4 στρατηγικές συναλλαγών με κινητούς μέσους όρους
Αρχική σελίδα
Άρθρα
4 στρατηγικές συναλλαγών με κινητούς μέσους όρους

4 στρατηγικές συναλλαγών με κινητούς μέσους όρους

Έχει δημοσιευτεί Apr 25, 2024Έχει ενημερωθεί Jun 12, 2024
6m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Οι στρατηγικές συναλλαγών με κινητούς μέσους όρους μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να εκτιμούν τη δυναμική της αγοράς, να αναλύουν τις τάσεις και να εντοπίζουν πιθανές ανατροπές της αγοράς.

  • Ορισμένες στρατηγικές συναλλαγών με κινητούς μέσους όρους περιλαμβάνουν τη διασταύρωση διπλού κινητού μέσου όρου, τη λωρίδα διαδοχικού κινητού μέσου όρου, τις περιβάλλουσες κινητού μέσου όρου και τον κινητό μέσο όρο σύγκλισης απόκλισης (MACD).

  • Παρόλο που οι στρατηγικές συναλλαγών με κινητούς μέσους όρους μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την κίνηση της αγοράς, τα σήματά τους μπορεί να ερμηνεύονται υποκειμενικά. Για τον περιορισμό των κινδύνων, οι επενδυτές συχνά συνδυάζουν αυτές τις στρατηγικές με τη θεμελιώδη ανάλυση και άλλες μεθόδους.

Εισαγωγή

Οι κινητοί μέσοι όροι (ΜΑ) είναι δημοφιλείς δείκτες τεχνικής ανάλυσης που ομαλοποιούν τα δεδομένα των τιμών σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε στρατηγικές συναλλαγών για να εντοπίσουν πιθανές αντιστροφές τάσεων, σημεία εισόδου και εξόδου, επίπεδα υποστήριξης/ανοχής (S/R) και πολλά άλλα. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε διάφορες στρατηγικές συναλλαγών με κινητούς μέσους όρους, τον τρόπο λειτουργίας τους και τα στοιχεία που μπορούν να προσφέρουν.

Γιατί να χρησιμοποιείτε στρατηγικές συναλλαγών με κινητούς μέσους όρους;

Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν να φιλτράρουν τον "θόρυβο" της αγοράς ομαλοποιώντας τα δεδομένα των τιμών, με αποτέλεσμα να βοηθούν τους επενδυτές να εντοπίζουν αποτελεσματικά τις τάσεις της αγοράς. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να εκτιμήσουν τη δυναμική της αγοράς παρατηρώντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλαπλών κινητών μέσων όρων. Επιπλέον, η ευελιξία των κινητών μέσων όρων δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.

1. Διασταύρωση διπλού κινητού μέσου όρου

Η στρατηγική διασταύρωσης διπλού κινητού μέσου όρου αφορά τη χρήση δύο κινητών μέσων όρων διαφορετικού μήκους. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν γενικά έναν συνδυασμό ενός βραχυπρόθεσμου και ενός μακροπρόθεσμου κινητού μέσου όρου, όπως έναν ΜΑ 50 ημερών και έναν ΜΑ 200 ημερών. Κατά κανόνα, οι κινητοί μέσοι όροι ανήκουν στον ίδιο τύπο, όπως δύο απλοί κινητοί μέσοι όροι (SMA), αλλά θα μπορούσατε επίσης να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τύπους, όπως έναν απλό κινητό μέσο όρο (SMA) σε συνδυασμό με έναν εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA). 

Σε αυτήν τη στρατηγική συναλλαγής, οι επενδυτές αναζητούν μια διασταύρωση μεταξύ των κινητών μέσων όρων. Ένα σήμα ανατιμητικής τάσης προκύπτει όταν ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος διασταυρώνεται με έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο (επίσης γνωστό ως Χρυσός Σταυρός, υποδεικνύοντας μια πιθανή ευκαιρία αγοράς. Αντίθετα, ένα σήμα υποτιμητικής τάσης προκύπτει όταν ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος διασταυρώνεται χαμηλότερα από τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο (γνωστό και ως Σταυρός Θανάτου), σηματοδοτώντας μια πιθανή ευκαιρία πώλησης.

2. Λωρίδα διαδοχικών κινητών μέσων όρων

Η λωρίδα διαδοχικών κινητών μέσων όρων είναι ένας συνδυασμός πολλαπλών κινητών μέσων όρων διαφορετικού μήκους. Μια λωρίδα μπορεί να αποτελείται από τέσσερις έως οκτώ SMA, αλλά ο ακριβής αριθμός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός. Τα διαστήματα μεταξύ των ΜΑ μπορούν επίσης να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν σε διάφορα περιβάλλοντα συναλλαγών. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη λωρίδα αποτελείται από τέσσερις SMA, με διαστήματα 20, 50, 100 και 200. 

Αυτή η στρατηγική συναλλαγής απαιτεί την παρακολούθηση των επεκτάσεων και των συρρικνώσεων της λωρίδας του κινητού μέσου όρου. Για παράδειγμα, μια επεκτεινόμενη λωρίδα, όπου οι βραχυπρόθεσμοι κινητοί μέσοι όροι απομακρύνονται από τους μεγαλύτερους κατά τη διάρκεια αύξησης των τιμών, υποδηλώνει μια ενισχυμένη τάση της αγοράς. Αντίθετα, μια συρρικνούμενη λωρίδα, όπου οι κινητοί μέσοι όροι συγκλίνουν ή συμπίπτουν, υποδηλώνει ενοποίηση ή pullback.

