Co je to tokenomika a proč je důležitá?
Domů
Články
Co je to tokenomika a proč je důležitá?

Co je to tokenomika a proč je důležitá?

Začátečníci
Zveřejněno Aug 4, 2022Aktualizováno Sep 23, 2022
8m

TL;DR

Tokenomika je termín, který vystihuje ekonomiku tokenu. Popisuje faktory, které mají vliv na používání a hodnotu tokenu, mimo jiné včetně tvorby a distribuce tokenu, nabídky a poptávky, motivačních mechanismů a harmonogramů spalování tokenů. Pro kryptografické projekty je dobře navržená tokenomika rozhodující pro úspěch. Posouzení tokenomiky projektu před rozhodnutím o účasti je pro investory a zúčastněné strany zásadní.

Úvod 

Slovo tokenomika vzniklo složením slov token a ekonomika a jedná se klíčovou součást základního výzkumu kryptoměnového projektu. Vedle zkoumání bílé knihy, zakládajícího týmu, plánu a růstu komunity je tokenomika stěžejní pro hodnocení budoucích vyhlídek blockchainového projektu. Kryptoměnové projekty by měly pečlivě navrhnout svou tokenomiku, aby zajistily udržitelný dlouhodobý rozvoj.

Tokenomika v kostce 

Blockchainové projekty navrhují tokenomická pravidla kolem svých tokenů, aby podpořily nebo odradily uživatele od různých akcí. Je to podobné tomu, jak centrální banka tiskne peníze a provádí měnovou politiku, aby podpořila nebo odradila od utrácení, půjčování, spoření a pohybu peněz, Všimněte si, že slovo „token“ zde označuje jak coiny, tak tokeny. Rozdíl mezi nimi se dozvíte zde. Na rozdíl od fiat měn jsou pravidla tokenomiky implementována prostřednictvím kódu a jsou transparentní, předvídatelná a obtížně změnitelná.

Podívejme se na příklad Bitcoinu. Celková nabídka bitcoinů je předem naprogramována na 21 milionů coinů. Způsob, jakým bitcoiny vznikají a dostávají se do oběhu, je těžba. Těžaři dostávají určité množství bitcoinů jako odměnu, když každých přibližně 10 minut vytěží blok. 

Odměna, nazývaná také jako odměna za blok, se každých 210 000 bloků půlí. Podle tohoto harmonogramu dochází k půlení každé čtyři roky. Od 3. ledna 2009, kdy byl v síti Bitcoin vytvořen první blok neboli blok genesis, došlo třikrát k půlení odměny za blok z 50 BTC na 25 BTC, 12,5 BTC a 6,25 BTC v současnosti.

Na základě těchto pravidel lze snadno vypočítat, že v roce 2022 bude vytěženo přibližně 328 500 bitcoinů, a to tak, že celkový počet minut v roce vydělíme deseti (protože blok se těží každých 10 minut) a vynásobíme 6,25 (protože každý blok dává 6,25 BTC jako odměnu). Lze tedy předpovědět počet bitcoinů vytěžených každý rok a očekává se, že poslední bitcoin bude vytěžen kolem roku 2140.

Tokenomika Bitcoinu zahrnuje také návrh transakčních poplatků, které těžaři dostávají při validaci nového bloku. Tento poplatek je navržen tak, aby se zvyšoval s rostoucí velikostí transakcí a přetížením sítě. Pomáhá předcházet spamovým transakcím a motivuje těžaře, aby pokračovali v ověřování transakcí, i když se dotace bloků stále snižují. 

Stručně řečeno, tokenomika Bitcoinu je jednoduchá a geniální. Vše je transparentní a předvídatelné. Pobídky, které Bitcoin obklopují, stále účastníkům zajišťují odměny tak, aby síť zůstala robustní a přispívala k jeho hodnotě jako kryptoměny. 

