Τι είναι το Μέσο πραγματικό εύρος τιμών;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Μέσο πραγματικό εύρος τιμών;

Τι είναι το Μέσο πραγματικό εύρος τιμών;

Έχει δημοσιευτεί Sep 21, 2022Έχει ενημερωθεί Dec 23, 2022
4m

TL;DR

Το Μέσο πραγματικό εύρος τιμών (ATR) είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται συχνά για την εκτίμηση της μεταβλητότητας της αγοράς για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τον προσδιορισμό της μεταβλητότητας, το ATR δημιουργήθηκε από τον τεχνικό αναλυτή J. Welles Wilder Jr. στο βιβλίο του "New Concepts in Technical Trading Systems", που δημοσιεύθηκε το 1978. 

Εντός μιας περιόδου 14 ημερών, το ATR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό και την εκτίμηση της μεταβλητότητας των τιμών σε διαφορετικά πραγματικά εύρη για τον προσδιορισμό ενός μέσου όρου. Παρόλο που το ATR έχει διάφορα οφέλη, μεταξύ άλλων είναι ένα βοήθημα για τους επενδυτές για να προσδιορίζουν τις τιμές stop-loss, έχει ορισμένους περιορισμούς.

Εισαγωγή

Οι συναλλαγές είναι γνωστές για τη μεταβλητότητά τους, ειδικά με τα κρυπτονομίσματα. Οι επενδυτές συχνά προσπαθούν να επωφεληθούν από αυτές τις κινήσεις των τιμών και προσπαθούν να τις προβλέψουν. Μια πιθανή μέθοδος είναι η τεχνική ανάλυση και οι δείκτες μεταβλητότητας των τιμών, όπως το Μέσο πραγματικό εύρος τιμών (ATR). Για πολλούς επενδυτές, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να κατανοήσουν και να προσθέσουν στην εργαλειοθήκη τεχνικής ανάλυσής τους. 

Τι είναι το Μέσο πραγματικό εύρος τιμών; 

Το ATR δημιουργήθηκε από τον τεχνικό αναλυτή J. Welles Wilder Jr. το 1978 ως ένα εργαλείο για τη μέτρηση της μεταβλητότητας. Το ATR έγινε από τότε ένας από τους πιο γνωστούς δείκτες μεταβλητότητας

Πλέον είναι σημαντικό κομμάτι άλλων δεικτών που προσδιορίζουν την κατευθυντική κίνηση των αγορών, όπως ο μέσος κατευθυντικός δείκτης (ADX) και ο δείκτης μέσης κατευθυνόμενης κίνησης (ADXR). Με το ATR, οι επενδυτές προσπαθούν να προσδιορίσουν τη βέλτιστη χρονική περίοδο για να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευμετάβλητες διακυμάνσεις.

Ο δείκτης υπολογίζει τη μέση τιμή της αγοράς των στοιχείων ενεργητικού εντός ενός εύρους 14 ημερών. Το ATR δεν παρέχει πληροφορίες για την τάση ή την κατεύθυνση των τιμών, αλλά προσφέρει μια εικόνα της μεταβλητότητας των τιμών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ένα υψηλό ATR υποδηλώνει υψηλή μεταβλητότητα των τιμών κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου και ένα χαμηλό ATR υποδηλώνει χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών. 

Όταν καθορίζουν αν θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν στοιχεία ενεργητικού κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι επενδυτές εξετάζουν αυτές τις χαμηλές ή υψηλές διακυμάνσεις των τιμών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ATR προσεγγίζει μόνο τη μεταβλητότητα των τιμών και θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως βοήθημα.

