Čo je dynamický NFT a ako sa postupom času mení?
Domov
Články
Čo je dynamický NFT a ako sa postupom času mení?

Čo je dynamický NFT a ako sa postupom času mení?

Začiatočník
Zverejnené Jan 19, 2023Aktualizované Mar 7, 2023
5m

Zhrnutie

V rámci širšej triedy nezameniteľných tokenov (NFT) existuje podkategória tokenov nazývaná dynamické NFT. Tieto NFT sa zásadne líšia od svojich statických náprotivkov, pretože vďaka smart kontraktom a podmienkam zakódovaným ich tvorcami sa môžu vyvíjať. 

Úvod

NFT sú jedinečné, nenahraditeľné kryptoaktíva na blockchaine. Tieto jedinečné aktíva sa zvyčajne vytvárajú pomocou pravidla, známeho aj ako štandard tokenov, ktoré zabezpečuje, že každý NFT má jedinečné ID.

Okrem krypto zberateľských predmetov a umenia NFT dokážu statické NFT digitalizovať aj aktíva v reálnom svete, napríklad pasy, certifikáty a listy vlastníctva. Tieto experimentálne prípady použitia NFT, hoci sa už používajú, nemusia byť schopné plne reprezentovať aktíva v reálnom svete, ktoré nesú nestatické informácie.

Keď smart kontrakty vytvárajú statické NFT, tieto aktíva sa razia s trvalými, nemennými údajmi tokenov. Inak povedané, tieto údaje nie je možné meniť. Preto, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti, zostávajú statické NFT bez zmeny a v prípade zmeny informácií sa stanú zastaranými.

Dynamické NFT však dokážu toto obmedzenie vyriešiť. Zatiaľ čo ID tokenov týchto NFT zostáva rovnaké, dynamické NFT majú jedinečnú schopnosť za určitých podmienok sa meniť. 

Čo sú dynamické NFT?

Dynamické NFT sú podkategóriou NFT. Po splnení určitých podmienok je možné ich charakteristiky zmeniť. Každý NFT obsahuje informácie nazývané metadáta, ktoré popisujú jeho vlastnosti.

Metadátami môžu byť názvy, popisy, dokonca aj špecifické funkcie NFT. Napríklad metadáta herného NFT môžu zahŕňať charakteristiky avatara, ako je sila alebo výdrž. V prípade umenia NFT môžu tieto údaje obsahovať farby alebo doplnky umeleckého diela.

Možno ste už počuli o hre CryptoKitties na sieti Ethereum. Ide o jeden z prvých projektov NFT, ktorý si po predstavení v roku 2017 rýchlo získal popularitu. CryptoKitties je blockchainová hra, kde hráči môžu zbierať, šľachtiť a vymieňať si dynamické NFT vo forme virtuálnych mačiek.

Na rozdiel od statických NFT, metadáta dynamických NFT je možné meniť a vizuálne prekladať. Možné je to preto, že zatiaľ čo statické NFT sa zvyčajne vytvárajú pomocou štandardu tokenov ERC-721, dynamické NFT sa navrhujú použitím štandardu tokenov ERC-1155.

Podľa siete Ethereum majú tokeny vytvorené pomocou druhého štandardu podobné vlastnosti ako zameniteľné tokeny štandardu ERC-20 a nezameniteľné tokeny štandardu ERC-721. Tokeny štandardu ERC-1155 sú preto technicky čiastočne zameniteľné a v prípade potreby je možné ich zmeniť.

Ako je možné zmeniť dynamické NFT?

Tu je príklad, ako to zvyčajne funguje:

  1. Dynamický NFT sa vyrazí pomocou smart kontraktu so súborom metadát.

  2. Smart kontrakt získava údaje z orákulov. Orákuly sú služby tretích strán, ktoré poskytujú externé informácie zo zdrojov údajov, ako sú dáta internetu vecí (IoT) a webové aplikačné programovacie rozhrania (API).

  3. NFT sa potom vyhodnotí smart kontraktom pomocou údajov získaných z orákulov na vyhodnotenie NFT a zakódovanie zmien počas procesu razby.

  4. Vlastnosti dynamického NFT sa potom v prípade potreby aktualizujú.

Použitia dynamických NFT

Identita

Ak sa identita založená na blockchaine stane realitou, dynamické NFT je možné použiť na znázorňovanie digitálnych identifikačných kariet alebo pasov po celom svete. Flexibilita týchto NFT umožní automatickú aktualizáciu zmien bez potreby výmeny digitálnych dokladov totožnosti. Sem môžu patriť aj zmeny údajov, napríklad miesto pobytu, rodinný stav a kontaktné údaje.

Gaming

Štandard tokenov ERC-1155 sa používa hlavne v NFT hrách, preto nie je prekvapením, že dynamické NFT sa najčastejšie vyskytujú v blockchainových hrách. Hráči môžu zlepšovať svojich avatarov pomocou dynamických NFT, aby znázorňovali svoje postavy v hre, čím sa vylepšuje ich herný zážitok. Ako hráč získava viac skúseností, rast postáv sa môže odraziť v meniacich sa vzhľadoch alebo štatistikách ich NFT avatarov.

Koncept pokroku v hrách je nevyhnutnou súčasťou návrhu hry, aby zaujal hráčov. A dynamické NFT to umožňujú. Dynamické NFT by tiež mohli uľahčiť výber hier podľa vlastného výberu a iné participatívne zážitky, ktoré na fungovanie vyžadujú externé údaje.

Virtuálne nehnuteľnosti

Aj keď tokenizácia nehnuteľností existuje už nejaký čas, statické NFT nedokážu odrážať meniace sa faktory, ako sú ceny nehnuteľností, vek a vlastníctvo. Na druhej strane, dynamické NFT dokážu zachytiť jemnejšie podrobnosti o nehnuteľnostiach a disponujú flexibilitou potrebnou pre špecifické aktualizácie informácií.

Umenie

Ako ilustruje tradičná japonská estetická forma umenia wabi-sabi, ktorá sa zameriava na pominuteľnosť namiesto trvalosti, umenie, ktoré je pominuteľné a prechodné, je vo veľkej miere oceňované na celom svete. Vďaka dynamickým NFT môžu digitálni umelci používať údaje v reálnom čase na kódovanie zmien vo svojich umeleckých dielach, aby vyjadrili túto nestálosť, vďaka čomu sú ich umelecké diela jedinečnejšie. Existujú napríklad dynamické NFT umelecké diela, ktorých vzhľad sa mení v závislosti od aktuálneho počasia alebo ročného obdobia.

NFT umenie možno pozdvihnúť aj napodobňovaním umeleckých inštalácií v reálnom svete, ktoré, aby boli ocenené, si vyžadujú prítomnosť divákov. V tomto prípade by sa dynamický NFT mohol zmeniť v závislosti od interakcie držiteľa tokenu s jeho aktívom, a tým zvýšiť angažovanosť na výstavách digitálneho umenia.

Záverečné myšlienky

Dynamické NFT sú „inteligentnejšou“ triedou NFT ako ich statické náprotivky. Dôvodom je, že sa dokážu prispôsobiť a odrážať informácie z vonkajšieho sveta v reálnom čase. Okrem aplikácií uvedených v tomto článku existuje nespočetné množstvo prípadov použitia dynamických NFT, ktoré môžu jednoducho splniť potrebu úpravy NFT.

Prečítajte si tiež 

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.