Czym Jest ATR?

Czym Jest ATR?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Sep 21, 2022Zaktualizowane Dec 23, 2022
4m

TL;DR

Average True Range (ATR) jest wskaźnikiem analizy technicznej powszechnie wykorzystywanym do szacowania zmienności rynku w danym okresie. Pełniący funkcję narzędzia do określania zmienności, wskaźnik ATR został stworzony przez analityka technicznego J. Wellesa Wildera Jr. w książce pt. „New Concepts in Technical Trading Systems” opublikowanej w 1978 roku. 

Przy użyciu wskaźnika ATR można, w okresie 14 dni, obliczyć i uzyskać szacunkowy obraz zmienności cen w poszczególnych zakresach ATR i ustalić średnią. Chociaż wskaźnik ATR ma wiele zalet – np. ułatwia traderom ustalanie cen stop-loss – posiada też pewne ograniczenia.

Wprowadzenie

Trading słynie ze zmienności – zwłaszcza w przypadku kryptowalut. Traderzy często próbują te ruchy cenowe wykorzystywać i przewidywać. Jedną z dostępnych metod jest analiza techniczna i wskaźniki zmienności cen, np. wskaźnik średniego zakresu rzeczywistego (ATR). Dla wielu traderów jest to cenne narzędzie, które warto zrozumieć i dodać do swojego zestawu narzędzi analizy technicznej. 

Czym Jest Średni Zakres Rzeczywisty (ATR)? 

Analityk techniczny J. Welles Wilder Jr. stworzył w roku 1978 koncepcję ATR jako narzędzia do pomiaru zmienności. ATR stał się od tego czasu jedną z najbardziej znanych form technicznego wskaźnika zmienności

Obecnie zajmuje znaczącą pozycję wśród innych wskaźników służących do rozpoznawania kierunku ruchu rynków. Takich jak np. wskaźnik średniego ruchu kierunkowego (Average Directional Movement Index, ADX) i wskaźnik ratingu średniego ruchu kierunkowego (Average Directional Movement Index Rating, ADXR). Przy użyciu ATR traderzy próbują ustalić optymalny okres do handlu w czasie dużej zmienności.

Wskaźnik oblicza średnią cenę rynkową aktywów w przedziale 14 dni. ATR nie dostarcza informacji o trendzie ani kierunku cen, ale daje obraz zmienności cenowej w danym okresie. Wysokie wskazanie ATR oznacza wysoką zmienność cenową w danym okresie, a niskie wskazanie ATR oznacza niską zmienność cenową. 

Przy podejmowaniu decyzji o kupnie lub sprzedaży aktywów w danym okresie, traderzy biorą pod uwagę to czy wahania cenowe są niskie albo wysokie. Należy zauważyć, że ATR jest jedynie przybliżonym wskaźnikiem zmienności cenowej i należy go traktować wyłącznie jako dodatek.

Jak się oblicza średni zakres rzeczywisty (ATR)?

Aby obliczyć ATR, trzeba znaleźć największy zakres rzeczywisty (true range, TR) za dany okres. Oznacza to, że należy obliczyć następujące trzy zakresy i wybrać największy z nich:

  1. Maksimum ostatniego okresu minus minimum ostatniego okresu

  2. Wartość bezwzględna (z pominięciem wszelkich znaków ujemnych) wartości maksymalnej za ostatni okres minus poprzednia cena zamknięcia

  3. Wartość bezwzględna minimum za ostatni okres minus poprzednia cena zamknięcia

Okresy mogą się różnić w zależności od tego, na którym okresie trader się koncentruje. Np. w krypto okres jest w stanie wynosić 24 godziny, a w przypadku akcji może to być jeden dzień handlowy. Aby określić średni zakres rzeczywisty za dany okres (zwykle 14 dni), oblicza się i sumuje zakres rzeczywisty za każdy okres, a następnie wyciąga prostą średnią. 

Ustalenie ATR za dany okres daje traderom informacje o zmienności cen aktywów w tym czasie. Trader zazwyczaj widzi ATR na wykresach w formie linii. Poniżej widać, że linia ATR rośnie wraz ze wzrostem zmienności (w obu kierunkach cenowych).

Dlaczego traderzy kryptowalutowi korzystają ze wskaźnika ATR?

Traderzy kryptowalutowi często szacują zmienność cenową w danym okresie przy użyciu ATR. Wskaźnik ATR jest szczególnie przydatny w krypto ze względu na wysoką zmienność obserwowaną na rynkach kryptowalutowych. Jedną z powszechnych strategii jest ustawianie zleceń take-profit i stop-loss stosując ATR.

Wykorzystując ATR w ten sposób, można uniknąć wpływu szumu rynkowego na nasze strategie handlowe. Kiedy stawiamy na prawdopodobny trend długoterminowy, nie chcemy, aby zmienność dzienna szybko doprowadziła do zamknięcia naszych pozycji.

Typowa metoda polega na pomnożeniu ATR przez 1,5 lub 2, a następnie ustawieniu stop-lossa pod ceną wejścia zgodnie z tą liczbą. Zmienność dzienna nie powinna doprowadzić do uruchomienia stop-lossa. Jeżeli jednak tak się stanie, będzie to wyraźny znak, że rynek zalicza znaczący ruch w dół.

Jakie są wady korzystania ze średniego zakresu rzeczywistego?

Chociaż ATR daje możliwości adaptacji i wykrywania zmian cenowych, ma dwie podstawowe wady:

1. ATR pozostawia pole do interpretacji. Może to być wadą, ponieważ nie ma takiej wartości ATR, która jednoznacznie określi, czy trend się odwróci, czy nie. 

2. Ponieważ ATR mierzy jedynie zmienność cenową, nie informuje traderów o zmianie kierunku cen aktywów. Jednym z przykładów jest nagły wzrost ATR – możliwe, że niektórzy traderzy dojdą wtedy do wniosku, że potwierdza się stary trend wzrostowy lub spadkowy, co może być niezgodne z prawdą.

Przemyślenia końcowe 

W warsztacie wielu traderów ATR ma podstawowe znaczenie, jeżeli chodzi o dostrzeganie wzorców zmienności. Ponieważ zmienność jest kluczowym czynnikiem w handlu kryptowalutami, ATR szczególnie dobrze nadaje się do cyfrowych aktywów kryptowalutowych. Jego siła leży w prostocie, ale decydując się na eksperymenty ze wskaźnikiem ATR w swoich działaniach handlowych, warto brać pod uwagę jego ograniczenia.