5 Βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση
Αρχική σελίδα
Άρθρα
5 Βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση

5 Βασικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση

Έχει δημοσιευτεί Mar 2, 2020Έχει ενημερωθεί Jun 4, 2024
9m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Οι δείκτες τεχνικής ανάλυσης (technical analysis indicators, ή TA) μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να κατανοήσουν τις κινήσεις τιμών των περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται ο προσδιορισμός μοτίβων και πιθανών σημάτων συναλλαγής.

  • Ανάμεσα στους πολλούς διαθέσιμους δείκτες τεχνικής ανάλυσης, μερικοί από τους δημοφιλέστερους δείκτες περιλαμβάνουν τον δείκτη σχετικής ισχύος (RSI), τους κινητούς μέσους όρους, τον δείκτη MACD, τον δείκτη StochRSI και τον δείκτη Bollinger Bands.

  • Παρόλο που οι δείκτες τεχνικής ανάλυσης μπορεί να είναι πολύ χρήσιμοι, η ερμηνεία των δεδομένων ενδέχεται να είναι υποκειμενική. Για τον περιορισμό των κινδύνων, πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν δείκτες τεχνικής ανάλυσης σε συνδυασμό με τη θεμελιώδη ανάλυση και άλλες μεθόδους.

Εισαγωγή

Οι δείκτες διαγραμμάτων είναι τα αγαπημένα εργαλεία των έμπειρων τεχνικών αναλυτών. Κάθε παίκτης θα επιλέξει τα εργαλεία που ταιριάζουν καλύτερα στο μοναδικό στιλ παιχνιδιού του και στη συνέχεια θα μάθει πώς να τελειοποιεί την τεχνική του. Κάποιοι θέλουν να εξετάζουν τη δυναμική της αγοράς, ενώ άλλοι προτιμούν να φιλτράρουν τον "θόρυβο" της αγοράς ή να υπολογίζουν τη μεταβλητότητα.

Όμως ποιοι είναι οι καλύτεροι δείκτες τεχνικής ανάλυσης; Κάθε επενδυτής θα σας πει κάτι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι πολύ δημοφιλείς, όπως αυτοί που παραθέτουμε παρακάτω (RSI, MA, MACD, StochRSI και BB). Θέλετε να μάθετε τι είναι και πώς να τους χρησιμοποιείτε; Συνεχίστε να διαβάζετε.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε δείκτες τεχνικής ανάλυσης;

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες για να αποκτήσουν μια επιπλέον εικόνα σχετικά με την κίνηση των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου. Αυτοί οι δείκτες διευκολύνουν τον καθορισμό μοτίβων και τον εντοπισμό πιθανών σημάτων αγοράς ή πώλησης στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς

Υπάρχουν πολλοί τύποι δεικτών και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από επενδυτές ημερήσιων συναλλαγών, επενδυτές swing και μερικές φορές ακόμη και από μακροπρόθεσμους επενδυτές. Επίσης, υπάρχουν επαγγελματίες αναλυτές και έμπειροι επενδυτές που δημιουργούν τους δικούς τους προσαρμοσμένους δείκτες. 

Σε αυτό το άρθρο, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά μερικούς από τους πιο δημοφιλείς δείκτες τεχνικής ανάλυσης (ΤΑ), οι οποίοι μπορούν να είναι χρήσιμοι στην εργαλειοθήκη ανάλυσης αγοράς κάθε επενδυτή.

1. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI)

Δείκτης σχετικής ισχύος

Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) είναι ένας δείκτης δυναμικής που δείχνει εάν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο ή υπερπωλημένο. Αυτό το κάνει μετρώντας το μέγεθος των πρόσφατων αλλαγών των τιμών. Η τυπική ρύθμιση είναι τα προηγούμενα 14 διαστήματα (14 ημέρες για ημερήσια διαγράμματα, 14 ώρες για ωριαία διαγράμματα κ.λπ.). Στη συνέχεια, τα δεδομένα παρουσιάζονται σε ένα εύρος τιμών που μπορεί να έχει τιμή μεταξύ 0 και 100.

