Vad är en dynamisk NFT och hur förändras den efter hand?
Hem
Artiklar
Vad är en dynamisk NFT och hur förändras den efter hand?

Vad är en dynamisk NFT och hur förändras den efter hand?

Nybörjare
Publicerad Jan 19, 2023Uppdaterad Mar 7, 2023
5m

TL;DR

Inom den bredare klassen av icke-fungibla token (NFT:er) finns en underkategori av token som kallas dynamiska NFT:er. Dessa NFT:er skiljer sig fundamentalt från sina statiska motsvarigheter eftersom de kan utvecklas, tack vare smarta kontrakt och de villkor som kodas av deras skapare. 

Introduktion

NFT:er är unika, oersättliga kryptotillgångar på blockkedjan. Dessa unika tillgångar skapas vanligtvis med hjälp av en riktlinje, även känd som en tokenstandard, som säkerställer att varje NFT har ett unikt token-id.

Förutom kryptosamlarobjekt och NFT-konst kan statiska NFT:er digitalisera verkliga tillgångar som pass, certifikat och fastighetsdokument. Dessa är dock experimentella användningsområden för NFT:er – även om de redan är verklighet – och kanske inte kan representera verkliga tillgångar som innehåller icke-statisk information.

När smarta kontrakt skapar statiska NFT:er skapas dessa tillgångar med permanent, oföränderlig tokendata – med andra ord kan dessa data inte ändras. Därför förblir statiska NFT:er, oavsett yttre omständigheter, oförändrade och blir därför föråldrade i händelse av en informationsändring.

Dynamiska NFT:er kan dock ta itu med denna begränsning. Även om token-id:erna för dessa NFT:er förblir desamma, har dynamiska NFT:er den unika förmågan att förändras under vissa förhållanden. 

Vad är dynamiska NFT:er?

Dynamiska NFT:er är en underkategori till NFT:er, vars egenskaper kan ändras när vissa villkor är uppfyllda. Varje NFT innehåller information som kallas metadata, som beskriver dess egenskaper.

Metadata kan innehålla namn, beskrivningar och till och med specifika NFT-funktioner. Metadata i spel-NFT:er kan till exempel inkludera egenskaperna hos en avatar, såsom styrka eller uthållighet. För NFT-konst kan detta inkludera konstverkets färger eller tillbehör.

Du kanske har hört talas om det Ethereum-baserade spelet CryptoKitties, som var ett av de första NFT-projekten som snabbt blev populärt när det lanserades 2017. CryptoKitties är ett blockkedjespel där spelarna kan samla, föda upp och utbyta dynamiska NFT:er i form av virtuella katter.

Till skillnad från statiska NFT:er kan dynamiska NFT:ers metadata ändras och översättas visuellt. Detta beror på att även om statiska NFT:er vanligtvis skapas med tokenstandarden ERC-721, är dynamiska NFT:er utformade med tokenstandarden ERC-1155.

Enligt Ethereum har token som skapats med den senare standarden liknande funktioner som fungibla ERC-20-token och icke-fungibla ERC-721-token. ERC-1155-token är därför tekniskt sett halvfungibla och kan ändras vid behov.

Hur kan dynamiska NFT:er ändras?

Så här fungerar det vanligtvis:

  1. En dynamisk NFT skapas av ett smart kontrakt med en uppsättning metadata.

  2. Det smarta kontraktet hämtar data från orakel. Det här är tjänster från tredje part som tillhandahåller extern information från datakällor, till exempel sakernas internet (Internet of Things/IoT)-data och applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er).

  3. NFT:en utvärderas sedan av det smarta kontraktet med hjälp av data som erhållits från orakler för att utvärdera NFT:en och koda ändringar under skapningsprocessen.

  4. Egenskaperna för den dynamiska NFT:en kommer då att uppdateras vid behov.

Tillämpningar för dynamiska NFT:er

Identitet

Om blockkedjebaserad identitet blir verklighet kan dynamiska NFT:er faktiskt användas för att representera digitala identitetskort eller pass runt om i världen. Flexibiliteten hos dessa NFT:er skulle göra det möjligt att uppdatera ändringar automatiskt, utan att digitala identitetshandlingar behöver bytas ut. Detta kan inkludera uppgifter såsom bostadsort, civilstånd och kontaktuppgifter.

Spel

ERC-1155-tokenstandarden används främst i NFT-spel, så det är ingen överraskning att dynamiska NFT:er oftast finns i blockkedjespel. Spelarna kan levla upp sina avatarer med dynamiska NFT:er för att representera sina karaktärer i spelet, vilket förbättrar spelupplevelsen. När en spelare får mer erfarenhet kan dennes karaktärers tillväxt återspeglas i deras NFT-avatars förändrade utseende eller statistik.

Att göra framsteg i spel är viktigt i speldesign för att engagera spelare och dynamiska NFT:er gör detta möjligt. Dynamiska NFT:er skulle också kunna underlätta spel där du själv bestämmer slutet och andra deltagande upplevelser som kräver externa data för att fungera.

Virtuella fastigheter

Även om tokenisering av fastigheter har funnits under en längre tid kan statiska NFT:er inte återspegla förändrade faktorer, såsom fastighetspriser, ålder och ägande. Dynamiska NFT:er kan å andra sidan inkludera småuppgifter om fastigheter och ha den flexibilitet som krävs för specifika informationsuppdateringar.

Konst

Som exemplifieras av den traditionella japanska estetiska konstformen wabi-sabi, som fokuserar på föränderlighet istället för på beständighet, uppskattas konst som förändras i allmänt över hela världen. Tack vare dynamiska NFT:er kan digitala artister använda realtidsdata för att koda förändringar i sina konstverk för att förmedla denna obeständighet och göra deras konstverk mer unika. Det finns till exempel dynamiska NFT-konstverk vars utseende ändras baserat på aktuellt väder eller säsong.

NFT-konst kan också uppgraderas genom att efterlikna verkliga konstinstallationer som kräver publikens deltagande för att uppskattas. I det här fallet kan en dynamisk NFT förändras beroende på tokeninnehavarens interaktion med dennes tillgång och därigenom främja engagemang vid digitala konstutställningar.

Sammanfattningsvis

Dynamiska NFT:er är en ”smartare” klass av NFT:er än deras statiska motsvarigheter, eftersom de kan anpassa sig till och återspegla information från omvärlden i realtid. Förutom de applikationer som nämns i den här artikeln finns det otaliga användningsområden för dynamiska NFT:er, som lätt kan tillgodose behovet av NFT-modifiering.

Mer information