Vad är en NFT?
Hem
Artiklar
Vad är en NFT?

Vad är en NFT?

Nybörjare
Publicerad Apr 5, 2023Uppdaterad Jun 12, 2023
7m

TL;DR

  • NFT:er är unika digitala tillgångar som representerar ägande av specifika föremål, till exempel virtuella konsertbiljetter eller sällsynta konstverk.

  • NFT:er lagras på blockkedjan, vilket innebär att de inte kan redigeras, kopieras eller dupliceras på ett enkelt sätt. Där kan de fungera som ett offentligt verifierbart bevis på ägande i en decentraliserad databas.

  • NFT:er erbjuder skapare nya möjligheter till intäktsgenerering, främjar innovation och stöder tillväxten i de kreativa branscherna.

Vad betyder ”icke-fungibel”?

Termen ”icke-fungibel” avser ett objekts oersättliga egenskaper. Ett icke-fungibelt objekt kan inte bytas direkt mot ett annat objekt med samma värde, eftersom båda objekten har olika egenskaper. Detta innebär att icke-fungibla objekt inte kan handlas i standardiserad skala, eftersom deras värde härrör från deras unika egenskaper och det subjektiva värde som köpare ger dem.

Fungibla tillgångar såsom valuta byts lätt tack vare deras enhetlighet. Däremot är icke-fungibla tillgångar distinkta och oersättliga, vilket kan vädja till samlare som vill förvärva något som verkligen är unikt.

Vad är en icke-fungibel token (NFT)?

En NFT är en kryptografisk token som finns på en blockkedja och den kan användas för att representera en digital tillgång. NFT:ers icke-fungibilitet definierar dem som digitala tillgångar som representerar ägande av unika föremål såsom konstverk, tv-spelsföremål, samlarkort, virtuella fastigheter och andra digitala varor.

De senaste åren har NFT:er vuxit i popularitet, som ett sätt för skapare att tjäna pengar på sina digitala skapelser och för samlare att äga unika digitala tillgångar.

Hur fungerar NFT?

NFT:er är baserade på blockkedjeteknik, som tillhandahåller en decentraliserad huvudbok som registrerar transaktioner och ägarinformation. Dess transparenta och oföränderliga karaktär gör det möjligt att tydligt spåra ägarhistoriken för en NFT. Detta verifierar NFT:ns äkthet och legitimitet när den byter ägare i framtiden.

En annan underliggande teknik för NFT:er är smarta kontrakt, som i huvudsak är självkörande program. Smarta kontrakt gör det möjligt att skapa, förvalta och överföra NFT:er utan mellanhänder genom att automatisera och upprätthålla de relevanta villkoren.

En viktig aspekt av NFT:er är implementeringen av tokenstandarder. De säkerställer driftskompatibilitet och konsekvens mellan olika plattformar genom att definiera regler och funktioner för att skapa, hantera och överföra NFT:er. Till exempel är de mest antagna tokenstandarderna för NFT:er ERC-721 på Ethereum och BEP-721 på BNB Chain.

NFT-skapandeprocessen kallas vanligtvis myntning. Med hjälp av smarta kontrakt konverterar myntning digitala filer till digitala tillgångar på en blockkedja. När du köper en NFT förvärvar du i huvudsak äganderätten till det unika identifieraren (eller token-id) som är associerat med den specifika digitala tillgången. Som ett resultat av detta har kodägaren exklusiva rättigheter att använda, visa och interagera med den tillgången.

Vad kan NFT användas till?

NFT:er har börjat omdefiniera begreppet ägande och värde i den digitala världen och ger nya möjligheter för skapare och konsumenter. Här är några vanliga NFT-tillämpningar:

NFT-konst

NFT-konst erbjuder konstnärer ett nytt sätt att tjäna pengar på sitt arbete. Genom att tokenisera sin konst kan skapare sälja unika digitala kopior, samt bevara originaliteten och sällsyntheten för alla delar. NFT-konst tillåter också samlare att visa upp sina verk i virtuella gallerier, handla med dem eller till och med låna ut dem till andra.

NFT-spel

NFT-spel innehåller NFT:er som är digitala samlarobjekt, till exempel föremål och karaktärer i spelet. NFT:er kan också representera virtuella fastigheter som spelare kan handla med. Detta har potential att skapa ett spelekosystem där spelare kan tjäna pengar på sina prestationer och tillgångar i spelet och skapa en sekundärmarknad.

