Co je bílá kniha kryptoměny?
Domů
Články
Co je bílá kniha kryptoměny?

Co je bílá kniha kryptoměny?

Začátečníci
Zveřejněno Oct 31, 2022Aktualizováno Jun 16, 2023
6m

TL;DR

Bílá kniha kryptoměny umožňuje projektům vysvětlit cílovému publiku vlastní produkty a záměry. Záleží jen na projektu, jaký druh informací se rozhodne zveřejnit, ale bílé knihy obvykle obsahují přehled cílů, tokenomiku, produkty, funkce a informace o týmu. Proto mohou být bílé knihy dobrým výchozím bodem, kde začít s průzkumem konkrétního projektu.

Úvod

Bílá kniha shrnuje v jednom dokumentu všechny důležité informace týkající se blockchainu nebo kryptoměnového projektu. Jedná se o oblíbený způsob vysvětlení, jak určitý projekt funguje a jaké problémy se snaží řešit.

Co je bílá kniha?

Bílá kniha je obecně zpráva nebo příručka, která čtenáře informuje o určitém tématu nebo problému. Vývojáři mohou například vytvořit bílou knihu o svém softwaru, aby uživatele seznámili s tím, co a proč vytvářejí.

V blockchainovém odvětví je bílá kniha dokument, který pomáhá nastínit hlavní funkce a technické specifikace konkrétní kryptoměny nebo blockchainového projektu. Přestože se mnoho bílých knih zaměřuje na coiny nebo tokeny, týmy je mohou vytvářet i pro jiné typy projektů, jako je platforma decentralizovaných financí (DeFi) nebo hra s modelem play-to-earn.

Bílá kniha může být přehledem základních údajů v podobě statistik a grafů. V bílé knize také může být vysvětlena řídicí struktura projektu, kdo na projektu pracuje a jaké jsou současné a budoucí plány vývoje (plán projektu).

Žádný oficiální způsob, jak vytvořit bílou knihu, ale neexistuje. Každý projekt si vytvoří bílou knihu, která nejlépe odpovídá jeho okolnostem. V ideálním případě by měla být bílá kniha neutrální a informativní, aby jasně vysvětlovala projekt a jeho cíle. Uživatelé by si vždy měli dávat pozor na bílé knihy psané přesvědčivým jazykem a projekty, které slibují příliš mnoho, aniž by uvedly dostatek informací.

Kryptoměnové bílé knihy jsou často považovány za obchodní plány kryptoměnových projektů. Je tomu tak proto, že investorům poskytují komplexní přehled o projektu. Na rozdíl od obchodních plánů se ale bílé knihy obvykle vydávají před spuštěním kryptoměny. Bílá kniha je proto často výchozím bodem, který kryptoměnovému projektu slouží k vytyčení směru a záměru jeho myšlenky.

Jaké informace se můžete z bílé knihy dozvědět?

Zakladatelé vytváří bílé knihy k vysvětlení cíle jejich projektu. Například v bílé knize Bitcoinu se uvádí: „Čistě peer-to-peer verze elektronické hotovosti, která umožní posílat online platby přímo mezi dvěma stranami, aniž by procházely přes finanční instituci.“ Bílá kniha Etherea zase popisuje jeho cíl následujícím způsobem: „Záměrem Etherea je vytvořit alternativní protokol pro vytváření decentralizovaných aplikací.“

Bílé knihy často poskytují představu o reálné využitelnosti kryptoměnového projektu. Mohou například popisovat, jak projekt řeší konkrétní problém nebo jak může zlepšit určité aspekty našeho života.

K takovým slibům je ale důležité přistupovat obezřetně. Vytvořit bílou knihu není nijak obtížné. Například obrovský rozmach prvotních nabídek kryptoměn (ICO) v roce 2017 přinesl tisíce tokenů s „inovativními“ nápady, ale většina těchto projektů selhala. Obecně platí, že vznik kryptoměny s nějakou možností využití ještě neznamená, že ji začnou lidé používat.

Kromě cílů a slibů mohou bílé knihy také ukázat, jak bude kryptoměna skutečně fungovat. Jednou z věcí, kterou mohou vysvětlovat, je například použitý mechanismus konsenzu, který účastníkům sítě umožní koordinaci distribuovaným způsobem.

Bílá kniha také může podrobněji vysvětlovat některé součásti tokenomiky, jako je pálení tokenů, přidělování tokenů nebo motivující mechanismy. V neposlední řadě může bílá kniha obsahovat plán (roadmapu) informující uživatele o harmonogramu projektu, aby věděli, kdy mohou očekávat uvádění produktů.

Bílé knihy jsou často koncipovány jednoduše, aby si je mohl přečíst každý a získal o dané kryptoměně nebo blockchainovém projektu alespoň základní představu. Dobrá bílá kniha ale obsahuje i technická vysvětlení, která potvrzují kompetenci projektu.

Proč jsou bílé knihy důležité?

I když tvorba bílých knih nemá žádné standardy, jsou pro kryptoměnový ekosystém důležité, protože se staly rámcem pro provádění průzkumu kryptoměnových projektů.

Obecně se doporučuje zahájit průzkum kryptoměnového projektu přečtením jeho bílé knihy. Uživatelé mohou pomocí bílých knih objevit potenciální varovné signály nebo slibné projekty. Navíc podle nich mohou uživatelé sledovat, jestli se projekt drží svých původních plánů a cílů.

Bílé knihy mohou zveřejním klíčových informací o projektu zajistit rovnost a transparentnost. Z bílých knih mohou mít užitek různé strany. Investoři díky nim mohou například udělat lepší investiční rozhodnutí a vývojáři se zase dokážou lépe rozhodnout o svém případném zapojení do projektu. Stejně tak se někdo, kdo sdílí stejnou myšlenku, může po přečtení bílé knihy s větší jistotou rozhodnout, jestli se chce k dané komunitě připojit.

Příklady bílých knih

Bílá kniha Bitcoinu

Bílou knihu Bitcoinu zveřejnil v roce 2008 anonymní jednotlivec (nebo skupina) pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Celý název bílé knihy Bitcoinu je: „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (Bitcoin: elektronický peer-to-peer hotovostní systém)“.

Tato bílá kniha popisuje, jak by lidé mohli používat Bitcoin mimo tradiční bankovní model jako efektivnější formu peněz. Poskytuje technické vysvětlení toho, jak síť Bitcoin umožňuje uživatelům posílat digitální měnu bez prostředníků po peer-to-peer síti. V bílé knize je také vysvětleno, jak je Bitcoin chráněn proti cenzuře a dvojí útratě.

Bílá kniha Etherea

Mladý programátor Vitalik Buterin vydal v roce 2014 bílou knihu Etherea. Myšlenku bílé knihy Etherea ale Vitalik vznesl už v roce 2013 v blogovém příspěvku „Ethereum: The Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform (Ethereum: hlavní platforma pro chytré kontrakty a decentralizované aplikace)“. V tomto příspěvku byla představena myšlenka turingovsky úplného blockchainu, což je typ decentralizovaného počítače, který dokáže spustit libovolnou aplikaci, když na to dostane dostatek času a prostředků.

Bílá kniha Etherea vysvětluje, jak se jeho účel liší od účelu Bitcoinu. Zatímco hlavním využitím Bitcoinu jsou digitální peer-to-peer platby, bílá kniha Etherea představila platformu, která by vývojářům umožnila vytvářet a nasazovat všechny možné druhy decentralizovaných aplikací (DApps). Těmi může být například jiná kryptoměna nebo decentralizovaná platforma pro poskytování půjček. V bílé knize jsou také vysvětlena technologická řešení, díky kterým mohla platforma Ethereum vzniknout, jako jsou chytré kontrakty a virtuální stroj Ethereum.

Závěrem

V ideálním případě by vám bílá kniha měla poskytnout všechny potřebné informace o tom, co a jak kryptoměnový projekt plánuje. Bílé knihy ale nejsou nijak regulovány a může je napsat prakticky kdokoli. Pokud se tedy zajímáte o určitý projekt, měli byste bílou knihu pečlivě zanalyzovat a zvážit potenciální varovné signály a rizika.

Související články:

Upozornění na rizika: Ceny kryptoměn podléhají vysokému tržnímu riziku a cenové volatilitě. Hodnota Vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a investovaná částka se Vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost Vy sami a platforma Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které Vám mohou vzniknout. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonů budoucích. Měli byste investovat pouze do produktů, které znáte a jejichž rizikům rozumíte. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich podmínkách použití a upozorněních na rizika.