Čo je to Priemerný skutočný rozsah?
Domov
Články
Čo je to Priemerný skutočný rozsah?

Čo je to Priemerný skutočný rozsah?

Stredne pokročilý
Zverejnené Sep 21, 2022Aktualizované Dec 23, 2022
4m

Zhrnutie

Priemerný skutočný rozsah (ATR) je bežne používaný indikátor technickej analýzy určený na odhadovanie trhovej volatility počas stanoveného obdobia. ATR sa používa ako nástroj na stanovenie volatility, vypracoval ho technický analytik J. Welles Wilder Jr. vo svojej knihe „New Concepts in Technical Trading Systems“, ktorá bola vydaná v roku 1978. 

Za 14-dňové obdobie sa dá ATR použiť na vyrátanie a poskytnutie odhadovanej cenovej volatility v rôznych skutočných rozsahoch, aby sa stanovila priemerná hodnota. ATR má síce mnohé výhody, vrátane toho, že ide o pomocný nástroje pre obchodníkov na stanovenie cien stop-lossu, má však aj isté obmedzenia.

Úvod

Obchodovanie je dobre známe pre svoju volatilitu, najmä pokiaľ ide o kryptomeny. Obchodníci sa často snažia využiť tieto cenové pohyby a pokúšajú sa ich predpovedať. Jednou metódou, ktorú môžete použiť, je technická analýza a indikátory cenovej volatility ako je Priemerný skutočný rozsah (ATR). Pre mnohých obchodníkov je to užitočný nástroj, ktorý im pomáha pochopiť správanie trhu a pridávajú ho do svojej série technických nástrojov. 

Čo je to Priemerný skutočný rozsah? 

ATR vypracoval technický analytik J. Welles Wilder Jr. v roku 1978 ako nástroj na meranie volatility. ATR sa stal jednou z najznámejších foriem technických indikátorov volatility

Dnes už ide o významnú súčasť ostatných indikátorov, ktoré identifikujú smer pohybu trhu ako je napríklad Index priemerného smeru pohybu (ADX) a Hodnota indexu priemerného smeru pohybu (ADXR). S pomocou ATR sa obchodníci pokúšajú stanoviť optimálne obdobie na obchodovanie volatilných pohybov.

Tento indikátor vypočítava priemernú cenu aktív na trhu v rozmedzí 14 dní. ATR neposkytuje žiadne informácie o trende alebo smere pohybu ceny, ale ponúka istý náhľad na cenovú volatilitu za dané obdobie. Vysoká hodnota ATR označuje vysokú cenovú volatilitu za dané obdobie a nízka hodnota ATR znamená nízku cenovú volatilitu. 

Keď sa obchodník rozhoduje, či chce v danom momente kúpiť alebo predať aktívum, berie do úvahy túto nízku alebo vysokú cenovú volatilitu. Dôležité je uviesť, že ATR len odhaduje cenovú volatilitu a mal by sa používať výhradne ako pomocný indikátor.

Ako vypočítame Priemerný skutočný rozsah?

Na výpočet ATR potrebujeme nájsť najvyšší skutočný rozsah alebo TR za dané obdobie. To znamená, že potrebujeme vypočítať tri rôzne rozsahy a vybrať ten najvyšší z nich:

  1. Od najvyššej hodnoty za posledné obdobie sa odpočíta najnižšia hodnota za posledné obdobie

  2. Od absolútnej hodnoty (bez záporného znamienka) najvyššej hodnoty za posledné obdobie sa odpočíta predchádzajúca uzatváracia cena

  3. Od absolútnej hodnoty za posledné obdobie sa odpočíta predchádzajúca uzatváracia cena

Toto obdobie sa môže líšiť v závislosti od obdobia, na ktoré sa obchodník sústredí. Napríklad pri obchodovaní kryptomien môže obdobie predstavovať 24 hodín, pričom pri obchodovaní akcií to môže byť jeden obchodný deň. Ak chceme stanoviť Priemerný skutočný rozsah za určité časové obdobie (zvyčajne 14 dní), pri každom období sa vyráta skutočný rozsah a spočíta sa, čím získame jednoduchý priemer. 

Ak obchodník stanoví ATR za dané obdobie, umožní mu to zistiť viac o cenovej volatilite aktíva počas daného obdobia. Obchodník obyčajne vidí hodnotu ATR zobrazenú ako čiaru na svojom grafe. Nižšie môžeme vidieť, že čiara ATR stúpa, keď sa zvyšuje volatilita (v oboch smeroch pohybu ceny).

Prečo používajú obchodníci s kryptomenami Priemerný skutočný rozsah?

Obchodníci s kryptomenami využívajú často ATR na odhad cenovej volatility za dané obdobie. ATR je prínosný najmä v kryptomenách v dôsledku vysokej volatility, ktorú vidíme na kryptomenových trhoch. Jednou z bežných stratégií je používanie ATR na nastavenie take-profit a stop-loss príkazov.

Keď používate ATR takýmto spôsobom, môžete sa vyhnúť trhovému šumu, ktorý má vplyv na vaše obchodné stratégie. Ak sa pokúšate obchodovať v smere predpokladaného dlhodobého trendu, nechcete, aby sa v dôsledku cenovej volatility vaše pozície zatvorili predčasne.

Typickou metódou je vynásobiť ATR hodnotou 1,5 alebo 2, a potom s pomocou tohto čísla nastaviť stop-loss pod vstupnú cenu obchodu. Denná volatilita by sa nemala dostať na vašu spúšťaciu cenu stop-lossu; ak sa tak stane, je to dobrý indikátor toho, že trh sa vydal výrazne nadol.

Aké nevýhody má používanie Priemerného skutočného rozsahu?

Zatiaľ čo ATR dáva svojim používateľom výhody v zmysle prispôsobiteľnosti a detekcie zmeny cien, nesie so sebou dve hlavné nevýhody:

1. ATR ako indikátor je často otvorený rôznym interpretáciám. To môže predstavovať nevýhodu, pretože na základe žiadnej samostatnej hodnoty ATR sa nedá jasne určiť, či sa trend zmení alebo nie. 

2. Keďže indikátor ATR meria len cenovú volatilitu, neposkytuje obchodníkom informácie o zmene smeru ceny aktíva. Jedným z príkladov je situácia, kedy sa náhle zvýši ATR, niektorí obchodníci si môžu myslieť, že sa tým potvrdzuje predchádzajúci rastúci alebo klesajúci trend, čo však nemusí byť pravda.

Záverečné myšlienky 

ATR je nevyhnutnou súčasťou sady nástrojov mnohých obchodníkov na pochopenie vzorcov volatility. Keďže volatilita sa považuje za kľúčový prvok pri obchodovaní s kryptomenami, je veľmi vhodná pre digitálne krypto aktíva. Jeho silnou stránkou je jeho jednoduchosť, ale majte na pamäti jeho obmedzenia, ak sa rozhodnete experimentovať s ním pri obchodovaní.