Πώς υπολογίζετε το μέσο πραγματικό εύρος τιμών;

Για να υπολογίσετε το ATR, πρέπει να βρείτε το υψηλότερο πραγματικό εύρος μιας δεδομένης περιόδου ή αλλιώς TR. Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζετε τρία διαφορετικά εύρη και επιλέγετε το μεγαλύτερο από τα τρία:

  1. Το υψηλό εύρος της τελευταίας περιόδου αφαιρούμενο από το χαμηλό εύρος της τελευταίας περιόδου

  2. Η απόλυτη αξία (αγνοώντας κάθε αρνητικό πρόσημο) του ανώτατου εύρους της τελευταίας περιόδου μείον την προηγούμενη τιμή κλεισίματος

  3. Η απόλυτη αξία του χαμηλού εύρους της τελευταίας περιόδου μείον την προηγούμενη τιμή κλεισίματος

Η περίοδος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το χρονικό διάστημα στο οποίο εστιάζει ο επενδυτής. Για παράδειγμα, για τα κρύπτο, η χρονική περίοδος μπορεί να είναι 24 ώρες, ενώ για τις μετοχές, μπορεί να είναι μια μόνο ημέρα συναλλαγών. Για τον προσδιορισμό του μέσου πραγματικού εύρους τιμών για μια χρονική περίοδο (συνήθως 14 ημέρες), υπολογίζεται και αθροίζεται το πραγματικό εύρος για κάθε περίοδο και βγαίνει ο απλός μέσος όρος. 

Ο προσδιορισμός του ATR της εν λόγω περιόδου επιτρέπει στους επενδυτές να μάθουν για τη μεταβλητότητα των τιμών των στοιχείων ενεργητικού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Συνήθως, ένας επενδυτής βλέπει το ATR με τη μορφή γραμμής στα γραφήματά του. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ότι η γραμμή ATR αυξάνεται καθώς αυξάνεται η μεταβλητότητα (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση τιμής).

Γιατί οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούν το μέσο πραγματικό εύρος τιμών;

Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούν συχνά το ATR για να εκτιμήσουν τη μεταβλητότητα των τιμών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Το ATR είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τα κρύπτο λόγω της υψηλής μεταβλητότητας που παρατηρείται στις αγορές κρύπτο. Μια συχνή στρατηγική είναι να χρησιμοποιήσετε το ATR για να καθορίσετε τις εντολές take-profit και stop-loss.

Όταν χρησιμοποιείτε το ATR με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε τον θόρυβο της αγοράς που επηρεάζει τις στρατηγικές συναλλαγών σας. Αν προσπαθείτε να κάνετε συναλλαγές σε μια ύποπτη μακροπρόθεσμη τάση, δεν θέλετε η καθημερινή μεταβλητότητα να κλείσει τις θέσεις σας νωρίς.

Μια τυπική μέθοδος είναι να πολλαπλασιάσετε το ATR επί 1,5 ή 2 και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό για να καθορίσετε το stop-loss στην τιμή εισόδου σας. Η καθημερινή μεταβλητότητα δεν θα πρέπει να φτάσει την τιμή ενεργοποίησης του stop-loss. Εάν συμβεί αυτό, είναι μια καλή ένδειξη ότι η αγορά κινείται γρήγορα προς τα κάτω.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα του μέσου πραγματικού εύρους τιμών;

Παρόλο που το ATR παρέχει οφέλη στους χρήστες του λόγω της προσαρμοστικότητάς του και της δυνατότητας εντοπισμού αλλαγών στις τιμές, έχει δύο βασικά μειονεκτήματα:

1. Το ATR μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά. Αυτό μπορεί να είναι ένα μειονέκτημα, καθώς καμία μεμονωμένη τιμή ATR δεν μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια εάν μια τάση θα αντιστραφεί ή όχι. 

2. Καθώς το ATR μετρά μόνο τη μεταβλητότητα των τιμών, δεν ενημερώνει τους επενδυτές για την αλλαγή στην κατεύθυνση της τιμής ενός στοιχείου ενεργητικού. Ένα παράδειγμα είναι όταν υπάρχει μια ξαφνική αύξηση του ATR, ορισμένοι επενδυτές μπορεί να πιστεύουν ότι επιβεβαιώνει μια παλιά ανοδική ή καθοδική τάση, η οποία μπορεί να είναι ψευδής.

Συμπεράσματα 

Το ATR είναι πολύ σημαντικό σε πολλές εργαλειοθήκες επενδυτών για την κατανόηση των προτύπων μεταβλητότητας. Καθώς η μεταβλητότητα αποτελεί βασικό στοιχείο στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ψηφιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων. Το δυνατό του σημείο είναι η απλότητά του, αλλά λάβετε υπόψη τους περιορισμούς του εάν αποφασίσετε να πειραματιστείτε με αυτό στις συναλλαγές σας.