Δεδομένου ότι ο RSI είναι ένας δείκτης δυναμικής, δείχνει τον ρυθμό (δυναμική) με την οποία αλλάζει η τιμή. Αυτό σημαίνει ότι εάν η δυναμική αυξάνεται ενώ αυξάνεται και η τιμή, η ανοδική τάση είναι ισχυρή, δηλ. εισέρχονται περισσότεροι αγοραστές. Αντίθετα, εάν η δυναμική μειώνεται ενώ η τιμή αυξάνεται, μπορεί να είναι ένδειξη ότι οι πωλητές ενδέχεται σύντομα να πάρουν τον έλεγχο της αγοράς.

Μια παραδοσιακή ερμηνεία του RSI είναι ότι όταν είναι πάνω από 70, το περιουσιακό στοιχείο είναι πιθανότατα υπεραγορασμένο, και όταν είναι κάτω από 30 είναι πιθανότατα υπερπωλημένο. Συνεπώς, οι ακραίες τιμές μπορεί να υποδηλώνουν επερχόμενη αντιστροφή ή υποχώρηση της τάσης. Ακόμα κι αν ισχύει αυτό, ίσως είναι καλύτερο να μην θεωρείτε αυτές τις τιμές ως άμεσα σήματα αγοράς ή πώλησης. Όπως και με πολλές άλλες τεχνικές τεχνικής ανάλυσης (ΤΑ), ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) μπορεί να δώσει ψευδή ή παραπλανητικά σήματα. Επομένως, είναι πάντα καλό να εξετάζετε και άλλους παράγοντες πριν ξεκινήσετε μια συναλλαγή.

Διψάτε για περισσότερη γνώση; Διαβάστε το άρθρο μας για τον δείκτη σχετικής ισχύος (RSI).

2. Κινητός μέσος όρος (MA)

κινητοί μέσοι όροι

Στόχος της χρήσης ενός κινητού μέσου όρου στα χρηματοοικονομικά διαγράμματα είναι η εξομάλυνση της κίνησης των τιμών και η επισήμανση της κατεύθυνσης που ακολουθεί η τάση της αγοράς. Εφόσον βασίζονται σε παρελθοντικά δεδομένα τιμών, οι κινητοί μέσοι όροι θεωρούνται υστερούμενοι δείκτες.

Οι δύο κινητοί μέσοι όροι που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι ο απλός κινητός μέσος όρος (SMA ή MA) και ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA). Ο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) διαμορφώνεται με τη λήψη δεδομένων τιμών από την καθορισμένη περίοδο και την παραγωγή ενός μέσου όρου. Για παράδειγμα, ο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) 10 ημερών διαμορφώνεται με τον υπολογισμό της μέσης τιμής τις τελευταίες 10 ημέρες. Αντίθετα, ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) υπολογίζεται με τρόπο που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα πρόσφατα δεδομένα τιμών. Έτσι έχει καλύτερα αντανακλαστικά στην πρόσφατη κίνηση των τιμών.

Όπως αναφέραμε, ο κινητός μέσος όρος είναι ένας υστερούμενος δείκτης. Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος, τόσο μεγαλύτερη είναι η υστέρηση. Επομένως, ο SMA 200 ημερών θα αντιδράσει πιο αργά στην πρόσφατη κίνηση των τιμών σε σχέση με τον SMA 50 ημερών.

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν συχνά τη σχέση της τιμής με συγκεκριμένους κινητούς μέσους όρους για να υπολογίσουν την τρέχουσα τάση της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν η τιμή παραμένει πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο SMA των 200 ημερών για μια παρατεταμένη περίοδο, πολλοί επενδυτές μπορεί να θεωρήσουν ότι το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται σε ανατιμητική αγορά.

Οι επενδυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν διασταυρώσεις κινητών μέσων όρων ως σήματα αγοράς ή πώλησης. Για παράδειγμα, αν ο SMA 100 ημερών διασταυρώνεται σε χαμηλότερο σημείο με τον SMA 200 ημερών, μπορεί να θεωρηθεί σήμα πώλησης. Ωστόσο, τι ακριβώς σημαίνει αυτό το σημείο διασταύρωσης; Αυτό δείχνει ότι η μέση τιμή των τελευταίων 100 ημερών είναι πλέον χαμηλότερη από εκείνη των τελευταίων 200 ημερών. Η ιδέα των πωλήσεων σε αυτό το σημείο είναι ότι οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών δεν ακολουθούν πλέον την ανοδική τάση. Επομένως, η τάση είναι πιο πιθανό να αντιστραφεί σύντομα.