3. Περιβάλλουσες κινητού μέσου όρου

Η στρατηγική συναλλαγής με περιβάλλουσες κινητού μέσου χρησιμοποιεί έναν μοναδικό κινητό μέσο όρο, ο οποίος πλαισιώνεται από δύο όρια (περιβάλλουσες) που ορίζονται σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό πάνω και κάτω από αυτόν. Ο κεντρικός κινητός μέσος όρος μπορεί να είναι είτε ένας SMA είτε ένας EMA, ανάλογα με το πόσο ευάλωτος θέλει να είναι ο επενδυτής. Οι κοινές διατάξεις χρησιμοποιούν έναν SMA 20 ημερών με περιβάλλουσες που έχουν οριστεί σε απόσταση 2,5% ή 5% από αυτόν. Το ποσοστό δεν είναι σταθερό και μπορεί να προσαρμοστεί με βάση τη μεταβλητότητα της αγοράς, ώστε να καταγράφονται περισσότερες διακυμάνσεις των τιμών. 

Αυτή η στρατηγική συναλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης της αγοράς. Όταν η τιμή περνάει πάνω από την ανώτερη περιβάλλουσα, υποδηλώνει ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι υπεραγορασμένο, γεγονός που δείχνει μια πιθανή ευκαιρία πώλησης. Αντίθετα, αν η τιμή πέσει κάτω από την κατώτερη περιβάλλουσα, αυτό σημαίνει ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι υπερπουλημένο, υποδηλώνοντας μια πιθανή ευκαιρία αγοράς.

Περιβάλλουσες κινητού μέσου όρου και Δείκτες Bollinger Band (BB)

Οι δείκτες Bollinger Band (BB) μοιάζουν με τις περιβάλλουσες κινητού μέσου όρου, και οι δύο συνήθως χρησιμοποιούν έναν κεντρικό SMA 20 ημερών και δύο όρια που ορίζονται πάνω και κάτω από αυτόν. Παρά την παρόμοια προσέγγισή τους, αυτοί οι δείκτες έχουν ορισμένες διαφορές 

Οι περιβάλλουσες κινητού μέσου χρησιμοποιούν δύο όρια που ορίζονται σε ένα καθορισμένο ποσοστό πάνω και κάτω από τον κεντρικό κινητό μέσο όρο. Αντίθετα, οι δείκτες Bollinger Band αξιοποιούν δύο γραμμές (band) που ορίζονται σε δύο τυπικές αποκλίσεις μακριά από τον κεντρικό κινητό μέσο όρο.

Γενικά, τόσο ο BB όσο και οι περιβάλλουσες κινητού μέσου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό πιθανών συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης της αγοράς, αλλά οπτικά, αυτό γίνεται με κάπως διαφορετικούς τρόπους. Οι περιβάλλουσες κινητού μέσου όρου δίνουν σήματα όταν η τιμή περνάει πάνω ή κάτω από τις περιβάλλουσες. Οι δείκτες Bollinger Band μπορούν επίσης να υποδηλώνουν συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης καθώς η τιμή κινείται πιο κοντά ή πιο μακριά από τις γραμμές. Ωστόσο, ο BB παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τη μεταβλητότητα της αγοράς καθώς οι δύο γραμμές συρρικνώνονται ή επεκτείνονται.

4. Κινητός μέσος όρος σύγκλισης απόκλισης (MACD)

Ο κινητός μέσος όρος σύγκλισης απόκλισης (MACD) είναι ένας τεχνικός δείκτης που αποτελείται από δύο κύριες γραμμές: τη γραμμή MACD και τη γραμμή σήματος, η οποία είναι ένας ΕΜΑ 9 διαστημάτων της γραμμής MACD. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των γραμμών και του ιστογράμματος, το οποίο αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ τους, μετατρέπουν αυτή τη στρατηγική συναλλαγής σε αποτελεσματική για ανάλυση των μεταβολών στη δυναμική της αγοράς και των πιθανών αντιστροφών τάσεων. 

Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιούν τις αποκλίσεις μεταξύ του MACD και της κίνησης των τιμών για να εντοπίζουν πιθανές αντιστροφές τάσεων. Οι αποκλίσεις μπορεί να είναι ανατιμητικές ή υποτιμητικές. Σε μια ανατιμητική απόκλιση, η τιμή διαμορφώνεται σε χαμηλότερες κατώτατες τιμές, ενώ ο MACD διαμορφώνει υψηλότερες κατώτατες τιμές, σηματοδοτώντας μια πιθανή αντιστροφή προς τα πάνω. Αντίθετα, σε μια υποτιμητική απόκλιση, η τιμή διαμορφώνεται σε υψηλότερες ανώτατες τιμές, ενώ ο MACD διαμορφώνει χαμηλότερες ανώτατες τιμές, υποδεικνύοντας μια πιθανή αντιστροφή προς τα κάτω. 

Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν τις διασταυρώσεις MACD. Όταν η γραμμή MACD διασταυρώνεται με τη γραμμή σήματος από κάτω, υποδεικνύει ανοδική δυναμική, γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς. Αντίθετα, όταν η γραμμή MACD υποχωρεί κάτω από τη γραμμή σήματος, υποδεικνύει καθοδική δυναμική, γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή ευκαιρία πώλησης.

Συμπεράσματα

Οι στρατηγικές συναλλαγών με κινητούς μέσους όρους μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να αναλύσουν τις τάσεις της αγοράς, τις μεταβολές της δυναμικής και πολλά άλλα. Ωστόσο, μπορεί να είναι επικίνδυνο να βασιστεί κανείς αποκλειστικά σε αυτές τις στρατηγικές λόγω της υποκειμενικής ερμηνείας τους. Για να περιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι επενδυτές μπορούν να συνδυάσουν αυτές τις στρατηγικές με άλλες μεθόδους ανάλυσης της αγοράς.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.