APY vs APR: mi a különbség?
Tartalomjegyzék
APR vs. APY  
Hogyan hasonlíthatók össze a különböző kamatráták?  
Záró gondolatok
APY vs APR: mi a különbség?
Kezdőlap
Cikkek
APY vs APR: mi a különbség?

APY vs APR: mi a különbség?

Kezdő
Közzétéve Jul 27, 2022Frissítve Nov 11, 2022
5m


TL;DR

A decentralizált pénzügyi (DeFi) termékek kapcsán már valószínűleg találkozott ezekkel a hasonló hangzású fogalmakkal. 

Az APY, vagyis az éves százalékos hozam tartalmazza a negyedévente, havonta, hetente vagy naponta felhalmozott kamatot, míg az APR, vagyis az éves százalékos kamatláb nem tartalmazza. Ez az egyszerű megkülönböztető vonás jelentős eltéréshez vezethet, ha egy adott időszakra végzünk hozamszámítást. Éppen ezért fontos megérteni a két mérőszám számítási módját, és hogy mit jelentenek a digitális pénzeszközeivel szerezhető hozamra nézve.

APR vs. APY  

Az APR és az APY egyaránt alapvető mérőszámai a személyes pénzügyeknek. Kezdjük az egyszerűbb fogalommal, az éves százalékos kamatlábbal (Annual percentage rate – APR). Ez az a kamatráta, amelyet egy hitelező a pénzére kap – és amelyet a hitelfelvevő fizet a pénz használatáért – egy egyéves időszak alatt.

Ha például Ön 10 000 USD-t helyez el egy banki betéti számlán, 20% APR mellett, akkor egy év után 2000 USD kamatot kap. A kamatbevétel kiszámításához a tőkeösszeget (10 000 USD) megszorozzuk az APR-ral (20%). Így egy év után összesen 12 000 USD-ja lesz. Két év után a tőkeösszeg már 14 000 dollárra emelkedik. Három év után 16 000-re stb.

Mielőtt közelebbről megnéznénk az éves százalékos hozamot (APY), először vizsgáljuk meg, mi az a kamatos kamat. Egyszerűen fogalmazva a korábbi kamatra kapott kamatot jelenti. A fenti példánál maradva, ha a pénzügyi intézmény havonta fizet kamatot az Ön számlájára, akkor az egyenlege az év tizenkét hónapja során másképp néz ki. 

Ahelyett, hogy a 12. hónap végén kapna 12 000 USD-t, minden hónapban kap valamennyi kamatot. Ezt a kamatot a bank hozzáadja a letétbe helyezett tőkeösszeghez, és a kamat alapja a hónapok előrehaladtával növekszik. Minden hónapban több pénzre kapja a kamatot. Ezt a hatást nevezzük kamatos kamatnak. 

Tegyük fel, hogy Ön 10 000 USD-t helyez le egy bankszámlán, 20% APR mellett, havi kamatjóváírással. A bonyolult matematikai műveletekkel most nem foglalkozunk. Ön egy év után 12 429 USD-t kap. Egy 429 USD-ral több kapott kamatot jelent, ami egyedül a halmozódó kamat hatásának köszönhető. Mennyi kamatot kapott volna ugyanazon 20% APR mellett napi kamatjóváírással? Az eredmény 12 452 USD lenne. 

A kamatos kamat ereje hosszabb időtávokon még lenyűgözőbb. Három év után, napi kamatjóváírás mellett Önnek 19 309 USD-je lenne ugyanazon 20% APR mellett. Így 3309 USD-al több kamatot kapna, mintha ugyanazt a 20% APR hozamot egyszerű kamatként kapná. 

Már csak a kamatos kamat alkalmazásával is sokkal több pénzt keresne. Figyelmébe ajánljuk a kamatjóváírás gyakoriságából eredő különbségeket is. Nagyobb a kamatjövedelem, ha gyakoribb a kamatjóváírás. A napi kamatjóváírás nagyobb kamatjövedelmet ad, mint a havi kamatjóváírás. 

Hogyan számíthatom ki, hogy mennyit keresek, ha egy pénzügyi termék kamatos kamatot kínál? Itt jön a képbe az éves százalékos hozam (APY). Egy képlet segítségével az APR-ból kiszámítható az APY, a kamatjóváírás gyakoriságától függően. A 20% APR havi kamatjóváírással 21,94%-os APY értéket ad. Napi kamatjóváírással az APY értéke 22,13% lenne. Ezek az APY-értékek képviselik azokat az évesített kamathozamokat, amelyeket Ön a kamatos kamat alkalmazásával realizálna. 