Klíčové prvky tokenomiky

Jako souhrnný termín pro širokou škálu faktorů ovlivňujících hodnotu kryptoměny se „tokenomika“ vztahuje především na strukturu ekonomiky kryptoměny, jak ji navrhli její tvůrci. Zde jsou některé z nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít v úvahu při zkoumání tokenomiky kryptoměny. 

Nabídka tokenů

Nabídka a poptávka jsou hlavními faktory, které ovlivňují cenu jakéhokoli zboží nebo služby. Totéž platí pro prodej kryptoměn. Existuje několik kritických ukazatelů, které měří nabídku tokenu. 

První se nazývá maximální nabídka. Znamená to, že je zakódován maximální počet tokenů, které mohou existovat po celou dobu existence této kryptoměny. Bitcoin má maximální nabídku 21 milionů coinů. Litecoin má maximální nabídku 84 milionů coinů a BNB má maximální nabídku 200 milionů coinů.

Některé tokeny nemají maximální nabídku. Nabídka etherů v síti Ethereum se každý rok zvyšuje. Stablecoiny jako USDT, USD Coin (USDC) a Binance USD (BUSD) nemají maximální nabídku, protože tyto coiny jsou vydávány na základě rezerv, které je kryjí. Teoreticky mohou růst neomezeně dál. Dogecoin a polkadot jsou další dvě kryptoměny s neomezenou nabídkou.

Druhým je množství v oběhu, které se týká počtu tokenů v oběhu. Tokeny mohou být vyraženy a spáleny nebo mohou být uzamčeny jiným způsobem. To má vliv i na cenu tokenu.

Když se podíváte na nabídku tokenů, získáte dobrou představu o tom, kolik jich nakonec bude.

Užitečnost tokenu

Užitečnost tokenu se vztahuje k případům použití určeným pro daný token. Například užitečnost tokenu BNB zahrnuje podporu provozu sítě BNB Chain, placení transakčních poplatků a využívání slev z poplatků za obchodování v BNB Chainu a funkci komunitního užitkového tokenu v ekosystému BNB Chainu. Uživatelé mohou BNB také stakovat s různými produkty v rámci ekosystému a získat tak další příjem.

Existuje mnoho dalších případů použití tokenů. Správní tokeny umožňují držiteli hlasovat o změnách protokolu tokenu. Stablecoiny jsou určeny k použití jako měna. Tokeny cenných papírů naproti tomu představují finanční aktiva. Například společnost by mohla během prvotní nabídky kryptoměny (ICO) vydat tokenizované akcie, které držiteli poskytují vlastnická práva a dividendy.

Tyto faktory vám pomohou určit potenciální případy použití tokenu, což je zásadní pro pochopení toho, jak se bude ekonomika tokenu pravděpodobně vyvíjet.

Analýza distribuce tokenů 

Kromě nabídky a poptávky je důležité podívat se na způsob distribuce tokenů. Velké instituce a individuální investoři se chovají odlišně. Znalost toho, jaké typy subjektů token drží, vám umožní nahlédnout do toho, jak pravděpodobně budou s tokeny obchodovat, což následně ovlivní hodnotu tokenu. 

Obecně existují dva způsoby uvedení a distribuce tokenů: férové vydání a vydání před těžbou. Férové vydání je takové, kdy před vyražením tokenu a jeho distribucí veřejnosti nedochází k předčasnému přístupu ani k soukromým alokacím. Příkladem této kategorie jsou BTC a Dogecoin. 

Na druhou stranu předběžná těžba umožňuje vytěžit část kryptoměn a distribuovat je vybrané skupině předtím, než jsou nabídnuty veřejnosti. Ethereum a BNB jsou dva příklady tohoto typu distribuce tokenů. 

Obecně byste měli věnovat pozornost tomu, jak rovnoměrně je token rozdělen. Několik velkých organizací, které drží nadměrnou část tokenů, je obvykle považováno za rizikovější. Token držený z velké části trpělivými investory a zakladatelskými týmy znamená, že zájmy zúčastněných stran jsou lépe sladěny pro dlouhodobý úspěch. 

