Επεξήγηση των γραμμών τάσης
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Επεξήγηση των γραμμών τάσης

Επεξήγηση των γραμμών τάσης

Έχει δημοσιευτεί Sep 9, 2019Έχει ενημερωθεί Dec 28, 2022
5m

Τι είναι οι γραμμές τάσης;

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι γραμμές τάσης είναι διαγώνιες γραμμές που σχεδιάζονται σε διαγράμματα. Συνδέουν συγκεκριμένα σημεία δεδομένων, διευκολύνοντας τους αναλυτές και τους επενδυτές να απεικονίζουν τις κινήσεις των τιμών και να αναγνωρίζουν τις τάσεις της αγοράς. 

Οι γραμμές τάσης θεωρούνται ένα από τα πιο βασικά εργαλεία στην τεχνική ανάλυση (technical analysis, ή TA). Χρησιμοποιούνται ευρέως σε αγορές μετοχών, νομισμάτων παραστατικού χρήματος, παραγώγων και κρυπτονομισμάτων. 

Ουσιαστικά, οι γραμμές τάσης λειτουργούν σαν επίπεδα υποστήριξης και ανοχής, αλλά αποτελούνται από διαγώνιες, αντί για οριζόντιες γραμμές. Ως εκ τούτου, μπορούν να έχουν είτε θετική είτε αρνητική κλίση. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση της γραμμής, τόσο πιο έντονη είναι η τάση.

Μπορούμε να χωρίσουμε τις γραμμές τάσης σε δύο βασικές κατηγορίες: αύξουσα (ανοδική τάση) και φθίνουσα (πτωτική τάση). Όπως υποδηλώνει το όνομα, μια γραμμή ανοδικής τάσης σχεδιάζεται από μια χαμηλότερη σε μια υψηλότερη θέση στο διάγραμμα. Συνδέει δύο ή περισσότερα χαμηλότερα σημεία, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Επεξήγηση των γραμμών τάσης


Αντίθετα, μια γραμμή πτωτικής τάσης σχεδιάζεται από μια υψηλότερη σε μια χαμηλότερη θέση στο διάγραμμα. Συνδέει δύο ή περισσότερα υψηλότερα σημεία.

Επεξήγηση των γραμμών τάσης


Έτσι, η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων γραμμών είναι η επιλογή των σημείων που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίασή τους. Σε μια ανοδική τάση, οι γραμμές θα σχεδιαστούν χρησιμοποιώντας τα χαμηλότερα σημεία του διαγράμματος (δηλαδή, το κάτω μέρος των γραφημάτων Candlestick διαμορφώνοντας υψηλότερες κατώτατες τιμές). Από την άλλη πλευρά, οι γραμμές πτωτικής τάσης σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας τις υψηλότερες τιμές (δηλαδή, τα κορυφαία σημεία των γραφημάτων Candlestick διαμορφώνουν χαμηλότερες μέγιστες τιμές).


Πώς γίνεται η χρήση των γραμμών τάσης

Ανάλογα με τα υψηλά και τα χαμηλά σημεία ενός διαγράμματος, οι γραμμές τάσης υποδεικνύουν τα σημεία στα οποία η τιμή αμφισβήτησε για λίγο την επικρατούσα τάση, τη δοκίμασε και στη συνέχεια την έστρεψε υπέρ της. Στη συνέχεια, η γραμμή μπορεί να επεκταθεί για να επιχειρήσει να προβλέψει σημαντικά επίπεδα στο μέλλον. Η γραμμή τάσης μπορεί να δοκιμαστεί πολλές φορές, αλλά εφόσον δεν έχει σπάσει, θεωρείται έγκυρη.

Ενώ οι γραμμές τάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα είδη διαγραμμάτων δεδομένων, συνήθως εφαρμόζονται σε χρηματοοικονομικά διαγράμματα (με βάση τις τιμές της αγοράς). Παρέχουν πληροφορίες για την προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς. Φυσικά, οι γραμμές ανοδικής τάσης υποδηλώνουν μια αυξανόμενη αγοραστική δύναμη (η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά). Οι γραμμές καθοδικής τάσης συνδέονται με σταθερές πτώσεις των τιμών, υποδηλώνοντας το αντίθετο (η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση).

Ωστόσο, ο όγκος των συναλλαγών θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη σε τέτοιες αναλύσεις. Για παράδειγμα, εάν η τιμή αυξάνεται, αλλά ο όγκος μειώνεται ή είναι σχετικά χαμηλός, μπορεί να δώσει μια εσφαλμένη εντύπωση αυξημένης ζήτησης.

Όπως αναφέρθηκε, οι γραμμές τάσης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επιπέδων υποστήριξης και ανοχής, τα οποία είναι δύο βασικές, αλλά πολύ σημαντικές έννοιες της τεχνικής ανάλυσης. Μια γραμμή ανοδικής τάσης δείχνει επίπεδα υποστήριξης κάτω από τα οποία είναι απίθανο να πέσει η τιμή. Αντίθετα, η γραμμή πτωτικής τάσης επισημαίνει τα επίπεδα ανοχής, πάνω από τα οποία είναι απίθανο να αυξηθεί η τιμή.

