Vad är tokenstandarder?
Hem
Artiklar
Vad är tokenstandarder?

Vad är tokenstandarder?

Avancerad
Publicerad Jan 13, 2023Uppdaterad Feb 9, 2023
5m

TL;DR

Tokenstandarder är regeluppsättningar och konventioner för att styra hur en kryptotoken fungerar. Populära standarder är bland andra ERC-20, BEP-20, ERC-721 och ERC-1155.

Introduktion

Även om det finns tiotusentals kryptovalutor, kanske du blir förvånad över att de flesta av dem är byggda med samma plan. Dessa planer, kallade tokenstandarder, definierar några av de viktigaste funktionerna och egenskaperna hos blockkedjetoken.

Varför ska jag använda tokenstandarder?

Interoperabilitet

Tokenstandarder säkerställer att alla produkter som byggs med den standarden kan interagera eller fungera tillsammans. Om ett projekt utfärdar en token byggd enligt en tokenstandard, förblir den nya token kompatibel med befintliga plattformar och applikationer såsom plånböcker. Till exempel är ERC-20-tillgångar driftskompatibla med andra produkter och tjänster som har utvecklats enligt samma tokenstandard.

Det är också därför du kan byta din ERC-20-token mot en annan. Utan tokenstandarder skulle det vara betydligt svårare att byta mellan flera kryptovalutor. Du skulle också behöva skapa specifika plånböcker för specifika token, istället för att använda en plånbok som kan innehålla flera kryptovalutor.

Kompositionalitet

Att ha ett system med kompositionalitet när man programmerar gör det möjligt för utvecklarna att återanvända befintliga komponenter för att skapa nya produkter. Detta gäller också tokenskapande – genom att använda tokenstandarder spenderas mindre tid på grundläggande funktionalitet, så utvecklarna har mer tid att experimentera och förnya.

Effektivitet

Tokenstandarder underlättar också samspelet mellan smarta kontrakt. När smarta kontrakt följer tokenstandarder och distribuerar token kan de användas för att övervaka skapade token.

Tokenstandarder som ERC-20 och BEP-20 har viktiga funktioner, inklusive adresshämtning och tokenbalanser, vilket gör att smarta kontrakt kan övervaka token mer effektivt. För att inspektera en ERC-20-token kan en utvecklare till exempel använda ett gränssnitt som kallas Contract Application Binary Interface (ABI) för att spåra tokenöverföringar och andra data.

Vanliga tokenstandarder inom krypto och DeFi

BEP-20

BEP-20 är en tokenstandard på BNB Smart Chain (BSC). Den är utvecklad som en teknisk specifikation för BSC och gör det möjligt för utvecklare att lansera en mängd olika token, inklusive peggy-coin, nyttokrypto, stablecoin och mer. BEP-20-standarden introducerar också funktioner som svartlistning, coinskapande och tokenbränningpaus.

Nedan följer huvudfunktionerna i BEP-20-tokenstandarden:

  1. TotalSupply: definierar den totala tokentillgången för en specifik BEP-20-token.

  2. BalanceOf: definierar tokenbalansen.

  3. Transfer: gör att användarna kan överföra tokenägande till någon annan.

  4. TransferFrom: gör att en token kan överföras till någon annan å användarens vägnar via smarta kontrakt.

  5. Approve: definierar en gräns för antalet token som ett smart kontrakt kan ta ut.

  6. Allowance: definierar externa adresser som har behörighet att spendera token.

ERC-20

År 2015 föreslog Fabian Vogelsteller ERC-20 – en tokenstandard som senare skulle bli basen för utvecklare att designa sina egna token med, inklusive virtuella token, staking-token och virtuella valutor.

ERC-20 är en tokenstandard för att utveckla tillgångar som följer gemensamma regler och som är utbytbara med varandra (det vill säga fungibla). Så om du skapar 1 000 enheter av en ERC-20-token kommer alla enheter att ha samma funktionalitet. 

BEP-20-standarden är mycket lik den för ERC-20. Observera dock att den är en del av distinkta blockkedjenätverk. ERC-20-tokenstandarden används på Ethereums blockkedja, medan BEP-20 finns på Binance Smart Chain (BSC).

ERC-721

Visste du att en stor del av de icke-fungibla token (NFT:er) på Ethereum alla delar samma tokenstandard, ERC-721? Oavsett om det är en NFT i begränsad upplaga eller ett protokoll för bevis på närvaro (Proof of Attendance Protocol/POAP), skapades din NFT troligen med samma plan. Så vad gör NFT:er unika? Enligt en av riktlinjerna måste tillgången ha ett tokenId som är globalt unikt för att vara en ERC-721-token.

ERC-721-funktioner inkluderar tokenöverföring, nuvarande balans, total tillgång och, som nämnts tidigare, att vara globalt unik.

ERC-1155

I takt med att tokenstandarder utvecklas tillkommer även riktlinjer för att omfatta branschens behov av flera tokentyper. ERC-1155 är en multitokenstandard som möjliggör skapande av olika typer av digitala tillgångar, inklusive nyttokrypto som BNB och NFT:er.

ERC-1155 erbjuder tokenbatchfunktioner och andra funktioner, inklusive:

  1. Batchöverföring: där flera tillgångar kan överföras samtidigt.

  2. Batchbalans: där flera tillgångars balanser kan hämtas i ett enda steg.

  3. Batch-godkännande: där alla token kan godkännas till en adress.

  4. NFT-stöd: där en token behandlas som en NFT, om leveransen endast är 1.

Begränsningar med tokenstandarder

Även om token skapade med samma standarder är inriktade på grundläggande funktioner och kan interagera bra med varandra, kan token med olika standarder inte göra det. Eftersom det finns olika regler som styr tokenstandarderna i branschen, är det ingen överraskning att de inte alltid är kompatibla med varandra. Detta kan innebära att token som utvecklats med olika standarder kanske inte finns på samma plattform, eller att de inte kan kommunicera eller handlas med varandra. Om du äger flera kryptovalutor kanske du har upplevt frustrationen över att inte kunna använda dina BTC på Ethereum. För att ta itu med denna begränsning kom branschen på en ny genre av token som kallas inslagna token.

Inslagna token

En inslagen token är en kryptovalutatoken knuten till värdet på en annan tillgång. Vanligtvis placeras den ursprungliga tillgången i ett digitalt valv som kallas för en wrapper och en inslagen version av den skapas på en annan blockkedja, ungefär som en avatar.

Sammanfattningsvis

Tokenstandarder är som ritningar för att designa och lansera blockkedjebaserade token. Det finns flera tokenstandarder i branschen idag och innovativa lösningar som blockkedjebroar och inslagningsmekanismer kan hjälpa till att eliminera problemen med inkompabilitet mellan dessa token.

Mer information