Měli byste se také podívat na plán uzamykání a uvolňování tokenů, abyste zjistili, zda bude do oběhu uvedeno velké množství tokenů, což vytváří tlak na snižování hodnoty tokenu. 

Zkoumání pálení tokenů

Mnoho kryptoměnových projektů pravidelně tokeny pálí, což znamená jejich trvalé stažení z oběhu. 

BNB například používá pálení coinů, aby je stáhl z oběhu a snížil celkovou nabídku svých tokenů. S 200 miliony předvytěžených BNB činí celková nabídka BNB k červnu 2022 165 116 760 BNB. BNB bude pálit další coiny, dokud nezničí 50 % celkové nabídky, což znamená, že celková nabídka BNB se sníží na 100 milionů BNB. Podobně i Ethereum začalo v roce 2021 pálit ETH, aby snížilo svou celkovou nabídku. 

Když se nabídka tokenu sníží, je to považováno za deflaci. Opak, tedy když se nabídka tokenu neustále rozšiřuje, je považován za inflační. 

Motivační mechanismy

Motivační mechanismus tokenu je klíčový. Středobodem tokenomiky je způsob, jakým token motivuje účastníky k zajištění dlouhodobé udržitelnosti. To, jak Bitcoin navrhuje své odměny za blok a transakční poplatky, je dokonalou ilustrací elegantního modelu.

Další stále rozšířenější metodou ověřování je mechanismus Proof of Stake. Tato konstrukce umožňuje účastníkům uzamknout své tokeny za účelem ověřování transakcí. Obecně platí, že čím více tokenů je uzamčeno, tím větší je šance, že budou vybráni jako validátoři a získají odměnu za validaci transakcí. Znamená to také, že pokud se validátoři pokusí poškodit síť, bude ohrožena hodnota jejich vlastních aktiv. Tyto prvky motivují účastníky k čestnému jednání a udržují protokol robustní. 

Mnoho projektů DeFi využilo k dosažení rychlého růstu inovativní motivační mechanismy. Compound, platforma pro krypto půjčky a výpůjčky, umožňuje investorům ukládat kryptoměny do protokolu Compound, inkasovat z nich úroky a jako další odměnu získat tokeny COMP. Tokeny COMP navíc slouží jako token pro správu protokolu Compound. Tato designová rozhodnutí slaďují zájmy všech účastníků s dlouhodobými vyhlídkami Compoundu.

Co bude s tokenomikou dál

Od roku 2009, kdy byl vytvořen první blok sítě Bitcoin, se tokenomika výrazně vyvinula. Vývojáři zkoumali mnoho různých tokenomických modelů. Zaznamenali úspěchy i neúspěchy. Tokenomický model Bitcoinu je stále odolný a obstál ve zkoušce času. Jiné modely se špatnými návrhy tokenomiky selhaly.

Nezaměnitelné tokeny (NFT) představují jiný model tokenomiky založený na digitální vzácnosti. Tokenizace tradičních aktiv, jako jsou nemovitosti a umělecká díla, by mohla v budoucnu generovat nové inovace tokenomiky.

Závěrem

Tokenomika je základním konceptem, který je třeba pochopit, pokud se chcete pustit do kryptoměn. Je to termín zachycující hlavní faktory ovlivňující hodnotu tokenu. Je důležité si uvědomit, že žádný jednotlivý faktor neposkytuje magický klíč. Vaše hodnocení by mělo vycházet z co největšího počtu faktorů a mělo by být analyzováno jako celek. Tokenomiku lze kombinovat s dalšími nástroji fundamentální analýzy, aby bylo možné kvalifikovaně posoudit budoucí vyhlídky projektu a cenu jeho tokenu.

Ekonomická stránka tokenu bude mít v konečném důsledku zásadní vliv na to, jak se token bude používat, jak snadné bude vybudovat síť a zda bude o způsob použití tokenu velký zájem.