Jak protokoly DeFi generují příjmy a proč je to důležité
Domů
Články
Jak protokoly DeFi generují příjmy a proč je to důležité

Jak protokoly DeFi generují příjmy a proč je to důležité

Začátečníci
Zveřejněno Mar 8, 2023Aktualizováno Jul 24, 2023
5m

TL;DR

Protokoly decentralizovaných financí (DeFi) nabízí prostřednictvím chytrých kontraktů decentralizované finanční služby a účtují si za ně poplatky. Když výnosy projektu DeFi vzrostou, přiláká to víc uživatelů a likvidity.

Úvod

Rozhodování se mezi různými protokoly DeFi může zabrat spoustu času a úsilí. Mnohé z nich se zdají být podobné, takže jak poznáme, který z nich je pro vytvoření pasivního příjmu z kryptoměn nejlepší? Naprosto klíčové je pochopit, jak fungují příjmy platformy, a zjistit, jakou část příjmů platforma sdílí se svými uživateli. Na základě těchto informací se pak můžete informovaně rozhodnout, kam svá aktiva investujete.

Jak protokoly DeFi fungují

Protokoly decentralizovaných financí (DeFi) nabízí řadu finančních služeb, které fungují díky chytrým kontraktům. Protokol DeFi může například nabízet služby decentralizované burzy, půjčky a pooly likvidity, a to vše provozovat prostřednictvím chytrých kontraktů na blockchainu. K používání těchto služeb vám stačí peněženka a nějaké kryptoměny na zaplacení poplatků za transakce.

Nabídka finančních služeb v oblasti DeFi je téměř neomezená. Ve světě DeFi můžete využívat služby burzy, peněžní trhy, deriváty a spořicí produkty. Všechny tyto služby fungují bez kontroly přístupu a bez prostředníků.

Jak protokoly DeFi generují výnosy

Provozní náklady služeb DeFi se odvíjí od výpočetního výkonu potřebného k provozu chytrých kontraktů. Tuto částku obvykle hradí uživatelé z poplatků gas. Protokoly ale mají i další náklady na služby, jako je vývoj nebo údržba.  Protokoly DeFi si za své služby účtují poplatky, aby tyto náklady pokryly a vytvořily zisk.

Decentralizované burzy (DEX)

Uživatelé, kteří na DEX swapují tokeny, musí za využívání těchto služeb zaplatit poplatek. Provozovatel DEX si může za každý obchod účtovat poplatek ve výši 0,3 %, ze kterého plní pokladnu nebo rezervy likvidity.

Protokoly pro půjčky

Uživatelé, kteří si na takovém protokolu půjčí, musí zaplatit poplatek za půjčku. Část z tohoto poplatku bude úhrada poskytovatelům likvidity (ostatním uživatelům, kteří poskytli kapitál) a zbytek zůstane protokolu.

Proč jsou výnosy důležité

Kromě úhrady nákladů protokolu mohou vyšší výnosy a zisky prospět také stakujícím. Projekty DeFi často sdílí výnosy s držiteli správních tokenů. Výnosy mohou také na svých platformách používat ke zvýšení roční procentní sazby pro stakující nebo poskytovatele likvidity. 

V případě decentralizovaných burz mohou vyšší příjmy přilákat víc uživatelů a následně zlepšit likviditu. Projekt může zvýšit i roční procentní výnos pro agregátory výnosů, pokud jim jako validátorům sítě kombinování stakovaných prostředků uživatelů za „úplatky“ něco přinese.

Když to shrneme, výnosy projektu můžeme popsat cyklicky:

  1. Oblíbené projekty přitahují likviditu, která přitahuje další uživatele a vytváří pozitivní cyklus.

  2. Vyšší míra obchodování a likvidita vedou k menšímu prokluzu a rychlejší realizaci obchodů.

  3. Více uživatelů zvyšuje objem legitimního obchodování, což vede k vyšším příjmům.

  4. Výnosy se sdílí se stakujícími, což zvyšuje likviditu.

Tato smyčka přitahuje také uživatele, kteří chtějí farmařit s výnosy. Ti, kteří chtějí investovat své peníze, mohou své zisky maximalizovat díky složenému úročení. Čím je projekt úspěšnější, tím lepší má likviditu a tím víc farmářů s výnosy přiláká. Tento proces vytváří další příjmy, které je možné použít ke zlepšení nabídky protokolu.

Jak zjistit výši výnosů generovaných protokoly DeFi

Protokoly DeFi jsou provozované na blockchainu, což znamená, že téměř veškeré informace o transakcích (v závislosti na daném blockchainu) jsou ověřitelné. Kdokoli si může snadno otevřít průzkumník blockchainu, ale to ještě neznamená, že z něj pochopíme rozsah příjmů protokolu. Tento úkol nám může zjednodušit řada agregátorů blockchainových dat, abychom výnosům jednotlivých protokolů lépe porozuměli.

Po vyhledání na Googlu a prozkoumání důvěryhodných zdrojů byste měli být schopni najít metriky a statistiky o příjmech protokolů DeFi. Na základě těchto informací pak můžete provádět informovaná investiční rozhodnutí.

Závěrem

Příjmy jsou zásadní metrikou, kterou byste si měli prostudovat, ať už vás zajímá skutečný výnos projektu nebo jen základní údaje. Moudré investiční rozhodnutí můžete provést, pouze pokud rozumíte tomu, jak daný protokol vytváří a rozděluje své výnosy. Další informace o tomto tématu můžete získat na Akademii Binance v článcích o DeFi 2.0, farmaření s výnosy a obecných finančních tématech.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může stoupnout nebo klesnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být považován za finanční poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.