NFT-staking

NFT-staking gör det möjligt för användare att tjäna belöningar genom att satsa sina NFT:er som säkerhet. Detta kan redan göras på vissa decentraliserade finans (DeFi)-plattformar, vilket gör det möjligt för NFT-innehavare att tjäna ränta samtidigt som de behåller äganderätten till sina NFT:er.

NFT-biljetter

NFT:er kan vara användbara för biljetthantering. Till exempel kan evenemangsarrangörer utfärda NFT:er som biljetter, som ger ett oföränderligt bevis på ägande och närvaro. Dessutom kan NFT-biljetterna överföras och säljas vidare utan att tredje part involveras. NFT-biljetter kan även ha exklusiva förmåner, till exempel tillgång till VIP-områden, exklusiva varor eller speciellt digitalt innehåll.

Populära NFT-exempel

CryptoPunks

CryptoPunks är ett av de tidigaste och mest ikoniska NFT-projekten. Det lanserades 2017 och består av 10 000 unika och algoritmiskt genererade 8-bitars pixelkaraktärer. Alla CryptoPunk-karaktärer har olika egenskaper och attribut, vilket gör dem attraktiva för samlare.

Du kanske till och med har sett kändisar som använder dessa karaktärer som deras sociala medie-avatarer. Projektets framgång har banat vägen för en ny era av digital konst och samlarobjekt.

Bored Ape Yacht Club

Bored Ape Yacht Club (BAYC) är en samling med 10 000 unika och handritade seriefigurer med olika funktioner. Dessa digitala konstverk fungerar som samlarobjekt och ger sina ägare tillgång till exklusiva evenemang och virtuella områden. Därför suddar dessa NFT:er ut gränserna mellan digital konst och erfarenhetserbjudanden.

Decentraland

Decentraland är en virtual reality (VR)-plattform byggd på Ethereums blockkedja. Den har en decentraliserad marknadsplats för NFT:er som gör det möjligt för användarna att handla virtuella tomter och olika föremål i spelet. Decentraland ligger i framkant när det gäller virtuella fastigheter och metaversum.

Vanliga missuppfattningar om NFT:er

NFT:er är helt säkra

Som vi har lärt oss ärver NFT:er säkerhetsfunktionerna i sina underliggande blockkedjor. Det finns dock fortfarande risk för bluff och bedrägerier kopplade till dem. Detta kan inkludera nätfiskeförsök eller hackare som utnyttjar sårbarheter i smarta kontrakt. Det finns också möjlighet till förfalskade NFT:er och obehörig reproduktion av upphovsrättsskyddat material. 

En annan aspekt att tänka på är det långsiktiga värdet av NFT:er. Även om vissa NFT:er har uppnått astronomiska priser, kan marknaden vara volatil och spekulativ. Precis som med alla investeringar garanteras inte långsiktig stabilitet.

Samtidigt kan en NFT:s säkerhet påverkas av blockkedjan som den myntas på. Eftersom vissa blockkedjor kan ha bättre utvecklade ekosystem och mer robust säkerhet än andra, tenderar NFT-säkerheten att variera.

NFT:er och kryptovalutor är desamma

Även om både NFT:er och kryptovalutor är digitala tillgångar som använder blockkedjeteknik, har de olika syften och egenskaper. Kryptovalutor är ofta utformade för att underlätta transaktioner. De är också fungibla, vilket innebär att varje enhet kan bytas ut mot en annan enhet i samma valuta. Du kan till exempel byta ut en bitcoin mot en annan bitcoin utan att det finns någon skillnad i värde.

NFT:er, å andra sidan, är unika digitala tillgångar. De är icke-fungibla, vilket innebär att var och en har unika egenskaper och kan inte bytas direkt mot en annan NFT i förhållandet 1:1. Kort sagt hämtar NFT:er sitt värde ur hur unika och sällsynta de är.

Sammanfattningsvis

NFT:er är unika blockkedjebaserade digitala tillgångar som fastställer ägandet och verifierar äktheten hos de objekt de representerar. De har ökat i popularitet i form av en mängd olika applikationer och erbjuder skapare nya sätt att tjäna pengar på sitt arbete och samlare möjligheten att äga och visa upp unika tillgångar.

NFT:er medför dock också potentiella risker, såsom bedrägeri och marknadsvolatilitet. Även om de delar vissa likheter med kryptovalutor, kännetecknas NFT:er av sina icke-fungibla egenskaper, vilket gör att de kan erbjuda unika digitala möjligheter.

Mer information


Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.