APY vs. APR: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Domů
Články
APY vs. APR: Jaký je mezi nimi rozdíl?

APY vs. APR: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Začátečníci
Zveřejněno Jul 27, 2022Aktualizováno Jan 11, 2024
5m


TL;DR

S těmito dvěma podobně znějícími termíny, APY a APR, jste se pravděpodobně již setkali, když jste se zajímali o produkty decentralizovaných financí (DeFi). 

APY, neboli roční procentní výnos, zahrnuje úrok skládaný čtvrtletně, měsíčně, týdně nebo denně, zatímco APR, neboli roční procentní sazba nákladů, nikoli. Tento jednoduchý rozdíl může znamenat významný rozdíl ve výpočtech zisků za určité období. Je proto důležité pochopit, jak se tyto dva ukazatele počítají a co to znamená pro výnosy, které můžete získat ze svých digitálních fondů.

APR vs. APY  

APR a APY jsou pro účely osobních financí zásadní. Začněme jednodušším termínem, roční procentní sazbou nákladů (APR). Jedná se o úrokovou sazbu, kterou věřitel vydělává na svých penězích – a kterou dlužník platí za jejich používání – za jeden rok.

Pokud například vložíte 10 000 USD na spořicí účet s 20% APR, získáte po roce na úrocích 2 000 USD. Váš úrok se vypočítá vynásobením jistiny (10 000 USD) a APR (20 %). Po jednom roce tedy budete mít celkem 12 000 USD. Po dvou letech bude váš kapitál činit 14 000 USD. Po třech letech budete mít 16 000 USD atd.

Než se začneme zabývat ročním procentním výnosem (APY), vysvětleme si nejprve, co je to složený úrok. Zjednodušeně řečeno to znamená, že se úročí předchozí úrok. Ve výše uvedeném příkladu, pokud finanční instituce připisuje na váš účet úroky každý měsíc, bude váš zůstatek vypadat v každém z dvanácti měsíců roku jinak. 

Místo toho, abyste na konci 12. měsíce dostali 12 000 USD, budete každý měsíc dostávat určitý úrok. Tyto úroky se přičítají k jistině vašeho vkladu a částka, z níž získáváte úroky, se s přibývajícími měsíci zvyšuje. Každý měsíc tak budete mít více peněz, které se úročí. Tento efekt se nazývá složený úrok. 

Řekněme, že si uložíte 10 000 USD na bankovní účet s 20% APR a úrok se bude měsíčně zvyšovat. Aniž bychom se pouštěli do složitých výpočtů, získáte na konci jednoho roku 12 429 USD. To je o 429 USD více na úrocích získaných pouhým přičtením efektu složeného úročení. Jaký úrok byste získali s přesně 20% APR, ale s úrokem skládaným denně? Bylo by to 12 452 USD. 

Síla složeného úročení je ještě působivější v delším časovém období. Po třech letech byste se stejným produktem s 20% APR a denním úročením získali 19 309 USD. To je o 3 309 USD více získaných úroků než u stejného produktu s 20% APR bez složeného úročení. 

Jednoduchým zapojením složeného úroku byste na svých penězích vydělali mnohem více. Všimněte si také, že úrok se liší podle frekvence složeného úročení. Při častějším složeném úročení vyděláte více. Denní složené úročení vám přinese více úroků než měsíční. 

Jak vypočítat, kolik můžete vydělat, když finanční produkt nabízí složené úročení? K tomu slouží roční procentní výnos (APY). K přepočtu APR na APY můžete použít vzorec v závislosti na frekvenci složeného úročení. 20% APR s měsíčním složeným úročením se rovná 21,94% APY. Při denním složeném úročení by se rovnala 22,13% APY. Tato čísla APY představují anualizovaný úrokový výnos, který získáte po zahrnutí složeného úročení. 

APR (roční procentní sazba) je jednodušší a statičtější ukazatel: vždy se uvádí jako pevná roční sazba. Ale APY (roční procentní výnos) zahrnuje úrok získaný z úroku neboli složený úrok. Mění se v závislosti na frekvenci složeného úročení. Jedním ze způsobů, jak si zapamatovat tento rozdíl, je uvědomit si, že anglické slovo „yield“ (výnos) má pět písmen (o jedno písmeno více než „rate“ – sazba) a také představuje složitější koncept (a větší výdělek).

Jak porovnávat různé úrokové sazby?  

Z výše uvedeného příkladu je patrné, že při složeném úročení lze získat více úroků. Různé produkty mohou své sazby prezentovat jako APR nebo APY. Vzhledem k této rozdílnosti je pro srovnání nezbytné používat stejný termín. Při porovnávání produktů buďte obezřetní, protože se může stát, že budete porovnávat jablka s hruškami. 

Produkty s vyšším APY nemusí nutně přinést vyšší úrok než produkty s nižší APR. Pokud znáte frekvenci složení, můžete si APR a APY snadno přepočítat pomocí online nástrojů. 

Totéž platí pro DeFi a další druhy kryptoměnových produktů. Když se díváte na produkty, které mohou inzerovat užití kryptoměnového APY a APR, jako je krypto spoření a stakování, nezapomeňte je přepočítat, abyste mohli porovnávat jablka s jablky. 

Při porovnávání dvou produktů DeFi s APY se dále ujistěte, že mají stejná období složeného úročení. Pokud mají stejnou APR, ale jeden se úročí měsíčně a druhý denně, pak ten, který se úročí denně, vám může vydělat více kryptoměnového úroku.

Dalším důležitým bodem, který je třeba si uvědomit, je, co APY znamená ve vztahu ke konkrétnímu kryptoměnovému produktu, který posuzujete. Některá produktová zajištění používají termín „APY“ k označení odměn, které lze získat v kryptoměně za zvolený časový rámec, a nikoli skutečných nebo předpokládaných zisků/výnosů v jakékoli fiat měně. To je důležité rozlišovat, protože ceny kryptoaktiv mohou být volatilní a hodnota vaší investice (ve fiatovém vyjádření) může klesat nebo stoupat. Pokud ceny kryptoaktiv drasticky klesnou, hodnota vaší investice (ve smyslu fiat měny) může být stále nižší než původní investovaná částka ve fiat vyjádření, i když budete nadále získávat APY v kryptoaktivech. Proto je důležité, abyste si pečlivě prostudovali příslušné podmínky produktu a provedli vlastní průzkum, abyste plně porozuměli souvisejícím investičním rizikům a tomu, co APY v daném kontextu znamená.              

Závěrem

APR a APY se mohou zdát zpočátku matoucí, ale je snadné je od sebe odlišit, pokud si uvědomíte, že roční procentní výnos (APY) je složitější ukazatel zahrnující složené úročení. Kvůli vlivu úročení na úrok je APY vždy vyšší číslo, pokud se úrok skládá častěji než jednou ročně. Základem je vždy zkontrolovat, na jakou sazbu se díváte při výpočtu úroku, který byste získali.    

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: Tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční poradenství ani nemá za cíl doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Pro další podrobnosti si prosím přečtěte naše úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a platforma Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Nejedná se o finanční poradenství. Další informace naleznete v našich podmínkách použití a upozorněních na rizika.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.