Vad är Average True Range?
Hem
Artiklar
Vad är Average True Range?

Vad är Average True Range?

Avancerad
Publicerad Sep 21, 2022Uppdaterad Dec 23, 2022
4m

TL;DR

Average True Range (ATR) är en vanlig indikator inom teknisk analys för att uppskatta marknadsvolatiliteten under en viss period. ATR används som ett verktyg för att bestämma volatilitet och skapades av den tekniska analytikern J. Welles Wilder Jr. i hans bok "New Concepts in Technical Trading Systems", som publicerades 1978. 

ATR kan användas inom en 14-dagarsperiod för att beräkna och tillhandahålla uppskattad prisvolatilitet över olika sanna intervall för att bestämma ett genomsnitt. Även om ATR har flera fördelar, inklusive som ett hjälpmedel för handlare att bestämma stoppa förlust-priser, har det även vissa begränsningar.

Introduktion

Handel är välkänt för sin volatilitet, särskilt för kryptovalutor. Handlare siktar ofta på att dra nytta av dessa prisrörelser och försöka förutsäga dem. En möjlig metod är teknisk analys och indikatorer på prisvolatilitet som Average True Range (ATR). För många handlare är det ett värdefullt verktyg att förstå och lägga till i deras verktygslåda för tekniska analys. 

Vad är Average True Range? 

ATR skapades av den tekniska analytikern J. Welles Wilder Jr. 1978, som ett verktyg för att mäta volatilitet. ATR har sedan dess blivit en av de mest kända formerna av tekniska indikatorer på volatilitet

ATR är nu en betydande del av andra indikatorer som identifierar marknadernas riktningar, till exempel Average Directional Movement Index (ADX) och Average Directional Movement Index Rating (ADXR). Med ATR försöker handlarna bestämma en optimal period för att handla under volatila svängningar.

Indikatorn beräknar marknadens genomsnittliga pris på tillgångar inom ett 14-dagarsintervall. ATR ger inte trendinformation eller prisriktningar, men erbjuder en bild av prisvolatiliteten under den perioden. Ett högt ATR-värde innebär hög prisvolatilitet under den angivna perioden och ett lågt ATR-värde indikerar låg prisvolatilitet. 

När de bestämmer om de vill köpa eller sälja tillgångar under perioden är det dessa låga eller höga prisvolatiliteter som handlarna tar hänsyn till. Det är viktigt att notera att ATR endast uppskattar prisvolatiliteten och endast bör användas som ett hjälpmedel.

Hur beräknas Average True Range?

För att beräkna ATR måste du hitta en viss periods största sanna intervall eller True Range/TR. Detta innebär att beräkna tre olika intervall och välja det största av dessa tre:

  1. Den senaste periodens högsta värde subtraheras med den senaste periodens lägsta värde.

  2. Det absoluta värdet (ignorerar eventuella negativa tecken) för den senaste periodens högsta värde minus det tidigare stängningspriset.

  3. Det absoluta värdet för den senaste periodens lägsta värde minus föregående stängningspris.

Perioden kan variera beroende på handlarens fokusperiod. Med krypto kan perioden till exempel vara 24 timmar, medan det för aktier kan vara en enda handelsdag. För att bestämma average True Range under en tidsperiod (vanligtvis 14 dagar) beräknas True Range för varje period och summeras och av det tas ett enkelt medelvärde ut. 

Att bestämma ATR för nämnda period gör det möjligt för handlare att lära sig om volatiliteten i tillgångspriserna under det intervallet. Vanligtvis kommer en handlare att se ATR som en linje i sina diagram. Nedan kan du se att ATR-linjen stiger när volatiliteten ökar (i endera av prisriktningarna).

Varför använder kryptovalutahandlare Average True Range?

Kryptovalutahandlare använder ofta ATR för att uppskatta prisvolatiliteten under en viss period. ATR är särskilt fördelaktigt inom krypto, på grund av den höga volatiliteten som finns på kryptomarknaderna. En vanlig strategi är att använda ATR för att ställa in hämta vinst- och stoppa förlust-order.

När du använder ATR på detta sätt kan du undvika marknadsbrus som påverkar dina handelsstrategier. Om du försöker handla under en misstänkt långsiktig trend vill du inte att daglig volatilitet ska stänga dina positioner för tidigt.

En vanlig metod är att multiplicera ATR med 1,5 eller 2 och sedan använda detta tal för att ställa in ett stopp av förlust under ditt ingångspris. Den dagliga volatiliteten bör inte nå ditt stoppa förlust-utlösningspris, men om den gör det är den en bra indikator på att marknaden rör sig ordentligt nedåt.

Vilka är nackdelarna med att använda Average True Range?

Även om ATR ger vissa fördelar för sina användare i och med dess anpassningsförmåga och upptäckt av prisförändringar, har det två huvudsakliga nackdelar:

1. ATR måste ofta tolkas. Detta kan vara en nackdel, eftersom inget enskilt ATR-värde kan ange tydligt om en trend kommer att vända eller inte. 

2. Eftersom ATR endast mäter prisvolatilitet, informerar det inte handlarna om förändringen i en tillgångs prisriktning. Ett exempel är när det sker en plötslig ökning av ATR och vissa handlare kanske tror att det bekräftar en gammal uppåtgående eller nedåtgående trend, vilket kan vara inkorrekt.

Sammanfattningsvis 

ATR är viktigt i många handlares verktygslådor för att förstå volatilitetsmönster. Eftersom volatilitet är en viktig faktor i kryptovalutahandel är ATR särskilt väl lämpad för digitala kryptotillgångar. Dess styrkor ligger i dess enkelhet, men kom ihåg dess begränsningar om du bestämmer dig för att experimentera med ATR i dina handelsaktiviteter.