Διψάτε για περισσότερη γνώση; Διαβάστε το άρθρο μας για τους κινητούς μέσους όρους.

3. Κινητός μέσος όρος σύγκλισης απόκλισης (MACD)

κινητοί μέσοι όροι σύγκλισης απόκλισης macd

Ο κινητός μέσος όρος σύγκλισης απόκλισης (MACD) χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η δυναμική ενός περιουσιακού στοιχείου, δείχνοντας τη σχέση μεταξύ δύο κινητών μέσων όρων. Αποτελείται από δύο γραμμές – τη γραμμή MACD και τη γραμμή σήματος. Η γραμμή MACD υπολογίζεται με την αφαίρεση του EMA 26 από τον EMA 12. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται πάνω από τον EMA 9 της γραμμής MACD – της γραμμής σήματος. Πολλά εργαλεία διαγραμμάτων ενσωματώνουν επίσης συχνά ένα ιστόγραμμα, το οποίο δείχνει την απόσταση μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος. 

Οι επενδυτές, αναζητώντας αποκλίσεις μεταξύ του MACD και της κίνησης των τιμών, μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την ισχύ της τρέχουσας τάσης. Για παράδειγμα, αν η τιμή σημειώνει υψηλότερη ανώτατη τιμή ενώ ο MACD σημειώνει χαμηλότερη ανώτατη τιμή, η αγορά ενδέχεται να αντιστρέψει σύντομα την πορεία της. Σε αυτή την περίπτωση, τι μας φανερώνει ο δείκτης MACD; Ότι η τιμή αυξάνεται, ενώ η δυναμική μειώνεται, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προκύψει υποχώρηση ή αντιστροφή.

Οι επενδυτές μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον δείκτη για να αναζητήσουν διασταυρώσεις μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος. Για παράδειγμα, αν η γραμμή MACD διασταυρώνεται σε υψηλότερο σημείο με τη γραμμή σήματος, αυτό μπορεί να είναι σήμα αγοράς. Αντίθετα, αν η γραμμή MACD διασταυρώνεται σε χαμηλότερο σημείο με τη γραμμή σήματος, αυτό μπορεί να δείχνει σήμα πώλησης.

Ο MACD χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με τον δείκτη RSI, καθώς και οι δύο υπολογίζουν τη δυναμική, αλλά με βάση διαφορετικούς παράγοντες. Υποθέτουμε ότι μαζί μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη τεχνική προοπτική για την αγορά.

Διψάτε για περισσότερη γνώση; Διαβάστε το άρθρο μας για τον κινητό μέσο όρο σύγκλισης απόκλισης (MACD).

4. Stochastic RSI (StochRSI)

stochastic rsi

Ο δείκτης Stochastic RSI είναι ένας ταλαντωτής δυναμικής που χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο ή υπερπωλημένο. Όπως δηλώνει και το όνομα, πρόκειται για παράγωγο του RSI, καθώς προκύπτει από τις τιμές του RSI αντί για τα δεδομένα των τιμών. Προκύπτει με την εφαρμογή ενός τύπου, ο οποίος ονομάζεται τύπος στοχαστικού ταλαντωτή, στις συνήθεις τιμές του RSI. Συνήθως, οι τιμές του Stochastic RSI κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1 (ή 0 και 100).

Λόγω της υψηλότερης ταχύτητας και ευπάθειάς του, ο StochRSI μπορεί να παράγει πολλά σήματα συναλλαγών, τα οποία ίσως είναι δύσκολο να ερμηνευθούν. Γενικά, είναι περισσότερο χρήσιμος όταν βρίσκεται κοντά στα ανώτερα ή κατώτερα άκρα του εύρους του. 

