Čo je to NFT?
Domov
Články
Čo je to NFT?

Čo je to NFT?

Začiatočník
Zverejnené Apr 5, 2023Aktualizované Jun 12, 2023
7m

Zhrnutie

  • NFT sú jedinečné digitálne aktíva, ktoré predstavujú vlastníctvo konkrétnych položiek, ako napríklad vstupenky na virtuálny koncert alebo vzácne umelecké diela.

  • NFT sú uložené na blockchaine, čo znamená, že ich nemožno ľahko upravovať, kopírovať ani duplikovať. Tam môžu slúžiť ako verejne overiteľný doklad o vlastníctve v decentralizovanej databáze.

  • NFT poskytujú tvorcom nové možnosti speňaženia, čím podporujú inovácie a rast kreatívneho priemyslu.

Čo znamená „nezameniteľný“?

Výraz „nezameniteľný“ sa vzťahuje na nenahraditeľnú povahu položky. Nezameniteľnú položku nemožno priamo vymeniť za inú položku rovnakej hodnoty, pretože obe položky majú odlišné vlastnosti. To znamená, že s nezameniteľnými položkami nemožno obchodovať štandardizovaným spôsobom, pretože ich hodnota je odvodená od ich jedinečnosti a subjektívnej hodnoty, ktorú im kupujúci pripisujú.

Zameniteľné aktíva (napr. mena) sa ľahko vymieňajú vďaka ich jednotnosti. Naopak, nezameniteľné aktíva sú odlišné a nenahraditeľné, čo môže osloviť zberateľov, ktorí chcú získať niečo skutočne jedinečné.

Čo je to nezameniteľný token (NFT)?

NFT je kryptografický token umiestnený na blockchaine, možno ho použiť na reprezentáciu digitálneho aktíva. Nezameniteľnosť NFT ich definuje ako digitálne aktíva, ktoré predstavujú vlastníctvo jedinečných položiek, ako napríklad umelecké diela, položky vo videohre, zberateľské karty, virtuálne nehnuteľnosti a iný digitálny tovar.

V posledných rokoch si NFT získali popularitu ako spôsob pre tvorcov na speňaženie ich digitálnych výtvorov a pre zberateľov na vlastnenie jedinečných digitálnych aktív.

Ako fungujú NFT?

NFT sú založené na technológii blockchain, ktorá poskytuje decentralizovanú účtovnú knihu (ledger), v ktorej sa zaznamenávajú transakcie a podrobnosti o vlastníctve. Transparentná a nemenná povaha ledgera umožňuje jasné sledovanie histórie vlastníctva NFT. Tým sa overí pravosť a legitímnosť NFT, keďže časom mení majiteľa.

Ďalšou základnou technológiou pre NFT sú smart kontrakty, čo sú v podstate samospúšťateľné programy. Smart kontrakty umožňujú vytváranie, správu a prenos NFT bez sprostredkovateľov automatizáciou a presadzovaním príslušných podmienok.

Kritickým aspektom NFT je implementácia štandardov tokenov. Zabezpečujú interoperabilitu a konzistentnosť naprieč rôznymi platformami definovaním pravidiel a funkcií na vytváranie, správu a prenos NFT. Príkladmi najrozšírenejších štandardov tokenov pre NFT sú ERC-721 na sieti Ethereum a BEP-721 na sieti BNB Chain.

Proces vytvárania NFT sa zvyčajne označuje ako razenie. Pomocou smart kontraktov razenie prevádza digitálne súbory na digitálne aktíva na blockchaine. Kúpou NFT v podstate získavate vlastníctvo jedinečného identifikátora (alebo ID tokenu) spojeného s týmto konkrétnym digitálnym aktívom. Výsledkom je, že vlastník kódu vlastní výhradné práva na používanie, zobrazovanie a interakciu s týmto aktívom.

Na čo sa dajú NFT použiť?

NFT začali nanovo definovať koncept vlastníctva a hodnoty v digitálnom svete, čím vytvárajú nové príležitosti pre tvorcov a spotrebiteľov. Tu sú niektoré bežné použitia NFT:

NFT umenie

NFT umenie ponúka umelcom nový spôsob, ako speňažiť svoju prácu. Tokenizáciou svojho umenia môžu tvorcovia predávať jedinečné digitálne kópie, pričom zachovávajú originalitu a vzácnosť každého kusu. NFT umenie tiež umožňuje zberateľom prezentovať svoje kúsky vo virtuálnych galériách, obchodovať s nimi alebo ich dokonca požičať iným.

NFT hry

Hry používajú NFT ako digitálne zberateľské predmety, napríklad položky a postavy v hre. NFT môžu tiež predstavovať virtuálne nehnuteľnosti, s ktorými môžu hráči obchodovať. To má potenciál vytvoriť ekosystém, kde hráči môžu speňažiť svoje úspechy v hre a aktíva a vytvoriť sekundárny trh.

