμως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διαμορφώσετε στρατηγικές συναλλαγών γύρω από αυτούς;

Μια βασική έννοια που πρέπει να κατανοήσουμε είναι η λεγόμενη συμβολή. Η συμβολή είναι όταν χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός πολλαπλών στρατηγικών για τη δημιουργία μίας στρατηγικής. Τα επίπεδα υποστήριξης και ανοχής τείνουν να είναι ισχυρότερα όταν εμπίπτουν σε πολλές από τις κατηγορίες που αναλύσαμε.

Ας το εξετάσουμε μέσα από δύο παραδείγματα. Ποια πιθανή ζώνη υποστήριξης πιστεύετε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να λειτουργήσει πραγματικά ως υποστήριξη;


Η Υποστήριξη 1 συμπίπτει με:


Η Υποστήριξη 2 συμπίπτει με:

  • μια προηγούμενη περιοχή ανοχής

  • έναν ακέραιο αριθμό στην τιμή


Εάν ήσασταν προσεκτικοί, θα μαντέψετε σωστά ότι η Υποστήριξη 1 έχει περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσει την τιμή. Αν και αυτό μπορεί να ισχύει, η τιμή θα μπορούσε επίσης να την προσπεράσει. Το θέμα εδώ είναι ότι η πιθανότητα να λειτουργήσει ως υποστήριξη είναι υψηλότερη από ό,τι είναι για την Υποστήριξη 2. Με αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις όταν πρόκειται για συναλλαγές. Παρόλο που τα μοτίβα συναλλαγών μπορεί να είναι χρήσιμα, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν συνεπάγονται μελλοντικές αποδόσεις, επομένως θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά αποτελέσματα.

Ιστορικά, οι ρυθμίσεις που επιβεβαιώνονται από πολλαπλές στρατηγικές και δείκτες τείνουν να παρέχουν τις καλύτερες ευκαιρίες. Κάποιοι επιτυχημένοι επενδυτές συμβολής μπορεί να είναι πολύ επιλεκτικοί με τις ρυθμίσεις που εισαγάγουν – και συχνά απαιτούν πολλή αναμονή. Ωστόσο, όταν εισέρχονται σε συναλλαγές, οι ρυθμίσεις τους τείνουν να λειτουργούν με μεγάλη πιθανότητα.

Ακόμα κι έτσι, είναι πάντα απαραίτητο να διαχειρίζεστε τον κίνδυνο και να προστατεύετε το κεφάλαιό σας από δυσμενείς κινήσεις των τιμών. Ακόμη και οι ρυθμίσεις που φαίνεται να είναι οι πιο ισχυρές και να έχουν τα καλύτερα σημεία εισόδου έχουν την πιθανότητα να πάνε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να εξετάσετε την πιθανότητα πολλαπλών σεναρίων, ώστε να μην πέσετε θύμα ψευδών εξόδων ή παγίδων υπερτίμησης και υποτίμησης.


Συμπεράσματα

Ανεξάρτητα από το εάν πραγματοποιείτε ημερήσιες συναλλαγές ή συναλλαγές swing, η υποστήριξη και η ανοχή είναι θεμελιώδεις έννοιες που πρέπει να κατανοήσετε όταν πρόκειται για τεχνική ανάλυση. Η υποστήριξη λειτουργεί ως πυθμένας για την τιμή, ενώ η αντίσταση λειτουργεί ως κορυφή.

Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές μορφές υποστήριξης και ανοχής και κάποιες βασίζονται στην αλληλεπίδραση της τιμής με τους τεχνικούς δείκτες. Τα πιο αξιόπιστα πεδία υποστήριξης και ανοχής τείνουν να είναι αυτά που επιβεβαιώνονται από πολλαπλές στρατηγικές.

Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την ανάλυση διαγραμμάτων, ανατρέξτε στο άρθρο 12 δημοφιλή μοτίβα γραφημάτων Candlestick που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση.