Vad är ett vitpapper om kryptovaluta?
Hem
Artiklar
Vad är ett vitpapper om kryptovaluta?

Vad är ett vitpapper om kryptovaluta?

Nybörjare
Publicerad Oct 31, 2022Uppdaterad Feb 1, 2023
6m

TL;DR

Ett vitpapper om kryptovaluta gör det möjligt för projekt att förklara sina produkter och mål för sina målgrupper. Projekten kan fritt välja vilken typ av information de vill tillhandahålla, men vitpapper innehåller vanligtvis en översikt över projektets mål, tokenomi, produkter, funktioner och information om teamet. Som sådant kan vitpapper vara ett bra ställe att börja när man gör efterforskningar om ett specifikt projekt.

Introduktion

Ett vitpapper sammanfattar, i ett enda dokument, den viktiga informationen relaterad till ett blockkedje- eller kryptovalutaprojekt. Det är ett populärt sätt att förklara hur ett visst projekt fungerar och vilka problem det syftar till att lösa.

Vad är ett vitpapper?

I allmänhet är ett vitpapper en rapport eller guide som informerar sina läsare om ett specifikt ämne eller problem. Utvecklare kan till exempel skapa ett vitpapper om sin programvara för att utbilda användare om vad de bygger och varför.

I blockkedje-utrymmet är ett vitpapper ett dokument som hjälper till att beskriva huvudfunktionerna och de tekniska specifikationerna för ett specifikt kryptovaluta- eller blockkedje-projekt. Även om många vitpapper fokuserar på ett coin eller token, kan de också baseras på olika typer av projekt, till exempel en decentraliserad finansplattform (DeFi) eller ett play-to-earn-spel.

Ett vitpapper kan ge en översikt över viktiga data i form av statistik och diagram. Ett vitpapper kan också förklara projektets styrande struktur, vem som arbetar med det och de nuvarande och framtida utvecklingsplanerna (det vill säga deras färdplan).

Det finns dock inget officiellt sätt att göra ett vitpapper. Varje projekt skapar ett vitpapper som passar dess förutsättningar bäst. Optimalt bör vitpappret vara neutralt och informativt för att tydligt skildra projektet och dess mål. Användare bör alltid vara försiktiga med vitpapper som presenterar övertygande språk och projekt som lovar för mycket utan att ge tillräckligt med information.

Vitpapper om kryptovaluta betraktas ofta som affärsplaner för kryptoprojekt. Det beror på att de ger investerare en omfattande projektöversikt. Men till skillnad från affärsplaner släpps vitpapper vanligtvis före lanseringen av kryptovalutan. Så ett vitpapper är ofta en utgångspunkt där ett kryptoprojekt beskriver riktningen och avsikten med sin idé.

Vilken information kan du hitta i ett vitpapper?

Grundare gör vitpapper för att ge en förståelse för målet med deras projekt. Till exempel säger Bitcoins vitbok : "En rent peer-to-peer-version av elektroniska kontanter skulle göra det möjligt att skicka onlinebetalningar direkt från en part till en annan utan att gå via en finansiell institution." Medan Ethereums vitbok beskriver sitt mål på följande sätt: "Avsikten med Ethereum är att skapa ett alternativt protokoll för att bygga decentraliserade applikationer."

Vitpapper ger ofta en uppfattning om kryptoprojektets verkliga nytta. Det kan till exempel beskriva hur det löser ett specifikt problem eller hur det kan förbättra vissa aspekter av våra liv.

Ändå är det viktigt att vara försiktig med löftena. Det är inte en svår uppgift att skapa ett vitpapper. Till exempel gav ICO-boomen (Initial Coin Offering) 2017 upphov till tusentals token med "innovativa" idéer, men de flesta projekten misslyckades med att leverera. Som en tumregel, kom ihåg att bara att bifoga en kryptovaluta till ett användningsområde inte betyder att den kommer att antas och användas.

Så förutom mål och löften kan vitpapper också visa hur kryptovalutan verkligen kommer att fungera. Till exempel är en av de saker som den kan förklara vilken typ av konsensusmekanism den använder för att låta nätverksdeltagare samordna sig på ett distribuerat sätt.

Ett vitpapper kan också ge en djupgående titt på tokenomi-komponenter , såsom tokenbränning, tokenallokeringar och incitamentsmekanismer. Slutligen kan ett vitpapper innehålla en färdplan som informerar användarna om projektets tidsplan så att de vet när de kan förvänta sig produktreleaserna.

Vitpapper är ofta utformade för att vara enkla så att vem som helst kan läsa dem och åtminstone få en grundläggande idé om kryptovalutan eller blockkedje-projektet. Men ett bra vitpapper kommer också att ge tekniska förklaringar för att bekräfta projektets kompetens.

Varför är vitpapper viktiga?

Vitpapper är viktiga för kryptoekosystemet. Även om det inte finns några standarder för att skapa dem har vitpapper blivit ett ramverk för forskning om kryptoprojekt.

Det är en allmän rekommendation att starta kryptoforskning genom att läsa projektets vitpapper. Användare kan använda vitpapper för att identifiera potentiella röda flaggor eller lovande projekt. Dessutom gör de det möjligt för användare att kontrollera om ett projekt håller sig till sina ursprungliga planer och mål.

Vitpapper kan ge transparens och jämlikhet genom att göra projektets viktigaste information offentlig. Olika parter kan dra nytta av vitpapper. Till exempel, medan investerare kan fatta bättre investeringsbeslut med hjälp av dem, kan utvecklare besluta om deras eventuella deltagande i protokollet. På samma sätt kan en person som är intresserad av idén bestämma sig mer självsäkert om han vill gå med i en viss gemenskap efter att ha läst det.

Exempel på vitpapper

Bitcoin-vitpapper

Bitcoin-vitpappret publicerades 2008 av en anonym individ eller grupp som kallas Satoshi Nakamoto. Bitcoin-vitpappret heter "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."

Vitpapper beskriver hur människor kan använda Bitcoin som en mer effektiv form av pengar utanför den traditionella bankmodellen. Det ger tekniska förklaringar av hur Bitcoin-nätverket tillåter användare att skicka digital valuta på peer-to-peer-nätverket utan mellanhänder. Vitpapper förklarar också hur Bitcoin-nätverket är skyddat mot censur och dubbla utgiftsattacker.

Ethereum-vitpapper

En ung programmerare som heter Vitalik Buterin publicerade Ethereum-vitpappret 2014. Men redan innan det föreslog Vitalik idén om vitpappret 2013 i ett blogginlägg, "Ethereum: The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform." Inlägget presenterade idén om en Turing-komplett blockkedja, som är en typ av decentraliserad dator som kan köra alla applikationer om de får tillräckligt med tid och resurser.

Ethereum-vitpappret förklarar hur dess syfte skiljer sig från Bitcoin. Medan Bitcoin har en specifik funktion för att tillhandahålla digitala peer-to-peer-betalningar, presenterade Ethereum-pappret en plattform som skulle göra det möjligt för utvecklare att bygga och distribuera alla typer av decentraliserade applikationer (DApps). Detta kan till exempel vara en annan kryptovaluta eller en decentraliserad utlåningsplattform. Vitpapper förklarar också de tekniska lösningarna som gjorde Ethereum möjligt, såsom smarta kontrakt och Ethereum Virtual Machine.

Sammanfattningsvis

Optimalt bör ett vitpapper ge dig en nödvändig förståelse för vad kryptovalutaprojektet planerar att göra och hur. Vitpapper är dock inte reglerade och praktiskt taget vem som helst kan skriva ett. Så om du är intresserad av ett visst projekt är det viktigt att analysera deras vitpapper noggrant, med tanke på de potentiella röda flaggorna och riskerna.

Mer information

Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå upp eller ner och du får kanske inte tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Du bör bara investera i produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål, risktoleransnivå och rådfråga din oberoende finansiella rådgivare om din investeringssituation innan du gör några investeringar eller affärer. Detta material bör inte tolkas som finansiell rådgivning. Se våra användarvillkor och riskvarning.