Με ποιον τρόπο τα πρωτόκολλα DeFi αποφέρουν έσοδα και γιατί είναι σημαντικό
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Με ποιον τρόπο τα πρωτόκολλα DeFi αποφέρουν έσοδα και γιατί είναι σημαντικό

Με ποιον τρόπο τα πρωτόκολλα DeFi αποφέρουν έσοδα και γιατί είναι σημαντικό

Έχει δημοσιευτεί Mar 8, 2023Έχει ενημερωθεί Jul 24, 2023
5m

TL;DR

Τα πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (Decentralized finance, ή DeFi) προσφέρουν αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω έξυπνων συμβάσεων και χρεώνουν προμήθεια για αυτές τις υπηρεσίες. Όταν αυξάνονται τα έσοδα ενός έργου DeFi, αυτό προσελκύει περισσότερους χρήστες και ρευστότητα.

Εισαγωγή

Η επιλογή μεταξύ διαφορετικών πρωτοκόλλων DeFi μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Πολλά φαίνονται παρόμοια, οπότε πώς ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο για τη δημιουργία παθητικού εισοδήματος από τα κρύπτο μας; Ένα ουσιαστικό βήμα είναι η κατανόηση των εσόδων μιας πλατφόρμας και του ποσοστού των εσόδων που μοιράζεται με τους χρήστες της. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το πού θα επενδύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Πώς λειτουργούν τα πρωτόκολλα DeFi

Τα πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) προσφέρουν μια σειρά από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν μέσω έξυπνων συμβάσεων. Για παράδειγμα, ένα πρωτόκολλο DeFi θα μπορούσε να προσφέρει αποκεντρωμένες υπηρεσίες ανταλλακτηρίου, δάνεια και pool ρευστότητας, όλα μέσω έξυπνων συμβάσεων σε ένα Blockchain. Το μόνο που χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες είναι ένα πορτοφόλι και μερικά κρύπτο για να καλύψετε τις προμήθειες των συναλλαγών σας.

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα όριο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το DeFi. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες ανταλλακτηρίου, χρηματαγορές, παράγωγα και προϊόντα αποταμιευτικού στον κόσμο του DeFi. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι άνευ άδειας και χωρίς διαμεσολάβηση.

Πώς αποφέρουν έσοδα τα πρωτόκολλα DeFi

Το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών DeFi προέρχεται από την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την εκτέλεση έξυπνων συμβάσεων. Οι χρήστες συνήθως καλύπτουν αυτό το ποσό με την προμήθεια Gas που πληρώνουν. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πρόσθετα κόστη για υπηρεσίες όπως η ανάπτυξη και η συντήρηση.  Τα πρωτόκολλα DeFi χρεώνουν προμήθεια για τις υπηρεσίες τους για να καλύψουν αυτά τα κόστη και να δημιουργήσουν κέρδος.

Αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο (Decentralized Exchange, ή DEX)

Οι χρήστες οι οποίοι κάνουν swap token σε ένα DEX πρέπει να πληρώσουν μια προμήθεια για να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του. Για παράδειγμα, μια συναλλαγή μπορεί να επιφέρει προμήθεια 0,3% για το ταμείο ή τα αποθεματικά ρευστότητας του χειριστή DEX.

Πρωτόκολλα δανεισμού

Οι χρήστες που δανείζονται από πρωτόκολλο δανεισμού πρέπει να πληρώσουν προμήθεια δανεισμού. Μέρος αυτής θα διατεθεί για την πληρωμή του παρόχου ρευστότητας (άλλοι χρήστες οι οποίοι έχουν διαθέσει κεφάλαια), ενώ το υπόλοιπο θα πάει στο πρωτόκολλο.

Γιατί είναι σημαντικά τα έσοδα

Πέρα από την κάλυψη του κόστους ενός πρωτοκόλλου, τα αυξημένα έσοδα και τα κέρδη μπορούν επίσης να ωφελήσουν τους χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking. Τα έργα DeFi διατηρούν συχνά ένα μοντέλο κατανομής των εσόδων μέσω των κατόχων token διακυβέρνησης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα για να αυξήσουν τα ΣΕΠΕ για χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking ή για παρόχους ρευστότητας στις πλατφόρμες τους. 

Για τα DEX, τα υψηλότερα έσοδα μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους χρήστες και αυτοί με τη σειρά τους να βελτιώσουν τη ρευστότητα. Μπορούν επίσης να ενισχύσουν το ΣΕΠΕ για τις υπηρεσίες συγκέντρωσης απόδοσης, εάν επωφεληθούν από το συνδυασμό των κεφαλαίων με ενέργεια Staking των χρηστών για "δωροδοκίες" ως επικυρωτές δικτύου.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να περιγράψουμε τις εισροές και τα έσοδα ενός έργου με κυκλικό τρόπο:

  1. Τα δημοφιλή έργα προσελκύουν ρευστότητα, η οποία προσελκύει περισσότερους χρήστες και έτσι σχηματίζεται ένας ενάρετος κύκλος.

  2. Η αυξημένη κίνηση και ρευστότητα συναλλαγών οδηγεί σε χαμηλότερη ολίσθηση και ταχύτερη εκτέλεση.

  3. Περισσότεροι χρήστες βελτιώνουν τον νόμιμο όγκο συναλλαγών, γεγονός που οδηγεί σε περισσότερα έσοδα.

  4. Τα έσοδα διαμοιράζονται με τους χρήστες που πραγματοποιούν ενέργεια Staking, γεγονός που παρέχει περισσότερη ρευστότητα.

Αυτός ο κύκλος προσελκύει επίσης χρήστες που θέλουν να ασχοληθούν με την υπεργολαβία απόδοσης. Όσοι θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους, μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους με ανατοκισμό επιτοκίου. Όσο πιο επιτυχημένο είναι ένα έργο, τόσο περισσότερη ρευστότητα θα έχει και, με τη σειρά του, τόσο περισσότερους χρήστες για υπεργολαβία απόδοσης θα προσελκύσει. Αυτή η διαδικασία παράγει περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της προσφοράς ενός πρωτοκόλλου.

Πώς γίνεται να δείτε πόσα έσοδα αποφέρουν τα πρωτόκολλα DeFi

Το DeFi λειτουργεί στην αλυσίδα, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν όλες οι πληροφορίες συναλλαγών — ανάλογα με το blockchain που χρησιμοποιείται — είναι επαληθεύσιμες. Όλοι μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε έναν blockchain explorer, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε πάντα να κατανοήσουμε την έκταση των εσόδων ενός πρωτοκόλλου. Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες συγκέντρωσης δεδομένων του blockchain, οι οποίες απλοποιούν τη διαδικασία, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τα έσοδα κάθε πρωτοκόλλου.

Με μια αναζήτηση στο Google και λίγη έρευνα σε αξιόπιστες πηγές, θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε μετρήσεις, έσοδα και στατιστικά για τα έσοδα των πρωτοκόλλων DeFi. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε πιο ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

Συμπεράσματα

Τα έσοδα είναι μια σημαντική μέτρηση προς μελέτη, είτε εξετάζετε την πραγματική απόδοση ενός έργου, είτε τα θεμελιώδη στοιχεία του. Μπορείτε να επενδύσετε με σύνεση, μόνο εάν κατανοήσετε πώς ένα πρωτόκολλο δημιουργεί και πώς μοιράζεται τα έσοδά του. Μπορείτε να κατανοήσετε το θέμα περαιτέρω, εμβαθύνοντας στο DeFi 2.0, στην υπεργολαβία απόδοσης και σε γενικά οικονομικά θέματα στην Ακαδημία Binance.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθύνης μας εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.