Stakovanie NFT

Stakovanie NFT umožňuje používateľom získať odmeny použitím svojich NFT ako kolaterálu. Toto je už možné na niektorých platformách decentralizovaného financovania (DeFi), čo umožňuje držiteľom NFT získavať úrok a zároveň si ponechať vlastníctvo svojich NFT.

NFT vstupenky

NFT môžu byť užitočné pri predaji vstupeniek. Organizátori podujatí môžu napríklad vydávať NFT ako vstupenky, ktoré poskytujú nemenný dôkaz o vlastníctve a účasti. NFT vstupenky je navyše možné prenášať a predávať bez zapojenia tretích strán. NFT vstupenky môžu priniesť aj exkluzívne výhody, ako napríklad vstup do VIP priestorov, exkluzívny tovar alebo špeciálny digitálny obsah.

Príklady populárnych NFT

CryptoPunks

CryptoPunks je jeden z prvých a najslávnejších projektov NFT. Bol spustený v roku 2017 a pozostáva z 10 000 jedinečných, algoritmicky generovaných 8-bitových pixelových umeleckých postáv. Každá postava CryptoPunk má iné črty a atribúty, vďaka čomu je pre zberateľov príťažlivá.

Možno ste dokonca videli, že celebrity používajú tieto postavy ako svoje avatary na sociálnych sieťach. Úspech projektu pripravil pôdu pre novú éru digitálneho umenia a zberateľských predmetov.

Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Bored Ape Yacht Club (BAYC) je zbierka 10 000 jedinečných, ručne kreslených postáv opíc, z ktorých každá má rôzne vlastnosti. Tieto digitálne umelecké diela slúžia ako zberateľské predmety, svojim majiteľom poskytujú prístup k exkluzívnym udalostiam a virtuálnym priestorom. Ako také tieto NFT stierajú hranice medzi digitálnym umením a zážitkovými ponukami.

Decentraland

Decentraland je platforma virtuálnej reality (VR) postavená na blockchaine Ethereum. Obsahuje decentralizovaný trh pre NFT, ktorý používateľom umožňuje obchodovať s virtuálnymi pozemkami a rôznymi predmetmi v hre. Decentraland je lídrom v oblasti virtuálnych nehnuteľností a metaverza.

Bežné mylné predstavy o NFT

NFT sú úplne bezpečné

Ako sme sa dozvedeli, NFT dedia bezpečnostné prvky svojich základných blockchainov. Stále však existuje riziko krádeže a podvodov. Sem môžu patriť pokusy o phishing alebo útoky hackerov, ktorí využívajú zraniteľné miesta smart kontraktov. Existuje tiež možnosť falošných NFT a neoprávneného reprodukovania materiálu chráneného autorskými právami. 

Ďalším aspektom, ktorý treba zvážiť, je dlhodobá hodnota NFT. Zatiaľ čo niektoré NFT dosiahli astronomické ceny, trh môže byť nestály a špekulatívny. Ako pri každej investícii, ani tu nie je zaručená dlhodobá stabilita.

Zároveň môže byť bezpečnosť NFT ovplyvnená blockchainom, na ktorom je NFT vyrazené. Keďže niektoré blockchainy môžu mať lepšie vyvinuté ekosystémy a robustnejšiu bezpečnosť ako iné, bezpečnosť NFT sa môže líšiť.

NFT a kryptomeny sú to isté

Zatiaľ čo NFT aj kryptomeny sú digitálne aktíva, ktoré využívajú technológiu blockchain, ich účely a vlastnosti sú odlišné. Kryptomeny sú často navrhnuté tak, aby umožňovali transakcie. Sú tiež zameniteľné, čo znamená, že každá jednotka je vymeniteľná za inú jednotku rovnakej meny. Môžete napríklad vymeniť jeden bitcoin za iný a ich hodnota je rovnaká.

NFT, na druhej strane, sú jedinečné digitálne aktíva. Sú nezameniteľné, čo znamená, že každý má jedinečné vlastnosti a nemožno ich priamo vymeniť za iný NFT na individuálnej báze. Stručne povedané, hodnota NFT sa odvodzuje od ich jedinečnosti a vzácnosti.

Záverečné myšlienky

NFT sú jedinečné digitálne aktíva založené na blockchaine, ktoré stanovujú vlastníctvo a overujú pravosť položiek, ktoré predstavujú. Získali si obľubu v podobe rôznych aplikácií, ktoré tvorcom ponúkajú nové spôsoby speňaženia ich diel a zberateľom možnosť vlastniť a vystavovať jedinečné aktíva.

NFT však so sebou prinášajú aj potenciálne riziká, ako napríklad krádež a volatilita trhu. Hoci zdieľajú určité podobnosti s kryptomenami, NFT sa vyznačujú svojou nezameniteľnou povahou, ktorá im umožňuje ponúkať jedinečné digitálne príležitosti.

Prečítajte si tiež


Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom:Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné profesionálne poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.