APY verzus APR: Aký je medzi nimi rozdiel?
Domov
Články
APY verzus APR: Aký je medzi nimi rozdiel?

APY verzus APR: Aký je medzi nimi rozdiel?

Začiatočník
Zverejnené Jul 27, 2022Aktualizované Mar 21, 2023
5mTL;DR

S týmito dvomi podobne znejúcimi výrazmi, APY a APR, ste sa pravdepodobne stretli pri produktoch decentralizovaného financovania (DeFi). 

APY alebo ročný percentuálny výnos zahŕňa úrok tvorený štvrťročne, mesačne, týždenne alebo denne, pričom na druhej strane APR alebo ročná percentuálna sadzba tento úrok nezahŕňa. Toto jednoduché odlíšenie môže predstavovať významný rozdiel pri počítaní návratnosti za príslušné časové obdobie. Preto je dôležité porozumieť tomu, ako sa tieto dve metriky rátajú a aký to má vplyv na výnosy, ktoré môžete zarobiť zo svojich digitálnych aktív.

APR verzus APY  

APR a APY sú základné pojmy v oblasti osobných financií. Začnime tým jednoduchším výrazom, teda ročnou percentuálnou sadzbou (APR). Je to úroková sadzba, ktorú veriteľ zarobí zo svojich peňazí – a ktorú dlžník zaplatí za ich používanie – v priebehu obdobia jedného roka.

Napríklad ak vložíte na sporiaci účet v banke 10 000 USD s 20 % APR, za jeden rok získate úrok 2 000 USD. Váš úrok sa vypočíta vynásobením hodnoty sumy istiny (10 000 USD) a APR (20 %). Po jednom roku teda budete mať celkovo 12 000 USD. Po dvoch rokoch bude váš kapitál dosahovať 14 000 USD. Po troch rokoch budete mať na účte 16 000 USD a tak ďalej.

Predtým, ako si vysvetlíme ročný percentuálny výnos (APY), poďme sa pozrieť, čo je to zložený úrok. Zjednodušene povedané, ide o úročenie predchádzajúceho úroku. Vo vyššie uvedenom príklade, ak finančná inštitúcia vypláca úrok na váš účet raz mesačne, váš zostatok sa bude v priebehu jednotlivých mesiacov v rámci celého roka meniť. 

Takže namiesto toho, aby ste po 12 mesiacoch dostali 12 000 USD, každý mesiac dostanete na účet svoj úrok. Tento úrok sa priráta k sume istiny vášho vkladu a suma, z ktorej zarobíte úrok, sa každým mesiacom zvyšuje. Každý mesiac budete mať vďaka úrokom viac peňazí. Tento efekt sa nazýva skladanie. 

Povedzme, že vložíte na bankový účet 10 000 USD s 20 % RPMN, pričom úroky sa budú pripočítavať raz za mesiac. Bez toho, aby ste museli použiť zložitú matematiku, na konci jedného roka budete mať 12 429 USD. To je o 429 USD na úrokoch viac, ktoré ste zarobili jednoducho pridaním efektu zloženého úroku. Aký úrok by ste dosiahli pri presnom 20 % APR, ak by sa úrok pripočítaval denne? Takto by ste zarobili 12 452 USD. 

Sila skladania je ešte zaujímavejšia pri dlhších časových obdobiach. Po troch rokoch by ste dosiahli 19 309 USD s rovnakým 20% APR produktom pri dennom úročení. To je o 3 309 USD viac na úrokoch ako by Vám priniesol ten istý produkt bez skladania úroku. 

Jednoducho len zapojením zloženého úroku by ste zo svojich peňazí zarobili ešte oveľa viac. Všimnite si tiež, že úrok sa líši v závislosti od frekvencie skladania. Čím je skladanie častejšie, tým viac zarobíte. Denné skladanie vám zabezpečí vyšší úrok ako mesačné skladanie. 

Ako vyrátate, koľko môžete zarobiť, keď máte finančný produkt, ktorý poskytuje zložený úrok? Tu prichádza do hry ročný percentuálny výnos (APY). Môžete použiť vzorec na prevod APR na APY v závislosti od frekvencie skladania. 20 % APR s mesačným skladaním sa rovná 21,94 % na APY. Pri dennom skladaní by to bolo 22,13 % APY. Tieto čísla APY predstavujú ročné úrokové výnosy, ktoré dosiahnete po započítaní zloženého úroku. 

APR (ročná percentuálna sadzba) je jednoduchšia a viac statická metrika: Vždy sa uvádza ako fixná ročná sadzba. APY (ročný percentuálny výnos) však zahŕňa aj úrok zarobený z úrokov alebo zložený úrok. Mení sa v závislosti od frekvencie skladania. Jedným zo spôsobov, ako si zapamätať rozdiel medzi nimi, je zapamätať si, že slovo „yield“ (výnos) obsahuje päť písmen (teda o jedno písmeno viac ako slovo „rate" (sadzba)) a zároveň znázorňuje zložitejší pojem (a aj vyššie zisky).

Ako porovnávať jednotlivé úrokové sadzby?  

Na základe vyššie uvedeného príkladu môžete vidieť, že ak sa úrok skladá, teda navyšuje, môžete dosiahnuť vyšší konečný úrok. Rôzne produkty môžu vykazovať svoje sadzby ako APR alebo APY. Kvôli tejto rozdielnosti je dôležité použiť na porovnanie ten istý výraz. Pri porovnávaní produktov buďte opatrní, pretože sa Vám môže stať, že budete porovnávať jablká s hruškami. 

Produkty s vyššou hodnotou APY nemusia nevyhnutne priniesť vyšší úrok ako produkty s nižšou hodnotou APR. Ak poznáte frekvenciu skladania, ľahko môžete previesť APR a APY s pomocou rôznych online nástrojov. 

To isté platí pri DeFi a iných typoch krypto produktov. Keď sa pozeráte na produkty, ktoré môžu propagovať používanie APY a APR v kryptomenách, ako sú úspory a stakovanie v kryptomenách, nezabudnite ich previesť tak, aby ste mohli porovnávať jablká s jablkami. 

Pri porovnávaní dvoch produktov DeFi s APY sa takisto uistite, či majú rovnaké obdobia skladania. Ak majú rovnaký APR, ale jeden sa skladá mesačne a druhý denne, potom ten produkt, ktorý sa skladá denne, vám môže zarobiť v kryptomene vyšší úrok.

Ďalším dôležitým bodom, ktorý si treba uvedomiť, je to, čo vlastne znamená APY vo vzťahu k príslušnému krypto produktu, ktorý študujete. Pri niektorých produktoch kolaterálov sa výraz „APY“ používa na označenie odmien, ktoré môžete získať v kryptomene v priebehu zvoleného časového rámca, a nie skutočných alebo predpokladaných ziskov alebo výnosov v niektorej fiat mene. Toto je dôležitý rozdiel, ktorý treba vziať do úvahy, pretože ceny krypto aktív môžu byť volatilné a hodnota vašej investície (v zmysle fiat meny) môže klesať alebo stúpať. Ak ceny krypto aktív výrazne spadnú, hodnota vašej investície (v zmysle fiat meny) môže byť stále nižšia ako pôvodná suma vo fiate mene, ktorú ste investovali, aj keď naďalej na svojich krypto aktívach zarábate APY. Preto je dôležité dôkladne si pozrieť príslušné podmienky produktu a vykonať svoj vlastný prieskum, aby ste plne porozumeli investičným rizikám a tomu, čo APY v tomto špecifickom kontexte znamená.              

Záverečné myšlienky

APR a APY sa môžu zdať na prvý pohľad zložité, ale je v podstate ľahké odlíšiť jeden od druhého, ak si zapamätáte, že ročný percentuálny výnos (APY) je komplexnejšou metrikou, ktorá pracuje so zloženým úrokom. Z dôvodu efektu navyšovania úrokov na úrok dosahuje APY vždy vyššie číslo, keď sa úroky skladajú častejšie ako raz za rok. Dôležité je vždy skontrolovať, na ktorú sadzbu sa pozeráte pri výpočte úroku, ktorý chcete potenciálne zarobiť.    

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a spoločnosť Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Toto nie je finančné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.