Με άλλα λόγια, η τάση της αγοράς μπορεί να θεωρηθεί άκυρη όταν τα επίπεδα υποστήριξης και ανοχής σπάσουν, είτε προς τα κάτω (για μια γραμμή ανοδικής τάσης) είτε προς τα πάνω (για μια γραμμή πτωτικής τάσης). Σε πολλές περιπτώσεις, όταν αυτά τα βασικά επίπεδα αποτυγχάνουν να διατηρήσουν την τάση, η αγορά τείνει να αλλάζει κατεύθυνση.

Ωστόσο, η τεχνική ανάλυση είναι ένα υποκειμενικό πεδίο και ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική μέθοδο για τη σχεδίαση γραμμών τάσης. Επομένως, ίσως αξίζει να συνδυαστούν πολλές τεχνικές ΤΑ, καθώς και η θεμελιώδης ανάλυση για τη μείωση των κινδύνων.


Σχεδίαση έγκυρων γραμμών τάσης

Στην ουσία, οι γραμμές τάσης μπορούν να συνδέσουν οποιαδήποτε δύο σημεία σε ένα διάγραμμα. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η χρήση τριών ή περισσότερων σημείων καθιστά μια γραμμή τάσης έγκυρη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δύο πρώτα σημεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό μιας εν δυνάμει τάσης και το τρίτο σημείο (το οποίο θα επεκταθεί στο μέλλον) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της εγκυρότητάς της.

Έτσι, όταν η τιμή αγγίξει τη γραμμή τάσης τρεις ή περισσότερες φορές χωρίς να την παραβιάσει, η τάση μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη. Ο έλεγχος της γραμμής τάσης πολλές φορές δείχνει ότι ίσως η τάση δεν είναι απλή σύμπτωση η οποία προκαλείται από τις διακυμάνσεις των τιμών.


Ρυθμίσεις κλίμακας

Εκτός από την επιλογή αρκετών σημείων για τη δημιουργία μιας έγκυρης γραμμής τάσης, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις κατάλληλες ρυθμίσεις κατά τη σχεδίασή της. Μεταξύ των πιο σημαντικών ρυθμίσεων διαγραμμάτων είναι οι ρυθμίσεις κλίμακας.

Στα οικονομικά διαγράμματα, η κλίμακα σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η αλλαγή της τιμής. Οι δύο πιο δημοφιλείς κλίμακες είναι η αριθμητική και η ημι-λογαριθμική. Σε ένα αριθμητικό διάγραμμα, η αλλαγή εκφράζεται ομοιόμορφα καθώς η τιμή κινείται ανοδικά ή καθοδικά στον άξονα Υ. Αντίθετα, τα ημι-λογαριθμικά διαγράμματα εκφράζουν παραλλαγές ως προς το ποσοστό. 

Για παράδειγμα, μια αλλαγή τιμής από 5 $ σε 10 $ θα κάλυπτε την ίδια απόσταση σε ένα αριθμητικό διάγραμμα με μία αλλαγή από 120 $ σε 125 $. Σε ένα ημι-λογαριθμικό διάγραμμα, ωστόσο, το κέρδος 100% (από 5 $ σε 10 $) θα καταλάμβανε πολύ μεγαλύτερο μέρος του διαγράμματος, σε αντίθεση με την αύξηση 4% στην  κίνηση από 120 $ σε 125 $.

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τις ρυθμίσεις κλίμακας όταν σχεδιάζετε γραμμές τάσης. Κάθε τύπος διαγράμματος μπορεί να έχει τελικά διαφορετικές υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές και, επομένως, ελαφρώς διαφορετικές γραμμές τάσης.


Συμπεράσματα

Αν και είναι χρήσιμα εργαλεία για τεχνική ανάλυση, οι γραμμές τάσης δεν είναι αλάνθαστες. Η επιλογή των σημείων που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση των γραμμών τάσης θα επηρεάσει τον βαθμό στον οποίο αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τους κύκλους της αγοράς και τις πραγματικές τάσεις, καθιστώντας τις κάπως υποκειμενικές. 

Για παράδειγμα, ορισμένοι αναλυτές σχεδιάζουν τις γραμμές τάσης σύμφωνα με το "σώμα" των γραφημάτων Candlestick, αγνοώντας τις ράβδους. Άλλοι προτιμούν να σχεδιάζουν τις γραμμές σύμφωνα με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα σημεία των ράβδων. 

Επομένως, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τις γραμμές τάσης σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία και δείκτες διαγραμμάτων. Αξιοσημείωτα παραδείγματα άλλων δεικτών της TA περιλαμβάνουν τους Ichimoku Cloud, Bollinger Bands (BB), MACD, Stochastic RSI, RSI και τους κινητούς μέσους όρους.