Összefoglalva, az APR (éves százalékos kamatláb) egy egyszerűbb és statikusabb mérőszám: mindig fix éves rátaként adják meg. Ezzel szemben az APY (éves százalékos hozam) tartalmazza a kamatra kapott kamatot, vagyis a kamatos kamatot. Értéke a kamatjóváírás gyakoriságától függően változik. A különbség megjegyzéséhez jó módszer lehet, ha észben tartjuk, hogy a „hozam“ megmutatja, hogy mit hoz az adott termék, míg a kamatláb ezt nem feltétlenül mutatja meg.

Hogyan hasonlíthatók össze a különböző kamatráták?  

A fenti példából látható, hogy a kamatos kamattal magasabb kamatjövedelem szerezhető. A különböző termékek APR vagy APY formájában is kifejezhetik a kamatrátájukat. Emiatt a különbség miatt elengedhetetlen, hogy az összehasonlításhoz ugyanazt a futamidőt használjuk. A termékek összevetésénél legyen körültekintő, mivel előfordulhat, hogy az almát a körtével akarja összehasonlítani. 

A magasabb APY-értékű termékek nem feltétlenül adnak magasabb kamatot, mint az alacsonyabb APR-értékű társaik. Az APR és APY közötti átváltást egyszerűen megteheti online eszközök segítségével, ha ismeri a kamatjóváírás gyakoriságát. 

Ugyanez vonatkozik a DeFi-ra és más kriptotermékekre is. Amikor olyan termékeket vizsgál, amelyek APY- és APR-értékekkel reklámoznak kriptókat – például kriptomegtakarítási és stakelési termékek esetén –, akkor váltsa át őket, hogy biztosan almát hasonlítson almához. 

Továbbá amikor az APY felhasználásával hasonlít össze két DeFi-terméket, akkor győződjön meg arról, hogy a két termék egyforma kamatjóváírási periódussal rendelkezik. Ha az APR-értékük egyező, de az egyik havi, a másik meg napi kamatjóváírással megy, akkor a napi kamatjóváírást használó termék magasabb kriptokamatot hoz.

A másik fontos kérdés, hogy mit jelent az APY a konkrét, vizsgált kriptotermék vonatkozásában. Néhány termékfedezet „APY“ alatt azokat a jutalmakat érti, amelyeket a kiválasztott időintervallumban a felhasználó megszerezhet, nem pedig a valamely fiat-valutában számított tényleges vagy előre jelzett nyereséget/hozamot. Ez azért fontos és értékelendő különbségtétel, mert a kriptoeszközök ára ingadozhat, és a befektetés értéke (fiat-valutában kifejezve) felfelé vagy lefelé mozoghat. Ha a kriptoeszköz ára drasztikusan csökken, akkor a befektetés értéke (fiat-valutában számítva) alacsonyabb lehet, mint az eredetileg befektetett fiat-összeg, még akkor is, ha kriptóban tovább gyűjti az APY-nak megfelelő hozamot. Ezért fontos, hogy gondosan átnézze a kapcsolódó termék felhasználási feltételeit, és járjon utána, hogy teljes mértékben tisztában legyen a kapcsolódó befektetési kockázattal, és az APY jelentésével a konkrét termék vonatkozásában.              

Záró gondolatok

Az APR és APY elsőre kísértetiesen hasonlónak tűnhet, de könnyedén megkülönböztethetők, ha nem feledjük el, hogy az éves százalékos hozam (APY) mutatja meg, hogy ténylegesen mit hoz az adott termék. A kamatos kamat miatt az APY mindig magasabb számot ad, ha a kamatot évi egy alkalomnál gyakrabban írják jóvá. A lényeg, hogy mindig ellenőrizze az alkalmazott kamatrátát, amikor a kapott kamatot számítja.    

Felelősségi nyilatkozat és kockázati figyelmeztetés: a jelen bejegyzés tartalmát annak mindenkori formájában bocsátjuk rendelkezésre általános tájékoztatási és oktatási céllal, és semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállalunk az alkalmazásával kapcsolatban. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Kérjük, hogy ide kattintva olvassa el részletes felelősségi nyilatkozatunkat. A digitális eszközök ára erősen ingadozhat. A befektetés értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy nem kapja vissza a befektetett összeget. Ön felel egyedül a befektetési döntéseiért, a Binance nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségekért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi tanácsnak. További információért tekintse meg Felhasználási feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.