Μια τιμή του StochRSI άνω του 0,8 θεωρείται συνήθως υπεραγορασμένη, ενώ μια τιμή κάτω του 0,2 μπορεί να θεωρηθεί υπερπωλημένη. Η τιμή 0 σημαίνει ότι ο RSI βρίσκεται στη χαμηλότερη τιμή του κατά την περίοδο μέτρησης (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι συνήθως 14). Αντίθετα, η τιμή 1 δείχνει ότι ο RSI βρίσκεται στην υψηλότερη τιμή του κατά την περίοδο μέτρησης.

Με τον ίδιο τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιείται ο RSI, μια υπεραγορασμένη ή υπερπωλημένη τιμή του StochRSI δεν σημαίνει ότι η τιμή θα αντιστραφεί σίγουρα. Στην περίπτωση του StochRSI, δείχνει απλώς ότι οι τιμές του RSI (από τις οποίες προκύπτουν οι τιμές του StochRSI) βρίσκονται κοντά στα άκρα των πρόσφατων ενδείξεων. Επίσης, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο δείκτης StochRSI είναι πιο ευπαθής από τον δείκτη RSI, οπότε τείνει να παράγει συχνότερα ψευδή ή παραπλανητικά σήματα.  

Διψάτε για περισσότερη γνώση; Διαβάστε το άρθρο μας για τον Stochastic RSI.

5. Δείκτης Bollinger Band (BB)

δείκτης bollinger band

Ο δείκτης Bollinger Band υπολογίζει τη μεταβλητότητα της αγοράς καθώς και τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης. Αποτελείται από τρεις γραμμές - ένα SMA (το μεσαίο band) καθώς και ένα ανώτερο και κατώτερο band. Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν, αλλά συνήθως η υψηλότερη και η χαμηλότερη γραμμή είναι δύο τυπικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο. Καθώς η μεταβλητότητα αυξάνεται και μειώνεται, η απόσταση μεταξύ των μέσων όρων αυξάνεται και μειώνεται αντίστοιχα.

Γενικά, όσο πιο κοντά είναι η τιμή στο υψηλότερο band, τόσο πιο κοντά στις συνθήκες υπεραγοράς ενδέχεται να είναι το περιουσιακό στοιχείο στο διάγραμμα. Αντίθετα, όσο πιο κοντά είναι η τιμή στο χαμηλότερο band, τόσο πιο κοντά ενδέχεται να είναι στις συνθήκες υπερπώλησης. Κατά κύριο λόγο, η τιμή θα παραμείνει εντός των band, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να ξεφύγει πάνω ή κάτω από αυτά. Αν και αυτό το γεγονός μπορεί να μην είναι από μόνο του ένα σήμα συναλλαγών, μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη ακραίων συνθηκών της αγοράς.

Μια άλλη σημαντική έννοια του δείκτη Bollinger Band (BB) ονομάζεται συμπίεση (squeeze). Αναφέρεται σε μια περίοδο χαμηλής μεταβλητότητας, όπου όλα τα band έρχονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη πιθανής μελλοντικής μεταβλητότητας. Αντίθετα, αν τα band είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, ενδέχεται να ακολουθήσει μια περίοδος μειωμένης μεταβλητότητας.

Διψάτε για περισσότερη γνώση; Διαβάστε το άρθρο μας για τον δείκτη Bollinger Band.

Συμπεράσματα

Παρόλο που οι δείκτες δείχνουν δεδομένα, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η ερμηνεία αυτών των δεδομένων είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Συνεπώς, πρέπει πάντα να αποστασιοποιείστε και να εξετάζετε αν οι προσωπικές σας προκαταλήψεις επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων. Αυτό που μπορεί να είναι ένα άμεσο σήμα αγοράς ή πώλησης για έναν επενδυτή, μπορεί να είναι απλώς "θόρυβος" της αγοράς για κάποιον άλλο. 

Όπως και με τις περισσότερες τεχνικές ανάλυσης της αγοράς, οι δείκτες λειτουργούν καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους ή με άλλες μεθόδους, όπως τη θεμελιώδη ανάλυση (fundamental analysis ή FA). Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε τεχνική ανάλυση (ΤΑ) είναι μέσω εκτεταμένης εξάσκησης.

Για περαιτέρω ανάγνωση


Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.